SUKILIMO TURKIJOJE PRIEŽASTIS IR PASEKMĖS

Rimas Armaitis

5 val. · 

SUKILIMO TURKIJOJE PRIEŽASTIS IR PASEKMĖS.

Tarp Turkijos kariškių labai aiškus nuomonių susiskaldymas. Turkijos kariuomenės antras žmogus išreiškė Erdoganui palaikymą ir nurodė kareiviams sugrįžti į kareivines. Iš miestų beveik išvestos tankų kolonos, kelis tankus užgrobė civiliai, kai kur dar vyksta susišaudymai, bet viskas krypsta link nesėkmingos perversmo pabaigos. Yra aptaki informacija, dėl Turkijos kariuomenės štabo vado žūties. Taip pat yra pranešimai, kad prasidėjo totalūs areštai. Kaip pranešama, yra nemažai žuvusių policininkų ir nemažai žuvusių civilių. Erdoganą palaikė jo asmeniniai „tetuškos“, kurie po jo kreipimosi gan organizuotai išėjo į gatves. Kariškiai – perversmininkai tokiam posūkiui nebuvo pasiruošę.

Antra labai svarbi perversmininkų klaida, kad jie pirmomis valandomis nesugebėjo areštuoti šalies vadovybės, ypač tų, kurie aršiausiai palaiko Erdoganą. Taip atsirado Erdoganui galimybė koordinuoti kariuomenę ir policiją, kurie nepalaikė sukilėlių veiksmų. Tai klasikinės klaidos, kurios kartojasi kiekviename nesėkmingame perversme. Ir tai yra labai grubios, nepataisomos klaidos.

Sukilėliai pirmomis sukilimo valandomis nesugebėjo pilnai perimti iniciatyvos, rezultate iniciatyvas perėmė Erdogano šalininkai. Dabar, prie generalinio štabo dalis kariškių – sukilėlių tiesiog užblokuoti.

Perversmą bandė organizuoti Turkijos karinė žandarmerija, kuri atlieka vidaus kariuomenės funkcijas. Būtent karinė žandarmerija buvo prieš pora metų reorganizuota, kaip pagrindinė Erdogano smogiamoji jėga. Rezultate ji pati prieš Erdoganą sukilo.

Kol kas apie visišką sukilėliu pralaimėjimą kalbėti truputį ankstoka, Turkija suskaldyta, Stambulas pilnai palaiko Erdoganą. Ankara didžiąja dalimi nepalaiko Erdogano politikos, o palaiko sukilėlius.

Taip pat kol kas neaiški kariškių, kurie randasi pasienio zonose pozicija, viskas priklausys būtent nuo to, ką palaikys jie. Bet, tarp kariuomenės ir žandarmerijos kaip ir visur, yra savotiška trintis. Tad kariškiai greičiausiai išliks lojalūs Erdoganui.

Sukilimo priežastys kelios, pagrindinė – Turkijos radikalusis islamizavimas ir Erdogano represijos prieš kitaminčius. Religija visada turi būti atskirta nuo valstybės, arba jūs kuriate pasaulietinę visuomenę, arba religinę. Negalima religijos prijungti prie politikos ir visiems aiškinti, kad jūs kuriate pasaulietinę visuomenę, tai visada priveda prie katastrofos.

Sukilėliai įvardijo, kad perversmo priežastis yra nenuosekli Erdogano politika, dėl kurios padidėjo teroristiniai išpuoliai, Erdogano autoritarinis valdymas ir korupcija.

Facebook komentarai
});}(jQuery));