skip to Main Content
Marcinkevicius

Sulaikytas Garliavos pedofilijos bylos klastojimui vadovavęs prokuroras Nerijus Marcinkevičius, taip pat prokuroras Donatas Puzinas

  

Šiandien pranešta, kad atliekant ikiteisminį tyrimą dėl įvairių korupcinių nusikalstamų veikų trečiadienį ryte buvo sulaikyta iš viso vienuolika asmenų, tarp jų – prokurorai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnas, advokatas.

 

Marcinkevicius

Kaip pranešė prokuratūra, sulaikyti Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorai Nerijus Marcinkevičius (nuotr. viršuje) ir Ugnius Vyčinas, Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamo persekiojimo skyriaus prokuroras Donatas Puzinas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos pareigūnas, Kaune praktikuojantis advokatas bei dar šeši privatūs asmenys.

 

1 4310d9

 LL duomenimis, sulaikytas Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Nerijus Marcinkevičius vadovavo vadinamosios Garliavos pedofilijos bylos tyrimui.

 Prokuroras A. Kiuršinas 2009 m. liepos mėnesį sudarė ikiteisminio tyrimo planą pedofilijos byloje, kurį 2009 m. liepos 27 d. pavirtino Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Nerijus Marcinkevičius. Būtent šiame plane buvo numatyta paimti  diskus iš D. Kedžio su nufilmuotu mažametės pasakojimu, atliekant poėmį ar kratą jo namuose. Taip pat buvo numatyta gauti iš psichologo, atlikusio teismo psichiatrijos ekspertizę, paaiškinimą apie tai, ar nereikėtų ištirti mažametę „Vaiko raidos centre“, izoliuotai nuo D. Kedžio; kreiptis į teismą dėl pakartotinės kompleksinės komisijinės teismo psichiatrijos ekspertizės atlikimo, į komisijos sudėtį Įtraukiant „Vaiko raidos centro“ specialistus; pasikonsultuoti su Všį „Vaiko namas“ specialistais apie tai, ar jie galėtų atlikti mergaitės parodymų vertinimą.

 „Argi tai ne absoliutus prokuroro nužmogėjimas – nuspręsti daryti pripažintos nukentėjusiąją pedofilijos byloje jos tėvo namuose poėmį ar kratą?!.. Tiesa, mano brolis diską su filmuota medžiaga pats pristatė prokuratūrai, tačiau ja prokurorai visiškai nesirėmė“, – pasakoja Neringa Venckienė savo knygoje „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę“

 

Kiursinas

Prokuroro A. Kiuršino (nuotr.) vaidmuo pedofilijos byloje

Tiesiog nusikalstamai tiriant pedofilijos bylą pasižymėjo ir Kauno apygardos prokuratūros (buvęs) prokuroras Andrius Kiuršinas. Būtent jam 2009 m. liepos 13 d. mano brolis pateikė prašymą apklausti Kauno apygardos teismo teisėją Joną Furmanavičių, kurį mažametė atpažino kaip Andriaus Ūso draugą, ir kuris atvykdavo į jos mamos gyvenamąją vietą. Dėl šio mano brolio prašymo A. Kiuršinas daugiau nei po dviejų savaičių – 2009-07-29 priėmė nutarimą, kuriuo nukentėjusiosios atstovo pagal įstatymą D. Kedžio prašymą apklausti J. Furmanavičių   atmetė kaip nepagrįstą. Nutarime nurodė, kad D. Kedžio atpažinimo būdas nėra atliktas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normas, todėl neturi jokios teisinės galios. Tai grindė faktu, jog savo prašyme D. Kedys nenurodė, koks turėtų būti šios apklausos dalykas ir kokią informaciją, naudingą tyrimui, būtų galima gauti, apklausus J. Furmanavičių.

Brolis, grįžęs po apklausos pas A. Kiuršiną, pasakojo, kad tas pasakęs: „Na ir kas, kad vieną, kitą kartą kyštelėjo“. Nieko tokio?! Tokia buvo Lietuvos Respublikos teisėsaugos atstovo, saugojančio žmogaus teises, A. Kiuršino nuomonė.

Labai svarbu ir tai, kad prokurorui A. Kiuršinui sudarius ikiteisminio tyrimo veiksmų planą, kurį patvirtino jo viršininkas prokuroras N. Marcinkevičius, mažametei jau 2009 m. ba­landžio mėnesį buvo atlikta teismo kompleksinė psichiatrijos – psichologinė ekspertizė, kurios išvada kategoriška: sveikas vaikas, kuris nefantazuoia pasakodamas apie patirtą seksualini išnaudojimą. Kodėl buvo reikalinga pakartotinė kompleksinė teismo psichiatrijos eksperti­zė. įtraukiant Vaiko raidos centro specialistus? Kokiu tikslu A. Kiuršinas nusprendė kreiptis dėl parodymų patikimumo ikiteisminio tyrimo stadijoje, jeigu atliktoje ekspertizėje buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad parodymų patikimumą vertina teismas.

