skip to Main Content
0kriksiunas

      

Alvydas VEBERIS                                         

      SUJUDINTI NEPAKALTINAMIEJI

             

 POLITINĖ BAUDŽIAMOJI BYLA NR. 1-14-749-2016 –  OKUPACIJOS, KOLONIZACIJOS IR GENOCIDO PASEKMĖ

 

                                 

 0kriksiunas

Vadinamąją Kauno pedofilijos bylą nutraukusiai teisėjų kolegijai pirmininkavęs teisėjas Vytautas Krikščiūnas gali būti paskirtas Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju. Jo kandidatūrai penktadienį pritarė Teisėjų taryba. Prezidentės patarėjas teisės klausimais Ernestas Rimšelis sakė, kad D. Grybauskaitė buvo susitikusi su teisėjais V. Krikščiūnu ir Artūru Ridiku, tačiau po pokalbių su jais nusprendė, kad būtent V. Krikščiūnas yra tinkamiausias kandidatas.

Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vytautas Krikščiūnas politinėje baudžiamojoje genocido byloje Nr. 1-14-749-2016 (teisminio proceso Nr. 1-20-9-00783-2013-6) vadovaudamasis LR BPK 297 str., 303 str. 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 307 str. 1 d., 308 str. 2016-06-21 nuosprendžiu nusprendė:

 

                     „Vincą Jokimą pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 232 straipsnyje  ir jam paskirti bausmę – 30 MGL ( 1129 Eur) dydžio baudą.

 

                     Vadovaujantis  BK 66 str., 65 str. 1 d. 2a punktu, į bausmę įskaityti kaltinamojo V. Jokimo buvimo psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje – Utenos ekspertiniame skyriuje laikotarpį nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki 2014 m. gruopdžio 12 d. ( 11 parų- 22 MGL- 828 Eur) ir galutinai paskirti V. Jokimui bausmę – 8 MGL ( 301 Eur) baudą.

 

                     Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

 

                     Priteisti iš Vinco Jokimo 131,72 proceso (pašto) išlaidų valstybei.„

 

KALTINIMO ESMĖ: ,,SVEIKINIMAS“

 0jokimas

Vincas Jokimas nuteistas už sveikinimą

                     Vincas Jokimas nuteistas už jo 2013-08-23 Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo  pirmininkui Nerijui Meilučiui faksu išsiųstą prašymą ,,Sveikinimas“, reg. Nr. E1-29654, kurio originalą Vincas Jokimas 2013-08-30 į Kauno apygardos teismą užregistravimui atnešė  asmeniškai  ( reg. Nr. E1-30321 ): ,,Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pirmininkui. Sveikintojas – Vincas Jokimas.  

                                          

             

 Teisingumas trypia kiekvieną, kurie jiems  pastoja kelią. Vincas Jokimas pasirodo kietas riešutėlis. Nežiūrint to,- šį ramų, išmintingą, teismą gerbiantį lietuvį bandoma užmėtyti įstatymo raide ir teisėjų viršenybe piliečių atžvilgiu. Išbandomi visi išlaikytinių metodai,- nuo persekiojimo, baudų, įkalinimo ar priverstinio sveikam žmogui  energijos sumažinimo – ,,gydant“  Utenos ar Rokiškio psichiatrijos skyriuose, paverčiant ,,daržovėmis“.

 

 

        SVEIKINIMO  TEKSTAS

 

,,Molotovo-Ribbentropo pakto 74 – ųjų metinių proga sveikinu Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintus, prie rusų kolonisto Sergej Lemziakov Kauno rajono Garliavos policijos nuovadoje, Kauno rajono policijos komisariate, Kauno apskrities vyriausiajame komisariate organizuotos nusikalstamos grupuotės / susivienijimo nuo 2010-08-19 atvirai pradėto pareiškėjo sistemingo pilietinių ir žmogaus teisių  pažeidinėjimo, kankinimo, smurto, sveikatos sužalojimų, šmeižimų bei įžeidinėjimų, neteisėtų sulaikymų, faktų ir dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo psichiatrija, pareiškėjo automobilių grobimo ir / ar niokojimo, persekiojimo slėpimo bei vykdymo prisidėjusius asmenis:

 

Kęstutį Dargužį, Egidijų Joną Grigaravičių, Svetlaną Jurgaitienę, Reginą Majauskienę, Danguolę Šiugždinytę, Valdą Vitunską.

