Tautą jau pasmerkė ir vienas kruvinos diktatūros ramstis – arkivyskupas S.Tamkevičius

tamke
Ar gali taip būti, kad žmonės, kažkada kovoję su sovietų okupacija ir nebijoję sovietų kalėjimo, lengvai palūžta, kai pvz. Dalia Grybauskaitė jiems pagrasina, kad padarys taip, kad patiems reikės mokėti ir kaupti pensijoms
Būtent taip nutiko su arkivyskupu S.Tamkevičiumi. Šlykštu buvo žiūrėti, kaip disidentas tapo šios kruvinos diktatūros ruporu ir šiandien per „visuomeninę” LRT pasmerkė tuos žmones, kurie sausio 13 d. nušvilpė diktatūros varžtelius PIŠ ir ČMIL.
sladkevicius
Man neįtikėtina, kad žmonės, kažkada sutikę eiti į kalėjimą už laisvą Lietuvą, dabar staiga išsižada savo principų ir palūžta prieš naująjį drakoną – Vytautą Landsbergį ir visą jo Tėvybės sąjungą.
Todėl man ir kilo abejonių, ar ši Tamkevičiaus rezistencija nebuvo dar viena KGB sukurta legenda. Juk negali žmogus, kažkada kankinamas KGB, taip greitai palūžti prieš naujuosius – senuosius KGB-istus landsbergius grybauskaitės ir visą šią smirdančią kliką.
Mat dar 2011 m. Grybauskaitė šantažu privertė vadinamąją Katalikų bažnyčią pakeisti savo nuomonę dėl alkoholio reklamos liberalizavimo.

Šiuolaikiniai Lietuvos katalikų bažnyčios vadovai nė iš tolo neprimena tų didžiavyrių, kaip Teofilius Matulionis, kurie nepasidavė sovietų kankinimams ir neišdavė savo tikėjimo – dabar po vieno Dalios Grybauskaitės pagrūmojimo piršteliu, kad atims kokias nors privilegijas, bažnyčios vadovai kaip šuniukai puola vykdyti jos valios, puikiai suprasdami, kad veikia prieš tautą.

Grybeskeikina

Signataras Zigmas Vaišvila, kuriam D.Grybauskaitės rūpesčių sufabrikuotos bent 40 baudžiamųjų ir civilinių bylų, prisimena bažnyčios elgesį vadinamojo Žemės referendumo metu, kai saujelė žmonių surinko net 300 tūkst. reikalingų parašų referendumui, kad Lietuvos žemės nebūtų leista pardavinėti užsieniečiams. Tai buvo paskutinis žmonių bandymas susigražinti valdžią į savo rankas – ne veltui visos valdžios įstaigos padarė viską, kad jis neįvyktų.

„Aš pats mačiau, kad kai dar prieš porą metų, kai vyko referendumas dėl žemės, prezidentė D.Grybauskaitė buvo užvažiavusi pas arkivyskupą Sigitą Tamkevičių arbatos atsigerti,  pasakojo Z.Vaišvila, – po kelių dienų S.Tamkevičius susikvietė pas save visus Kauno vyskupijos kunigus, ir kurie kaip sovietmečiu vienbalsiai nutarė kreiptis į tautą, ir raginti žmones neiti į referendumą. Mane tai pribaigė, nes pats prisimenu, kaip arkivyskupas dar sovietmečiu buvo teisiamas, ir kokie milicijos kordonai visur stovėjo. Tai man buvo pats didžiausias moralinis smūgis ir spjūvis visiems piliečiams, kurie surinko 300 tūkst. parašų referendumui dėl žemės“.

Z.Vaišvila jaučiasi kaltas ir atsiprašo, kad taip anksti nusišalino nuo politikos. „Aš esu kaltas, nes spjoviau pamatęs, kas čia darosi dar 1992 m, – pasakojo jis, – tačiau dar didesnis moralinis spjūvis į veidą man buvo tas vaizdas, kai aš pamačiau, kaip D.Grybauskaitė elgiasi su bažnyčia ir jos hierarchais. Lietuvos prezidentė, kuri atstovauja valstybę, ir Lietuva su Vatikanu pasirašiusi tris sutartis dėl valstybės nesikišimo į bažnyčios reikalus“.

