Teisėjas Marius Rapolas Žukas : „Teismų funkcija yra pridengti valdžios nusikaltimus“

teismai

teismai

Taip vadinamam Vilniaus apygardos teismui per taip vadinamą Vilniaus regiono apylinkės teismą
Pareiškėjas Aurimas Drižius,  Goštauto 8-269, Vilnius, llredakcija@gmail.com
Skundžiamo dokumento numeris : 2022-10-21 Nr. IBPS-V-2807009-22

Nuotr. – visos valdžios vienoje vietoje ir veikia organizuotoje grupėje, apeliacinio teismo pirmininkas Meilutis, gen. prokurorė Grunskienė, Seimo Teisės komiteto pirminykas Šedbaras

Skundas dėl nusikalstamo susivienijimo šiuose teismuose, atsisakymo tirti sunkius nusikaltimus, nutarties atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (tyrimo medžiaga Nr. M-2-02-000907-22).

Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Marius Rapolas Žukas 2022-10-21 priėmė nutartį, kurią suklastojo, įrašęs žinomai melagingus duomenis, ir pasirėmęs savo fantazija, priėmė neteisėtą nutartį.
Todėl minėta nutartis naikintina, tačiau kadangi Lietuvoje teisingumą vykdo taip vadinami teismai, kurie iš tikrųjų vykdo sunkius nusikaltimus, todėl aš neturiu vilties, kad nusikaltėliai patys ištirtų savo nusikaltimus.
Tačiau vis tiek teikiu šį skundą, nes kada nors „teisėjams” teks atsakyti už savo nusikaltimus.
Kita vertus, pasidomėjau, kas per teisėjas atmetė mano skundą. Teisėjas Marius Rapolas Žukas, Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkės pavaduotojas buvo nuslėpęs, jog jo sugyventinė teisme bylinėjasi su savo buvusiu sutuoktiniu, be to, jis šioje byloje netgi sprendė procesinius klausimus. tai yra teisėjas Žukas teisme nagrinėją bylą, kurioje šalis yra jo sugyventinė. Ką čia bepridursi?
Šito fakto užtenka, kad suprasčiau, kodėl teisėjas taip drąsiai klastoja savo nutartį. Tai yra jis suklastojo savo nutartį, įrašęs žinomai melagingus duomenis, kad visi mano skunde aprašyti faktai yra mano išgalvoti ir to niekada nebuvo. Nors visi tie faktai padėti teisėjui prieš akis, tereikia juos įvertinti, tačiau teisėjas Žukas man sako, kad ne, to niekada nebuvo, o planetą Žemę laiko trys drambliai.
Atsiprašau už metaforą, tačiau tas „teismų” „savarankiškumas” pasiekė tokį lygį, kad teisėjai drąsiai rašo, kad juoda yra balta ir kitaip tyčiojasi iš teisingumo.
Todėl dar kartą pateiksiu visas faktines aplinkybes, kurių taip vadinamas teismas nenori matyti:
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Bartkus spalio 12 d. priėmė nutartį IBPS-V-2685639-22, kuria jis asmeniškai išsprendė, kas turi tirti jo paties įtariamus nusikaltimus.
Akivaizdu, kad teisėjas A.Bartkus turėjo nusišalinti nuo šių klausimų sprendimo, nes BPK 58 straipsnis. Nušalinimo pagrindas nurodo:
1. Šio Kodekso 57 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo negali dalyvauti procese, jeigu:
1) jis toje byloje yra nukentėjusysis, civilinis ieškovas, civilinis atsakovas, bet kurio iš šių asmenų šeimos narys ar giminaitis, įtariamojo, kaltinamojo bei nuteistojo ar atstovo pagal įstatymą, teisėjo, ikiteisminio tyrimo teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno ar gynėjo toje byloje šeimos narys ar giminaitis;
2) jis yra dalyvavęs toje byloje kaip liudytojas, įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo atstovas pagal įstatymą, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo ar civilinio atsakovo atstovas;
3) jis pats arba jo šeimos nariai ar giminaičiai yra suinteresuoti bylos baigtimi;

