Tatjana Balandienė antstolę S. Vaicekauskienę padavė į teismą

Tatjana Balandienė antstolę S. Vaicekauskienę padavė į teismą

Kristina Sulikienė

Nors ne vienas ir ne du valdininkai bandė atkalbėti 9,6 kv. m. savo būsto (už šį plotą, net turime valstybės garantiją, nebuvo niekaip kompensuota – Kauno miesto savivaldybė šį plotą Kauno miesto centre tiesiog pasisavino grobimo būdu) netekusią Tatjaną Balandienę nuo principingosios antstolės Sonatos Vaicekauskienės apskundimo – T. Balandienė nepasiduoda, ir kovos, jeigu negali atgauti savo turėto ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo dar 2002 metais neskundžiama nutartimi pripažino gyvenamojo ploto, už kurį Kauno miesto savivaldybė ne tik kad niekaip nekompensavo, bet ir pasitelkę S. Vaicekauskienę, sugužėję didžiule kompanija, jėga atėmė šį būstą – moteris kovos dėl žalos, padarytos prieš ją ir neįgalų vyrą, atlyginimo.

„Jau 20 metų kaip vien teismuose – ir dėl ko? Kad 1988 metais, nieko nežinodami, kad labai greitai prasidės kažkokie grąžinimai, pasikeitėme butą į šį, iš kurio 2017 04 21 jėga buvo išmėtyti daiktai, netgi neįgaliojo ELEKTRINIS vežimėlis – ir įvertintas 100 kartų mažiau – vos 30 eurų? Tai čia teisė ir teisingumas? O kur mūsų teisės? O kas kompensuos kada nors šį plotą – už 9,6 kvadratinio metro mūsų būsto NIEKAIP NEKOMPENSUOTA. O kol bylinėjamės, esame padavę savivaldybę į teismą – atsakovas mus išmeta į gatvę. O tuo pačiu per teismą spaudžia mus rašytis taikos sutartį!

Mes bylinėjamės laimėję dar kartą Lietuvos Aukščiausiąjį teismą.  LAT pažymėjo, jog Kauno apygardos teismas „

pritaria Kauno apylinkės argumentams“, kurių, pažymi LAT – NĖRA. Lietuvos Aukščiausias teismas praktiškai išsijuokė iš apygardos ir apylinkės teismų – nėra jokių argumentų, tačiau aukštesnis teismas tiems argumentams – KURIŲ NĖRA – pritaria! Ir visos bylos, kurias paimtumėte – visur tos pačios nesąmonės, nesutapimai, nutarčių savavališki taisymai, suėjus bet kokioms proceso atnaujinimo senatims. Dėl Podėrienės veiksmų, kai ji pati išsitaiso po 6 metų savo nutartį, o Vaicekauskienė ją “vykdo” (nors primenu antstoliai vykdo vykdomuosius raštus, o ne nutartis dėl rašybos  “klaidų” ištaisymo – o gyvenamasis butas nieko sau rašybos klaidos ištaisymas!! Paėmiau įrašiau plotą, ir „ištaisiau klaidą“, kaip padarė Poderienė! – nors sprendimas dėl iškeldinimo tik iš vienos patalpos seniausiai įsiteisėjęs, ir apskųsti dėl „ištaisymo“ galima buvo apeliacine ir kasacine tvarkomis, o ne praėjus 6 metams, pačiam teisėjui su savimi paposėdžiavus ir išsitaisius seniausiai nebeįmanomą ištaisyti nutartį, nes ji taisoma per 20 dienų. ) tikrai bus keliamas klausimas ir prezidentei, ir Teisėjų taryboje – nes tokie teisėjai yra grėsmė teismų sistemai. Gali „ištaisyti“ bet ką.