 

       Manau, kad šie asmenys savo veiksmais ir sprendimais, antikonstituciniais „vidiniais įsitikinimais„ ypač daug prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Teismų įstatymo nuostatų pažeidinėjimo, Lietuvos Respublikos teisėjo vardo ir garbės žeminimo, sovietinės Rusijos imperijos – Sovietų Sąjungos įtakos ir okupacijos pasekmių Lietuvos Respublikoje stiprinimo bei plėtimo, prookupacinio, prokolonijinio, prorusiško valdančiosios „policijos pareigūnų„, „prokurorų„ „teisėjų„ chuntos režimo stiprinimo, pilietiškai nusiteikusių lietuvių persekiojimo, todėl nusipelnė būti apdovanoti naujai sukurtinu bei įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir režimo paaukštinti pareigose.

Tikiu, kad 1939-08-23 Molotovo-Ribbentropo pakto 74 – osios metinės ir artėjančios 1939

m. rugsėjo 28 d. Vokietijos ir sovietinės Rusijos imperijos  pasirašytos sienos ir draugystės sutarties, pagal kurią Lietuva atiduota sovietinės Rusijos imperijos  įtakos sferai, 74 – osios metinės aukščiau nurodytus teisėjais įdarbintus asmenis įkvėps naujiems nusikaltimams prieš Lietuvos valstybę ir jos piliečius, tolesnei Lietuvos rusifikacijai, kolonizacijai ir sovietizacijai, linkiu jiems visokeriopos sėkmės bei energijos jų pasirinktame kelyje.

Prašau Gerb. Pirmininką siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei aukščiau išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose.

Prašau pateikti tinkamai patvirtintą šio siūlymo Lietuvos Respublikos Prezidentei nuorašą.

 

Pagarbiai: Vincas Jokimas“.

 

 

                     Kauno apygardos teismo  pirmininkas Nerijus Meilutis 2013-08-23 Kauno apylinkės prokuratūroje vyriausiuoju prokuroru įdarbintam Dariui Valkavičiui rašė : „…persiunčiame Vinco Jokimo 2013-08-23 raštą spręsti dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl nepagarbos teismui„.  Ikiteisminį tyrimą Kauno apylinkės prokuratūroje prokurore įdarbinta Aistė Česaitienė pradėjo net persistengdama uoliai – 2013-08-29 pagal 2013-08-30 Kauno apygardos teisme užregistruotą Vinco Jokimo „raštą„ ( reg. Nr. E1-30321 ) – taigi, viena diena anksčiau nei Kauno apygardos teisme Vinco Jokimo 2013-08-30 „raštas„ užregistruotas.

 

                     2014 m. kovo 27 d. kaltinamajame akte baudžiamojoje byloje Nr. 20-9-00783-13 rašoma: 

 

