tauro
TAURO KALNO PROJEKTAS
 
Tauro kalno projekto alternatyva ir projekto alternatyvos santrauka, kuri per pastaruosius 12 – 13 metų buvo pateikta susipažinti ir pasiūlyta įgyvendinimui visoms Lietuvos Respublikos vadovybėms, visoms Vilniaus miesto savivaldybės vadovybėms, veikiantiems asmenims, Lietuvos Respublikos politinėms partijoms ir politikams, sisteminėms žiniasklaidos priemonėms:
 
 
TAURO KALNO PROJEKTO ALTERNATYVOS SANTRAUKA
 
Lietuvos Respublikos reprezentacinis objektas – regioninės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) reikšmės ir paskirties tarptautinės klasės pasaulinio tinklo *****+ viešbučio ir 1 500 vietų konferencijų centro – koncertų salės kompleksas su integruotais Tautos namais. Salė – dvigubos paskirties, naudojama ir koncertų, ir tarptautinių bei vietinės reikšmės konferencijų rengimui, tokiu būdu salę išnaudojant pragmatiškai, maksimaliai racionaliai ir „be prastovų”.
 
Komplekso pilnas ir tiesioginis valdymas (ne franšizės pagrindu (!)) turėtų būti perleistas „The Ritz – Carlton” (siekiamybė), „InterContinental” (siekiamybė) arba kitai panašaus lygio pasaulinei kompanijai (minėtas kompanijas pritraukti būtų ypatingai sunku, tačiau, labai gerai atlikus „namų darbus” – įmanoma).
Pastaba: analogiško arba panašios paskirties objekto su analogišku – pilnu ir tiesioginiu valdymu Lietuvoje iki šiol nėra (!) ir nebus dar daug metų (!), o tai yra indikatorius į Lietuvos valstybę ir rinką. 
 
Pasaulinio lygio operatoriaus vardas „generuotų” papildomą ir padidintą interesą koncertams, atlikėjams ir pačiai koncertų salei. Pagal susitarimą, tas pats pasaulinis operatorius galėtų būti ir Tautos namų marketingo vystytojas tarptautiniu mastu, ko pasekoje Lietuvos Respublikos Tautos namai taptų žinomi pasauliniu – platesniu, negu Lietuvos mastu.
 
Objektas galėtų tapti ir Tarptautiniu taikos derybų centru, o Lietuva, kaip trečioji ir neutrali šalis, galėtų kviesti pas save pasaulio, politinius ir religinius lyderius, Taikos deryboms tais atvejais, kai įvairiose pasaulio vietose vyksta neramumai, karo veiksmai, konfliktai ir pan., tokiu būdu Lietuvai tik didinant savo prestižą, svorį tarptautinėje arenoje ir žinomumą, kaip taikios ir taikos siekiančios bei atviros ir patrauklios investicijoms šalies, demonstruojant politinį stabilumą ir patikimumą.
 
Toks projektas turėtų būti įgyvendinamas PPP (ang. „Public – Private Partnership”) – viešosios ir privačios partnerystės juridinės sutarties pagrindu ir didžiąja dalimi finansuojamas privataus kapitalo lėšomis, tokiu būdu išvengiant valstybės daugiamilijoninių išlaidų arba skolų, finansuojant / kredituojant projektą.
 
Projekto preliminari vertė (12 metų senumo skaičiavimais) – 238 mln. EUR (projekto finansinę apimtį dabar reikėtų vertinti 300 – 350 mln. EUR).
 
 
Lietuvos Respublikos vadovybių, Vilniaus miesto savivaldybės vadovybių, Lietuvos Respublikos politinių partijų ir politikų (išskyrus du tris politikus), sisteminių žiniasklaidos priemonių reakcija per pastaruosius 12 – 13 metų – 0.
 
Rezultatas yra visiems žinomas – planuojama koncertų salės statyba valstybės biudžeto – Tautos lėšomis.
 
Tuo pagrindu buvo surengta ir atlikta apklausa, trukusi vienerius metus – nuo 2021.04.01 iki 2022.04.01, klausiant, kokiam Tauro kalno projektui pritaria lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė:
 
80 – 100 mln. EUR vertės Nacionalinė koncertų salė ir jos pilnas išlaikymas su 100 % valstybės biudžeto – Tautos finansavimu? (Pastaba: UŽ pasisakė 0,50 % ir mažesnė Tautos dalis).
ar
300 – 350 mln. EUR vertės regioninės reikšmės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) ir paskirties, Lietuvos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas ir jo pilnas išlaikymas su privačiu kapitalu arba absoliučiai didžiąja jo dalimi? (Pastaba: UŽ pasisakė 99,50 % ir didesnė Tautos dalis).
 
 
TAURO KALNO PROJEKTAS – tema ir klausimas Tautos vertinimui, pamąstymams ir savo išvadų darymui dėl Lietuvos Respublikos politinės sistemos ir politikų.
 
Antra tema ir klausimas Tautos vertinimui ir pamąstymams dėl Lietuvos Respublikos politinės sistemos ir politikų – TAUTOS PROGRAMA 2024 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams (žr. ir skaityti atskirą straipsnį laikraštyje „Laisvas laikraštis”, rubrikoje „Politika”).
 
 
Projekto alternatyvos autorius
(pavardė redakcijai žinoma)
Facebook komentarai
});}(jQuery));