Teisėjos Inos Kirkutienės vyrą iš namų išmetė jos kolegė teisėja Alma Urbonavičienė – po skyrybų vyras liko basas

kirkutiene

Teisėjos Inos Kirkutienės vyrą iš namų išvarė jos kolegė teisėja Alma Urbonavičienė (nuotr.)

 

Aš, Romaldas Kirkutis, buvęs Generalinės prokuratūros vyriausiasis auditorius, o dabar jau pensininkas, kreipiuosi į prezidentą pagalbos, nes mano nuomone tik Jūs galite sustabdyti teisėjos Inos Kirkutienės savavaldžiavimą bei neteisėtus teismų veiksmus bei bylos vilkinimą civilinėje byloje.

Dėl nežinomų aplinkybių mūsų šeimyniniai santykiai su Ina Kirkutiene pradėjo irti ir blogėti nuo 2009 m., o 2011 m. vasara jau dėl nuolatinių atsakovės žeminimų, užgauliojimų, nepagarbos man, nepaisymo mano nuomonės, nebuvimo ramaus aplinkos bute ir dėl sveikatos būklės buvau priverstas palikti buto raktus ir išeiti gyventi į sodą, nes buvo reikalinga rami aplinka ir be to galvojau, kad atsakovė pasitaisys. Tačiau to neįvyko ir man teko gyventi žiemos sąlygomis nepritaikytame name. Žiemos metu, kai lauko temperatūra buvo -10 laipsniu, tai kambaryje buvo tik  +8 laipsniai. Ir taip teko pragyventi 5 metus pagal Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjos Almos Urbonavičienės nutartį, bei I. Kirkutienė daugiau neįsileido manęs gyventi į man priklausantį butą.

Kirkutienė, būdama „nepriekaištingos“ reputacijos teisėja, po komandiruotės į Pietų Afrikos Respubliką 2010 m. liepos – rugpjūčio mėn. gydėsi Dermatovenerologijos, odos ir venerinių ligų klinikoje. Kairiūkščio 2, Vilnius. Tačiau šis klausymas bylos nagrinėjimo metu nebuvo aiškinamas, nors aš to reikalavau.

2013-07-08 d. su ieškininiu pareiškimu kreiptasi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl santuokos nutraukimo ir turto padalinimo. Tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismas atsisakė nagrinėti šią bylą, nes prieš bylos nagrinėjimą teisme specialistu specialiai buvo įdarbintas sūnus Mykolas Kirkutis , todėl byla buvo perduoda Vilniaus apygardos teismui.

Toliau prasideda paslaptingas bylos kelias iki tol, kol byla patenka Trakų rajono apylinkės teimo teisėjai I. Stefanovič. Ši byla nėra nukreipiama Vilniaus apygardos teismo teisėjo Trakų rajono apylinkės teismui. Ji taip pat nėra užregistruojama Trakų rajono apylinkės teisme bei nėra vizos, atsakingo teisėjo, kad ši byla skiriama teisėjai I. Stefanovič. Tai rodo, kad ši byla turėjo patekti tik teisėjai I. Stefanovič.

Pirmasis parengtinis posėdis Trakų rajono apylinkės teisme paskiriamas tik
2013-11-13. Šiame teismo posėdyje teisėja priima nutarimą skirti 6 mėn. terminą susitaikynui. CK 3.54 straipsnio 4 dalyje nurodoma, jeigu sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus kartu bendrai negyvena arba termino susitaikyti nustatymas iš esmės prieštarautų vieno sutuoktinio ar jų vaikų interesams, taip pat kai abu sutuoktiniai reikalauja iš esmės, terminas susitaikyti nenustatomas. Teisėja I. Stefanovič žinojo, kad aš su Ina Kirkutiene kartu negyvenu nuo 2011- 05, t. y. daugiau kaip 2 m., atsakovė atsikirtime sutiko skirtis, o teismo posėdžio metu aš prieštaravau tokiam prašymui, tačiau teisėja I. Stefanovič skiria 6 mėn. susitaikymo laikotarpį. Tuo bylos nagrinėjimą užvilkino iki 2014-06 mėn., t. y. sekančio parengtinio posėdžio bei pažeidė aukščiau nurodyto įstatymo straipsnio nuostatas.

