Teisėjo Rinaldo Adamonio tėvas – KGB papulkininkis Ignas Adamonis

KGB-colonel-Ignas-Adamonis

KGB-colonel-Ignas-Adamonis


Ar generalinis prokuroras E.Pašilis pasiųs į kartuves teisėjo tėvą – KGB papulkininkį Igną Adamonį?

 

Likimas griausmingai kvatoja. Dabar generalinis prokuroras Evaldas Pašilis turės ištirti tai, kuo ilgus metus galėjo būti  šantažuojamas jo kolega – nuo Rusijos Federacijos specialiųjų tarnybų  nepriklausomas teisėjas Rinaldas Adamonis. Žinia, abu  kartu dirbo teisėjais Ukmergės rajono apylinkės teisme. Tik vienam iš jų buvo paaukštintos pareigos, o kitam – ne. 

Atidarę nuorodą, galime užfiksuoti Vilniaus regiono apylinkės teismo (teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė) teisėjo Rinaldo Adamonio tėvo Igno Adamonio, buvusio KGB kadrinio karininko, nuotrauką ir nemirtingą biografiją. Niekas nepamiršta ir niekas neužmirštas. Net graudu darosi pamačius, kokie panašūs vaikelio pupulio ir švelnia rankele glosčiusio papunėlio nekalti veideliai:

 

KGB colonel Ignas Adamonis

http://www.kgbveikla.lt/lt/adamonis-ignas-igno

 

 KGB iperos Ukmergeje page 001

 

KGB iperos Ukmergeje page 002

Generaliniam prokurorui Evaldui Pašiliui

LR generalinė prokuratūra

Rinktinės g. 5A, 01515 Vilnius

    SKUNDAS

2018-08-06, Vilnius

 

Turiu pagrįstų įtarimų manydamas, kad Ignas Adamonis, sūnus Igno, gimęs 1941.09.10 Ukmergės rajono Lintvorių kaime, siekdamas turtinės ir kitos naudos, nuo 1968 05 06 iki 1991.10.30  tarnaudamas Lietuvos Respubliką okupavusios valstybės – SSSR Valstybės saugumo komitete, t.y. Utenos, Anykščių,  Kelmės  ir Ukmergės rajonų  KGB skyriuose, Lietuvos Respublikos okupacijos sąlygomis padėjo kitai valstybei – Sovietų Sąjungai veikti prieš Lietuvos Respubliką, padėjo neteisėtos valdžios struktūroms slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą, persekiojo žmonių grupę dėl politinių, nacionalinių, religinių ar kitų motyvų, organizavo  tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų kankinimą ir tuo padarė nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24-26 str., 99 str. (genocidas), 100 str. (tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis),  103 str. (kankinimas), 118 str. (padėjimas kitai valstybei), 120 str. (kolaboravimas). 

   

Nuo 1984-10-05 Ignas Adamonis turėjo okupacinės valstybės SSSR KGB papulkininkio karinį laipsnį. Manau, kad Ignas Adamonis, sūnus  Igno, šiuo metu yra galimai globojamas ir glaudžiasi Ukmergėje pas savo sūnų – Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėją Rinaldą Adamonį. Duomenis apie tai, kad Ignas Adamonis tarnavo okupacinės valstybės KGB struktūrose, nustačiau 2018-07-30 dieną, skaitydamas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – Centras) internetinį puslapį:

http://www.kgbveikla.lt/lt/adamonis-ignas-igno

Asmenys okupacijos metais išdavę Tėvynę, bendradarbiavę su priešu, savo veiksmais ar įtaka pakenkę tautos išsilaisvinimui, susitepę išdavystėmis ar krauju yra atsakingi prieš teismą. Buvusio „Trečiojo Reicho“ okupuotų šalių Vakarų Europoje aukštesnio rango kolaborantai ir aukšti pareigūnai buvo pakarti už karo nusikaltimus. Už  lietuvių tautos genocido organizavimą ir vykdymą buvę KGB etatiniai darbuotojai turi būti teisiami netaikant senaties, kaip ir Vokietijos nacistų partijos nariai.

Prašau išnagrinėti Centro turimus okupacinės valstybės SSSR dokumentus, kuriuose yra pakankamai duomenų apie Igno Adamonio nusikalstamą veiką, nustatyti ir apklausti Utenos, Anykščių,  Kelmės  ir Ukmergės rajonų  KGB skyrių persekiotus ir kankintus LR piliečius, apklausti Igną Adamonį ir jo giminaičius: jo sutuoktinę, vaikus – sūnų Rinaldą Adamonį ir jo sutuoktinę Nataliją Adamonienę,  kitus Igno Adamonio vaikus, giminaičius.

Prašau pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 24-26 str., 99 str., 100 str.,  103 str., 118 str., 120 str. dėl Igno Adamonio ir su juo susijusių asmenų atliktos nusikalstamos veikos.

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));