Teisėja Zoja Monid bandė nepilnamečių bylą išnagrinėti tėvui už akių, bet pati savęs išsigando?

monid

monid

Teisėja Zoja Monid bandė nepilnamečių bylą išnagrinėti tėvui už akių, bet pati savęs išsigando? 

Kristina Sulikienė

Skaitytojai turbūt jau ne kartą skaitė apie labai principingus Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjus, dėl kurių Aurimas Drižius jau daugelį metų kreipiasi visur kur įmanoma, ir negali pasiekti, kad jų veiksmai būtų įvertinti.

monid

Viena jų – Zoja Monid.

Nors Eugenijaus Pukėno byla nėra net pradėta nagrinėti, o vaikų gyvenamosios vietos klausimas – irgi neišspręstas, ši teisėja jau 2018 05 17 priėmė nagrinėjimui naują (atseit – patikslintą) ieškinį: pagal LR CK 3.180 str. (tėvo valdžios ribojimas), nors pagal Civilinį kodeksą toks „šuolis“ neįmanomas – nes turi būti išpildyta 3.179 str. numatyta sąlyga – vaikas turi negyventi su vienu iš tėvų. 

Vaikų gyvenamoji vieta net šiandien nenustatyta, nes tėvai kreipėsi pirmą kartą į teismą. 

O G.P. negyvena nė su Tobuląja motina – jis gyvena psichiatrijos  (krizių) skyriuje, gyvena ten antras menuo, jaučiasi  klaikiai, prašo tėvo gelbėti jį iš ten.  Ten patalpintas kažkokio psichiatro, jo net nemačiusio, raštų pagrindu – tai tas pats garsusis psichiatras, kuris moka per internetą vaikams diagnozuoti (Garliavos mergaitei jis irgi buvo kartu su E. Žiobiene nustatęs nuotoliniu būdu daugelį sutrikimų, nors ją mokantys mokytojai nieko neįprasto nepastebėjo iki pat 2012 05 15 paskutinės pamokų dienos, prieš smurtinį paėmimą iš namų ir pradanginimą.)

Taigi, nėra LR CK 3.179-3.180 str. pagrindų pateikti tėvo valdžios apribojimo ieškinį, bet Zoja Monid yra teisėja spartuolė, teisėja – pirmūnė.

Ji netgi uždraudė tėvui matyti vaikus, nes jis atsisako juos mušti, daužyti, guldyti į psichiatrines ligonines, todėl tokiam tėvui būtina uždrausti bendrauti su vaikais, nes jis tokiu būdu – kai gražiai su  jais elgiasi – traumuoja. Nutartis skundžiama, bet vykdytina skubiai. Nors ir apskųsta.

Tobuloji Motina – Olialia Pupytė, norėdama įrodyti, koks yra blogas Eugenijus Pukėnas, teismui pateikė prašymą prijungti įrodymus, kad tėvui labai rūpi vaikai: prašo prijungti jo darytus vaizdo įrašus, kuriais jis kreipėsi dėl smurto prieš G.P. ir jo pagrobimo, pradanginimo į visus atsakingus pareigūnus.

Labai geras prašymas – juk šitie vaizdo įrašai įrodo, jog tėvui rūpi vaikas, o atsakovė bando įrodyti priešingai.

Teismui atsiųstame rašte esu minima ir aš, todėl mano įkurta VBS agentūra man iš karto sugeneravo tą raštą ir atsiuntė – nes aš esu užsisakiusi visas teismų naujienas, kur tik esu minima. Remiantis EŽTT išaiškinimu, tokią teisę turi visi, kieno tik vardas ir pavardė yra kur nors minimi. Tokios praktikos laikosi ir JAV jurisprudencija.

Taigi, prašoma prijungti ir 2 mano vaizdo įrašus – kur aš kreipiuosi į kažkokią Pupytę (o Olialia projekte jų dalyvavo visa Blondinių Sala.) Pastaruoju metu bandžiau atvesti į protą Simo Jasaičio žmoną, kuri irgi Pupytė, ji paklausė mano moralizavimų, ir su vyru susitaikė. Mėgstu tas Pupytes, ir mėgstu moralizavimą. Nesu tikra, apie kurią pupytę prie bylos pridėtas vaizdo įrašas, gali būti, kad apie Oksaną. 

