Teisėja B.Bakanauskaitė : “Prezidento G.Nausėdos patarėjų nusikaltimai nesukuria pavojaus valdymo tvarkai”

tryse

tryse

 

Teisėja B.Bakanauskaitė : “Prezidento G.Nausėdos patarėjų nusikaltimai nesukuria pavojaus valdymo tvarkai”

 

Aurimas Drižius

 

tryse

Gražu žiūrėti, kaip visa mafijinė teisėsauga traukia nusikaltimus padariusius kišeninio prezidento Gitano Nausėdos patarėjus A.Zabarauską, o taip pat ir “teisės profesorę” V.Petrylaitę (nuotr. viršuje)

 

Mat pastarieji teismui pateikė oficialius raštus, kad aš esu valstybės priešas, daug kartų baustas už tai, kad žeminau ir niekinau Lietuvos Respubliką.

Patarėjai net pasirašydami savo “raštus” teismui, pasirėmė neva Vadovybės apsaugos departamento (VAD) surinkta informacija apie mane : “Vadovybės apsaugos departamentas pateikė Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos išvadas, dėl to, kad aš neva 2014 m. buvau šios komisijos baustas dėl sisteminai ir sąmoningai paskleistų teiginių, kurie žemino Lietuvos valstybę“.

Tokius raštus tiek teisės mokslų profesorė V.Petrylaitė, tiek ir A.Zabarauskas siuntė teismui jau po to, kai gavo to pačio VAD vadovo raštą, kad minėtas departamentas niekada apie mane jokios informacijos nerinko ir tuo labiau nesiuntė prezidentūrai.

Visas šis žaidimas prasidėjo dar pernai liepos mėn., kai prezidentas „šiukšlių dėžė“ (taip vadinamas todėl, kad visi jam skirti raštai ir skundai atsiduria prezidentūros šiukšlių dėžėje) sulaukė „Laisvo laikraščio“ paklausimų apie Garliavos bylą ir užgrobtą „Snoro“ banką. G.Nausėda išraudęs ir suprakaitavęs atsakinėjo į „nesuderintus“ klausimus, o paskui, matyt paliepė savo patarėjui Zabarauskui manęs daugiau niekada neįleisti į prezidentūros spaudos konferencijas.

https://www.youtube.com/watch?v=Cp_CKeqb1fo&t=13s

Tada ir išaiškėjo visa prezidentūros kompetencija – A.Zabarauskas man pranešė, kad daugiau nebūsiu įleistas į prezidentūrą, nes VSD mane įtraukė į tautos priešų sąrašą. Jam paaiškinus, kad minėtas VSD sąrašas yra nusikalstamas ir neteisėtas, A.Zabarauskas sugalvojo kitą priežastį – jis pats sugalvojo, kad aš esu valstybės priešas, ir kad mane neva ne kartą baudė žurnalistų ir leidėjų etikos komisija už Lietuvos Respublikos šmeižimą.

Čia pat tas idiotas Zabarauskas parašė, kad tokias žinias jam suteikė VAD. Tada nusprendžiau šitą gaują panervuoti ir kreipiausi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėto sprendimo nesuteikti man akreditacijos. Mat Visuomenės informavimo įstatymas draudžia diskriminuoti spaudą.

Tada ir prasidėjo šios nesąmonės – teismas nusiuntė mano skundą prezidentūrai, A.Zabarauskas atrašė savo haliucinacijas, kad aš esu valstybės priešas, ir kad jam tai pasakė VAD. Tada teismas įtraukė VAD trečiuoju asmeniu, ir gavo VAD direktoriaus atsakymą, kad jokios informacijos apie mane jie nerinko, ir nesiuntė.

Keisčiausia, kad net ir G.Nausėdos „teisės patarėja V.Petrylaitė, kuri atstovauja prezidentūrą šiame ginče, net teismui persiuntus jai VAD atsakymą, pakartojo tą patį – aš esu valstybės priešas, ir tai jai pasakė VAD.

Tada kreipiausi į prokuratūrą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šmeižto ir dokumento klastojimo.

Tada ir įsijungė visa mafijinė teisėsauga – reikėjo pridengti šių prezidentūros idiotų padarytus nusikaltimus.

