Pateikiami įrodymai, kaip prokuratūra suklastojo Garliavos gynėjų bylą

image2

image2

 

 

Pateikiami įrodymai, kaip prokuratūra suklastojo Garliavos gynėjų bylą 

 

 

Gintaras Banaitis

 

 

 

…tai tas tęsinys kuris seka ir visada seks….nes tai “dabar mano toks gyvenimas,tai yra jo beveik nėra –yra tik kova…” 

 

 

 Galima būtų be galo detalizuotai lyginti prie mano telefoninių pokalbių stenogramas ir pridėtų policijos tyrėjų “metodinę”medžiagą sekančiam jos naudotojui – prokurorui ar teismui,bet to nedarysiu nes tai pateiksiu teismui,kaip įrodymą dėl tendensingo bylos vedimo,faktinių aplinkybių interpretavimo ir faktų iškraipymo.Be to skaitytojui nusibostų sausų faktų dėliojimas ir neapibendrinus jų būtų nuobodu juos skaityti.

 

Jokiu būdu nesitikiu ,kad teismas tuoj pat padarys išvadas ir viskas baigsis.Tai nesibaigs ir iš mano pusės ir ko gero nesibaigs niekada.

 

O kol kas teismas 2018-03-12 posėdyje nutarė iškviesti apklausai bylos “autorę”Audronę Gecevičienę.Ji kviečiama prokurorės prašymu,nes toks, buvo kada paaiškėjo ,jog byloje liudiję “ašiniai”liudininkai S.Martinavičius ir A.Klimas paneigė visus ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus ir tokiu būdu prokuroras lieka tik su telefoninių pokalbių protokolais kurie patys iš savęs nesudaro ,bent jau teoriškai,įrodyminės bazės.

 

 Klausimas kyla- ką galėtų paklausti prokurorė jos iškviestą liudytoją A.Gecevičienę. Ar ji apklausinėjo liudininkus ir kaltinamuosius laikantis BPK reikalavimų?Ar ji klaidingai vedė dokumentų prijungimą prie bylos?Kokiu tikslu prijungė prie bylos telefoninių pokalbių suvestines-komentarus?Tokių klausimų matyt bus,bet ne iš prokurorės.Prokurorė R.Poškienė visą šitą bylą kontroliavo nuo pat pradžių.Duodu tik 10 procentų tam atvejui jeigu tytėja …paprasčiausiai prokurorę išdūrė,tai yra “pakišo”,nes yra tokia praktika kada tyrėjas ir kontroliuojantis prokuroras ,per daug metų įgyja pasitikėjimą vienas kito žodžiu.Bet tai gerai kai dirba abu sąžiningi teisėsaugininkai.Kada vienas t.y.tyrėjas papiknaudžiauja pasitikėjimu-labai sunku aptikti.Nebent tai šis atvejis kada kramtoma po vieną žodį ir sakinį ir apie tai viešinama .Gal ir suprantama tada būtų kodėl prokurorė R.Poškienė kviečia tyrėją.Visais kitais atvejais tai tik pademonstruoti “amžiną vienybę ir draugystę” tarp žinybų užsiimančiu juodais darbais ir tuo tikslu vadovaujamoms iš vieno centro ,ką mes ir norim surasti.

 

 Tiesa pastebėjau jau seniai,kad “valdiškų”advokatų korpusas Šiauliuose jau kurį laiką dirba ne “valdiškai”. Gecevičienei tai bus staigmena,gal net šokas,taip sakant kultūrinis ,nes ji pripratusi su “valdiškais”advokatais “sutarti”.

 

 Aišku visa tai gali paprasčiausiai nieko nelemti.Čia gali sudirbti jau apkalbėtas faktorius – teisėtas ,vidinis teismo įsitikinimas laisvai ir nepriklausomai vertinti pateiktus įrodymus.Na gi dėl to mes naivuoliai ir ginamės vis dar….o be to niekas neatšaukė apeliacinio teismo,ar sakysim kasacijos kas labiau tikėtina,nes kito kelio kaip įrodyti savo tiesą kaip ,kad pateikiant įstatymo nesilaikymą viso ikiteisminio tyrimo ir gal būt teisminio nagrinėjimo metu,nelieka. 

 

 Sugrįžkime prie Gintaro Banaičio atpažinimo. Vaicekauskienė atpažino G.Banaitį 2012-04-20 iš nuotraukos pagamintos VRM migracijos tarnybos 2013-03-04.Apie tai liudija nes 2016-04-04 paskirta užduotis nr.40-U-631-(14.16)atlikti portreto tyrimą.2016-04-13 specialisto išvadoje nr.140-(1658)-IS1-2126,nurodyta,kad nuotraukos,esančios 2012-04-20 asmens atpažinti parodymo protokole ir 2013-3-04 Gintaro Banaičio prašyme Nr.20-AP3—8726 išduoti pasą yra atspausdinti iš to paties pirminio šaltinio(čia ikteisminio tyrimo 01-1-09918-16 medžiaga).Tai dokumentinis įrodymas.Matyt darant ekspertizę nebuvo žinoma kuriai bylai tai pakirs įrodyminę bazę.Na apsiėmus tiek sumakliavoti,neimanoma viską sukontroliuoti ir pridengti.Tam  gudrumo neužtenka –tam reikia talento.Kriminalinio,bet talento

 

Taigi šitą nuotrauką A.Gecevičienė el.paštu atsisiuntė anksčiausiai 2014-05-15(žiūrime VRM pažymą)

 

– Vadinasi tyrėja A.Gecevičienė turėjo galimybę suklastoti mano atpažinimą tik 2014-05-15 arba 16 dienomis nes po to seka sekantis A.Gecevičienės surašytas dokumentas t.y. pranešimas apie įtarimą kaip tik datuotas 2014-05-16.

