Teisėjams – reguliarias narkologines ekspertizes!


Teisėjams – reguliarias narkologines ekspertizes!

Korupcinių ryšių principu organizuotų LR teismų teisėjai taip dažnai nusipeizinėja savo oficialiose nutartyse ir vairuoja girti, kad būtų tikslinga įvesti jiems privalomas kasmėnesines narkologines ekspertizes.

LR prokuratūrą ir teismus jungia vienas bendras bruožas: jie begėdiškai ignoruoja teisę. Ir tie, ir tie akivaizdžiai vadovaujasi asmeniniais arba politiniais sumetimais: visaip teisina savo draugus, pažįstamus, kaimynus ir kolegas, o taip pat visus tuos, kas gali padaryti palankią įtaką jų karjerai ar piniginei.

Užtai juodasukneliai mielai susidoroja su į jų nagus patekusiais savo ar valdžios priešais, ypač su neturtingais lietuviais – nepriklausomai nuo jų kaltės.

Atmesdamas mano skundą, teisėjas praktiškai turės galimybę palaižyti Grybauskaitės bei Urbšio užpakalius ir labai pasigerinti savo karjeros perspektyvas.

Vis tik dabar tiek prokurorai, tiek teisėjai verčiami argumentuoti savo nutartis – ir tampa visiškai graudu. Teisindami savo politinius sprendimus, jie prikuria tokių pseudoteisinių nesąmonių, kad skaitydamas nežinai – verkti ar juoktis?

Jau esu pateikęs krūvas tiek prokurorų, tiek teisėjų nusipeizėjimo pavyzdžių, kuriuos skaitant neretai kildavo įtarimas, kad nesąmonių prirašę juodasukneliai arba psichiškai nesveiki, arba apsvaigę nuo narkotikų ar alkoholio.

Jokia ne paslaptis, kad LR teisėjai dažnai vairuoja girti, tame tarpe ir dėl to, kad kai juos pagauna policija, jie vienas kitą ištikimai gina, „priteisdami“, kad jų draugeliams vis tiek neatimtų teisių.

Nieko čia nepadarysi, tiesiog visa vadinamoji „Lietuvos valstybė“ yra korupcijos ir antiteisinės niekšybės pagrindu funkcionuojanti š. krūva.

Vis dėlto aš, kaip :-) lietuvis nacionalistas, kartais pabandau ką nors :-) nuveikti savo šalies ir tautos labui.

Dar vienas skundas Vilniaus apygardos teismui

Giedrius Šarkanas

Vilniaus apygardos teismui
per Vilniaus miesto apylinkės teismą

SKUNDAS
2018-02-01
Vilnius

Prašau panaikinti mano š.m. sausio 25 d. paštu gautą Vilniaus miesto teisėjos Ilonos Mateikienės nutartį (Priedas) netenkinti mano skundo dėl prokuratūros nutarimo netenkinti mano prašymo. Taip pat prašau nušalinti teisėją Iloną Mateikienę ir skirti jai bei jos kolegoms reguliarias (kasmėnesines) narkologines bei galbūt psichiatrines ekspertizes. Taip pat prašau nušalinti kiekvieną profesinės karjeros galintį siekti teisėją.

Akivaizdu, kad būtina kuo skubiau pradėti šiuos ikiteisminius tyrimus:

1. Dėl šiuo metu LR Prezidento pareigas einančios Dalios Grybauskaitės akivaizdžiai įvykdyto ypač didelio masto piktnaudžiavimo savo tarnybine padėtimi, dėl ko ypač didelių nuostolių patyrė Lietuvos valstybė ir juridinis asmuo „Veolia“ – pagal 228 LR BK straipsnį;