Ir dar, kaip bebūtų siaubinga, atsirado „specialistė“ – Ilona Čėsnienė, kuri vertino mažametės parodymų patikimumą pagal prokurorų pavedimus. Kodėl buvo vadovaujamasi jos, bet ne teismo ekspertų išvadomis?!..

Vėliau, jau 2009 metų rugpjūčio mėn., Generalinė prokuratūra bylą iš Kauno apy­gardos prokuratūros paėmė. Generalinio prokuroro pavaduotojas Vytautas Barkauskas šią bylą perdavė Vilniaus apygardos prokuratūrai. Mano brolis parašė keletą prašymų, kad byla būtų grąžinta Generalinei prokuratūrai, nes pradėti ikiteisminį tyrimą dėl teisėjo ga­limai padarytos nusikalstamos veikos gali tik generalinis prokuroras (Teismų įstatymo 47 straipsnio 3 dalis). Deja, į mano brolio prašymus niekas nereagavo, o tuo pačiu pripažino, kad ikiteisminis tyrimas dėl J. Furmanavičiaus niekada nebuvo pradėtas, nes jo pra­dėti Vilniaus apygardos prokuratūra neturėjo teisės.

 

Apie kito sulaikyto prokuroro Donato Puzino audringus nuotykius LL taip pat nemažai rašė :

 https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1480;prokuraturos-tarifai-nutraukti-byla-120-tukst-litu-iskelti-byla-konkurentams-70-tukst-litu&catid=2&Itemid=203&highlight=WyJwdXppbmFzIl0=

 

Vilniaus miesto prokuratūra  vienas nusikalstamas susivienijimas

Aurimas Drižius

 

nieksai

Išskirtinai vyrišką „Metų prokurorų“ laimėtojų kompaniją (viduryje iš kairės): A.Stanislovaitį, Z.Tuliševskį ir V.Kukaitį pasveikino generalinis prokuroras D.Valys (dešinėje) ir konkurso iniciatorius prokuroras S.Galminas (kairėje), įteikdami apdovanojimus

 

 

Vilnietis verslininkas A. (jo pavardė redakcijai žinoma) jau dešimt metų galynėjasi su visa :“teisėsaugos“ sistema – atsisakęs duoti kyšius prokurorams, buvo pasodintas į kalėjimą, atimtas jo turtas. Kadangi minėtas žmogus jaunystėje pats yra dirbęs teisėsaugoje, buvę „kolegos“ visą tą laiką bandė su juo susitarti – kaišiojo savo telefono numerius, vis ragindami „pasikalbėti“.

 

Istorija prasidėjo, kad A. įmonė „Eurostatybų koncernas“  statė Šiauliuose prekybos centrą. Darbų užsakovas buvo tokia įmonė AB „Kanapa“, ir jos savininkas garsus aferistas Vitas Kelmelis (šiuo metu jau nuteistas už korupciją). 

 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/siauliuose-uz-kysininkavima-kaleti-nuteistas-bankroto-administratorius-vitas-kelmelis-59-488758

Įpusėjus prekybos centro darbus, V.Kelmelis sugalvojo, kaip nemokėti sutarto atlygio už darbą – tereikia per „pažįstamus“ sukurpti baudžiamąją bylą minėtam A., ir pinigų mokėti nereikės.

 

 

vitas kelmelis

Nuotr. – Kaip tarė, taip ir padarė – vietoj to, kad sumokėtų 533 tūkst. Litų už atliktus statybos drabus, V.Kelmelis kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą, kuri nedelsiant pradėjo ikiteisminį tyrimą.

 

„Nors mano įmonė buvo registruota Vilniuje,  tačiau Kelmelis savo žinomai melagingame skunde nurodė Vilniuje neva įvykdytą nusikalstamą veiką, ir pažeidžiant teritorinį teismingumą, tą pačią dieną Šiaulių apygardos prokuratūroje buvo pradėta baudžiamoji byla Nr. 40-9-039/2005, kurios „tyrimą organizavo ir kontroliavo“ Šiaulių miesto apylinkės prokuratūros prokuroras Viktoras Roščenkovas (buvęs teisėju Klaipėdos teisme, dėl paaiškėjusių korupcijos faktų iš teisėjų tapęs prokuroru Šiaulių miesto apylinkės prokuratūroje), – pasakojo A., – vėliau byla buvo perduota Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorų „kompetencijai“, kurių vienas – Aidas Dzikaras yra skolininko AB „Kanapa“ direktoriaus V.Kelmelio giminaitis. 