Prokurorė Vinterytė nusprendė, kad nors Zabarauskas ir išsiuntė savo pasirašytą raštą, tačiau jo neva nepaviešino, todėl šmeižto čia nėra.

 

bakanausk

O Vilniaus apylinkės teismo teisėja  Beatričė Bakanauskaitė (nuotr. viršuje kartu su savo patrone magnolija) nepatingėjo man surašyti net šešių puslapių, kodėl prezidentūros patarėjo Zabarausko ir Petrylaitės apie mane viešai paskleistas šmeižtas, kad aš neva esu valstybės priešas, ir kad jiems šiuos duomenis pateikė VAD, nėra joks nusikaltimas.

Pasirodo, net ir teismui siųstas prezidentūros teisės patarėjos Petrylaitės atsikirtimas nėra joks dokumentas, nes jis man „nesukūrė jokios naujos teisinės situacijos ir kad dėl jų nekilo koks nors pavojus valdymo tvarkai“: 

 

sndt572e

Nors BK 154 straipsnis „Šmeižimas“ nurodo:  Tas, kas paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, baudžiamas..“.

Teismui nekilo abejonių, kad ta Zabarausko ir Petrylaitės paskleista žinia apie mane neatitinka tikrovės, mane žemina, yra išgalvota, tačiau teisėja Bakanauskaitė sugalvojo, kad dėl šio šmeižto „nekilo koks nors pavojus valdymo tvarkai“.

Kitaip sakant, teisėja Bakanauskaitė pripažino, kad jeigu prezidento patarėjų nusikaltimai būtų ištirti, tai sukeltų grėsmę valdymo tvarkai. Kitaip sakant, teismas pripažįsta, kad prezidentūros patarėjai gali daryti bet kokius nusikaltimus, o teisėsauga juos pridengs, nes priešingu atveju kiltų pavojus „valdymo tvarkai“ – t.y. visiems nusikaltėliams tektų atsakyti už savo nusikaltimus.

Manau, kad šis teisėjos Bakanauskaitės išaiškinimas geriausiai parodo, kodėl prezidentas ‚“šiukšlių dėžė“ sako : „aš nesikišu į teisėsaugos darbą“. Nes jeigu įsikištų, kiltų pavojus „valdymo tvarkai“. O ta valdymo tvarka yra tokia – prezidentūra nesikiša į teisėsaugos darbą, o pastaroji pridengia bet kokius prezidentūros nusikaltimus.

Ką gi, aiškiau nebūna, taip buvo prie Grybauskaitės, taip liko ir prie Nausėdos, nėra čia ko stebėtis.

Kitaip sakant, teismas pripažino, kad prezidentūra yra „virš įstatymo“.

 Nors įstatymas labai aiškiai apibrėžia, kas yra šmeižtas ir dokumento suklastojimas.

O tai, kad A.Zabarauskas tyčia išgalvojo ir paskleidė apie mane šmeižikiškas žinias savo pažymoje, pripažino ir tas pats jau jo minėtas Vadovybės apsaugos departamentas (VAD). Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. eI2-1236-789/2020 gavo atsakymą iš VAD vadovo Rymanto Mackevičiaus (kopija pridedama), kad  „ Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas), susipažinęs su pareiškėjo Aurimo Drižiaus skundu ir visa su ginču susijusia medžiaga administracinėje byloje Nr. eI2-1236-789/2020, informuoja, kad jokių duomenų apie pareiškėją neturi ir niekada nebuvo teikęs Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai (toliau – Kanceliarija) informacijos apie jį“.

Tai dar kartą patvirtina, kad A.Zabarauskas ne tik mane apšmeižė, tačiau padarė dar ir kitą nusikaltimą – suklastojo dokumentą. T.y. prezidento kanceliarijos rašte Nr. 1D-3839, 1D4115 valstybės tarnautojas A.Zabarauskas sąmoningai ir tyčia įrašė savo išgalvotas ir žinomai melagingas žinias, kad jam informaciją apie mane  pateikė VAD, ir kad aš neva esu valstybės priešas, baustas už tai, kad ne kartą šmeižiau ir žeminau Lietuvos Respubliką. Puikiai žinau, kad jokia etikos komisija manęs nepripažino valstybės priešų, ir visa tai yra prezidentūros patarėjų haliucinacijos.