„Vincas Jokimas kaltinamas tuo, kad  2013-08-23 rašte „Sveikinimas“, adresuotame Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pirmininkui, kuris Kauno apygardos teisme gautas 2013-08-30 (reg. Nr. EI-30321), tyčia parašydamas žeminančias frazes „Molotovo-Ribbentropo pakto 74-ųjų metinių proga sveikinu Kauno apygardos teisme teisėjais jdarbintus… organizuotos nusikalstamos grupuotės / susivienijimo nuo 2010-08-19 atvirai pradėto pareiškėjo sistemingo pilietinių ir žmogaus teisių pažeidinėjimo, kankinimo, smurto, sveikatos sužalojimų, šmeižimų bei įžeidinėjimų, neteisėtų sulaikymų, faktų ir dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo psichiatrija, pareiškėjo automobilių grobimo ir / ar niokojimo, persekiojimo slėpimo bei vykdymo prisidėjusius asmenis: Kęstutį Dargužį, Egidijų Joną Grigaravičių, Svetlaną Jurgaitienę, Reginą Majauskienę, Danguolę Šiugždinytę, Valdą Vitunską. Manau, kad šie asmenys savo veiksmais ir sprendimais, antikonstituciniais „vidiniais įsitikinimais“ ypač daug prisidėjo prie Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Teismų jstatymo nuostatų pažeidimo, Lietuvos Respublikos teisėjo vardo ir garbės žeminimo, sovietinės Rusijos imperijos – Sovietų Sąjungos įtakos ir okupacijos pasekmių Lietuvos Respublikoje stiprinimo bei plėtimo, prookupacinio, prokolonijinio, prorusiško valdančios „policijos pareigūnų“, „prokurorų“, „teisėjų“ chuntos režimo stiprinimo, pilietiškai nusiteikusių lietuvių persekiojimo, todėl nusipelnė būti apdovanoti naujai sukurtu bei įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir režimo paaukštinti pareigose. Tikiu, kad 1939-08-23 Molotovo-Ribbentropo pakto 74-osios metinės ir artėjančios 1939 m. rugsėjo 28 d. Vokietijos ir sovietinės Rusijos imperijos pasirašytos sienos ir draugystės sutarties, pagal kurią Lietuva atiduota sovietinės Rusijos imperijos įtakos sferai, 74 -osios metinės aukščiau nurodytus teisėjais įdarbintus asmenis įkvėps naujiems nusikaltimams prieš Lietuvos valstybę ir jos piliečius, tolesnei Lietuvos rusifikacijai, kolonizacijai ir sovietizacijai…“, tokiais veiksmais užgauliai pažemino teisingumą vykdžiusius Kauno apygardos teismo teisėjus Kęstutį Dargužį, Egidijų Joną Grigaravičių, Svetlaną Jurgaitienę, Reginą Majauskienę, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 232 str.

 

Be to jis, 2013-08-15 rašte „Sveikinimas“, adresuotame Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pirmininkui, kuris Kauno apygardos teisme gautas 2013-08-30 (reg. Nr. El-30321), tyčia parašydamas žeminančią frazę Kauno apskrities VPK Kauno r. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Garliavos policijos nuovados viršininko Sergejaus Lemziakovo atžvilgiu, išvadino jį „ rusu kolonistu“, tuo įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją, tai yra padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 290 str

 

Be to jis, 2013-08-15 skunde, adresuotame Kauno apskrities VPK viršininkui, kuris Kauno apskrities VPK gautas 2013-08-16 ( reg. Nr. 20-AP-696), tyčia parašydamas žeminančias frazes Kauno apskrities VPK Kauno r. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Garliavos policijos nuovados virsininko Sergejaus Lemziakovo ir Kauno apskrities VPK Kauno r. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Garliavos policijos nuovados tyrėjo Vidmanto Burbos atžvilgiu – išvadino Sergej Lemziakov „rusų kolonistu,, , „ organizatoriui Sergej Lemziakov bei jo nusikalstama grupuotė“, apkaltino V. Burba esant „ organizuotos nusikalstamos grupuotės nariu“, tuo įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, tai yra padarė nusikalstama veiką, numatytą LR BK 290 str.

 

Be to jis, 2013-08-15 skunde, adresuotame Kauno apylinkės prokuratūrai, kuris Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūroje gautas 2013-08-16 (reg Nr. P-6758), tyčia parašydamas žeminančias frazes Kauno apskrities VPK Kauno r. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Garliavos policijos nuovados viršininko Sergejaus Lemziakovo ir Kauno apskrities VPK Kauno r. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Garliavos policijos nuovados tyrėjo Vidmanto Burbos atžvilgiu, išvadino juos „.organizuotos grupuotės nariais“, tuo įžeidė savo pareigas einančius valstybės tarnautojus, tai yra padarė nusikalstama veiką, numatytą LR BK 290 str.

