Teisėjo Vaclovo Pauliko viešas prisipažinimas dėl neteisiškai jo priimtų sprendimų…, ir toliau dirba teisėju

Screenshot_2020-02-09_at_213616

Screenshot_2020-02-09_at_213616

Teisėjo Vaclovo Pauliko viešas prisipažinimas dėl neteisiškai jo priimtų sprendimų…, ir toliau dirba teisėju

 

Screenshot 2020 02 09 at 213616

Man pavyko įrodyti teisėjui Vaclovui Paulikui, kad įmonėje UAB Plieninis Skydas yra įvestas neteisėtas carinis režimas, bei direktorius save pasiskelbęs caru daugeliu atveju elgiasi neteisiškai tiek prieš visuomenę, tiek prieš akcininką, bet kas iš to?

Teisėjui Vaclovui Paulikui buvo pateikta per šimtas nusikalstamų veiklų, kurias atlieka direktorius Rolandas Guobys UAB Plieninis Skydas įmonėje. Teisėjas Vaclovas Paulikas pripažino direktoriaus nusikalstamą ir neteisišką veiklą įmonėje ir įvardyjo kaip neteisišką, tačiau nepriešingą įmonės tikslams. Citata iš nutarties (Nr. 2-55-3-01075-2015-6)

pažodžiui:

Nors atsakovas nepagrindė, kodėl nekilnojamojo turto įsigijimas pats savaime būtų nenaudingas bendrovei, nes turtą siekiama įsigyti už rinkos kainą, tai patvirtina į bylą pateikta turto vertinimo ataskaita, teismas iš dalies sutinka su atsakovo argumentais, jog kitų aplinkybių kontekste ieškovo Rolando Guobio veiksmai, susiję su įmonės išduotomis paskolomis, nekilnojamojo turto įsigijimu, taip pat vengimu plėsti įmonę ir kita, galėtų būti laikomi neteisėtais. Visi šie veiksmai atlikti, siekiant išsaugoti įmonę, siekiant apsaugoti nuo konkurentų, tame tarpe ir nuo atsakovo įsteigtų įmonių, todėl šiuo konkrečiu atveju negali būti laikomi priešingi įmonės tikslams.

Teisėjo Vaclovo Pauliko teigimu, yra teisinga neteisiškais veiksmais įgyti prekybinį pranašumą prieš konkurentus. Taip teisėjas Vaclovas Paulikas rašo savo nutartyje. Visa tai parodo, kad teisėjas Vaclovas Paulikas akivaizdžiai palaiko kriminalinio pasaulio nusikaltėlius, o ne teisiškai besielgiančius sąžiningus piliečius. Pasak teisėjo Vaclovo Pauliko, neteisiškas elgesys tarp Lietuvos valstybės verslininkų yra norma. Visiems suprantama, kad toks teisėjas, kuris viešai prisipažįsta, kad atstovauja kriminalinio pasaulio interesus, negali dirbti teisėju, nes remiantis teisėjo Vaclovo Pavliko įteisintomis neteisiškomis normomis Lietuvos versle kriminaliniai nusikaltėliai įgytų konkurencinį pranašumą prekyboje.

Prezidentūros atstovė, dėl neteisėtų teisėjo veiksmų irgi pasisakė: – Trūksta teisėjų, todėl laikome ir tuos, kurie nusikalsta.

 

Pagarbiai,

Dr. Remigijus Guobys

 

 

 

Remigijus Guobys PhD
CEO

Fort Engineering Ltd
Unit E
Bramingham Business Park
Enterprise Way
Luton Bedfordshire
LU3 4BU

E: remis@fortengineering.co.uk
M: +44 (0) 780 878 9515
Visit our website: www.fortengineering.co.uk

Facebook komentarai
});}(jQuery));