Šmeižimo, kaip nusikalstamos veikos, esmė yra melagingos informacijos apie asmenį paskleidimas. Tačiau BK straipsnio, numatančio atsakomybę už šmeižimą (154 str. 1 d.) dispozicija sukonstruota taip, jog paskleista informacija turi būti ne tik melaginga, bet ir niekinanti ar žeminanti asmenį arba galinti pakirsti pasitikėjimą juo. Taip pat svarbu paminėti, jog šmeižimas gali būti padaromas tik prieš žmogų, t. y. fizinį asmenį, ir kad šmeižimas padaromas tik tiesiogine tyčia.

Todėl akivaizdu, kad valstybės tarnautojai, viešai paskelbę apie mane žinias, kad aš esu ne kartą baustas kaip žurnalistas, viešai paniekinęs Lietuvos Respubliką, esu prilyginamas valstybės išdavikui ir jos priešu. Akivaizdu, kad tai mane žeminanti ir mane šmeižianti informacija. Tuo labiau, kad valstybės tarnautojai turėjo bent jau patikrinti tai, ką rašo – patikrinti bent jau minėtus leidėjų etikos komisijos sprendimus, kuriais jie neva rėmėsi.

Nurodžiau, kad būtina pradėti ikiteisminį tyrimą, kad nustatyti, kas pateikė A.Zabarauskui tokią informaciją, ir nustatyti, ar jis ne pats ją išgalvojo. Kaip minėjau, tokių Žurnalistų etikos komisijos sprendimų nėra ir niekada nebuvo, todėl būtina patikrinti, kas pateikė Zabarauskui šią informaciją. Jeigu paaiškės, kad niekas tokios informacijos jam neteikė, o jis pats ją išgalvojo, bus akivaizdu, kad tai jo sąmoningai išgalvotas šmeižtas.

Kita prezidentūros patarėja teisės klausimais Vida Petrylaitė taip pat suklastojo savo atsiliepimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, ir ten pati pat nurodė, kad „atsakovui buvo išaiškinta, kad jo atžvilgiu yra gauta informacija iš vadovybės apsaugos departamento, kurioje nurodyta, kad : 2014 m. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos A.Drižius buvo baustas dėl sistemingai ir sąmoningai skleistų teiginių, kurie žeidė ir rodė nepagarbą, žemino Lietuvos valstybę“.

Tokiu būdu net teisės mokslų profesorė ir daktarė D.Petrylaitė sąmoningai suklastojo savo atsiliepimą teismui – žinodama, kad jokio panašaus sprendimo nėra, ir kad VAD neteikė informacijos apie mane, ji vis tiek įrašė, kad VAD pateikė informaciją apie tai, koks aš blogas ir valstybės kenkėjas.

Kam kam, tačiau teisės mokslų daktarei turėtų būti žinoma, kas yra dokumento klastojimas ir bent jau patikrinti tai, ką pasirašo. “Pagal BK 300 straipsnį dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas” (Byla Nr. 2K-290/2008).

“Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas” (Bylos Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010).

“Dokumentu gali būti pripažįstamas bet kokia forma ant popieriaus, elektroninėje erdvėje ar kompiuterinėje laikmenoje padarytas įrašas” (Byla Nr. 2K-426/2010). Klastojimas gali būti suprantamas kaip asmens veiksmas, kuriuo yra sukuriama neteisinga, melaginga, netikra, informacija ar duomenys.

Šiuo atveju tiek A.Zabarauskas, tiek ir Vida Petrylaitė sąmoningai suklastojo dokumentus – atsiliepimą teismui, kuriame parašė savo išgalvotas ir mane žeminančias žinias, todėl ne tik suklastojo dokumentą, tačiau ir apšmeižė mane – nusiuntė šį raštą teismui, žinodami, kad ten nurodyta melaginga informacija, ir taip padarė du nusikaltimus – dokumento klastojimą ir šmeižimą.

 

O teisėja Bakanauskaitė man nurodė, kad teismui pateikti prezidentūros raštai nėra jokie dokumentai, todėl jų suklastoti neįmanoma

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));