Teisėjai uždaro Lietuvos Respubliką

kryzius

2021 m. rugsėjo 7 d. 10.00 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Referendumo iniciatyvinės grupės koordinatorių Nendrės Černiauskienės, Tauro Jakelaičio ir Kęstučio Krikštapono spaudos konferencija Seime „Valstybės institucijų susirėmimas su Referendumo iniciatyva“.

info@ltreferendumas.lt, www.ltreferendumas.lt 

Tai, kas vyksta su Referendumo iniciatyva dėl referendumo paskelbimo dėl šios iniciatyvos sumažinimo nuo 300000 iki 100000 Lietuvos Respublikos piliečių parašų, sunku pavadinti kitaip kaip atviras, nors ir nepaskelbtas valstybės institucijų karas su Referendumo iniciatyva ir jos iniciatyvine grupe.

Š.m. rugpjūčio 10 d. prie Seimo ne tik trukdyta rinkti šią iniciatyvą palaikančių piliečių parašus, bet ir sulaikyta Referendumo iniciatyvinės grupės viena koordinatorių Nendrė Černiauskienė. Be jokių įrodymų jai pranešta apie įtarimus dėl riaušių kurstymo, nors ji tik transliavo internetu tai, kas vyko prie Seimo. Teismo prašyta jai skirti suėmimą iki 2022 m. sausio 21 d., t.y. paskutinės teismo nustatytos referendumo iniciatyvos parašų rinkimo dienos. Nepavyko. Tad tyrėja skyrė Nendrei Černiauskienei kitas kardomąsias priemones. Neturint byloje jokių įrodymų apie jos tariamai įvykdytas nusikalstamas veikas.

Š.m. rugpjūčio 26 d. VRK atsisakė priimti sprendimus dėl LRT eterio suteikimo Referendumo iniciatyvinei grupei ir dėl naujos Referendumo iniciatyvos dėl LR Konstitucijos 55 ir 59 straipsnių pakeitimo ir pirmalaikių Seimo rinkimų paskelbimo pagal pakeistą rinkimų sistemą įregistravimo. VRK motyvas – š.m. rugsėjo 2 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinės šio teismo pirmininko Gintaro Kryževičiaus teikimą dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje, kurioje teismas priėmė 2021 m. liepos 14 d. sprendimą įpareigoti VRK išduoti Referendumo iniciatyvinei grupei parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui. Kol kas neteko matyti, kad sprendimai būtų priimami, vadovaujantis galimais būsimais teismo sprendimais. Tačiau tai jau prasidėjo Lietuvoje!

Referendumo iniciatyvinė grupė š.m. rugpjūčio 30 d. pateikė skundus dėl šių dviejų VRK sprendimų. Įstatymas įpareigoja Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą tokius skundus išnagrinėti per 48 valandas nuo skundo įteikimo. Tačiau tai neįvyko – šiuos skundus teismas nagrinės tik š.m. rugsėjo 8 d. 

Š.m. rugsėjo 2 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tenkino šio teismo pirmininko G. Kryževičiaus teikimą ir atnaujino procesą byloje dėl įpareigojimo VRK išduoti parašų rinkimo lapus ir suteikti prieigą elektroniniam pasirašymui. Motyvas – nenurodyta taikyta įstatymo analogija, mat dėl Seimo neveikimo Lietuvoje, VRK nuomone, nebeliko galiojančio referendumo įstatymo. Tačiau įstatymo analogija teismo 2021 m. liepos 14 d. sprendime nurodyta – tai parašų rinkimo lapų išdavimas pagal LR Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo analogiją… Negi teisėjai pasirašo tai, ko neskaitė? Visiškas chaosas. 

Teismo pirmininkas G. Kryževičius atsisakė priimti Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą dėl teismo vilkinimo išnagrinėti skundus dėl VRK sprendimų. Pasiūlė kreiptis raštu. Na taip, taip ilgiau spręsis klausimai. Bet mes dar pagalvosime, kaip elgtis.

Š.m. rugsėjo 2 d. įvyko kratos aktyviausių referendumo iniciatyvos parašų rinkėjų namuose Lazdijuose, Alytuje ir Druskininkuose. Mūsų žiniomis, pareigūnai ne tik fotografavo parašų rinkimo lapus, bet ir dalį jų paėmė iš rinkikų. Informacija tikslinama, tačiau nenustebsime, jei bus paskelbta, kad klastojami parašai parašų rinkimo lapuose. Provokacijos pilte pilasi iš „gerovės“ gausybės rago.

Š.m. rugsėjo 4 d. Kaune sulaikytas Žemės referendumo iniciatyvinės grupės narys ir Lietuvos visuomenės tarybos valdybos narys Kipras Valentinavičius, tiesiogiai internetu transliavęs „Kaunas pride“ eitynes. Delfi.lt gali tai daryti, o Nendrė Černiauskienė ir Kipras Valentinavičius – ne! Matyt, jau nesitikint, kad teismas leis Kiprą Valentinavičių suimti, jis buvo paleistas. Tačiau š.m. rugsėjo 7 d. jis kviečiamas į policiją dėl jam nenurodytų procesinių veiksmų. Lūdnai beatrodo taip vadinama Lietuvos teisėsauga.

Kas gi vyksta Lietuvoje? 

Manome, kad atėjo metas Lietuvos teisėsaugai apsispręsti, kam ji tarnauja – Lietuvos piliečiams ir valstybei, kurios Konstitucijai jie prisiekė, ar politinių interesų grupėms, atvirai žlugdančioms valstybę ir jos piliečius?

 

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos/-/iniciatyvos/46798/prisijungti

Referendumo banko sąskaita: Gavėjas: Referendumas Bankas: AB SEB BANKAS a/s LT13 7044 0901 0212 9174 mokėjimo paskirtyje įrašoma: AUKA referendumui ir asmens kodas SVARBU!!! Aukotojas, atlikdamas pinigų pervedimą, turi nurodyti savo asmens kodą, kitu atveju auka referendumui grąžinama aukotojui. Maža auka – iki 12 eurų (imtinai). Vieno fizinio asmens viena per visą referendumo kampaniją, neprivaloma deklaruoti turto ir pajamų; Auka – nuo 12,01 eurų iki 15240 eurų. Vienas fizinis asmuo maksimaliai gali paaukoti iki 10 VMDU (2021 m. – 15240 eurų) per kalendorinių metų referendumo kampaniją, bet yra apribojimų* * Aukos suma turi būti ne daugiau kaip 10 procentų už praėjusius (2020 m.) kalendorinius metus deklaruotų pajamų, prieš suteikiant didesnę kaip 12 eurų auką, asmuo privalo būti deklaravęs turtą ir pajamas už 2020 m. Draudžiamos juridinių asmenų aukos! Parengta pagal Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));