Teisėja Lidija Valentukonytė pati priėmė nutartį dėl straipsnio „Teisėjos L.Valentukonytės nusikaltimai“

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

teiseja-lidija-valentukonyte-65153879

Civilinė byla Nr. e2-4821-608/2021

Teisminio proceso Nr. 2-68-3-00250-2021-1

Procesinio sprendimo kategorijos: 3.1.18.1;

3.1.18.2.1; 3.1.18.2.3; 3.1.18.2.6; 3.1.18.2.12;

3.1.18.3; 3.2.7.1; 3.2.7.2

 

 

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS

 

N U T A R T I S

 

2021 m. kovo 26 d.

Vilnius

 

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo Vyganto Sliesoraičio ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Patikimas verslas“ dėl garbės ir orumo bei teisės į privatų gyvenimą gynimo, neturtinės žalos atlyginimo.

 

Teismas

 

n u s t a t ė:

 

ieškovas Vygantas Sliesoraitis kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo:

– pripažinti, kad atsakovė uždaroji akcinė bendrovė „Patikimas Verslas“ 2020 m. sausio 13 d. publikavo straipsnius 2020 m. sausio 13 d. „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/), 2020 m gruodžio 9 d. „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/), kuriuose paskelbta tikrovės neatitinkanti ir ieškovo Vyganto Sliesoraičio (asmens kodas 35403280271) garbę ir orumą žeminanti informacija, neteisėtai paskelbti ieškovo Vyganto Sliesoraičio (asmens kodas 35403280271) asmens duomenys (asmens kodas, paso Nr., gyvenamosios vietos ir turimo nekilnojamojo turto adresai, banko sąskaitos numeris) bei duomenys apie ieškovo Vyganto Sliesoraičio (asmens kodas 35403280271) privatų gyvenimą ir tokiu būdu atsakovė pažeidė imperatyvias teisės aktų normas, pažeidė jam taikomas profesinės etikos normas;

– įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Patikimas Verslas“ per 3 (tris) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos iš jo valdomo ir administruojamo internetinio portalo laisvaslaikrastis.lt bei iš šios visuomenės informavimo priemonės archyvo pašalinti imperatyvias teisės, moralės ir etikos normas pažeidžiančius straipsnius: 2020 m. sausio 13 d. straipsnį „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnį „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnį „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnį „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnį „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/);

– įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Patikimas Verslas“ per 3 (tris) dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo valdomame ir administruojamame internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt paskelbti, o sekančiame laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“ publikuoti įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinę dalį be papildomų komentarų, nuomonės, vertinimo ar kitokių papildymų. Iš internetiniame portale laisvaslaikrastis.lt skelbiamos ir laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“ publikuojamos įsiteisėjusio teismo sprendimo rezoliucinės dalies turi būti pašalinti ieškovo Vyganto Sliesoraičio (asmens kodas 35403280271) asmens duomenys – asmens kodas;

–  priteisti iš  atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikimas Verslas“ ieškovo Vyganto Sliesoraičio naudai 10 000 EUR dydžio neturtinės žalos atlyginimą.

Ieškovas prašė teismą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Patikimas Verslas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt laikinai nepublikuoti (padaryti laikinai neprieinamus vartotojams ir visuomenei) 2020 m. sausio 13 d. straipsnio „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. straipsnio „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. straipsnio „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. straipsnio „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/) ir 2020 m. gruodžio 9 d. straipsnio „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/).

Ieškovas taip pat prašė teismą areštuoti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikimas Verslas“ turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, priklausančias atsakovei ir esančias pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, kurių bendra vertė būtų lygi ieškinio sumai (10 000 EUR), apie šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą nepranešant atsakovei,  bei pavedant ieškovo Vyganto Sliesoraičio pasirinktam antstoliui surasti ir aprašyti atsakovei priklausantį turtą.

Teismas 2021 m. sausio 15 d. nutartimi nutarė ieškovo prašymą patenkinti ir pritaikyti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikimas Verslas“ atžvilgiu ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