2. A.Bartkus yra suinteresuotas šio tyrimo baigtimi, nes jeigu jo nusikaltimus ištirtų nešališkas ir objektyvus teisėjas, tai jo teisėjo karjera greitai pasibaigtų, o jis pats būtų teisiamas už nusikaltimus teisingumui.
Dar juokingiau, kad A.Bartkus minėtame nutarime niekur nepaminėjo, kad aš prašiau kelti bylą jam ir teisėjai Suchanskienei už dokumentų klastojimą. Mat teisėjai, dangstantys Policijos departamento vadovų nusikaltimus, grimzta vis giliau.
3. Tai yra kreipiausi į prokuratūrą dėl sunkių nusikaltimų teisingumui – Vilniaus apylinkės teismo teisėjos Suchanskienės ir Vilniaus apygardos teismo skyriausi pirmininko Arūno Bartkaus nusikaltimų – dokumento suklastojimo ir piktnaudžiavimo.
4. Nurodžiau, kad Vilniaus apygardos teismo teisėjas A.Bartkus 2022 m. rugsejo 21 d. priėmė nutartį dėl skundo Nr. IBPS-V-2335926-22, kurią suklastojo, įrašęs žinomai melagingus duomenis, ir taip padarė nusikaltimą – klastojo dokumentą ir piktnaudžiavo. Tai yra teisėjas, turėjęs pareigą vykdyti teisingumą ir vertinti pateikiamus įrodymus apie melagingus parodymus, nurodė, kad duoti melagingus parodymus prisiekus sakyti tiesą yra visiškai teisėta.
5. Teisėjas A.Bartkus sutiko su Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos Suchanskienės 2022-09-01 priimta nutartimi atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal mano skundą.
6. Skunde nurodžiau tokias aplinkybes – visuomenės informavimo priemonė www.laisvaslaikrastis.lt šių metų vasario mėn. buvo neteisėtai išjungta ją administruoti pasamdyto piliečio Tomo Čepaičio, kuris apklausiamas policijos parodė, kad tai padaryti telefonu jam liepė neįvardinti policijos pareigūnai.
Tačiau iš prokuratūros nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą paaiškėjo, kad ponas T.Čepaitis buvo gavęs raštišką „teisėsaugos pareigūnų” nurodymą išjungti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, „esant duomenų apie Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus”.
7. Tiek policijos pareigūnai, tiek ir T.Čepaitis veikė neteisėtai ir nusikalstamai, nes sustabdyti visuomenės informavimo priemonę galima tik motyvu teismo sprendimu. Kadangi nei policija, nei Čepaitis tokios nutarties neturėjo, jie padarė nusikaltimą, o vėliau, kad pridengti policijos darbuotojų nusikaltimus, T.Čepaitis davė melagingus parodymus, kad sulaukė tik policininkų skambučio. Nors iš tiesų buvo gavęs tiesoginį raštišką Policijos departamento nurodymą išjungti portalą www.laisvaslaikrastis.lt, ir jam pakluso. Visa ši nusikalstama veikla yra pridengiama taip pat nusikalstamais ir neteisėtais prokuratūros ir teismų sprendimais.

