Teisėjas Pašvenskas: ‘Seimas yra aukščiau įstatymų ir neprivalo jų vykdyti”

Pasvenskas

Pasvenskas

 

 

Civilinė byla Nr. 2YT-28094-4662018

 

Vilniaus apygardos teismui

Pareiškėjas Aurimas Drižius, a.

Konstitucijos per. 23b, Vilnius

2018 m. liepos 26 d.

Skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo liepos 23 d. nutarties

 

 

Pasvenskas

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas (teisėjas Pašvenskas – nuotr. viršuje)  savo nutartimi atsisakė priimti nagrinėti mano skundą dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimo.

Nurodžiau, kad Seimo narys Vytautas Bakas piktybiškai nevykdo Visuomenės informavimo įstatymo ir per nustatytą laiką nepateikia spaudai atsakymo į klausimus, juos tiesiog ignoruoja.

Apylinkės teismas nusprendė, kad Seimo narys neprivalo vykdyti Visuomenės informavimo įstatymo, nes jis „neliečiamas“.

Teismas taip pat pacitavo Konstituciją ir Seimo statutą, kad Seimo narys yra neliečiamas, tačiau ten taip pat pasakyta, kad  Seimo narys be Seimo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, suimamas, negali būti kitaip suvaržoma jo laisvė.

Aš neprašau suvaržyti V.Bako laisvės, aš prašau, kad jis kaip eilinis valstybės tarnautojas vykdytų Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus. Konstitucijoje ar Seimo statute nėra numatyta, kad Seimo nariams nėra taikomi Visuomenės informavimo įstatymo ar kitų įstatymų apribojimai. Konstitucijoje parašyta, kad prieš įstatymą visi piliečiai lygūs.

Savo prašyme nurodžiau, kad esu savaitraščio „Laisvas laikraštis“ redaktorius Aurimas Drižius. Šių metų birželio 1 d. kreipiausi į Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką V.Baką elektroniniu paštu  nacsaukt@lrs.lt. Savo prašyme pateikiau kelis klausimus ir nurodžiau, kad Visuomenės informavimo įstatymas numato valstybės tarnautojams pareigą pateikti piliečiams juos dominančią informaciją.

6 straipsnis. Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų

1.                            Kiekvienas asmuo turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų viešąją informaciją apie jų veiklą, oficialius jų dokumentus (kopijas), taip pat informaciją, kurią minėtos įstaigos turi apie jį patį.

 

Tačiau beveik du mėnesiai, kai Seimo NSGK pirmininkas nevykdo šio įstatymo ir sąmoningai jį ignoruoja. Nepaisant to, kad birželio 28 d. pakartotinai kreipiausi į minėtą komitetą reikalaudamas atsakymo, jokios reakcijos nesulaukiau.

Atkreipiu dėmesį, kad V.Bakas ignoruoja ne tik mane, tačiau ir kitas žiniasklaidos priemones – portalas ekspertai.eu (pridedama) parašė, kad V.Bakas niekaip nereagavo į virš 10 šio portalo pasiųstų klausimų

 

Todėl faktas, kad Seimo NSDK pirmininkas V.Bakas sąmoningai ir tyčia ignoruoja Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus laiku teikti visuomenei informaciją.

 Untitled.FR12 page 001

Untitled.FR12 page 002

Todėl teismo prašau savo nutartimi įpareigoti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininką V.Baką atsakyti į redakcijai rūpimus klausimus, ir skirti jam baudą už įstatymo reikalavimo nevykdymą

 

Apylinkės teismas savo nutartyje man taip ir nesugebėjo paaiškinti, kodėl Seimo nariui nėra privaloma vykdyti Visuomenės informavimo įstatymo, nors šis teigia priešingai – aš turiu teisę gauti iš valstybės įstaigų informaciją apie jų veiklą.

 

Apylinkės teismas man išvedžiojo, kad neva šis mano prašymas nėra priskirtas administraciniams teisiniams santykiams, čia pat nurodo, kad administraciniams teismas nepriskirta Seimo narių darbo vertinimas.

Tačiau yra priešingai – Visuomenės informavimo įstatymas sako, kad :

 

11 straipsnis. Teisė ginti informavimo laisvę

1. Kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti teismui valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, pareigūnų sprendimus ir veiksmus, jeigu šie pažeidžia ar neteisėtai apriboja asmens teisę gauti, rinkti ar skleisti informaciją.

2. Draudžiama persekioti viešosios informacijos rengėją, skleidėją, jų dalyvį ar žurnalistą už paskelbtą informaciją, jeigu ją rengiant ir platinant nebuvo pažeisti įstatymai.

 

Kitaip sakant, Visuomenės informavimo įstatymo 11 straipsnis sako, kad kiekvienas asmuo turi teisę apskųsti valstybės įstaigų pareigūnų veiksmus, jeigu šie pažeidžia įstatymą.

Seimo narys Vytautas Bakas šiuo atveju labai akivaizdžiai ir sąmoningai laužo Visuomenės informavimo įstatymą, todėl jam turi būti taikomos poveikio priemonės.

Seimo nariams negali būti taikomos jokios privilegijos, kaip įstatymų nesilaikymas, nes tai pažeidžia ne tik įstatymus, tačiau ir piliečių pasitikėjimą, sudaro sąlygas Seimo nariams nevykdyti įstatymų, kas vėlgi yra įstatymo pažeidimas. Netgi priešingai – Seimo nariai turi skrupulingai vykdyti savo priimamus įstatymus taip rodyti pavyzdį kitiems piliečiams.

 

Remiantis išdėstytu, prašau panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo liepos 23 d. įstatymą, įpareigoti Seimo narį Vytautą Baką pateikti atsakymus į mano pateiktus klausimus, o taip pat skirti Seimo nariui baudą už Visuomenės informavimo įstatymo nevykdymą.

 

 

 

Priedai:

 

1.      2018 m. birželio 23 d. nutartis

2.      Birželio 1 d. laiškas V.Bakui su paklausimais, vėliau birželio 28 d. pakartotinis kreipimasis, portalo ekspertai.eu pranešimas apie tai, kad V.Bakas niekada neatsako į jų paklausimus

 

 

Aurimas Drižius

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));