Ieškovas pateikė prašymą teismui taikyti papildomas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Patikimas Verslas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, iš internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt publikuotų straipsnių: 2021 m sausio 19 d. straipsnio „Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/teiseja-lidija/), 2021 m sausio 20 d. publikuoto straipsnio „Dėl teisėjos Lidijos Valentukonytės nusikaltimų“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/del-teisejos-lidijos-valentukonytes-nusikaltimu/), ir 2021 m. vasario 26 d. „Vilniaus apygardos teismas toliau tyčiojasi iš „Laisvo laikraščio“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/vilniaus-apygardos-teismas-tyciojasi/), pašalinti ieškovo asmens duomenis – asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą; taip pat įpareigoti atsakovę uždarąją akcinę bendrovę „Patikimas Verslas“ iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo momento, internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt ar kitose viešai prieinamose priemonėse (laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“, socialiniuose tinkluose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse) neskelbti ieškovo Vyganto Sliesoraičio (asmens kodas 35403280271) asmens duomenų (asmens kodo, gyvenamosios vietos ar nekilnojamojo turto adresų, paso Nr. ar kitų identifikacinių asmens dokumentų duomenų, banko sąskaitos numerio ar kitų ieškovo Vyganto Sliesoraičio asmens duomenų). Ieškovas nurodo, kad atsakovė ir toliau atlieka neteisėtus veiksmus – viešina ieškovo asmens duomenis (asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas). 2021 m. sausio 19 d. internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt buvo publikuojamas Aurimo Drižiaus straipsnis „Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/teiseja-lidija/). Internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt 2021 m.. sausio 20 d. buvo publikuojamas Aurimo Drižiaus straipsnis „Dėl teisėjos Lidijos Valentukonytės nusikaltimų“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/del-teisejos-lidijos-valentukonytes-nusikaltimu/). Internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt 2021-02-26 buvo publikuojamas Aurimo Drižiaus straipsnis „Vilniaus apygardos teismas toliau tyčiojasi iš „Laisvo laikraščio“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/vilniaus-apygardos-teismas-tyciojasi/). Visuose aukščiau nurodomuose atsakovės publikuotuose straipsniuose yra viešinami ieškovo asmens duomenys – asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas. Ieškovo pateiktas ieškinys teismui remiasi į trijų skirtingų rūšių atsakovo neteisėtus veiksmus – tikrovės neatitinkančios ir ieškovo garbę ir orumą menkinančios informacijos paskelbimas, ieškovo asmens duomenų paskelbimas, ieškovo teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą pažeidimas.

Ieškovas nurodo, kad teismas gali taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kokių ir kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Jei pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra efektyvios ar pakankamos būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, ieškovas gali prašyti jas pakeisti kitomis ar taikyti papildomas, ir priešingai, jei jau pritaikytų priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, šis gali pateikti prašymą taikyti kitas jo siūlomas arba sumažinti jų mastą. Teismo 2021 m sausio 15 d. nutartimi teismas jau sprendė dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo, ieškovas laiko, kad teikiamam prašymui dėl papildomai taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių egzistuoja tapačios aplinkybės ieškinio pagrįstumui vertinti, todėl ieškovas pakartotinai dėl jų nepasisako. Ieškovas atkreipia teismo dėmesį, kad atsakovo pateiktuose procesiniuose dokumentuose apie viešinamus ieškovo asmens duomenis nėra pasisakoma, t. y. ieškovui nėra aišku ar atsakovas vienu ar kitu būdu atsikirtinės į ieškinio reikalavimą dėl neteisėto asmens duomenų atskleidimo. Atsakovui piktybiškai iš paskelbtų publikacijų nepašalinant, o ateityje skelbiamose publikacijose pakartotinai viešinant ieškovo asmens duomenis, ieškovas svarstys tikslinti ieškinio reikalavimą dėl po ieškinio pateikimo teismui dienos publikuojamų straipsnių turinyje viešinamų ieškovo asmens duomenų.

Ieškovas laikosi pozicijos, kad tiek ginčo straipsniuose, tiek aukščiau nurodytuose tiesiogiai su nagrinėjama byla susijusiuose straipsniuose yra pateikiamas toks ieškovo asmens duomenų kiekis, iš kurių galima nesunkiai nustatyti ieškovo tapatybę bei panaudoti publikacijai akivaizdžiai perteklinius ieškovo asmens duomenis prieštaraujančiais teisei veiksmams – asmens tapatybės vagystė, kišimasis į Ieškovo privatų gyvenimą ir kt. Ieškovas laiko, kad atsakovo atžvilgiu teismo 2021 m. sausio 15 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra pakankamos, kad būtų pasiektas laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užkirsti kelią žalai atsirasti ar padidėti, nes atsakovui ir toliau atliekant veiksmus, kuriais yra viešinami ieškovo asmens duomenys, ieškovui ir toliau daroma žala ir/ar keliama žalos rizika. Ieškovo nuomone, atsakovo veiksmai, viešinant ieškovo asmens duomenis, taip pat turi būti įvertinami ir pagal tikėtiną atsakovo elgesį ateityje. Kaip matyti iš situacijos, kuri yra šiuo metu, atsakovas apie šią konkrečią bylą jau publikavo tris straipsnius, kuriuose visuose yra publikuojami ieškovo asmens duomenys, kurių viešas skelbimas yra imperatyviai draudžiamas Asmens duomenų apsaugos įstatymo. Ieškovas laiko, kad užkirsti kelią naujiems ginčams tarp šalių kilti, teismo taikytinos laikinosios priemonės turi būti orientuotos ne tik į tuos atsakovo veiksmus, dėl kurių yra pareikštas ieškinys teisme, tačiau ir į tuos atsakovo tapačius/pasikartojančius veiksmus, kurie pažeidžia Ieškovo teises ir teisėtus interesus bei yra imperatyviai draudžiami.

Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalis numato, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtina dviejų pagrindų visuma: tikėtinai pagrįstas laikinųjų apsaugos priemonių taikymu suinteresuoto asmens ieškinio reikalavimas ir duomenys, patvirtinantys, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas.

