Teisėja I.Mateikienė nagrinėja L.Stankūnaitės prašymą uždrausti „Laisvam laikraščiui“ rašyti apie pedofilijos bylą

0laima

0laima

Teisėja I.Mateikienė nagrinėja L.Stankūnaitės prašymą uždrausti „Laisvam laikraščiui“ rašyti apie pedofilijos bylą

 

 0laima

Šiandien, spalio 24 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ilona Mateikienė gavo Deimantės Kedytės motinos Laimos Stankūnaitės prašymą uždrausti „Laisvam laikraščiui“ rašyti apie Garliavos pedofilijos bylą, ir tai, kad D.Kedžio dukra buvo seksualiai išnaudojama ir prievartaujama.

Kitaip sakant, L.Stankūnaitė nori, kad „Laisvam laikraščiui“ būtų įvesta cenzūrą – lygiai tokį patį kelia pasirinko ir kitas veikėjas, minimas pedofilijos byloje, Alvydas Sadeckas. Pagal jo melagingą skundą „Laisvam laikraščiui“ taip pat buvo įvesta cenzūra, kurią draudžia Lietuvos Konstituciją, tačiau visa Lietuvos „teisinė sistema“ jau seniai spjauna į bet kokius įstatymus. 

Kaip žinia, I.Mateikienė nagrinėja „Laisvo laikraščio“ redaktoriaus Aurimo Drižiaus baudžiamąją bylą, kurioje šis kaltinamas apšmeižęs L.Stankūnaitę, kad straipsnyje „Pedofilijos bylos šaknys – Stasys Stankūnas girtas lupdavo savo dukras, varydavo iš namų, ir šios merginos vėliau jau savo dukras matyt  pardavinėjo pedofilams“ neva apšmeižė L. Stankūnaitę ir negerbė mirusios jos sesers Naruševičienės atminimo.

Į posėdį atėjo keli žmonės, tačiau teisėja Mateikienė iš karto nusprendė, kad posėdis bus neviešas, neva kalbama apie nepilnamečius. Nors A.Drižius sakė, kad visi, kas norėjo, matė Drąsiaus Kedžio padarytą vaizdo įrašą, kuriame Deimantė Kedytė pasakojo, kaip buvo seksuliai išnaudojama. Šis vaizdo įrašas iki šiol yra kanale youtube.com, ir jį peržiūrėjo šimtai tūkstančių žmonių. Vėliau net kelios valstybinės psichiatrinės ekspertizės patvirtino, kad Deimantė Kedytė nelinkusi išsigalvoti ir fantazuoti, o jos pasakojimas padiktuotas jos pačios išgyvenimų.

 

Palioko

Iš posėdžių salės išvaryti žmonės parašė skundą teismo pirmininkui

Tai, kad mergaitė pasakojo, kaip ji buvo tvirkinama, o jos pusseserė Orinta – prievartaujama analiniu būdu, teismams nebuvo įdomu. Tik vėliau Kauno klinikų profesorius Bagzevičius, apžiūrėjęs auką, nustatė, kad Orintai buvo diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribų. Kaip viena iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių gydytojas R. Bagdzevičius taipogi įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei bei paaiškino, kad tai galėjo būti nuo to, kad išangė galėjo būti veikiama „kietu buku daiktu“.

Kaip žinia, prokuratūra dėl to, kad mergaitė pasakojo, kad Ūsas jai visur kaišiojo savo sysalą, iš kurio bėgdavo „kremas“, ir tada Ūsas garsiai šaukdavo, nusprendė jam pareikšti kaltinimus dėl „seksualinio priekabiavimo“. Nors lytinio organo kaišiojimas niekaip negalėjo būti prilygintas priekabiavimui, o aiškiai yra BK apibūdinamas kaip „prievartavimas“, tačiau teisėjų kolegija su Audriumi Cininu priešakyje nusprendė aukos į teismą nekviesti, o pati „iš lubų“ nusprendė, kad „mergaitės atmintis ištrinta“, todėl ji nieko negali papasakoti. Tiesa, po mergaitės pagrobimo iš tetos namų praėjus keliems metams, mergaitė stebuklingai „atgavo“ atmintį ir dabar pagal jos parodymus jau nuteisti jos kiti seneliai Kedžiai – neva todėl, kad savo namuose kalbėdami apie visagalius pedofilus, jie taip „tvirkino“ anūkę.

Todėl visus šių pseudoteisėjų veiksmus A.Drižius apibūdino kaip „gerai organizuotą nusikalstamą grupuotę“. Tačiau teisėja Mateikienė pareiškė, kad „minėtų įrodymų nenagrinės“, nes apie juos jau pasisakė kiti teismai. „Tai melas, nes joks teismas nepasisakė dėl abiejų mergaičių prievartavimo, o visus šiuos įrodymus ignoravo“, – putojosi A.Drižius, ir sulaukė teisėjos pažado, kad prisikalbės.

