Tauro kalno projektas – Lietuvos politikos ir valstybininkų „lakmuso popierėlis”

71735374_2631118713600275_4031226166240083968_o

71735374_2631118713600275_4031226166240083968_o

Tauro kalno projektas – Lietuvos politikos ir valstybininkų „lakmuso popierėlis”
 
Lietuvių Tautos, Lietuvos visuomenės ir Vilniaus gyventojų dėmesiui!
Tauro kalno projektas – Lietuvos politikos ir valstybininkų „lakmuso popierėlis”. Šis projektas leido „online” stebėti ir matyti kaip ant delno visą Lietuvos politiką ir politikus bei suprasti, kas jie yra ir su kokia „misija” dalyvauja politikoje ir valdžioje. Tą ir pavyko padaryti per 10 metų (iš esmės per 4 – 5 pastaruosius metus). Beje, skaitytojai taip pat turi galimybę „online” stebėti, matyti ir patys atlikti analizę apie tai, kas vyksta politinėje erdvėje su partijomis ir politikais šio projekto atžvilgiu, o tai reiškia – ir visoje Lietuvoje kitais atvejais.
Lietuvos Respublikos politiniai ir seksualiniai iškrypėliai – Lietuvos valdžios pozicija ir OPOZICIJA absoliučiai ignoruoja absoliučią Tautos valią.
0,95 % – UŽ; 99,05 % – PRIEŠ
Nacionalinės koncertų salės projektą ant Tauro kalno (4/6 trukmės – keturių mėnesių apklausos – balsavimo rezultatai).
Nacionalinės koncertų salės projektas ant Tauro kalno nėra stabdomas ir – toliau planuojamas jo vykdymas ir 80 000 000 – 100 000 000 EUR TAUTOS FINANSINIŲ RESURSŲ SKYRIMAS „ĮSISAVINIMUI” IR MILIJONINIŲ LĖŠŲ SKYRIMAS KĄSMET KONCERTŲ SALĖS IŠLAIKYMO KAŠTŲ PADENGIMUI (!).
Pastabos: 
ne vienas aukščiau ir paskesnis mano pasakytas žodis nėra išgalvotas, melagingas arba ironizuotas;
kokiu pagrindu vadinu iškrypėliais – vadinu tiesioginiu pagrindu ir pateikiu tik du pavyzdžius, nors jų yra begalė:
– konservatoriai su konservatizmo „ideologija” ir „vertybėmis” yra koalicijoje (leidžiasi „pisami”) su liberalų ir kraštutinių liberalų, su visais įmanomais ir neįmanomais jų nukrypimais ir iškrypimais, partijomis ir, net, prof. V.Landsbergis visom keturiom pritaria ir palaiko tokią koaliciją, kadangi supranta, kad iki šiol niekas valstybės vadovo statuso su visom iš to išplaukiančiom pasekmėm jam nesuteikė, todėl, kada tai padaryti, jeigu ne dabar – ko tik politikai nepadarys dėl valdžios ir privilegijų;
– buvęs „2K – Kubiliaus ir Kirkilo” projektas, kai dešinieji ir kairieji su savo priešingom „ideologijom” ir „vertybėm” labai „sėkmingai” valdžioje ir koalicijoje išbuvo visą kadenciją – ko tik politikai nepadarys dėl valdžios ir privilegijų, nors vieno veikėjo jau nebeliko politinėje padangėje, o kitas – dar „sukasi saulutėje” Briuselyje;
– o dėl kitokių įvardijamų iškrypėlių – manau, kad niekam nekyla jokių abejonių ir klausimų.
 