Kaip D.Grybauskaitė „užčiaupė“ bažnyčią dėl alkoholio reklamos?

2011 m. gruodžio 12 dieną Grybauskaitė pas save pasikvietė Vyskupų konferenciją ir davė jiems užuominą – jei priešgyniausite dėl alkoholio reklamos ir jį parėmusius seimūnus bažnyčiose kalsite prie gėdos stulpų, aš pasirūpinsiu, kad Bažnyčia pati turėtų mokėti už kunigų pensijas.

Po susitikimo arkivyskupas Tamkevičius iškart prakalbo, kad draudimais gal ir ne visada visko pasieksi. Tačiau kolegos iš NTAKK (Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos) praneša, jog arkivyskupas sakė, jog prezidentė gruodžio 12 dieną neminėjo, kad pasirašė alkoholio reklamos įstatymą, bet davė suprasti, kad yra linkusi tai padaryti.

2011 gruodžio 14 d.

Pirmadienį, gruodžio 12 d., atsitiko kai kas įdomaus. Prezidentė susitiko su vyskupų konferencijos atstovais. Šiame susitikime buvo du klausimai: 1) ar kunigai neturėtų patys mokėtis už savo pensijas? ir 2) alkoholio kontrolė.

Arkivyskupas S.Tamkevičius kalbėjo apie tai, kad mokėti įnašus už kunigų pensijas bažnyčiai būtų nepakeliama našta. Tada įvyksta staigus jo nuomonės pasikeitimas alkoholio kontrolės klausimu. Toliau cituoju iš „Bernardinai.lt“: „Ir prezidentė, ir vyskupai yra tos pačios nuomonės, kad šiandien alkoholizmas Lietuvoje yra didelė bėda, bet tą didelę bėdą negalima išspręsti vien tik draudimais. Reikia kai kur draudimų, kai kur reikia ieškoti kitų formų, kad jis būtų ne taip lengvai prieinamas“, – sakė S.Tamkevičius“.

Taigi arkivyskupas, anksčiau kalbėjęs jog šis klausimas – tai moralės egzaminas seimo nariams, staigiai keičia savo poziciją, o mes kitą dieną sužinome, kad prezidentė girtuoklystės įstatymą jau atseit seniai pasirašiusi. Vienas NTAKK narys po susitikimo paskambino arkivyskupui S.Tamkevičiui ir paklausė, ar pirmadienį prezidentė minėjo, kad įstatymą yra pasirašiusi? Arkivyskupas atsakė, kad davė suprasti, jog yra linkusi tai padaryti.

Na, o šiandien žiniose jūs skaitote, kad visuomenininkai, nežinodami, kad prezidentė jau buvo pasirašiusi šį įstatymą, surinko 256 organizacijų parašus, prašydami jos nepasirašyti šio įstatymo. Žiniasklaidos pranešimas nutyli, kad šios organizacijos piktinasi gausiais pažeidimais, užfiksuotais priiminėjant šį įstatymą.

Pabaigai lyrinis nukrypimas. Citata iš prezidentės pasisakymo, skelbiamo „Delfi“ birželio 7 d.: „Sakoma: tauta turi pažinti savo didvyrius. Tačiau būtina pažinti ir savo niekdarius, nemokšas, o ypač – parsidavėlius. To reikia, kad apvalytume valstybės tarnybą, kad išguitume iš jos tuos, kurie atėjo ne tarnauti, o prekiauti įstatymais, leidimais, sprendimais ir nuosprendžiais. O baisiausia – žmonių pasitikėjimu valstybe. Taip, vėl kalbu apie korupciją“, – sakė D. Grybauskaitė.

Žadėjo vetuoti kiekvieną kvailybe dvelkiantį įstatymą

Valstybės prezidentė pažymėjo, kad per šiuos metus turėjo vetuoti net dvylika teisės aktų, mat privalėjo, pavyzdžiui, užkardyti alkoholio lobistų iniciatyvą, kuria siekta valstybės biudžeto sąskaita alkoholio industrijos magnatų kišenes papildyti 100 mln. Lt.

„Lygiai tiek milijonų būtume praradę mes – visuomenė ir valstybė“, – teigė D. Grybauskaitė.

 
Facebook komentarai
});}(jQuery));