2. Dėl seimūno Povilo Urbšio neseniai akivaizdžiai įvykdyto ypač pavojingo nusikaltimo – kai jis, viešai diskriminuodamas ir pažemindamas seimūnę Viktoriją Čmilytę dėl jos nėštumo bei vėliau netgi jos tinkamai neatsiprašydamas bei begėdiškai teisindamasis žiniaspaudoje, grubiai diskriminavo ir pažemino p. Čmilytę dėl jos lyties ir socialinės padėties, neleido jai dėl priklausomybės šioms socialinėms grupėms pasinaudoti jai priklausančia teise bei tuo pačiu akivaizdžiai ir begėdiškai viešai kurstė neapykantą visoms Lietuvos nėščiosioms ir visoms moterims – pagal 169 LR BK straipsnį bei 170 straipsnio 2 dalį.

Dalia Grybauskaitė akivaizdžiai įvykdė ypač didelio masto 283 BK straipsnyje nustatytą nusikaltimą

Kaip yra paskelbęs portalas diena.lt (http://www.diena.lt/naujienos/verslas/ekonomika/lietuvos-gincas-su-veolia-d-korsakaite-liudijo-pries-d-grybauskaite-828295):

„Buvusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) pirmininkė Diana Korsakaitė tarptautiniam arbitražui paliudijo, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė darė spaudimą dėl Prancūzijos koncerno „Veolia“ valdomos „Vilniaus energijos“ šildymo tarifų, pirmadienį pranešė naujienų portalas 15min.lt.“

Kaip yra viešai paskelbęs portalas 15min.lt (https://www.15min.lt/verslas/naujiena/energetika/veolia-pries-lietuva-100-milijonu-euru-byloje-smugis-i-nugara-prezidentei-664-850940), bbuvusi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė Diana Korsakaitė Vašingtono tarptautiniam arbitražui yra paliudijusi :

„Lietuvos Respublikos prezidentė (Prezidentės administracija), D.Korsakaitei dirbant Komisijos pirmininke, siekė nesąžiningai manipuliuoti ieškovui („Veolia“ – „Vilniaus energija“) nustatytais šildymo tarifais. […] Prezidentės administracija kartu su ministro pirmininko tarnyba darė politinį spaudimą Komisijai, siekiant nacionalizuoti UAB „Vilniaus energija“ sutaupytas lėšas.“

Kadangi neteko girdėti apie šių publikacijų paneigimus, Korsakaitės liudijimą reikia traktuoti kaip fakto konstatavimą – taigi akivaizdu, kad, praktiškai (pri)versdama Korsakaitę apvogti „Veolią“, Grybauskaitė ženkliai viršijo savo, kaip LR prezidentės, įgaliojimus, ir dėl to didelė žalą patyrė minėtoji „Veolia“ bei Lietuvos valstybė (ne tik praradusi ženklias pinigų sumas, bet ir eilinį kartą tarptautiniu mastu nepataisomai sudergusi savo reputaciją). Taigi Grybauskaitė akivaizdžiai įvykdė 228 LR BK straipsnyje įvardintą nusikaltimą.

Norėčiau priminti, kad pagal 228 BK straipsnį, „1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.“ Pagal 230 BK straipsnį, „valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, teisėjai… Taigi akivaizdu, kad Korsakaitės nurodytomis aplinkybėmis Grybauskaitė įvykdė ypač didelio masto nusikaltimą.

Prašau kuo skubiau pradėti šio akivaizdaus p. Grybauskaitės nusikaltimo tyrimą. Primenu, kad minėtoji Grybauskaitė vis dar eina LR prezidento pareigas, o akivaizdžios nusikaltėlės buvimas tokiame aukštame poste kelia ypač didelį pavojų Lietuvos valstybei ir visuomenei. Prezidentas vaidina didelį vaidmenį skiriant Generalinį prokurorą ir aukščiausiųjų teismų teisėjus – nekyla abejonių, kad prezidento pareigas einanti nusikaltėlė stengsis paskirti į aukščiausiuosius valstybinius postus sau ištikimus prostitutus, kad šieji po to ištikimai ją gintų ir bet kokia kaina dangstytų jau minėtąjį ir galimai kitus p. Grybauskaitės nusikaltimus. Todėl labai svarbu sutrukdyti p. Grybauskaitei toliau dergti ir naikinti Lietuvą. Noriu priminti, kad prezidentaudama p. Grybauskaitė jau privertė išvykti, nusižudyti ar kitaip išvijo iš tėvynės apie 370 tūkst. lietuvių – apie 12 proc. tautos, pagrinde jaunimo.