bartkus
Bartkus

8. Pvz., teisėjas A.Bartkus nurodė, kad skundžiama ikiteisminio tyrimo teisėjos Suchanskienės nutartis yra teiseta ir pagrjsta, „naikinti ją skundo motyvais nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo. Prokurores 2022 m. rugpjucio 17 d. sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą buvo priimtas vadovaujantis išsamia surinktos medžiagos ir aktualaus teisinio reguliavimo analize, kuriam pritarė ikiteisminio tyrimo teisėja, kuri 2022 m. rugsejo 1 d. nutartyje nurodė ir įvertinusi visas priimtam sprendimui reikšmingas aplinkybes bei aiškiai pagrindusi šį savo sprendimą. Nutartyje nurodyti argumentai aukštesniajam teismui nekelia jokių abejonių”.
9. Teismams nesukėlė abejonių, kad duoti melagingus parodymus apie sunkius Policijos departamento darbuotojų nusikaltimus tikslu juos nuslėpti yra visiškai teisėta veikla.
Tai yra tiek prokuroras, tiek ikiteisminio, tiek ir apygardos teismo teisėjai nutarė, kad meluoti apie nusikaltimo aplinkybes yra visiškai teisėta. Nei prokuroras, nei teisėjai nepasisakė nė dėl vienos mano skunde išdėstytos faktinės aplinkybės, tiesiog sutiko su prokurorės nutarimu, kad apklausiamam policijos pareigūnų ir pasižadėjus duoti teisingus parodymus, galima visiškai drąsiai meluoti ir pasakoti savo išgalvotas nusikaltimo aplinkybes.
10. Tokia teisėjų Suchanskienės ir Bartkaus „nutartys” primena dokumentų klastojimą, piktnaudžiavimą tarnyba ir tarnybos pareigų neatlikimą.
Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje administracinėje byloje Policijos departamentas (PD) pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad PD niekaip neprisidėjo prie portalo uždarymo ir nieko apie tai nežino. Tačiau portalą palaikančios hostingo bendrovės „Synergy Ltd.” vadovas Tomas Čepaitis, apklausiamas policijos, paliudijo, kad portalą išjungė „prievartaujamas policijos pareigūnų”.
Synergy.ltd administratorius Tomas Čepaitis pakluso neteisėtiems Policijos departamento reikalavimams ir išjungė serverį, kuris palaikė svetainę www.laisvaslaikrastis.lt. Tokiu būdu padarė nusikaltimą – neteisėtą elektroninės priemonės atjungimą. Tada kreipiausi į policiją dėl šio nusikaltimo.
11. Vilniaus VPK miesto trečiojo policijos komisariatas atsisakė pradėti tyrimą, tačiau nurodė, kad policijos apklausiamas: „<…> aplinkybių tikslinimo metu Tomas Čepaitis paaiškino, kad jis yra Synergy.ltd direktorius bei vienintelis šios įmonės akcininkas. Synergy Servers Limited priklauso vhost.lt projektas, vykdantis internetinių svetainių prieglobos paslaugas, kuriomis taip pat naudojosi minėtas UAB „Grėsmė nacionaliniams saugumui“ vadovas, Aurimas Diržius. 2022 vasario 27d. apie 11:09 val. sulaukė skambučio iš asmens, kuris prisistatė Gedimino vardu, tačiau iš kur skambina nesutiko atskleisti. Tuo metu susidarė nuomonę, jog skambino teisėsaugos atstovai, kurie domėjosi internetine svetaine laisvaslaikrastis.lt. Atsakė jog žino, kad yra laikoma tokia svetainė, tačiau į turinį paskutiniu metu nesigilina. Jis pasiūlė pasidomėti bei sustabdyti šios svetainės veiklą. Jis paprašė, kad pateiktų oficialų raštą, jog turėtų pagrindą internetinės svetainės veiklos nutraukimui. Tačiau nuėjęs į puslapį ir perskaitęs kelias antraštes, susidarė nuomonę, jog tai yra prorusiškas propagandinis naujienų portalas. Dėl paskutinių įvykių Ukrainoje, sureagavo labai emocionaliai. Todėl kai pamatė, jog paslauga buvo apmokėta tik iki 2022 vasario 23 d. priėmė sprendimą nebeteikti šiam klientui paslaugų ir turinio atvaizdavimą išjungė”.