Atliekant naujausius veiksmus dėl Tauro kalno projekto, 2021 m. balandžio 22 d. buvo pateiktas el. laiškas Vilniaus miesto savivaldybei ir Kultūros ministerijai (veikiančioms institucijoms ir veikiantiems asmenims) ir 20-čiai informuotųjų institucijų ir asmenų (nuo šalies aukščiausiosios vadovybės iki politinių partijų ir jų lyderių bei kai kurių valstybės tarnautojų), informuojant apie paskelbtos Tautos apklausos – balsavimo tarpinius rezultatus ir siūlant, bent laikinai, stabdyti projekto bet kokį tolimesnį finansavimą, t.y. šiame etape – 3 000 000 EUR (iš 7 000 000 EUR) skyrimą ir pervedimą projektavimo darbams, išskyrus, suprantama, tas lėšas, kurios jau yra išeikvotos iki tol ir didžiąja dalimi tiesiogiai su projektu nesusijusios, t.y. apie 10 000 000 EUR: „Profsąjungų rūmų” nupirkimas ir jų griovimo darbai bei Koncertų salės studijos parengimas (kiek supratau iš finansų ministrės pasakymo, tiesiogiai neįvardijant tokios studijos parengimo kaštų, tai sudarė 190 000 EUR). Taip pat valstybininkus perspėjau ir informavau, kad su el. laiškų nuorašais bus supažindinama visuomenė.
 
Patvirtinu, kad visos politinės partijos ir frakcijos, jų lyderiai ir kiti politiniai veikėjai, kuriems buvo adresuotas el. laiškas, iki šiol ignoravo ir nepareiškė jokios savo pozicijos tuo klausimu. Išskyrus susikūrusį judėjimą TAUTOS IR TEISINGUMO SĄJUNGA, kurios vieni iš lyderių (pavardžių neminėsiu) aiškiai išreiškė savo nuomonę ir poziciją, kad Nacionalinės koncertų salės projektas ant Tauro kalno – pinigų švaistymas. Taip pat noriu paminėti, kad Seimo narė p. Rita Tamašunienė – viena iš 141 Seimo nario, dar, berods, 2017 m., jai pačiai nedalyvaujant televizijos laidoje, mano pateiktą visiems Seimo nariams projekto alternatyvą perdavė LRT tuometinei laidos vedėjai p. Ritai Miliūtei, kuri laidos dalyviams ir televizijos žiūrovams pacitavo trumpą projekto ištrauką.
 
Patvirtinu, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija š.m. balandžio 26 d. patvirtino mano rašto gavimą (beje, Kultūros ministerija atsisakė patvirtinti / nepatvirtino mano rašto gavimą), registracijos Nr.: PSG-2186 ir PSA-864 ir informavo, kad atsakymas iš kompetentingos institucijos, t.y. atsakymas iš Kultūros ministerijos bus pateiktas man nurodytu el. pašto adresu. Jau praėjo daugiau kaip 3 kalendoriniai mėnesiai arba 70 darbo dienų. Jau atėjo ir š.m. rugpjūčio pradžia, o jie iki šiol „rašo” ir „siunčia” atsakymą. Ką tie idiotai ir iškrypėliai tuo klausimu gali pasakyti?
 
Patvirtinu, kad Vilniaus miesto savivaldybė š.m. balandžio 26 d. patvirtino mano rašto gavimą, registracijos Nr.: A97-17258/21(3.3.2.13K-AD24) ir, pagal dokumento statusą, atsakymą turėjo pateikti iki š.m. gegužės 24 d.. Jau atėjo ir š.m. rugpjūčio pradžia, o jie iki šiol „rašo” ir „siunčia” atsakymą. Ką tie idiotai ir iškrypėliai tuo klausimu gali pasakyti?
 