Viešai diskriminuodamas ir pažemindamas nėščią seimūnę, Povilas Urbšys grubiai pažeidė iškart du Baudžiamojo kodekso straipsnius

169 BK straipsnis nurodo: „Tas, kas atliko veiksmus, kuriais siekta žmonių grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų sutrukdyti lygiomis teisėmis su kitais dalyvauti politinėje, ekonominėje, socialinėje, kultūrinėje, darbo ar kitoje veikloje arba suvaržyti tokios žmonių grupės ar jai priklausančio asmens teises ir laisves, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.“

170 BK straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.“

Kaip Jūs jau, tikiuosi, žinote, Povilas Urbšys neleido seimūnei Viktorijai Čmilytei pristatyti įstatymo projekto Seime todėl, kad ji yra nėščia. Akivaizdu, kad tokiu būdu jis grubiai pažeidė BK 169 straipsnį ir 170 straipsnio 2 dalį, nes 1) viešai ir ciniškai pažemino Čmilytę dėl jos lyties ir socialinės padėties ir 2) tiesiogiai neleido Čmilytei pasinaudoti savo, kaip seimūnės, teise dėl jos priklausymo pažeidžiamoms socialinėms grupėmis.

Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, kad šis ciniškas Urbšio nusikaltimas YPAČ PAVOJINGAS valstybei ir visuomenei. Todėl, kad:

1. Urbšys pažemino praktiškai paskelbdamas nepilnaverte ir beteise nėščią moterį. Nėščios moterys VISAME CIVILIZUOTAME PASAULYJE traktuojamos kaip ypač pažeidžiama ir reikalinga ypatingos apsaugos bei išskirtinių teisių socialinė grupė. Viešai išniekindamas Čmilytę ir neleisdamas jai pasinaudoti savo šimtaprocentine teise dėl jos galias prieštarauti ir ginčytis su nusikaltėliu apribojusios subtilios padėties, Urbšys neabejotinai padarė jai kur kas didesnę moralinę ar ir kitokią žalą, nei žala, kurią jos vietoje būtų patyręs eilinis standartinės sveikatos būklės žmogus.

2. Viešai diskriminuodamas nėščią seimūnę, Urbšys pažemino ir išniekino VISAS NĖŠČIĄSIAS. Lietuvoje moterys ir taip bijo turėti vaikų dėl su nėštumu susijusių sunkumų. Jei Urbšys neatsakys už savo nusikaltimą pagal BK, ne tik VISOMS Lietuvos nėščiosioms, bet ir galvojančioms apie pastojimą lietuvėms bus duota suprasti, kad Lietuvoje jos yra teisėsaugos ignoruojamos ir nebaudžiamai niekintinos aukos, kaip sakoma, „pačios kaltos“ dėl savo silpnumo.

3. Pažemindamas Čmilytę, Urbšys diskriminavo, pažemino ir išniekino VISAS MOTERIS. Noriu priminti, kad nėštumas bent jau šiuo metu yra tik moterims būdinga būklė, ir nebaudžiamas nėščiųjų niekinimas paverčia visas moteris antrarūšėmis būtybėmis – kurios dėl savo fiziologinių ypatybių yra pasmerktos tam tikrą savo gyvenimo dalį naudotis mažesnėmis teisėmis, nei kiti žmonės, būti žeminamos, diskriminuojamos ir viešai niekinamos.