Pažymėtina, jog byla buvo pradėta ir tų Kelmelio kreditoriaus įmonių UAB „Eurostatybų koncernas“ ir UAB „Vilniaus pirkliai“ , bei šių įmonių vadovų ir darbuotojų atžvilgiu, nors jie jokiais ryšiais nebuvo susiję su Kelmeliu, – pasakojo A., –  taip korumpuotų „pareigūnų“ piktnaudžiavimo tarnyba būdu tyčia buvo siekiama padaryti kuo didesnę žalą mano įmonėms. Pažymėtina, jog siekdami „kolektyvinės atsakomybės“, t.y. siekdami nebūti kažkas vienas atsakingas dėl šios „prokurorų’’ gaujos kurpiamos „bylos“, jie dažniau nei kas mėnesį keisdavosi – „organizuojantys ir kontroliuojantys“ „prokurorai“.

A. Ir „Eurostatybų koncernas“ buvo apkaltinti PVM slėpimu ir grobstymu, nors prokuratūra tuo metu jau turėjo Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) pažymas, kad jokių pretenzijų VMI neturi.

VMI, atlikusi patikrinimą, kurį atlikusi Vilniaus A VMI vyr. specialistė Nijolė Saulėnienė 2005 m. gruodžio 9 d. surašė išvadą: „trūkumų ir prieštaravimų nenustatyta“, žr:

 Lino1

 

2006 m. į A. mobilųjį telefoną pasiskambino AB „Kanapa“ advokatu prisistatęs Tomas Puzinas, telefoninio pokalbio metu advokatas Tomas Puzinas nurodė, jog atstovauja savo draugo Vilniaus m. apylinkės prokuratūros prokuroro Aido Dzikaro giminaitį AB „Kanapa“ direktorių V.Kelmelį, ir  pokalbio metu pareikalavo „nurašyti“ AB „Kanapa“ 533874 Lt skolą.

„Kai atsisakiau šią skolą „nurašyti“, „Kanapa“ advokatas Tomas Puzinas ėmė grasinti „problemomis“, – pasakojo A.

Jis kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą dėl 533 tūkst. Litų priteisimo iš „Kanapos“, ir teismas 2006-07-26 sprendimu šią sumą priteisė.

Tačiau kol vyko teismai, Kelmelio „Kanapa“ bankrutavo, ir liko skolinga A. daugiau nei pusę milijono litų.

Tuo A. problemos nesibaigė – A.Kelmelį atstovaujančio advokato  Tomo Puzino brolis, Kauno m. apylinkės prokuratūros prokuroras Donatas Puzinas pradėjo dar vieną „bylą“- dėl  A. priklausančios kitos įmonės UAB „EOS“ tariamo „biudžeto grobstymo“.

Eos

Pastarasis vėl rinko VMI pažymas, kad ši neturi pretenzijų įmonei „EOS“.

 

„Tačiau „prokuroras“ Donatas Puzinas toliau klastojo/kurpė įkalčius mano atžvilgiu, siekdamas, kad nurašyčiau Kelmelio skolą, – pasakojo A., – tas pats „prokuroras“ Donatas Puzinas buvo pradėjęs baudžiamąjį persekiojimą ir kitų AB „Kanapa“ kreditorių atžvilgiu“.

2006 m. Vilniaus  VPK ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus (ENTS) „tyrėja“ Liucija Skinderskienė  sukurpė dar vieną bylą A. atžvilgiu, paskelbė jo paiešką, telefonu grasino jo motinai, reikalavo, kad verslininkas ją susirastų.

„Kai susisiekiau su ENTS „tyrėja“ Liucija Skinderskiene, ji kartu su tuometiniu Vilniaus A VPK ENTS viršininko pavaduotoju (kurio automobilis tamsios spalvos BMW X5, valstybinio Nr. skaičiai „888“) nusivežė mane į Vilniuje esantį Žvėryno mikrorajoną (adr. Žiemgalių g. 17, Vilnius), kur L. Skinderskienė parodė savo tuo metu pradėtą renovuoti gyvenamąjį namą, išvardino pageidaujamų statybos darbų apimtis ir pareikalavo, jog aš už dyką renovuočiau jos nama, – pasakojo A., – atkreipiau dėmesį, kad piktnaudžiaujantys tarnyba  „pareigūnai“ Liucija Skinderskienė su žemiau nurodytais „pareigūnais“ Marek Gulbinovič ir Vadim Gulbinovič yra artimi draugai“.