Laikinosios apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 straipsnio 1dalis). Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į ieškovo ieškinyje ar atsakovo priešieškinyje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus. Taigi būsimo teismo sprendimo galimas turinys turėtų būti vertinamas pagal byloje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus. Kadangi būsimu teismo sprendimu bus atsakoma į ieškinyje pareikštus reikalavimus, nustatant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų būti vertinama, ar, priėmus ieškovui palankų sprendimą, t. y. patenkinus jo pareikštus reikalavimus, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Tai lemia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti.

Nagrinėjamoje byloje ieškovas reiškia reikalavimus dėl atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Patikimas Verslas“ veiksmų neteisėtumo bei su tuo susijusios neturtinės žalos atlyginimo, paskelbiant ieškovo asmens duomenis 2020 m. sausio 13 d. publikuotuose straipsniuose 2020 m. sausio 13 d. „Už vilnietę kažkas deklaravo pajamas – VMI tiria dokumentų klastojimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/uz-vilniete-kazkas-deklaravo-pajamas-vmi-tiria-dokumentu-klastojima/), 2020 m. spalio 16 d. „Kas vadovauja nacionaliniam saugumui strateginę reikšmę turinčiam objektui (GGG) arba kam dirba Lietuvos teisėsauga ir teismai?“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/kas-vadovauja-nacionaliniam-saugumui-strategine-reiksme-amobjektui-ggg-arba-kam-dirba-lietuvos-teisesauga-ir-teismai/), 2020 m. lapkričio 18 d. „Dešinioji Roko Masiulio ranka V.Sliesoraitis sutuoktinei ir dukroms grasina, kad savo pažinčių dėka „pasodins“ į kalėjimą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/desinioji-roko-masiulio-ranka-v-sliesoraitis-sutuoktinei-ir-dukroms-grasina-kad-savo-pazinciu-deka-pasodins-i-kalejima/), 2020 m. gruodžio 4 d. „AB „Giraitės ginkluotė“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis įmonę pirko už 700 tūkst., pardavė už 2 tūkst.“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/24249-2/), 2020 m gruodžio 9 d. „Dar nepaskirtas „Lietuvos geležinkelių“ valdybos pirmininkas V.Sliesoraitis jau grasina apriboti „Laisvo laikraščio“ veiklą“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/dar-nepaskirtas-lietuvos-gelezinkeliu-valdybos-pirmininkas-v-sliesoraitis-jau-grasina-apriboti-laisvo-laikrascio-veikla/).

Atsakovės publikuoti straipsniai bei juose paskelbta informacija 2021 m sausio 19 d. straipsnio „Teisėja Lidija Valentukonytė nurodė uždaryti „Laisvą laikraštį“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/teiseja-lidija/), 2021 m sausio 20 d. publikuoto straipsnio „Dėl teisėjos Lidijos Valentukonytės nusikaltimų“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/del-teisejos-lidijos-valentukonytes-nusikaltimu/), ir 2021 m. vasario 26 d. „Vilniaus apygardos teismas toliau tyčiojasi iš „Laisvo laikraščio“ (https://www.laisvaslaikrastis.lt/vilniaus-apygardos-teismas-tyciojasi/), nėra šioje civilinėje byloje kilusio ginčo dalykas. Tuo atveju, jeigu minėtuose straipsniuose skelbiama ieškovo teises pažeidžianti informacija arba asmens duomenys, tai tokie atsakovės veiksmai suponuoja ieškovo teisių pažeidimą, galintį būti savarankiško ieškinio dalyku. Laikinosios apsaugos priemonės – tai procesinio pobūdžio priemonės ir yra skirtos materialinio teisinio pobūdžio reikalavimams užtikrinti, tačiau jos nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynimo būdai.

Taip pat pažymėtina, jog šioje civilinėje byloje reiškiami reikalavimai dėl konkrečiuose atsakovės publikuotuose straipsniuose jau paskleistų duomenų apie ieškovą paneigimo bei su tuo susijusios neturtinės žalos atlyginimo, tačiau nereiškiamas prevencinio pobūdžio reikalavimas dėl įpareigojimo atsakovės apskritai neskelbti ieškovo asmens duomenų internetinėje svetainėje laisvaslaikraštis.lt ar kitose viešai prieinamose priemonėse (laikraštyje „Laisvas laikraštis Lietuvai“, socialiniuose tinkluose ar kitose visuomenės informavimo priemonėse).

Įvertinęs šioje civilinėje byloje ieškovo pareikštų reikalavimų ir papildomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis ieškovo prašomų taikyti apribojimų santykį teismas laiko, jog ieškovo reikalaujamos taikyti papildomos laikinosios apsaugos priemonės nesusiję su šioje civilinėje byloje nagrinėjamu ginčo dalyku bei jau pareikštų ieškovo reikalavimų įvykdymo galimybėmis. Todėl prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetamas.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 147 straipsniu, 151 – 152 straipsniais teismas

 

n u t a r i a :

 

atmesti ieškovo Vyganto Sliesoraičio prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Ši nutartis įsigalioja nuo jos priėmimo momento, tačiau per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

 

Teisėja                                                                                                                                                                                        Lidija Valentukonytė

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));