Taikių protestuotojų sulaikymas Kaune: policija svarsto teisės aktų tobulinimą

Taikių protestuotojų sulaikymas Kaune: policija svarsto teisės aktų tobulinimą

Lietuvos advokatūra, siekdama užtikrinti visuomenės ir atskirų jos narių teises, stiprinti pasitikėjimą valstybe, jos teisine sistema, valstybės institucijomis bei pareigūnais, kreipėsi į Lietuvos policijos generalinį komisarą prašydama inicijuoti tarnybinį patikrinimą dėl policijos pareigūnų veiksmų, kuomet 2017 m. rugpjūčio 21 d. A. Smetonos alėjoje, Kaune vykstant taikiam protestui prieš Kauno mieste augančių medžių galimai neteisėtą kirtimą, policijos pareigūnai panaudojo jėgą bei sulaikė ir išvežė į Kauno Panemunės policijos komisariatą tris asmenis, tarp jų ir Lietuvos advokatūros narį advokatą Saulių Dambrauską.

 

Advokatų tarybos pirmininko Igno Vėgėlės kreipimesi buvo prašoma nustatyti, kokiu pagrindu ir tikslu policijos pareigūnai atvyko į įvykio vietą, kaip policijos pareigūnai įsitikino medžių kirtimo teisėtumu, įvertino teisėto ir gintino intereso buvimą, ar buvo užtikrintos įvykyje dalyvavusių piliečių (tarp jų ir advokato) teisės, ar policijos pareigūnų veiksmai atitiko teisės aktuose nustatytus reikalavimus, pagrindus bei sąlygas, ar policijos pareigūnų veiksmai buvo būtini ir proporcingi (ypač, dėl fizinės jėgos prieš minėtus asmenis panaudojimo bei jų laisvės suvaržymo).

 

Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsakyme Lietuvos advokatūrai nurodoma, kad tarnybinis patikrinimas dėl Kauno apskrities VPK pareigūnų veiksmų nebus pradėtas, nes Kauno apskrities VPK nagrinėjant anksčiau gautą advokato S. Dambrausko skundą, policijos pareigūnų veiksmuose nebuvo nustatyta tarnybinio nusižengimo požymių.

 

Atsakyme Lietuvos advokatūrai Policijos departamentas taip pat informavo, kad į įvykio vietą policijos pareigūnai atvyko gavę Kauno miesto savivaldybės administracijos žodinį prašymą dėl viešosios tvarkos užtikrinimo atliekant medžių pjovimo darbus. Ar medžių pjovimo darbai vykdomi teisėtai, policija vertino atsižveldama į tai, jog šiuos darbus vykdanti įmonė turi Kauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išduotą leidimą kirsti medžius. Faktinė medžių kirtimo apimtis nebuvo vertinama.

 

Policijos departamentas pažymėjo, kad įvertinęs teisės aktų, reglamentuojančių policijos pareigūnų veiksmus, reaguojant į pranešimus apie galimus teisės pažeidimus, nuostatas, ketina spręsti klausimą dėl tikslingumo inicijuoti teisės aktų pakeitimus, siekiant, kad būtų užkirstas kelias nepagrįstai panaudoti policijos pajėgas, sprendžiant ginčus, nepriskirtus policijos kompetencijai.

 

Lietuvos advokatūros žiniomis, medžių kirtimo Kauno mieste teisėtumo klausimas bus sprendžiamas teisme, todėl galutinį ir nešališką teisinį vertinimą, ar minėti veiksmai buvo teisėti, pateiks bylą nagrinėjantis teismas. Priimti ir įsiteisėję teismų sprendimai taip pat leis konstatuoti, ar konkrečiu atveju policijos pareigūnai tinkamai įvertino teisėto ir gintino intereso buvimą, užtikrino įvykyje dalyvavusių piliečių teises. Kaip teigia Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė – „Siekiant išvengti tokių situacijų ateityje, būtina peržiūrėti teisės aktus bei rengti jų pataisas ir tokiu būdu užkirsti kelią galimai nepagrįstam policijos pajėgų panaudojimui“.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ : SAULĖ NORVILAITĖ, LIETUVOS ADVOKATŪRA

Facebook komentarai
});}(jQuery));