Paaiškinu – valdantieji supranta, kad jiems ateina „paskutinioji”, todėl jie visiškai nenori ir nėra suinteresuoti, tegul ir laikinai, stabdyti tolimesnį projekto finansavimą. Kadangi nori sugebėti „įsisavinti” bent tiek, kiek gali spėti iki kadencijos pabaigos, t.y. projektavimo sąnaudas – 7 000 000 EUR ir, galimai, avansą statybų darbams. O dabartinei opozicijai esama situacija yra labai paranki ir naudinga ir, lygiai taip pat, nėra suinteresuota kelti klausimą dėl projekto stabdymo, kadangi, taipogi supranta, kad valdantiesiems ateina „paskutinioji”, po kurių dabartinė opozicija tikisi būti valdžioje arba valdančiojoje koalicijoje ir turėti galimybę dalyvauti 100 000 000+ EUR „įsisavinime”. Ir visą projekto sumą spėti „įsisavinti” iki naujos – sekančios kadencijos pabaigos. Opozicijai yra naudinga, kad dabartiniai valdantieji priėmė tokį sprendimą tęsti projektą ir jo finansavimą, po ko, opozicija galės sakyti, jog buvę valdantieji padarė negerai, kad priėmė tokį sprendimą bei pradėjo finansuoti projektą. Taip dabartinė opozicija prieš rinkimus mėgins „gerai” atrodyti rinkėjų akyse ir pelnyti palankumą. Taip pat pasakys, kad jau yra priimtas sprendimas ir išleista nemažai projekto lėšų, todėl jau nieko negalima pakeisti ir padaryti – reikia toliau tęsti ir finansuoti projektą, pabaigiant iki galo. Ką „sėkmingai” stengsis ir padaryti bei „įsisavinti” 100 000 000+ EUR. Net ir dabartinė valdančioji pozicija, kai perėmė „ūkį” iš buvusiųjų valdžioje ir svarstė projektus dėl tęstinumo ar nutraukimo, berods, finansų ministrės argumentas buvo: „Sprendimas jau yra priimtas …” (aut. pastaba: turėjo omenyje sprendimą dėl projekto vykdymo, priimto ankstesnės valdžios). Gerbiami skaitytojai, įsivaizduojat – argumentas, kad sprendimas jau yra priimtas, nežiūrint į tai, kad projektas, praktiškai, dar nėra pradėtas finansuoti, išskyrus minimumą arba tų išlaidų nesiejant tiesiogiai su pačiu projektu. Juk sprendimai yra keičiami, kai, juo labiau, nėra išleisti pinigai ir JAU YRA ŽINOMA lietuvių Tautos – žemės sklypo savininkės pozicija tuo klausimu. Bet ne … . Taip argumentuojant, lengva ranka dabartinių valdančiųjų arba finansų ministrės sprendimu (suprantama, kad ne jinai viena priėmė tokį sprendimą, turint omenyje, kad Kultūros ministerija yra atiduota liberalams, ir tiems patiems liberalams, galimai, padarius reikiamą spaudimą konservatoriams dėl koalicijos išsaugojimo) imti ir numatyti 100 000 000+ EUR Tautos – valstybės biudžeto lėšų „įsisavinimui” (pradžiai numatant 7 000 000 EUR – 2021 metams ir 2022 metams). Suprantama, absoliučiai didžioji tų lėšų dalis eis per liberalų kišenę, kadangi Nacionalinės koncertų salės projektas yra Kultūros ministerijos dispozicijoje ir kompetencijoje. T.y. dabartiniai valdantieji tai įvertino lygiai taip, kaip jau minėjau. Ir lygiai taip, kaip minėjau, situaciją vertina dabartinė opozicija (!). Tai kuo skiriasi pozicija nuo opozicijos? NIEKUO. 
 
