Teisėjo Rinaldo Adamonio tėvas – KGB papulkininkis I.Adamonis „kontroliavo antisovietiškai nusiteikusius kunigus J.Razmantą, I.Bučinską, I.Žeberskį, banditus-teroristus, partizanus.“

Adamonis

Adamonis

T.Burauskaitė: „KGB kariškis Ignas Adamonis kontroliavo antisovietiškai  nusiteikusius kunigus J.Razmantą, I.Bučinską, I.Žeberskį, banditus-teroristus, partizanus.“

 

Ugnė Kryžiutė

 Adamonis

 

Išaiškėjo, kad spaudoje linksniuojamas Vilniaus regiono apylinkės teismo (pirmininkė Jolanta Bagdonienė) teisėjas Rinaldas Adamonis (nuotr. viršuje) iš savo tėvo  galėjo paveldėti arba perimti itin (ne)reikalingus teisėjo darbui žmonių bauginimo ir terorizavimo įgūdžius. Turbūt neatsitiktinai 2016 metais šiam  teisėjui buvo bičiuliškai patikėta  atlikti specialiosios paskirties egzekuciją – bet kokia kaina įbauginti, nutildyti ir nuteisti  žmogaus teisių aktyvistą Zigmantą Šegždą jam iškeltoje politinėje byloje, kurios simbolinis  kodinis pavadinimas – „žmogaus terorizavimas ir bauginimas.“

 

Adamonis1

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresa Birutė Burauskaitė generalinei prokuratūrai 2018-09-26 d. rašte „Dėl Igno Adamonio, sūnaus Igno veiklos“ pateikė tik mažą dalį turimos informacijos apie tai, kokią plačią „agentūrinę veiklą“ Lietuvos teritorijoje organizavo Sovietų Sąjungos KGB karininkas Ignas Adamonis (nuotr. viršuje)

 

Autorė mano, kad Ignui Adamoniui inicijuojamą ikiteisminį tyrimą atlikęs Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Bugelevičius, švelniai tariant, 2018-11-08 teismo nutartyje pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją, esą KGB kariškis Ignas Adamonis tyčia nepersekiojo žmonių dėl politinių, nacionalinių ar religinių pažiūrų ir nepadėjo Sovietų Sąjungos valdžios struktūroms slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą. Direktorė Teresa Birutė Burauskaitė 2018-09-26 d. rašte paneigė teisėjo Valdo Bugelevičiaus išvadas. Ji išdėstė faktus, kad dirbdamas LSSR KGB struktūroje I.Adamonis ypatingą dėmesį skyrė vietos dvasininkijai, nelegalių antisovietinių atsišaukimų platinimui. I.Adamonis buvo atsakingas už buvusių „banditų-teroristų“, partizanų, ryšininkų, antisovietiškai nusiteikusių kunigų agentūrinį stebėjimą, antisovietiškai nusiteikusių asmenų išaiškinimą. Pasak Burauskaitės, eidamas KGB Kelmės rajono skyriaus viršininko pareigas I.Adamonis asmeniškai tyrė kunigo J.Razmanto, I.Bučinsko, I.Žeberskio veiklą, vykdė jų stebėjimą ir patikrą.

 

Genocido centro ratas

 

Prašau redakciją paskelbti Burauskaitės 2018-09-26 d. raštą apie teisėjo Rinaldo Adamonio tėvo veiklą SSSR KGB struktūroje.

Facebook komentarai
});}(jQuery));