Kodėl mes turime nusileisti, jeigu savivaldybė iš viso neatsižvelgia į mūsų interesus, ir dar visuose teismuose manipuliuoja „viešojo intereso“ sąvoka – neva persekiodami nuomininkus, jie gina kažkokį interesą.“ – piktinasi metų metais po teismus važinėjanti neįgaliojo sutuoktinio slaugytoja Tatjana Balandienė.

„Antstolę Sonatą Vaicekauskienę – nors, kaip minėjau, iš visų pusių mane pulta atkalbinėti – duodame į teismą dėl kelių priežasčių.

Visų pirma, į ją kreiptis – beviltiška, nes ji pati išsinagrinėja skundus, juos atmeta, ir parašo, jog jeigu antstolis  netenkina skundo – jis siunčia į teismą. Tačiau nieko niekur nepersiunčia. Tokiu būdu priimamas keistas nutarimas, iš kurio nieko neaišku. Antra, jeigu teismas manys, jog yra galimybė mums su antstole taikiai susitarti, ir aptarti jos vykdytus veiksmus, kai ji vykdė iškraustymą be galiojančio vykdomojo rašto – priminsiu, jos turimame nieko nėra parašyta apie patalpą, iš kurios vyko iškraustymas, antstolė nurodo, jog ji VYKDO NUTARTĮ, taigi, nutartis neva yra vykdomasis raštas – tai teismas priims nutartį ir persiųs medžiagą antstolei. Nelabai suvokiama, kodėl bandoma atkalbėti nuo teisybės paieškos. Mes kiek rašėme antstolei, ji netenkina, bet į teismą – nesiunčia, nors tokio proceso kodeksas nenumato. Mes kol neįsiskaitėme į kodeksą, net ir nežinojome, kad galime kreiptis į teismą. Nes susidaro įspūdis, jog ties antstole viskas ir pasibaigia“, sako principinga kovotoja už savo, kaip nuomininko, teises, T. Balandienė.

„Kadangi nėra aišku, kaip traktuoti 2017 05 02 patvarkymą, kuriame nėra jokio vykdomosios bylos numerio, tikėtina, teismas pasisakys nutartyje. Nes kito kelio jau nebėra, antstolė ir savivaldybė vykdo savo teisingumą, ir neleidžia net atsikvėpti, reikalauja tiesiog atidavinėti savo turtą. Mums privažiavimas, ir tvora, kuriuos įsirengėme – NIEKAIP NEKOMPENSUOTI. O juk tai mes pinigais darėme, niekas neatėjo ir nedarė nemokamai, pirkome turėklus, tvorą. Čia mūsų turtas, mūsų rankomis sukurtas pagerinimas.  Negi jie to nesupranta? Ir viską turime padovanoti savivaldybei? Jau nekalbu, kad 9,6 kvadratinius metrus Kauno miesto savivaldybė sau tiesiog pasidovanojo, juos iš mūsų atimdami JĖGA. Kas vyksta, ar tai – demokratinės valstybės požymiai, tokios turto dalybos – mums šis plotas pripažintas LAT – ar LAT jau nieko nebereiškia prieš apylinkių teismų sprendimus, kai po 6 metų galima teisėjai Poderienei pačiai pasitaisyti savo nutartį, o Vaicekauskienei, neišsiimant naujo vykdomojo rašto tokią neteisėtą nutartį tiesiogiai vykdyti – rašant, jog vykdomas 2010 metų vykdomasis raštas, o nauja neaiškiais pagrindais priimta 2016 m. nutartis „integrali vykdomojo rašto sudedamoji dalis“. Nuo kada vykdomojo rašto integrali dalis gali būti nutartis – kurioje kodekso vietoje tai parašyta, ir ar apie tai rašoma Sprendimų vykdymo instrukcijoje? Kurioje vietoje čia teisė ir teisingumas, kodėl piliečiams liepiama laikytis paraidžiui įstatymų, o savivaldybei, teisėjams ir antstoliams – nereikia?“- klausia Tatjana Balandienė. 

Facebook komentarai
});}(jQuery));