Patvirtinu, kad tiek valdantiesiems, tiek opozicijai yra visiškai vienodai ir tas pats, kas ant to Tauro kalno bus statoma: Tautos namai, Koncertų salė, viešbutis, viešnamis – pisykla, skalbykla ar viešasis tualetas – svarbiausia yra tai, kad finansavimas būtų skirtas, BŪTENT, tik iš valstybės biudžeto – valstybės investicijų programos, ko pasekoje, BŪTENT, tik tokiu atveju, partijos ir jų politiniai iškrypėliai galės dalyvauti tų lėšų „įsisavinime”. Tokius mano ir šiuos teiginius atvirame ir privačiame pokalbyje, kažkada, taip pat patvirtino vienas politikų atstovas, taip pat paminėjęs, tiesiog, kaip pavyzdį ir Gedimino prospektą: „Nori, kad vietoje liepaičių būtų pasodintos eglaitės – bus, o gal pušaitės – bus pušaitės, o gal nori berželių – bus ir jie. Ir viskas bus pagrįsta, argumentuota, motyvuota, nekils niekam ir jokie klausimai. Svarbu, kad tu už savo norą arba ketinimus susimokėtum – kaina priklauso nuo noro arba užgaidos mastelio ir reikšmės … . Lygiai taip pat liečia ir Tauro kalną …”. Aš jam pasakiau, kad aš neturiu jokio noro ar užgaidos, kadangi Tauro kalno sklypas nėra mano privati nuosavybė – tokį norą gali turėti arba neturėti valstybininkai, kaip Tautos atstovai (tada, dar, taip galvojau), o aš tik siūlau tiems idiotams. 
 
Patvirtinu – netikėkite politinėmis partijomis, jų politiniais ir seksualiniais iškrypėliais ir turėkite omenyje, kad visos valdančiosios partijos ir jų politiniai veikėjai, visos opozicinės partijos ir jų politiniai veikėjai neatstovauja jokių jūsų interesų. Jos ir jie atstovauja, išskirtinai, tik savo interesus: politinius, asmeninius ir finansinius. Kaip sakoma: „Po mūsų nors ir tvanas”. O jūs esate biomasė, skirta, geriausiu atveju, balsavimui, kai to reikia – ir ne daugiau.
Pastabos: 
taip, tai yra labai blogai ir labai komplikuota situacija, vertinant pasirinkimą ir priimant sprendimus artėjančiuose rinkimuose, tačiau reikia konstatuoti esamą padėtį …;
Tauta savo nuožiūra privalo spręsti, ar dar mėginti kalbėtis gražiuoju, ar imtis represinių veiksmų?
 
Dar keletą pastebėjimų į temą:
Lietuvos pasieniečių profsąjungos vadovas sako, kad yra ginkluoti pistoletais, o vidaus reikalų ministrė aiškina, kad dar yra ir 70 metų senumo „kalašnikovų” („kalašnikovai” pagal technines ir eksploatacines sąvybes yra geriausi arba vieni geriausių tokios rūšies ginklų pasaulyje – svarbu, kad jų būtų, kitas dalykas – jų amžius). O nuo ko viskas prasidėjo … – nuo Medininkų pasienio posto … – dar nėra pamiršta. Visi tie politiniai, ir ne tik, iškrypėliai PAKAITOMIS valdė Lietuvą pastaruosius 30 metų. Prisižaidė … . T.y. po 30-ties nepriklausomybės metų tokia situacija yra mano paminėtu atveju pasienyje ir esama migracijos situacija ir, tai – tik vienas iš daugybės pavyzdžių … . Na, dar – 1/3 abiturientų neišlaiko matematikos brandos egzamino … . O valstybininkai ruošiasi už 100 000 000+ EUR statyti Koncertų salę ant Tauro kalno ir kąsmet skirti milijonus tos salės išlaikymui … . Daug politinių ir visokių kitokių iškrypėlių susireikšminusiais veidais norės iškilmingai kalbėti apie Lietuvos kultūrą – BOMBĄ, iškilmingai atidarant Koncertų salę ant Tauro kalno … . Ir ne vieną Koncertų salę – Kaunas, nepalyginamai, toliau yra pažengęs su aukščiausių standartų M.K. Čiurlionio koncertų centro projektu ir jo projektavimu, kuris vyksta pilnu tempu. Ir dar tie Lietuvos valdžios idiotai nori įvesti tvarką Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje … (palyginimui: gyventojų skaičius Maskvos mieste – apie 13 mln., gyventojų skaičius Lietuvos Respublikoje – apie 2,5 mln.). Ir visa tai prie esamos ir nedaug besiskiriančios situacijos, padėties ir tvarkos pačioje Lietuvos Respublikoje … . Žinoma, lietuviai daugiau išmoko – yra veikiama labiau rafinuotai, ne taip atvirai ir t.t.. Atrodo, kad dar per mažai prisižaidė … . Migracijos krizė atrodys tik besiskleidžiančiais lapeliais … . Ir TOPAS – Estija ir JAV keisis informacija apie padėtį Lietuvos – Baltarusijos pasienyje (tai nieko nepasako …?) – yra pabrėžiama, kad Talino ir Vašingtono bendradarbiavimas gynybos srityje yra „glaudus ir daugialypis”, tad – sėkmės, ypač valstybininkams, nors aš jų vietoje jau dabar pradėčiau gailėtis … . 
 
