Sukūrėte pelningą inovaciją? Nepamirškite pasirūpinti jos intelektine nuosavybe!

Sukūrėte pelningą inovaciją? Nepamirškite pasirūpinti jos intelektine nuosavybe!

 

Rugsėjo 26 d. – spalio 1 d. pirmą kartą Lietuvoje vyksta „Inovacijų savaitė 2016“. Tai Ūkio ministerijos kartu su partneriais organizuojamas renginių ciklas inovacijų tema. Renginio organizatoriai jaunuosius ir patyrusius išradėjus ragina ne tik galvoti apie naujas idėjas, tačiau ir pasirūpinti intelektine nuosavybe.

 

Jeigu jums į galvą atėjo puiki nauja idėja, prieš pranešant apie tai visam pasauliui, vertėtų pasirūpinti jos, kaip savo intelektinės nuosavybės, apsauga. Vienas iš efektyviausių apsaugos būdų yra patentas.

 

Kodėl svarbu patentuoti savo idėjas ir ką reikia žinoti tai darant pasakoja Kauno technologijos universiteto Nacionalinio inovacijų ir verslo centro (KTU NIVC) Intelektinės nuosavybės valdymo veiklos vadovė Greta Žėkienė.

 

– Kaip paprastai apibūdintumėte sąvoką „patentas“?

 

– Patentas – tai išradimų apsaugos forma, o išradimas – tai naujas ir turintis išradimo lygį techninės problemos sprendimas. Patentas suteikia išimtinę teisę gaminti, naudoti, parduoti, ar kitu būdu platinti patentuotas technologijas. Tokia išimtinė teisė suteikiama tik ribotam laikotarpiui (paprastai 20 metų nuo patento paraiškos padavimo datos) ir tik tuo atveju, jei išradimas atitinka naujumo, išradimo lygio ir pramoninio pritaikomumo kriterijus.

 

Pasibaigus patento apsaugos laikui, išradimas priklauso visuomenei. Svarbu ir tai, kad patento teisinė apsauga paprastai apsiriboja tos valstybės teritorija, kurioje išduotas patentas. Tad jeigu turime galiojantį išradimo patentą tik Lietuvoje, tai toks  patentas nebus saugomas už Lietuvos teritorijos ribų ir kitose valstybėse asmenys galės išradimą naudoti be Lietuvos patento savininko leidimo.

 

– Kodėl svarbu patentuoti savo idėjas ir kaip vyksta ši procedūra?

 

– Idėjas svarbu generuoti ir jas paversti išradimais. Ir jeigu sukurtas išradimas atitinka patentabilumo reikalavimus ir turi komercinę vertę, jį būtina patentuoti. Nes patento savininkas turi išimtinę teisę naudoti išradimą ir drausti kitiems asmenims naudoti išradimą be jo leidimo.

 

Be to, patento savininkas gali kitai šaliai perleisti bet kurias ar visas savo išimtines teises į išradimą arba suteikti licenciją naudotis išradimu ir gauti licencines pajamas už išradimo komercinimą. KTU veikia elektroninė išradimų atskleidimų sistema. Idėjos autorius turi ne vėliau kaip per mėnesį nuo intelektinės nuosavybės objekto sukūrimo jį atskleisti, užpildydamas formą:  http://158.129.0.91/M/Invention/Project/Form1.aspx

 

Tuomet speciali Technologijų perdavimo komisija, išnagrinėjusi išradimo atskleidime esančią informaciją, priima sprendimą dėl išradimo patentavimo ir komercializavimo galimybių. Išradėjui skiriama nuo 40 iki 60 proc. pajamų, gautų už patentų ar žinių licencijavimą.

 

– Kokias pagrindines klaidas daro išradėjai prieš teikdami paraišką patentavimui?

 

– Svarbiausia išlaikyti konfidencialumą. Išradimo atskleidimas prieš paraiškos padavimą gali panaikinti išradimo naujumą ir jis gali tapti nepatentabiliu. Lietuvoje išradimo patentabilumui pripažinti netrukdo informacijos apie jį paskleidimas, jeigu ši informacija buvo paskleista per 6 mėnesius iki patento paraiškos padavimo datos ir jeigu ją paskleidė asmuo, norėdamas pakenkti išradėjui arba jo teisių perėmėjui; arba išradėjas ar jo teisių perėmėjas, eksponuodamas išradimą oficialioje parodoje.

 

– Ar galite paminėti konkrečių pavyzdžių, kai išradimai yra komercializuojami ir gaunamos licencinės pajamos?

 

– Galime pasidžiaugti, kad KTU sukurtos elektroninės nosies išradimo autoriams buvo išmokėti honorarai už pirmuosius licencijos galiojimo metus.  Šiuo metu vyksta aktyvios derybos su verslo įmonių atstovais dėl keleto mūsų mokslininkų išradimų komercializavimo ir licencinių sutarčių pasirašymo.

 

– Kokios patentavimo sritys yra populiariausios KTU?

 

– Praėjusiais ir šiais metais daugiausia išradimų sulaukėme iš Cheminės technologijos fakulteto ir Mechatronikos instituto išradėjų. Pagal atskleistų idėjų skaičių šiais metais pirmauja sveikatos technologijų išradimai. Nuo metų pradžios jau turime 8 patentus paskelbtus Kauno technologijos universiteto vardu.

 

– Pokalbio pabaigai – patarimas išradėjui, kuris nežino, nuo ko pradėti patentavimo procesą.

 

– Lengviausias būdas viską sužinoti – kreiptis pagalbos į specialistą, šiuo atveju – į mane (Greta Žėkienė el.p. greta.zekiene@ktu.lt tel.: +370 693 28611). Išsiaiškinsime visus rūpimus klausimus ir susidėliosime veiksmų seką, kad apsaugotume išradimą ir sėkmingai gautume patentą.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: AKVILĖ SEBEŽIOVA, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));