12. Tačiau tokie Čepaičio parodymai visiškai prieštarauja kitam dokumentui – Vilniaus apygardos prokuratūros nutarimui atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Nr. M-2-02-00299-22. Šiame nutarime nurodyta, kad visai kitokios minėto nusikaltimo aplinkybės. Šiame nutarime minima, kad „teisėsauga raštu kreipėsi į Synergy administratorių” : „..Tačiau, kaip jau buvo minėta, tokia aplinkybė (teisėsaugos kreipimasis raštu į UAB „Synergy space“ dėl serverio išjungimo, esant duomenų apie Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus dėl neskelbtinos informacijos platinimo) pati savaime nesuponuoja pareigūnų nusikalstamo piktnaudžiavimo konstatavimo”.
13. Ši aplinkybė – prokuratūra puikiai žino, kad vadinamoji „teisėsauga” raštu kreipėsi į „Synergy” administratorių Tomą Čepaitį dėl portalo www.laisvaslaikrastis.lt uždarymo, tačiau pats T.Čepaitis melagingai policijos apklausiamas paliudijo, kad jis sulaukė tik „anonimo iš teisėsaugos skambučio dėl portalo uždarymo”.
Kitaip sakant, policijos apklausiamas ir prisiekęs sakyti tiesą, T.Čepaitis sakė, kad sulaukė tik anoniminio skambučio uždaryti visuomenės informavimo priemonę www.laisvaslaikrastis.lt, o Vilniaus apygardos prokuratūra nurodo, kad T.Čepaitis gavo „raštišką nurodymą iš teisėsaugos uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt.
Akivaizdu, kad šie parodymai nesutampa ir prieštarauja vienas kitam.
14. Tai yra melagingi T.Čepaičio parodymai arba prokuratūros klastotė. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Suchanskienė dėl minėtų Čepaičio melagingų parodymų arba prokuratūros klastotės nepasisakė nė pusės žodžio, tik pakartojo prokuratūros melą, kad neva tai civilinis ginčas. Tai dar vienas melas, nes visos „Synergy” sąskaitos buvo laiku apmokėtos, o ponas Čepaitis gražino jo įmonei padarytą pavedimą per banką, kad galėtų vėliau sakyti kad „negavome mokėjimo”. Visa tai pateikta ir šiame skunde.
15. Elektroninės žiniasklaidos priemonės (www.laisvaslaikrastis.lt) neteisėtas uždarymas, policijos pareigūnų teroras prieš laisvą spaudą, o vėliau bandymas išsisukti nuo atsakomybės, perkeliant ją ponui Čepaičiui yra visa eilė nusikalstamų veiklų, kuriuos tiek prokuratūra, tiek ir teismas labai nenori ištirti. Matyt, kad tyrimo metu gali paaiškėjo nauji nusikaltimai – kas davė nurodymą policijos pareigūnams prievartauti IT bendroves ir išjunginėti laisvą spaudą. Kodėl T.Čepaitis, apklausiamas policijos, davė parodymus, kad sulaukė tik „anonimo skambučio, prisistačiusio iš policijos”, ir vien todėl nusprendė išjungti portalą, nors prokuratūra aiškiai nustatė, kad buvo „teisėsaugos kreipimasis raštu į UAB „Synergy space“ dėl serverio išjungimo”. Ar tai nėra melagingi parodymai ir kodėl tiek prokuratūra, tiek ir teismas kategoriškai atsisako vyldyti savo pareigas ir tirti nusikaltimus?
16. Primenu prokurorams BPK 2 straipsnis. Pareiga atskleisti nusikalstamas veikas
Prokuroras ir ikiteisminio tyrimo įstaigos kiekvienu atveju, kai paaiškėja nusikalstamos veikos požymių, privalo pagal savo kompetenciją imtis visų įstatymų numatytų priemonių, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika.
Šiuo atveju prieš mane ir mano atstovaujama bendrovę buvo padaryta visa eilė nusikalstamų veiklų :
1. Neteisėtas elektroninės priemonės išjungimas (BK 197 straipsnis. Neteisėtas poveikis informacinei sistemai: Tas, kas neteisėtai sutrikdė ar nutraukė informacinės sistemos darbą padarydamas žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
2. Valstybės pareigūnų piktnaudžiavimas
3. Melagingi parodymai.