Tauta UŽ ar PRIEŠ
(kažin kodėl – visiškai nesijaučia valstybininkų iniciatyvos, nesigirdi jokių diskusijų tais klausimais ir nesimato jų noro sužinoti atsakymus, todėl pridedami dar du klausimai, kadangi situacija yra dinamiška):
 
1. Valstybės santvarkos keitimą iš parlamentinės – prezidentinės respublikos į konstitucinę monarchinę arba monarchinę respubliką?
2. Daugiapartinės sistemos panaikinimą ir politinių partijų uždraudimą Lietuvos Respublikoje? 
Pastabos:
2021 m. yra registruotos ir veikia 25 politinės partijos, su bendru narių skaičiumi TIK apie 100 000 – iš jų apie 9 partijos yra teoriškai dominuojančios (realiai – apie 6 partijos), su bendru narių skaičiumi TIK apie 72 000 (realiai – TIK apie 55 000), iš kurių yra formaliai veikiantys valdymo organai ir priimantys sprendimus apie 200 asmenų (realiai ir faktinai – TIK apie 20 – 25 asmenys) – IŠ 3 500 000 LIETUVIŲ, todėl KLAUSIMAS – KĄ, KIENO IR KOKIUS INTERESUS LIETUVOS RESPUBLIKOJE ATSTOVAUJA POLITINĖS PARTIJOS IR KAM JOS YRA REIKALINGOS ?!
Kaip žinia – ryšium su tuo ar nesiejant su tuo, Vyriausybė pritarė politinių partijų „stiprinimui”, leidžiant ES piliečiams, pragyvenusiems Lietuvoje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir sulaukusiems 18 metų, steigti politines partijas.
3. Valstybinio finansavimo – paramos nutraukimą politinėms partijoms, paliekant du šaltinius: narių įnašus ir GPM dalies laisvanorišką skyrimą?
Pastabos:
lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė politinėms partijoms (realiai ir faktinai – keliasdešimčiai asmenų) finansuoti skiria apie 500 000 EUR/MĖNESĮ arba apie 6 000 000 EUR/METUS.
4. „Privačios armijos” statuso įvedimą ir tokios armijos atsiradimą?
Pastabos:
nustatant tokios armijos skaičių iki vienos;
numatant ribinį skaitlingumą iki 3 000 – 5 000 kareivių;
numatant ginkluotės tipą ir ginklų rūšis;
įstatymu nustatant armijos veikimo „raudonasias linijas”, tačiau armijai veikiant, vadovaujantis protingumo kriterijais;
privačioje armijoje sprendimus priimant ir duodant komandas pajėgoms, išskirtinai, tik nedaugeliui arba keletui legitimizuotų vadų;
vadovaujantys ir priimantys sprendimus vadai – Lietuvos piliečiai, kareiviai – Lietuvos ir ne Lietuvos piliečiai;
privačios armijos pagrindinės funkcijos – ginti lietuvių Tautos ir Lietuvos visuomenės interesus ir teises valdžios, valdymo, teismų institucijose, teisėsaugos organuose, dalyvauti užtikrinant viešąją tvarką, preventyviai įtakoti ir reguliuoti nusikalstamumą ir pan.;
valstybės kariuomenei paliekant esamas funkcijas ginti šalies nepriklausomybę, jos teritoriją ir vientisumą, užtikrinti taiką;
išlaikant ginkluotųjų pajėgų struktūrų hierarchiją sekančia tvarka: valstybės kariuomenė, privati armija, policija ir kitos;