Kitas vaizdo įrašas – kur kreipiuosi į Eugenijų Pukėną. Mėgstu  kartais išreikšti nuomonę per vaizdo įrašus, kaip kiekvienas  šiuolaikinis žmogus. Šiandien irgi į jį kreipiausi, nes susikaupė daug minčių iš mūsų bendravimo. Esu moderni juristė – ne tik teikiu paslaugas, bet ir bendrauju su žmogum, išklausau jį , o jis išklauso mane.

Kaip supratau, Tobuląjai Motinai labai kliūva, jog kol advokatų klanai „metė“ Eugenijų Pukėną, kažkas ne iš klano jam padeda.

Taigi, informuoju Olialia Pupą, jog juristai irgi teikia paslaugas. Tik jos kainuoja mažiau. Ir ieškinį aš padėjau surašyti. Taip, yra prašoma atimti motinystės teises, kitoje byloje. Labai keista argumentacija, jog atseit Eugenijus Pukėnas neturi teisės kreiptis ne į advokatą – o kur yra tai parašyta, juk reikėtų pridėti nuorodą, nes aš negirdėjau, jog mus, teisininkus, uždraudė. Jau 5 metai vykdau teisinę veiklą, ir nesiruošiu jos nutraukti. O veiklos kodas – tas pats, kaip advokatų, nors man gėda būti su jais gretinamai. Aš žmonių bėdoje nepalieku. 

Teisėja Zoja Monid, nesulaukusi Eugenijaus Pukėno, nes atsisakė atidėti teismo posėdį, kol jis neatstovaujamas (jo atsisakė keli advokatų biurai, o naujas nespėjo įstoti į bylą), bandė išnagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nors visuose teisės aktuose aiškiai parašyta, jog nei vaikams, nei tėvams už nugarų tokios bylos nenagrinėjamos.

Vaikai iš viso šioje byloje nepaklausti, su kuo nori gyventi, tarsi LR CK 3.178 str. neegzistuojanti norma (kad teismas atsižvelgia į vaiko norus.)

Teisėja Zoja Monid pasikliauja kitu – Tobulųjų Motinų – kodeksu, todėl ji šiandien ėmė konvejeriu varyti bylą.

Atėjo liudyti Dalios Grybauskaitės apsaugos viršininkas, kuris yra Eugenijaus Pukėno draugas, ir jį pažįsta.

Kazio Pėdnyčios giminaitis, kuris jaučiasi labai nevaržomai, ėmė jį apklausinėti, ir „spausti“ pasakyti, kur dirba. Žmogus nenorėjo nieko sakyti.

Tada teisėja Zopja Monid irgi liepė pasakyti, kur dirba, ką baigęs, ir panašiai.

Tai žmogus pasakė, ką baigęs, pasakė, jog dirba Vadovybės apsaugoje, yra majoras, ir pagrindinai dirba su Dalios Grybauskaitės apsauga.

Tada salėje stojo labai nejauki  SPENGIANTI tyla.

Teisėjai „pritrūko oro“, ji išėjo pasitarti su savimi. Ir staiga, MINTYSE pamačiusi išnyrant rūstų Dalios veidą, ji pirmą kartą suvokė, jog tai gali būti viena paskutinių jos bylų. Tiesiog žemė sudrebėjo po kojomis.

Pasišaukė teisėja sekretorę, porą padėjėjų, ir liepė rašyti.

Parašė.Bylą atnaujinti, padaryti net 2 dienų (koks dosnumas!) pertrauką, leisti pateikti visus įrodymus (prieš tai Eugenijui Pukėnui atmetė, nes paduota per raštinę, o ne įskenuota.)

E.Pukėno prašymą atimti vaikus bylos nagrinėjimo metu iš Tobulosios Motinos svarstyti, teismo posėdyje, prieš tai išreikalauti atsiliepimus iš šalių.