 

 

Šiais įrodymais A.Drižius ir gynėsi – kad jis nešmeižė L.Stankūnaitės, o tik pakartojo viešai žinomus faktus.

Tačiau teisėja Mateikienė iš karto atmetė visus A.Drižiaus įrodymus ir prašymus – neva visi šie įrodymai jai buvo paneigti kituose teismuose. A.Drižius atvirai sakė, kad teismuose veikia „nusikalstama ir gerai organizuota teisėjų nusikalstama grupuotė“, nes visus pedofilijos bylos įrodymus šie pseudoteisėjai tiesiog ignoravo, arba nepastebėdavo.

Teisėja Mateikienė posėdyje pradėjo įžeidinėti A.Drižių : „Tai ką, patys tą įrašą įkėlėte, ir patys pagal jį dabar rašote?“. Į ką sulaukė Drižiaus atsakymo, kad skaitytųsi su žodžiais. Tada Mateikienė pagrasino, kad imsis priemonių, nes jos „kantrybė baigiasi“.

A.Drižiaus cituojama Neringa Venckienė byloje teigė, kad byloje pakanka įrodymų, kad V.Naruševičienės dukros sveikatos problemos, susijusios su išmatų nelaikymu, atsirado būtent laikotarpiu nuo 2006 m. pradžios iki 2008 m. pabaigos, kuri sutampa su A. Ūsui inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo laiku.

Gydytojas G. Čereškevičius parodė, kad būtent 2008 m. sausio mėnesį sulaukė nusiskundimų dėl to, kad mergaitė nelaiko išmatų, nors kita liudytoja – mergaitės močiutė Stankūnienė – sakė, kad mergaitė sveikatos problemų, susijusių su išmatų nelaikymu, turėjo nuo 2-3 metų.

 

Tačiau tokius močiutės parodymus paneigė mergaitės lankyto darželio pedagogai ir auklėtojai.

 

Pati L.Stankūnaitės motina, Deimantės močiutė teisme atvirai bjaurėjosi A.Drižiumi, ir sakė, kad nenori šalia jo stovėti. Tačiau vis tiek pareikalavo priteisti iš jo 5 tūkst. eurų „moralinei žalai atlyginti“

Buvo apklaustas ir Stankūnas, kuris sakė, kad į teismus vaikšto jau dešimt metų, tačiau tokios nepagarbos teismui, kokia demonstruoja A.Drižius, jis dar nėra matęs. Stankūnas daug kalbėjo apie tai, kad Venckienė turėjo interesą apšmeižti mūsų šeimą, tačiau paklaustas, koks tas interesas, taip ir nesugebėjo pasakyti – „ją parvež ir pati pasakys“.

 Dar vienos baudžiamosios bylos A.Drižius sulaukė po to, kai paviešino, kad dar 2002 m. seserys Stankūnaitės kreipėsi į vaikų teisių apsaugos tarnybą ir teismą, kad tėvams būtų apribotos tėvystės teisės:

 Pedofilijos bylos šaknys – Stasys Stankūnas girtas lupdavo savo dukras, varydavo iš namų, ir šios merginos vėliau jau savo dukras matyt  pardavinėjo pedofilams

 

Yra toks kaunietis Stasys Stankūnas, turėjęs dvi dukras – Laimą ir Violetą Stankūnaites, kurios vėliau nuskambėjo pedofilijos byloje.

Pastarosios merginos, dar jaunystėje nesulaukė tėvų meilės – girti tėvai Tatjana ir Stasys Stankūnai nuolat lupdavo savo dukteris, tos bėgdavo iš namų.

Vyresnioji Violeta Stankūnaitė (vėliau ištekėjusi ir tapusi Naruševičiene) dar 2002-07-29 parašė pareiškimą Kauno Vaikų teisių apsaugos tarnybai.

Jame rašoma : „Prašau apsaugoti mano seserį Laimą Stankūnaitę, gyvenančią…, kadangi tėvai labai dažnai vartoja alkoholį ir nesivaldo, muša ir žemina. Tas pats būdavo ir su manimi, kol neišmetė iš namų, kai man buvo 19 metų. Laima Stnakūnaitė lanko Petrašiūnų vidurinę mokyklą, mokosi vidutiniškai ir lanko normaliai“.

 

 Violetos

Ant šio pareiškimo yra tuometės Kauno vaikų teisių apsaugos tarnybos vadovo parėdymas : „Išsiaiškinti situaciją ir spręsti“.

Vėliau vyresnioji sesuo kreipėsi į  teismą, kad Stankūnams būtų apribotos tėvystės teisės ir jaunesnioji Laima galėtų gyventi pas vyresnę dukrą Violetą. Savo pareiškime Violeta nurodė, kad ji, kaip vyresnioji dukra, tėvų buvo dažniau mušama, o sulaukusi pilnametystės, vyresnioji dukra buvo paprasčiausiai išvaryta iš namų, net nepasidomėjus, ar ji turinti kur gyventi, ir iš ko pragyventi. 