reikia pripažinti – aukų visiškai išvengta nebūtų, bet jų būtų ypatingai mažai, palyginus su efektu Tėvynės labui.
5. Visuomenės nepakantumo laipsnį seksualiniams iškrypėliams, analogiškam nepakantumui Čečėnijos Respublikoje?
Pastabos:
tai nebūtų apklausos anketos klausimas, kadangi valstybė jokiais įstatymais to negalėtų užtikrinti, todėl, tai – labiau kiekvieno pilietinė pozicija;
Čečėnijoje yra labai daug ir labai blogų dalykų, kurių negalima būtų linkėti niekam ir jokiai kitai valstybei, tačiau yra ir gerų pavyzdžių, kaip šis, kuriuo niekas netrugdo laisva valia sekti;
būtų matomas unikalus reiškinys – tyku, ramu, niekas nereikalautų jokių sąlygų ir išskirtinio dėmesio, niekas nedažytų spalvotai pėsčiųjų perėjų (KET yra numatytos dvi spalvos: balta ir geltona) ir niekas nebjaurotų miesto ir jo aikščių spalvotais suoliukais bei panašiais išsišokimais;
Lietuvos jėgos struktūrų, šiuo atveju, policijos paveiktumo laipsnis (!) – policija pareiškė, kad tirs, kas spalvotą pėsčiųjų perėją nudažė juodai (o kokia spalva reikėjo nudažyti, jeigu kelio dangos – asfalto spalva yra juoda (?!), o KET numato baltą ir geltoną kelių ir gatvių skiriamųjų juostų ir ženklų žymėjimą) ir, kodėl, net, tris metus iki tol niekas netyrė, kas pėsčiųjų perėją nudažė spalvotai (?!), nors ir buvo gautas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS leidimas ir nebuvo uždengtas horizontalusis žymėjimas – viršūnė (!) … . 
klausimas – kada bus baigta Lietuvos Respublikos ir Vilniaus miesto kompromitacija pasaulio akyse ir pakeistas Vilniaus oro uosto logotipas arba jo spalvos (spalvos nėra vaivorykštės, bet turi didelę asociaciją į jas – manau, kad tai yra padaryta sąmoningai) ir nuimtas dabar esantis oro uosto logotipo spalvų stendas Dariaus ir Girėno gatvės ir Rodūnios kelio sankirtoje?
 
Galimybė sužinoti atsakymus yra labai lengva, paprasta ir – politikų rankose. Ar užteks politikams ir politinės valios?
 
Tauro kalno temos ankstesnių straipsnių ir raštų nuorašų ciklo nuorodos:
Su šiuo straipsnių ciklu, internetiniame tinklalapyje www.sirvinta.net –> skiltis „Nuomonės” –> 2021.04.01 straipsnis, yra pradėta apklausa – balsavimas, kokiam Tauro kalno projektui pritaria lietuvių Tauta ir Lietuvos visuomenė:
 
80 – 100 mln. Eur vertės Nacionalinė koncertų salė ir jos pilnas išlaikymas su 100 % valstybės – Tautos finansavimu?
ar
300 – 350 mln. Eur vertės regioninės reikšmės (Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija) ir paskirties, Lietuvos ir sostinės – Vilniaus reprezentacinis objektas ir jo pilnas išlaikymas su privačiu kapitalu arba absoliučiai didžiąja jo dalimi?
Facebook komentarai
});}(jQuery));