 

Be to jis, 2013-08-15 skunde, adresuotame Policijos departamentui prie VRM, kuris policijos departamente gautas 2013-08-16 (reg. Nr. 5-AP-830), tyčia parašydamas žeminančias frazes Kauno apskrities VPK Kauno r. policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Garliavos policijos nuovados viršininko Sergejaus Lemziakovo atžvilgiu, išvadino Sergejų Lemziakov „ rusu kolonistu“, kaltino jį esant „organizuotos grupuotės nariu“, „turintį sunkių psichikos sutrikimų, tačiau negydomą“, „organizavusį labai pavojingą „policijos pareigūnais“ įdarbintų asmenų nusikalstama grupuotę/susivienijimą“ , tuo įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją, tai yra padarė nusikalstama veiką, numatytą LR BK 290 str.„.

 

 

 

 

 

 

 

      DĖL KALTINIMŲ PAGAL LR BK 290 str. PANAIKINIMO

 

 

 

 

 

 

PANEVĖŽIO apylinkės teisėjas  Vytautas Krikščiūnas

 

2016-02-06, 2016-02-08 nutartimis Panevėžio miesto apylinkės teismas nutarė nutraukti kaltinamojo Vinco Jokimo atžvilgiu bylą dalyje dėl jam pareikštų kaltinimų pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso  290 str. „Valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens įžeidimas, nes šis įstatymas 2016-04-01 neteko galios 2015-06-06-26 įstatymu Nr. XII-1888 (TAR, 2015, Nr. 2015—11179, todėl nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių ( BPK 3 str. 1 d. 1 p.).

 

Vincas Jokimas 2016-02-06, 2016-02-08 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis 2016-04-22 išsamiu 12 puslapių apimties skundu apskundė Panevėžio apygardos teismui.

 

 Skunde nurodė, jog  LR BK 3 str. 1 d., 4 d., LR BPK 3 str. 1 d. 9 p., 2 d. pagrindu prookupacinio, prokolonijinio, prorusiško režimo sąlygomis ir paaiškėjus naujoms aplinkybėms yra priverstas prašyti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016-04-06 ir 2016-04-08 nutartis politinėje genocido byloje Nr. 1-14-749/2016 panaikinti, baudžiamąjį procesą pagal BK 290 str. tęsti.

 

Panevėžio apygardos teismas 2016-05-06 nutartimi Vinco Jokimo 2016-04-22 skundo argumentų net nenagrinėjo, jį atmetė sekančiais motyvais: bylos nagrinėjimas dėl veikų pagal LR BK 290 str. yra nebetikslingas, apylinkės teismas galės „greičiau išnagrinėti„ likusią bylos dalį dėl LR BK 232 str. numatytos veikos padarymo, „o tai atitinka ir paties kaltinamojo interesą„, „sumažėja kaltinimo apimtis, nes iš penkių inkriminuotų nusikalstamų veikų lieka viena„. Net nepaminėjęs nė vieno Vinco Jokimo 2016-04-22 skundo argumento Panevėžio apygardos teismo teisėjas Donatas Jatužis nurodė: „Dėl kitų skundo argumentų aukštesnysis teismas nepasisako, nes jie nėra tiesiogiai susiję su Panevėžio miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 06 d. ir 2016 m. balandžio 08 d. nutartimis.

 

VINCO JOKIMO APELIACINIO 2016-07-08 SKUNDO PAGRINDAI IR MOTYVAI

 

 

 

Apkaltinamąjį 2016-06-21 nuosprendį Vincas Jokimas 2016-07-08 apeliaciniu 66 puslapių skundu su 43 priedais apskundė Panevėžio apygardos teismui.