Tada A., gavęs tuomečio Policijos departamento generalinio komisaro Vytauto Grigaravičiaus pavaduotojo Kęstučio Lančinsko telefono numerį , jam paskambino ir susitarė susitikti PC „Mandarinas“.

Lancinskas

„Tada K.Lančinsko (nuotr. viršuje) klausiau patarimo, į ką kreiptis dėl Vilniaus m. apylinkės prokuratūros korumpuotų „prokurorų“-aferistų Aido Dzikaro, Egidijaus Motiejūno, Juliaus Rėksnio, Valdo Uždanavičiaus ir Julijos Jolitos Kryževičienės, FNTT tyrėjos Snieguolės Uždanavičienės, Vilniaus A FNTT tyrėjo Robert Šadianec ir Vilniaus A VPK ENTS „tyrėjos“ Liucijos Skinderskienės kurpiamų „bylų“-aferų, – pasakojo A., tačiau Kęstutis Lančinskas rekomendavo man dėl visų šių aferų „susimokėti“ lupikaujamus kyšius ir pasisiūlė tarpininkauti.

K.Lančinskas nurodė, kad jis „gerai pažįsta“ prokurorą Aidą Dzikarą – kartu pradėjo dirbti – Kęstutis Lančinskas tyrėju Vilniaus A VPK, o Aidas Dzikaras prokuroru, o dėl Liucijos Skinderskienės – K. Lančinskas rekomendavo pačiam su Vilniaus A VPK ENTS „tyrėja“ Liucija Skinderskiene „susitarti“, t.y. atlikti jos namų „renovacijos“ darbus“.

A. vis tiek atsisakė mokėti kyšius, nurodęs, kad ne jiss kažkam skolingas, o minėtas prokurorų draugas Kelmelis skolingas daugiau nei pusę milijono litų.

Po susitikimo su K.Lančinsku pas A. į namus atvyko Kaišiadorių r. PK KPS tyrėja Lina Meškauskienė, kurios atvykimo tikslas buvo pasakyti, kad ji įtikintų A. giminaičius, kad jis „nekonfliktuotų“  – atsisakytų Vito Kelmelio skolos ir suremontuotų Skinderskienės namą“.

Kai A. vėl atsisakė „renovacijos“, 2006 m. rugpjūčio 3 d. Vilniuje, Gedimino prospekte (prie „Literatų“ kavinės) jis  buvo sulaikytas policijos departamento generalinio komisaro pavaduotojo Kęstučio Lančinsko pavaldinių Marek Gulbinovič ir Artūro Garla.

„Iš šių „pareigūnų“ sulaukiau grasinimų problemomis dėl savo „konfliktiško“ elgesio „nesutariant“ su „pareigūnais“, t.y. nemokant kyšių, – pasakojo A.

Jis nurodė, kad minėtas jo skolininkas AB „Kanapa“ direktorius Vitas Kelmelis, siekdamas banke „Hansabankas“ gauti paskolą, suklastojo ir panaudojo suklastotus neva UAB „B. Vokė“ laidavimo dokumentus 5310700 € sumai.

Pagal šią sutartį Hansabankas ir Kanapa sudarė sutartį dėl  5 310 700 eurų kredito, tačiau paaiškėjus klastotei, bankas atsisakė skolinti pinigus.

A.pateikė dokumentus, kad AB „Kanapa“ direktorius Vitas Kelmelis, siekdamas „Hansabanke“ gauti 5310700 € paskolą,  suklastojo „B. Vokė“ akcininko Viktoro Radiulio sprendimą dėl laidavimo 5310700 € sumai.

Paaiškėjus, kad bankui buvo pateikti suklastoti dokumentai, A. kreipėsi į prokuratūrą, ir buvo pradėta baudžiamoji byla.

Tačiau bylos „tyrimą organizavęs“ Vilniaus m. apylinkės prokuratūros  „prokuroras“ Vytautas Kukaitis bylos medžiagą nuo pareiškėjo UAB „B. Vokė“ „užslaptino“, procesinių dokumentų pareiškėjui UAB „B. Vokė“ neteikė, nebuvo įteiktas ir „prokuroro“ Vytauto Kukaičio nutarimas nutraukti minėtą ikiteisminį tyrimą 

„Toks „prokuroro“ piktnaudžiavimo tarnyba ir nusikalstamą veiką įvykdžiusio asmens slėpimo faktas ne tik patvirtina tai, jog Vilniaus m. apylinkės prokuratūros korumpuotam „prokurorui“ V.Kukaičiui ir jo bendrininkams trūksta ne tik sąžinės bet ir profesinės kompetencijos, – mano A.

pildoma

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));