Šiuo atveju Tomas Čepaitis, gavęs raštišką nurodymą ir išprievartautas anoniminių teisėsaugos pareigūnų išjungti portalą, taip ir padarė – jį išjungė, dėl to daugiau nei 100 tūkst. portalo skaitytojų neteko galimybės jo skaityti. Taip buvo padarytas nusikaltimas – neteisėtas poveikis elektroninei sistemai ir mūsų įmonei buvo padaryta didelė žala. Negana to, T.Čepaitis prisipažino, kad padarė tai prievartaujamas „teisėsaugininkų”. Tai, kad T.Čepaitis žinojo, kad Visuomenės informavimo priemonę galima išjungti arba sustabdyti jos veiklą tik motyvuotu teismo sprendimu, ką įrodo ir jo parodymai, kad jis „teisėsaugininkų” paprašė pateikti minėtą nutartį. Tačiau jos negavęs, T.Čepaitis, žinodamas, kad dar nusikaltimą, vis tiek neteisėtai išjungė serverį, kurį buvo įsipareigojęs palaikyti ir prižiūrėti. Tai tyčinė veikla, nukreipta prieš laisvą spaudą. Vėliau T.Čepaitis apklausiamas pasakojo, kad sulaukė tik „anonimo skambučio”, nors prokuratūra nurodė, kad „teisėsauga į jį kreipėsi raštu dėl portalo uždarymo”. Tai akivaizdžiai prieštaringi ir esminiai šios bylos parodymai, kurie įrodo, kad tiesa šioje istorijoje nėra nustatyta, bet yra priešingai – tiek prokuratūra, tiek ir teismas labai stengiasi ją nuslėpti.
17. Ne „teisėsaugos” reikalas ir kompetencija uždarinėti vyriausybę ir valdžią kritikuojančius nepriklausomus spaudos leidinius, ir tokia praktika primena Rusiją arba Ukrainą ir Šiaurės Korėją. Atkreipiamas teismo dėmesys, kad negavęs teismo sprendimo uždaryti portalo, T.Čepaitis apklausiamas liudijo, kad jį išjungė, nes jam nepatiko portalo tūrinys. Tai prisipažinimas, kad jis tyčia padarė šį nusikaltimą, ir kažkodėl prokuratūra ir teismas to nemato, užmerkia akis. Ne T.Čepaičio kompetencijai priklauso vertinti nepriklausomą žiniasklaidą, įstatymai šią funkciją suteikė visai kitoms valstybės institucijoms.
18. Atkreipiamas teismo dėmesys, kad teisėjai Suchanskienė ir Bartkus nepasisakė nė dėl čia išdėstyto argumento ir aplinkybės, tik nurodė, kad „sutinka su prokuroro nuomone”. O prokuroras niekaip nevertina minėtų aplinkybių, tik nurodo, kad Tomas Čepaitis davė teisingus ir objektyvius parodymus. Nors buvo pateikti įrodymai, kad apklausiamas Tomas Čepaitis davė melagingus parodymus, kurie yra esminiai šioje byloje – jis nurodė, kad sulaukė tik telefoninio neįvardijamų policijos darbuotojų skambučių, nors buvo gavęs raštišką ir neteisėtą Policijos departamento nurodymą uždaryti portalą www.laisvaslaikrastis.lt.
Tokie parodymai yra esminiai ir duoti tiesiogine tyčia, siekiant nuslėpti PD darbuotojų neteisėtus nurodymus. O teisėjas Bartkus nurodo, kad minėti Čepaičio parodymai atitinka tikrovę ir nėra melagingi. Tai akivaizdus dokumento suklastojimas.
19. Tuo labiau, nei Suchankskienė, nei Bartus, nei prokuroras Leišys nepateikia nė vieno argumento, kodėl Čepaičio parodymai atitinka tikrovę : „Skundą nagrinėjančio teismo nuomone, tokie pareiškėjo teiginiai yra nepagrjsti. Is skundo nagrinejimui pateiktoje IBPS medžiagose esančio 2022 m. kovo 9 d. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato Antrojo veiklos skyriaus vyriausiosios tyrejos Tomos Gaigalaites nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medziagoje, 2022 m. balandžio 12 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkes prokuratūros Trečiojo skyriaus prokuroro Benedikto Leisio nutarimo atmesti skundą medžiagoje, 2022 m. kovo 5 d. Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Ramuno Šileikos nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą medžiagoje Nr. M-2-02-00299-22, prokurores 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą matyti, kad nurodytuose procesiniuose dokumentuose T. Čepaicio parodymai yra pripažinti atitinkantys objektyvią tikrovę ir pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 235 straipsnio 1 dalj is esmes nenustatyta”.