Akivaizdu, kad egzistuoja visa eilė akivaizdžią Urbšio kaltę SUNKINANČIŲ APLINKYBIŲ:

1. Urbšys iki šiol DERAMAI neatsiprašė Čmilytės, visų savo įžeistų ir pažemintų nėščiųjų bei Lietuvos moterų ir įrodinėjo savo „teisumą“. Tai parodo išskirtinį Urbšio įvykdyto nusikaltimo ciniškumą ir pavojingumą.

2. Urbšys – vienas iš aukščiausio rango valstybės politikų; todėl jo nusikaltimas sukuria ypač pavojingą precedentą, keliantį pagundą kitiems nusikaltėliams ir ypač naiviam jaunimui jį mėgdžioti.

3. Nėščiosios – ypač pažeidžiama, o iš kitos pusės – šiuo sunkiu demografiniu laikotarpiu ypač vertinga, gintina ir puoselėtina socialinė grupė. Dėl to aukšto politiko vykdomas nėščiųjų diskriminavimas bei niekinimas daro ypač didelę žalą valstybei ir visuomenei.

4. Begėdiškai viešai aiškindamas: „Norėjau apsaugoti nėščią moterį,“ Urbšys naudojo klasikinę nacių propagandos taktiką. Niurnberge naciai lygiai taip pat aiškino, kad suvarė žydus į koncentracijos stovyklas norėdami juos „apsaugoti nuo tautos pykčio ir smurto.“ XXI a. toks nusikaltimo teisinimas parodo neeilinį Urbšio ciniškumą ir panieką nėščiosioms bei visoms moterims.

Prašau nušalinti negalinčius būti objektyviais teisėjus

Tiek prokuratūra, tiek ikiteisminio tyrimo teisėja atmetė mano prašymus remdamosis akivaizdžiai visiškai absurdiškais argumentais. Prokuratūra Lietuvos visuomenėje nuo seno garsėja kaip praktiškai nusikaltėlių gauja, jau beveik 30 metų begėdiškai dangstanti valdžios nusikaltimus ir susidorojanti su silpniausiais ir pažeidžiamiausiais visuomenės nariais. Todėl būtų naivu tikėtis, kad prokurorai imsis tirti kad ir kokius akivaizdžius Prezidentės ir įtakingo seimūno nusikaltimus.

Akivaizdu, kad bylos nagrinėti objektyviai negalėjo ir teisėja Ilona Mateikienė. Teisėjų karjerą nulemia LR Prezidentas ir Seimas. Mateikienei – maždaug 50 metų, ir jai dar visai realu siekti profesinės karjeros, o pripažinusi p.p. Grybauskaitės ar Urbšio nusikaltimų akivaizdumą, ji būtų save pasmerkusi amžinai likti apylinkės teismo teisėja, nes akivaizdu, kad nei Grybauskaitė, nei Urbšys, nei jų įpėdiniai niekada neatleistų teisėjai įžūlumo pripažinti valdžios nusikaltimus. Dėl to prašau nušalinti p. Mateikienę dabar – nes anksčiau man tokia galimybė nebuvo suteikta.

Dėl tos pačios priežasties prašau nušalinti kiekvieną realiai dar galintį siekti profesinės karjeros Vilniaus apygardos teismo teisėją, paskirtą nagrinėti šiam mano skundui. Aukščiausiojo Teismo pirmininkas LR teismų standartu yra įvardinęs korupcinius ryšius. Kaip žinoma, tiek Grybauskaitė, tiek Seimo sukčiai bei vagys teisėjus į aukščiausiuosius teismus dažniausiai renkasi būtent iš Vilniaus apygardos teismo. Jei šį mano skundą nagrinėsiantis teisėjas pripažins Grybauskaitės ir/ar Urbšio nusikaltimų akivaizdumą, Grybauskaitė ir Seimo nusikaltėliai padarys viską, kad jo profesinė karjera būtų negrįžtamai palaidota. Užtai atmesdamas mano skundą, teisėjas praktiškai turės galimybę palaižyti Grybauskaitės bei Urbšio užpakalius ir labai pasigerinti savo karjeros perspektyvas. Todėl neįmanoma, kad karjeros siekiantis Vilniaus apygardos teismo teisėjas galėtų objektyviai nagrinėti šį mano skundą. Todėl noriu nušalinti visus dar galinčius profesinės karjeros siekti teisėjus ir prašau skirti tokį teisėją, kuris jau būtų baigęs savo karjerą – ruoštųsi išeiti į pensiją ar pan.