Violetai išsikėlus iš tėvų namų, su jais liko gyventi jaunesnioji Violetos sesuo Laima, kuri dažnai skųsdavosi seseriai, kad visas tėvų įtūžis, kuris jiems išgėrus būdavo išliejamas ant abiejų dukterų, jai išsikrausčius, tenka jai vienai.

Violeta matydavo ant sesers kūno įvairias mėlynes, kurios, sesers teigimu, būdavo nuo pavartoto smurto jos atžvilgiu šeimoje. 

 

Nuotr. : Laima Stankūnaitė – nelaiminga moteris, nepatyrusi tėvų meilės, o tik smurtą, panašiai matyt elgėsi ir pati – kaip tėvui pasakojo dukra Deimantė, prievartaujamai dukrai siūlė „pakentėti”, nes ir pati kentėjo nuo vaikystės. Dabar ją saugo banditai iš Kriminalinės policijos biuro

 

Nuo 2002 m. pradžios Laima Stankūnaitė dažnai bėgdavo pas savo vyresnę seserį, kad ši apgintų ją nuo tėvų smurto.

 Violetos1

 

Violetos2

Nuo 2002 m. pradžios tėvai ne tik kad nevengė fizinio smurto nepilnametės Laimutės atžvilgiu, bet apsvaigę nuo alkoholinių  gėrimų naktimis žadindavo seserį Laimutę ir liepdavo jai eiti parnešti alkoholinių gėrimų ir toks tėvų elgesys tiesiogiai veikė sesers psichiką, įtakojo jos mokymąsi mokykloje.

 

Stankunuporele

Beje, smurtą šeimoje Stasys Stankūnas (nuotr. kartu su sutuoktine Tatjana) teisinosi, kad ir pats vaikystėje buvo mušamas:

Stasys Stankūnas: Ką aš prisimenu iš savo vaikystės? Kaip mane mažą paklupdydavo kampe ant žirnių dviem, trims valandoms. Už menkiausią prasižengimą! Kai atsistodavau, negalėdavau tų žirnių iškrapštyt, taip jie įlįsdavo į kelius. Po tokios bausmės ilgainiui man pritraukė kojas, aš dvejus metus nevaikščiojau… Suėdė sąnarius dar vaikui. Kaip mane gydė? Pririnkdavo į celofano maišelį skruzdėlių, iškratydavo į dubenį, užpildavo verdančiu vandeniu ir mane įkišdavo. Gydė! Kiek buvo kančių, klykdavau. Mano mama buvo iš Ariogalos, tėvas iš Babtų. Toks buvo jų auklėjimo supratimas. Mažas nusižengimas – ant žirnių, ir dar rankas turėdavau iškelt. Taip juos auklėjo, taip jie savo vaikus. Savo dukras taip pat griežtai auklėjome. Bet ne iki tokio lygio.

 

Tatjana Stankūnienė: Atvirai pasakius, aš buvau griežtesnė. Mane vaiką mušdavo patėvis. Ir aš dukras paauklėdavau. Violetai pasakydavau – ji paklauso. Laimutei pasakai – gerai, padarysiu. Ir niekas nepadaryta. Kliūdavo už tai.

 

 

Tai, kad mušė net savo anūkę Orintą, Tatjana Stankūnienė vakar papasakojo ir teisme – „pliaukštelėjau per užpakalį su ranka, kai neklausė“ – atvirai pasakojo „močiutė“.

 

Pats Stasys Stankūnas vakar teisme pasakojo, kad jis nebuvo girtuoklis ir dukrų nemušė, o Laimutę parašyti pareiškimą prieš tėvus neva primokė Drąsius Kedys, pas kurį gyventi buvo pabėgusi 16 metų mergina. „Aš jai draudžiau gyventi su Kedžiu, todėl jis ir primokė ją, kaip atsikratyti tėvų“, – pasakojo S.Stankūnas.

 

Tiesa, lieka neaišku, kaip nepilnametė Laimutė pabėgo iš namų ir apsigyveno su D.Kedžiu, ir kodėl tėvai tada nesikreipė į policiją dėl nepilnametės tvirtinimo.

  

Tėveliai Stankūnai jau ne pirmą kartą pasijunta labai įžeisti – anksčiau jie pasijuto labai įžeisti, kai profesorė onkologė Laima Bloznelytė Plešnienė TV laidoje papasakojo, kad pas ją lankėsi pedofilijos bylos įtariamasis Andrius Ūsas, abi Stankūnaitės ir vyresnios sesers dukra. L.Bloznelytė papasakojo, kad šios kompanijos akivaizdoje A.Ūsas išsitraukė savo lyties organą ir paklausė, ar galima pašalinti ant jo esančią dėmę.

 Kaip tik apie šią dėmę pasakojo ir Laimos Stankūnaitės ir Drąsiaus Kedžio dukra Deimantė, kuri buvo pagrobta iš savo namų ir S.Skvernelio nurodymu nežinia kur pradanginta.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));