Nuo 2014-09-18 Trakų rajono apylinkės teismo teisėja I. Stefanovič pagal atsakovės Inos Kirkutienės prašymą priėmė nutartį dėl skyrimo ekspertizės įvertinimo turimo turto neapibrėžtam laikotarpiui, o bylą ( 4 tomai) perduoti neaiškiais tikslais turto vertintojui. Minėtą teismo nutartį man nepateikė, ir aš negalėjau jos apskųsti. Tokie teisėjos veiksmai rodo šališkumą ir suinteresuotumą bylos baigtimi bei jos vilkinimu.

Turto vertinimą atliko teismo ekspertas – UAB Alliance valiuations direktorius Vitalijus Stanevičius. Kad vertinimą V. Stanevičius atliko šališkai rodo tai, kad turimą butą, kuris buvo priteisiamas I. Kirkutienei įvertino tik 279000 Lt (80804 Eur). Tuo tarpu pagal tuo metu buvusius internetinėje erdvėje turto pardavimo skelbimus bei turto vertintoją UAB “Capital vertinimas“ šis butas kainavo 355300 Lt  (102902 Eur) arba 22 098 Eur daugiau. Analogiška situacija yra ir su kitu turtu. Nors teimo posėdžio metu buvo pateikti viso turto vertinimas pagal turto pardavimo skelbimus internetinėje erdvėje bei turto vertintoją UAB “Capital vertinimas“, tačiau teisėja I. Stefanovič nepriėmė ir neįvertino ir tuo man padarė žalą 50 000 Eur.

Su ieškininiu pareiškimu teismui pateikiau dokumentus apie man priklausomą iki santuokos įgytą neregistruotiną dvigubą metalinį garažą. 2015-06-12 uždaro teismo posėdžio metu atsakovės advokatas paprašė priimti iš jo E. Šeškovos (atsakovės motinos) garažo registraciją Rokiškio raj. Juozapavos km., teikdamas, kad tai man prašomo priteisti metalinio garažo registracija. Teisėja I. Stefanovič priėmė šiuos dokumentus, pareikalavusi, kas šiuos dokumentus  pateiktų ir man. Nespėjus net susipažinti teisėja I. Stefanovič pareikalavo atskyti man, ar tai yra to garažo registracijos dokumentai. Susipažinus su Nekilnojamo turto registro centro duomenų banko išrašo duomenimis teigiu, kad atsakovės Inos Kirkutienės pagalba 2013-07-23 buvo nustatyti šio garažo kadastro duomenys, kurie įsigaliojo nuo 2014-07-01, o tuo pačiu šis garažas tampa Lizavetos Šeškovos (atsakovės motinos) nuosavybe. Tai atsakingai pareiškiu, kad šitokiais veiksmais buvo padaryta vagystė, t. y. iš manęs brutaliai ir neteisėtai buvo atimta nuosavybės teisė į šį indvidualų metalinį garažą.

2015 m. liepos 2 d. sprendimu Trakų rajono apylinkės teismas priteisė man 43/69 dalis žemės sklypo 0,1517 ha ploto žemės sklypo esančio Tarandės k., Vilnius, o atsakovei Inai Kirkutienei – 26/69 dalis šio žemės sklypo. Įsigaliojus šiam teismo sprendimui, buvau priverstas kreiptis į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl sklypo naudojimo tvarkos nustatymo. Tik pateikus ieškininį pareiškimą, I. Kirkutienė į šį teismą pakartotinai įdarbiną sūnų M. Kirkutį. Byla perduodama nagrinėti Vilniaus rajono apylinkės teismui, kuris išnagrinėjęs priima sprendimą tik 2018 m. balandio 12 d. I. Kirkutienei apskundus ši sprendimą, Vilniaus apygardos teismui, šio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo apelentės skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. balandio 18 d. sprendimo civilinėje byloje ir nutariamojoje dalyje nurodo, kad ji panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 12 d. sprendimą ir bylą perduoda  nagrinėti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Pastebėjęs šiuos neatitikimus ir kitus Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo Edvardo Juozėno bylos vilkinimo atvejus, 2020-01-13 dienos pareiškimu pareikalavau Vilniaus miesto apylinkės teismo pirnininko nušalinti teisėją Edvardą Juozėną ir visą Vilniaus miesto apylinkės teismą nuo šios bylos nagrinėjimo, o bylą gražinti Vilniaus apygardos teismui klaidų ištaisymui.