Prašau skirti Ilonai Mateikienei, o geriausiai – visiems Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjams, narkologines ekepertizes

Jau senokai pastebėjau, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo (VMAT) teisėjai labai jau dažnai ir absurdiškai nusipeizinėja savo oficialiose nutartyse. Teko girdėti, kad VMAT labai trūksta tiek pinigų algoms, tiek bylas nagrinėti sugebančių teisėjų – todėl dabar ten dirbantys teisėjai perkrauti darbu ir dažnai tiesiog nesugeba susitvarkyti su jiems užkrautų bylų kalnais. Todėl jie dažnai vartoja dideles dozes raminamųjų, migdomųjų, stimuliuojančiųjų ir pan. medikamentų, o taip pat didelius kiekius alkoholio. Kaip galima spręsti pagal straipsnius žiniaspaudoje ir kitus šaltinius, VMAT teisėjai matomai dažnai vairuoja girti, o po to vienas kitą gina nuo teisingumo neleisdami atimti iš kolegų teisių tol, kol šie iš kažkelinto karto nesukelia išties didelių avarijų. Manau, kad visuomenės interesais reikia pradėti vykdyti masines ir periodiškas VMAT teisėjų narkologines, o gal ir kasmėnesines psichiatrines ekspertizes.

Mano nuomone, yra pakankamas pagrindas teigti, kad narkologinės ekspertizės ypač reikėtų Ilonai Mateikienei. Ji per visą Lietuvą nuskambėjusio Prezidentūros spaudimo Korsakaitei skandalo netgi nepripažino (neįvardino) „objektyviais duomenimis“, liudijančiais apie labai tikėtiną p. Grybauskaitės nusikaltimą. Sunku patikėti, kad teisinį išsilavinimą turintis asmuo p. Čmilytės teisių suvaržyme neįžvelgė netgi požymių 169 BK straipsniu draudžiamo diskriminavimo, o begėdiškuose p. Urbšio samprotavimuose teisinant savo nusikaltimą – viešo tokio diskriminavimo teisinimo, kuris jau pats savaime yra 170 BK straipsniu draudžiamas kurstymas diskriminuoti. Todėl labai tikėtina, kad p. Mateikienė savo nutartį priėmė ar bent jau išgalvojo jai argumentus būdama nestabilios protinės būklės, galimai apsvaigusi nuo kokių nors psichodelinių medžiagų arba alkoholio ar galbūt pervargusi nuo per didelio darbo krūvio ir pastovaus spaudimo kuo greičiau išnagrinėti kuo daugiau bylų.

Todėl prašau:

1) panaikinti Vilniaus miesto teisėjos Ilonos Mateikienės nutartį netenkinti mano skundo dėl prokuratūros nutarimo netenkinti mano prašymo (Priedas);

2) nušalinti atgaline data nuo mano skundo nagrinėjimo teisėją Iloną Mateikienę ir paskirti jai bei kitiems Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjams reguliarias (kasmėnesines) narkologines bei galbūt psichiatrines ekspertizes;

3) nušalinti kiekvieną siekiantį profesinės karjeros Vilniaus apygardos teismo teisėją nuo šio skundo nagrinėjimo.

Giedrius Šarkanas

Priedas: 2017 m. gruodžio 18 d. Ilonos Mateikienės nutartis netenkinti mano skundo.

Facebook komentarai
});}(jQuery));