Ką daro vien užuomina apie Prezidentę, kuri skiria ir atleidžia teisėjus…

Olialia Pupytės nebijau. Jau ji mane nuterorizavo per žurnalistų etiką. Ir kas įvyko? Ir nieko neįvyko. Žurnalistų etika palaiko Eugenijų Pukėną, sakė, jog žino, kad vaikas sumuštas, ir kad mūsų tikslai jo ieškant geri, bet mes turime padaryti inicialus. Padarėme. Gavome padėkas, kad vykdome nurodymus.

Keistas Pupytės nurodymas, kad apie bylas, kur yra vaikai, negalima rašyti, nes jeigu jie sumušti, ir paslėpti, tai rūpinimasis jais neva pažeidžia jų interesus ir t.t. ir panašiai.

Tai mes viską jau matę Garliavos byloje – kad nuo pedofilų nukentėjusią mergaitę labai bandė apsaugoti nuo visuomenės, ir jau saugo 6 metus. Dar kad apsaugotų labiau, įkišo jos tetą į kalėjimą pagal suklastotus popiergalius.

Iš kur Eugenijus Pukėnas pažįsta VAD majorą, nesiimsiu spėlioti, turbūt asilui iš Buridano aišku, jog iš kažkur, kur paukštis neįlekia ir uodas neįskrenda.

Tai, kaip buvo daužomas jo vaikas, ir su kokia jėga – su laužtuvais, ir spec. policijos būriu imamas vaikas, nenorintis eiti pas smurtininkę motiną (jai surašytas dėl vaikų palikimo be priežiūros protokolas, nors vaikai mėlynių neturėjo, bet paliudijo, kad mama mušėsi) – jau iš to buvo galima suvokti, jog sistema žino, kad Eugenijus Pukėnas – ypatingas žmogus.

Aš nežinau visų šių dalykų, o kiek jį konsultuoju teisiškai (ir nesu joks tretysis asmuo, o juristas, teikiantis konsultacijas ir surašantis dokumentus, kai advokatai negali, atsisako, ar nesugeba), tai galiu pasakyti, tiesiog pritardama vieno tautininko žodžiams – jog jeigu tokių, kaip Eugenijus būtų daugiau, tai Lietuvą ginti būtų kam. 

Kol kas jį patį tenka ginti nuo sisteminės mėsmalės, kuri, tačiau, prisimelavusi, jog gelbsti vaiką (nuo ko?) įstrigo pati savo vėmaluose.

Kitas posėdis birželio 27 d. 

Vilniaus miesto savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė labai šlykščią ir niekuo neparemtą nuomonę, jog vaikus būtina atriboti nuo tėvo. Nepridėjo nei vieno dokumento. Kaip supratau, tai, jog motina smurtauja prieš vaikus, tąso mergaitę per grindis už plaukų, pilsto ją dvokiančius vandeniu su visom gėlėm – čia gerosios savybės, o kad tėvas netąso mergaitės už plaukų, nesmurtauja prieš vaikus – dėl to būtina atriboti. Šią istoriją viešino dar vasario mėnesį žurnalistė Audrė Kudabienė. Tobuloji Motina bendrauti su žurnalistais ir paaiškinti savo elgesio motyvus kategoriškai atsisakė. 

https://play.tv3.lt/programos/pries-srove/922549

Visi supratote? Turite kuo greičiau imti smurtauti prieš vaikus, nes kitaip ir iš jūsų atims vaikus. Netikite? Skaitykite mano straipsnį iš naujo. Juk taip teismui parašė pati Vilniaus teisių apsaugos vadė. O Edita Žiobienė – užtvirtino savo neveikimu. Aišku, juokauju. Juk uždraustos bet kokios smurto formos prieš vaikus. Tik, gaila, iki vaiko teisių apsaugos tarnybų bei teisėjos Zojos Monid įstatymo atnaujinta redakcija dar neatėjo. Vėluoja naujienos, vėluoja…Kaip traukinys, bet vėluojantis traukinys juk nelaukia. Galima ir nebesuspėti. 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));