 

 

image2

 

 

 

     1

Dar juokingiau atrodo Gecevičienės bandymas mane “pritempti” prie situacijos kada ji po dviejų metų po atseit atlikto atpažinimo jau 2014-03-03 apklausdama Vaicekauskienę užrašo jos parodymus,kad maždaug – “atsimenu,kad tada 2012 rugsėjo 29 dieną mane persekiojęs asmuo dar ir 2012-04-26 ar 27 dienomis mane irgi persekiojo savo tuo pačiu automobiliu tojota land cruiser.Ką tai parodo?Tai tiesiog Gecevičienės rankomis ir įrodo,kad viskas nuo pradžių mano atžvilgiu sukurta ir net per daug nesistengiant slėpti galus.

Dar toks būtasis kartinis faktorius “padėjęs”Gecevičienei “sunkioje”byloje.Tai ,sakyčiau skandalingas ,jeigu ne nusikalstamas anstolės Sonatos Vaicekauskienės dalyvavimas, tuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose.Ji ką,nesuprato,kad 2012 metai skiriasi nuo 2014?Ir taip kelis kartus?Ir tai žmogus kurio profesiniai įgūdžiai neleidžia suklysti dėl pasekmių.Tai čia toks asmuo su nepriekaištinga reputacija,kas yra neatimama reikalavimų anstolio pareigoms,dalis?

 

Dabar DĖMESIO į protokolą:

 

 

 

 image3

     

Jame sakoma,kad mano telefoniniai pokalbiai buvo perklausyti ir suprotokoluoti 2014-06-11 dieną ,tai yra beveik po mėnesio kai man buvo pateiktas pranešimas apie įtarimus ir jame jau buvo išdėstyti “duomenys”pagal mano telefoninių pokalbių išklotines.

 

 

 

Tai apie kokį tokių machinacijų teisėtumą, vykdant ikiteisminį tyrimą,galima kalbėti jeigu iš nuotraukos atpažistamas asmuo dar tos nuotraukos nepasidaręs,o pateikiant įtarimus ,ten surašyta tai kas dar neperskaityta?

Niekas čia niekam neidomu-nei Banaitis nei Banaitienė.Čia tiesiog reikalingi žmonės kuriems “vadovavo”teisėja ,pati būdama teisme,arba kirpėja varanti marginalius mergaitės “gelbėtojus”kaip Kuprevičius,Keršys ir pnš.iš Kedžių kiemo ir kurie kaip parašyta komedijiniame kaltinime kaip “tyrimo nenustatyti asmenys,tyrimo nenustatytu metu,būdami nenustatytuose automobiliuose surinko nenustatytus duomenis apie privatų Milinių”šeimos gyvenimą tuo padarydami neturtinę žalą Milinienei,Milinytei ir Miliniukui lygią 144810 eurų.Štai taip demokratija už ją kovojusiems.

O štai A.Gecevičienei ikiteisminį tyrimą entuziastingai pradėjęs policijos departamento imuniteto tarnybos Šiaulių padalinys(vadovas R.Karalius –Šiaulių policininkų byloje praeinantis kaip spec.liudininkas)tyr.Vilčinskienė man džiaugsmingai pranešę ,kad tyrimas pradėtas žr.lent.paskui “išleido garą” kai viskas buvo padaryta ir bylą perėmė prokuroras A.Mirnyj.Tai va šis prokuroriukas nutraukė ikiteisminį tyrimą pagal mano kaltinimą Gecevičienei suklastojus dokumentą ir tai darant piktnaudžiavus tarnyba.Tai prokuroro nuomone nėra esminio reikalo –pasirodo jo nuomone man nepadaryta didelė žala ir Gecevičienė veikė nesavanaudiškai ir tik klydo.Reiškia Lietuvos respublikoje aš visai nenukenčiu keturis metus vaikščiodamas į bylą ir Gecevičienė, po šios bylos tapusi skyriaus viršininke-neturėjo naudos.

Visą tai patvirtino Šiaulių vyr.prokuroras,apylinkės teismas ir apygardos baudžiamųjų bylų skyriaus pirminikas B.Kalainis.Tas pat Kalainis ,kuris anot jo pusbrolio viešų parodymų,”tik laukė Venckienės bylos ,kad ją sutvarkyti kaip reikia”.

 

 

 unnamed

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gerbiami skaitytojai,susimastykite apie tai kokias teises turi policija ir prokuratūra Lietuvoje ir kaip jomis gali pasinaudoti.Tai gali paliesti ne tik daktarus,agurkus ir pnš.-tai gali paliesti bet ką, jei tai jau praktikuojama.Yra net specialiai palikta landa nutraukti ikiteisminį tyrimą ir neduoti galimybės pareiškėjui susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ,kad negalėtum motyvuotai apskūsti nutarimo.

Bet apie tai vėliau nes straipsnis vis tesiamas ir pastoviai bus pildomas.

Matau,kad mano straipsnį per kelias dienas jau perskaitė 3500 žmonių.Ir tai portale, kurį valstybininkai,teisėtvarkininkai ir jiems tarnaujantys,tiesiog ignoruoja. (patyliukais skaito patys)

Ačiū portalo redaktoriui,kad nesikiša ir nedailina kampų nes tai eina iš širdies….iki.  

Facebook komentarai
});}(jQuery));