Vilniaus miesto apylinkės teismo pirnininko pavaduotoja Asta Jakutytė – Sungailienė teisėją Edvardą Juozėną nenušalino, o teisėjas 2020-01-15 nutartimi bylą gražino Vilniaus apygardos teismui.

Iš pateiktų duomenų matome, kad Vilniaus administracinio teismo teisėjos I. Kirkutienės, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus ir Vilniaus miesto apylinkės teismo dėka pasisekė gerai užvilkinti (beveik 5 metus) bylą ir kada bus pasiektas rezultatas neaišku, nes byla bus pradėta nagrinėti iš naujo.

2014 m. Trakų raj. apylinkės teisme teismo posėdžio metu iš I. Kirkutienės pasakojimo bei vėlesnių LR Speialiųjų tyrimo tarnybos (toliau – STT) agentų veiksmų, aš sužinojau, kad nuo 2011 m. aš esu neteisėtai sekamas bei mano telefoniniai pokalbiai yra neteisėtai pasiklausomi. STT agentų veikmai ypač suaktyvėjo, kai aš 2016-10-10  persikėliau gyvent į Šiaulius. Priklausomai nuo situacijos STT agentai  duodavo mano draugams  ir giminaičiams užduotis  vienaip ar kitaip susidoroti su manimi bei pakenkti mano gyvenimui.

Teisėjai, pradėdami dirbti duoda priesaiką, kurioje nurodo, kad Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir visada elgtis, kaip dera teisėjui.

Tik iš dalies pateiktų teisėjų veiksmų teigiu, kad teisėjai I. Kirkutienė, I. Stefanovič ir A. Urbonavičienė sulaužė duotą teisėjo priesaiką bei grubiai pažeidė Teisėjų etikos kodekso     6 str., 8 str., 9 str., 12 str., 13 str.  ir 14 str. nuostatas ir negali toliau eiti teisėjo pareigų

2019 m. rugsėjo mėn. man teko per televiziją išgirsti Apeliacinio teismo pirmininko – Teisėjų tarybos pirmininko Algimanto Valentino kvietmą peržiūrėti neteisingai išnagrinėtas bylas. Tačiau 2019 m. lapkričio 6 d. patekęs į priėmimą pas A. Valentiną gavau labai puikų atsakymą, kad jis nieko nesakė ir man padėti nieko negali. Po 5 min. aš buvau laisvas. Šio ir kitų valdininkų neigiami atsakymai rodo, kad Lietuvos Respublikoje mano, kaip Lietuvos piliečio teisių niekas negina, kad savo teises apsiginti galiu tik aš pats. Kadangi aš jokio ginklo neturiu, todėl priverstas imti šakes ir eiti prieš Lietuvos Respublikos teisingumo supuvusį traukinį.

Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes prašau gerb. Prezidentą padėti man, kad mano sklypo naudojimo tvarkos nustatymo bylą nagrinėtų nešališkas teismas, kad ši byla būtų išnagrinėta kuo trumpiausiais terminais, o dėl susidariusios situacijos kalti asmenys būtų nubausti. Tik esant tokiai situacijai aš galėsiu dar kartą savo gyvenime susikurti normalias gyvenimo sąlygas ir pabėgti iš įkalintos katorgos.

 

Pagarbiai                                                                                                                                                                       Romaldas Kirkutis

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));