Teisėjas Vaclovas Paulikas slapstosi nuo teisingumo

mizau

mizau

Dr. Remigijus Guobys

UAB „Plieninis skydas“ 50 proc. akcijų savininkas

Gyvenamosios vietos adresas: 4 Repton Green, St. Albans, Herts,

AL3 6RT, Jungtinė Karalystė
El. paštas remis@fortengineering.co.uk

2021m Kovo 3d.

Civilinių bylų skyriaus pirmininkei Giedrei Čėsnienei

DĖL VACLOVO PAULIKO VILNIAUS APYGARDOS TEISMO
CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS TEISĖJO PAREIGŲ VYKDYMO

Byloje Nr. e2-941-794/2018 teisėjas Vaclovas Paulikas užrašo mano esminį teisme
išsakytą atsakymą: “- TAIP, noriu tęsti įmonės veiklą, investuoti į ją milijonus, kad sukurti
Lietuvoje dar šimtus darbo vietų …” užrašo nutartyje priešingai: “Atsakovas nebeturi
suinteresuotumo pačia bendrove ir aiškiai įvardina, kad jam būtų palankesnis UAB
„Plieninis skydas” bankrotas.” Taigi, teismo posėdžio metu darytas garso įrašas ir teisėjo
Vaclovo Pauliko nutartyje surašytas mano atvirkščias teiginys įrodo mano aukščiau paminėtą
tiesą. Iš viršuje paminėtų faktų man kyla klausimas Jums:
Kodėl teisėjas Vaclovas Paulikas taip įžūliai keičia mano
pasakytus žodžius, kuriuos aš pasakau teismo posėdžio metu? Tai
yra: mano žodį TAIP, nutartyje užrašo, kad pasakiau teisme žodį NE.
Gal Jums padės į mano klausimą atsakyti ši pagalbinė informacija:
Prieš penkis metus teisėjas Vaclovas Paulikas nepagrįstai areštavo mano akcijas, kad
jų negalėčiau parduoti ir galėtų perleisti jas vagiui direktoriui, bet kai atėjo laikas atlyginti už
akcijas, teisėjas Vaclovas Paulikas nusišalino nuo bylos. Teisėjo Vaclovo Pauliko žinojimas ir
slėpimas nuo visuomenės nusikalstamos veiklos pasekmė – UAB “Plieninis Skydas”
bankrotavo. O ieškovas, direktorius Rolandas Guobys, atsisakė man sumokėti už mano
įsteigtos bei 20 metų vykdomos verslo veiklos akcijas. Nežiūrint į tai, kad po teismo posėdžio
teisėjas Vaclovas Paulikas man garantavo asmeniškai, jog už jo paimtas prieš mano valią
akcijas, aš gausiu pinigus. Dabar neatsakinėja į jam siunčiamus klausimus. Pasislėpė nuo
manęs.
Kadangi teisėjas savo nutartyje mano išsakytus žodžius kaip ir nutartis jau
įsisteisėjusiose kitose bylose (jis buvo su jomis susipažinęs) surašė priešingai, tai lieka
vienintelis argumentas, kodėl teisėjas perdavė mano 50% akcijų ieškovui: Paulikas nustatė
šioje byloje faktą, bei apie jį paminėjo savo nutartyje, kad direktorius Rolandas Guobys vykdo
neteisėtą veiklą (pvz.: neteisėtas 600 tūkstančių eurų paėmimas iš įmonės (įsiteisėjusi byla Nr.
e2-28-656/2019)) ir, kad prie tyčinio bankroto įmonę vedantis direktorius turi gauti teisę
įsigyti visos įmonės akcijas, tai yra, prieš mano valią nupirkti mano visas 50% akcijų.

Šiuo metu BUAB “Plieninis Skydas” administratorius skaičiuoja direktoriaus tyčinio
bankroto padarytą žalą, kuri dabar jau viršyja 2 milijonus eurų, tokio pat dydžio, kaip
direktoriaus žmonos ir uošvių du namai, pastatyti Valakampiuose už nuvogtus UAB “Plieninis
Skydas” pinigus.
Verta žinoti, kad, teisėjo Vaclovo Pauliko manymu, direktoriaus iššvaistyti įmonės
pinigai pvz., Bitės Apple asmeniniams direktoriaus tankų žaidimams išleisti per 20 tūkstančių
eurų yra svarbiau negu sumokėti darbuotojams pavėluotus atlyginimus bei sodrai skolas.
Nesutikdamas su teisėjo Vaclovo Pauliko šiuo teigimu, pradėjau civilinę bylą Nr. Nr. e2-29683-
1050/2020.
O gal tiesiog priežastis yra tokia, kaip pats ieškovas Rolandas Guobys pasakoja įmonės
darbuotojams, kad davė teisėjui Vaclovui Paulikui kyšį 30 tūkstančių eurų tam, kad pastarasis,
kaip išsilavinęs visuomenės parazitas, atvirkščiai surašytų faktus?
P.S. Prašau nerašyti man jokių tekstų apie mano teisę sustabdyti teisėjo nusikalstamą veiklą.
Aš žinau savo teises. Atsakykite tik į mano paryškintai užrašytą klausimą.
Pagarbiai,
Dr. Remigijus Guobys

 

 

 

 

Teisėjas Vaclovas Paulikas slapstosi nuo teisingumo scaled

teis scaled

 

teis1 scaled

Facebook komentarai
});}(jQuery));