20. Kodėl teisėjas Bartkus, turėdamas įrodymus apie melagingus Čepaičio parodymus, padarė priešingą išvadą? Kodėl teismas nurodo, kad Kalėdos ateina per Velykas, arba kad Žemę laiko trys drambliai ir nurodo, kad tokia teismo išmintis yra neskundžiama? Kodėl teisėjas Žukas pridengė teisėjo Bartkaus nusikaltimą, ir vėl man įroduinėja, kad juoda yra balta. Kada teismas pagaliau nustos tyčiotis iš įsttaymo ir teisingumo?
21. Kalbant apie tiesos turinį įrodinėjimo procese pažymėtina, kad pagal Lietuvoje galiojančius proceso įstatymus baudžiamojoje byloje turi būti nustatoma materialioji tiesa. „Materialioji tiesa – tai teismo sprendimo išvados, padarytos ištyrus ir teisingai įvertinus visus reikšmingus duomenis“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-2/2005).
Naujausiame Baudžiamojo proceso teisės vadovėlyje įrodymų vertinimas apibūdinamas trumpai: „Įrodymų vertinimas, kaip ir tikrinimas, yra logikos dėsniais grindžiama mąstomoji veikla“.
22. Abu čia išvardinti teisėjai – Suchanskienė ir Bartkus nurodė, kad Tomo Čepaičio paroymai apie jo padarytą nusikaltimą išjungiant portalą www.laisvaslaikrastis.lt atitinka tikrovę, nors tai yra žinomai melagingi duomenys. Teisėjas Žukas man nurodė, kad visos mano skunde nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės, nėra paremtos objektyviais duomenimis, kitaip sakant, yra mano haliucinacijos. Nors visos čia išdėstytos aplinkybės yra faktinės, ir jas labai lengva patikrinti – yra išvardinti visi dokumentai, kuriais aš remiuoti, ir kurie tai įrodo.
Tačiau teisėjai Suchanskienė, Bartkus ir Žukas man toliau sako, kad ne, to niekada nebuvo.
„Šiuo atveju ikiteisminio tyrimo teisėjas sprendžia, jog jokių tokių duomenų pareiškėjas nepateikė, o remiantis vien tik A. Drižiaus subjektyvia nuomone pradėti ikiteisminį tyrimą pagal BK 228 straipsnio 1 dalį nėra pagrindo”, – nurodė teisėjas Žukas. Suprasčiau, jeigu teisėjas Žukas rašytų kokią nors jumoreską, o ne teismo nutartį. Kokius dar įrodymus aš turiu pateikti, kad teismas nelaikytų manęs kupranugariu?
228 straipsnis. Piktnaudžiavimas nurodo, kad 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.
Visi čia išvardinti teisėjai – Žukas, Suchanskienė ir Bartkus piktnaudžiavo savo atrnybine padėtimi, siekdami padėti išvengti atsakomybės visiems mano skunde išvardintiems asmenims, todėl piktnaudžiavo.
229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas nurodo, kad Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos.
Minėti teisėjai neatliko savo pareigos, nes įrašė žinomai melagingus duomenis į savo nutartį, kad paslpėti nusikaltimus mano atžvilgiu.

Remdamasis išdėstytu, BPK 2 str. ir BK 235, 228 ir 229 ir 197 str. prašiau panaikinti skundžiamą teisėjo Žuko nutarimą ir pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjų Suchanskienės ir A.Bartkaus įtariamų nusikaltimų.
Prašau teismo galų gale vykdyti savo pareigas, o ne beatodairiškai ginti savo organizuotą nusikalstamą susivienijimą – teisėjų ir prokurorų gaują.
Taip pat prašau nusišalinti visą taip vadinamą Vilniaus apygardos teismą.
Taip pat įspėju, kad reikalausiu asmeninės atsakomybės kiekvieno teisėjo, kuris nuspręs, kad visi čia aprašyti įvykiai yra mano fantazija.

Aurimas Drižius

prikabinta Žuko išmintis, kai faktai virsta „subjektyvia nuomone”

Posedzio_nutartis

Facebook komentarai
});}(jQuery));