 

 

 

Apeliacinio skundo dalyje „Dėl  netinkamai pritaikytų BK bendrosios ir specialiosios dalies normų ir neteisingo Vinco Jokimo veikos kvalifikavimo„ Vincas Jokimas rašė:

 

 

 

 

 

                               Panevėžio miesto apylinkės teismas neteisingai kvalifikavo Vinco Jokimo veiką pagal BK 232 str. kaip nusikalstamą, nepagrįstai netaikė LR BK 2 str. 1 d., 3 d., 4 d., BPK 3 str. 1 d. 1 p. nuostatų:

 

Vinco Jokimo 2013-08-23 prašymo „Sveikinimas„  Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pirmininkui Panevėžio miesto apylinkės teismas nepagrįstai nenagrinėjo kaip prašymo vadovaujantis  Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-02-27 įsakymu Nr. V1-40 Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kauno apygardos teisme taisyklėmis (pakeista Kauno apygardos teismo pirmininko 2014-06-10 įsakymu Nr. V1E-1), jų 3.1 punktu, šias Taisykles nepagrįstai grąžindamas Vincui Jokimui kaip tariamai „nesusijusias„, su nagrinėjama byla bei jų nevertindamas kaip įrodymo:

 

„Šių Taisyklių nustatyta tvarka nagrinėjami asmenų kreipimaisi į teismą, kai: 

 

3.1. išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie teismo administracinės veiklos pagerėjimą ar trūkumus, taip pat pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti;„,

 

Iš  Vinco Jokimo 2013-08-23 prašymo „Sveikinimas„  Kauno apygardos teismui, Kauno apygardos teismo pirmininkui teksto akivaizdu, kad Vincas Jokimas išdėstė savo nuostatą tam tikru klausimu – dėl Kauno apygardos teisme teisėjais įdarbintų asmenų apdovanojimo naujai įsteigtinu Molotov – Ribbentrop pakto medaliu, prašė Kauno apygardos teismo pirmininką siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei 2013-08-23 prašyme „Sveikinimas„   išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose:

„Prašau Gerb. Pirmininką siūlyti Lietuvos Respublikos Prezidentei aukščiau išvardintus asmenis apdovanoti naujai įsteigtinu Molotovo-Ribbentropo pakto medaliu ir siūlyti juos paaukštinti pareigose.„

„Prašau pateikti tinkamai patvirtintą šio siūlymo Lietuvos Respublikos Prezidentei nuorašą.„

 

 

 

 

 

 

V. Jokimas  apskundė Panevėžio apylinkės teisėjo V.Krikščiūno veiksmus remdamasis  LR BK 41 str., 54 str. ,  dėl LR BK 65 str., 66 str.,  pažeidimo.

 

 

 

Panevėžio miesto apylinkės  teismas pažeidė BK 54 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas – už veiką bausmę skyrė kaip už tyčinę, nors tyčia neįrodyta, neatsižvelgdamas į nenusikalstamos veikos padarymo pavojingumo laipsnį, rūšį, formą, aplinkybes, įrodymus, Vinco Jokimo kaip politinio kalinio ir disidento asmenybę, atsakomybę už nenusikalstamos veikos lengvinančias aplinkybes, prookupacinio režimo teismų praktiką. Todėl paskirta bausmė yra net prookupacinio režimo sąlygomis per  griežta:

 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas 186-1 straipsnis.

 

Trukdymas teismui vykdyti teisingumą, teismo ar teisėjo autoriteto žeminimas –

 

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

 

Vincas Jokimas ne tik netrukdė teismui vykdyti teisingumą, bet padėjo jį vykdyti,  nežemino teismo ar teisėjo autoriteto, o jį siekė išaukštinti. Už tai Panevėžio miesto apylinkės  teismas jam paskyrė keturis kartus didesnę baudą nei didžiausią pagal ATPK 186 str. 1 d.

 

 

 

Byloje 1A-1121-648-2011 S. L. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 232 str. 10 MGL (1 300 Lt) dydžio bauda.

 

Byloje 2K-571/2012  A. K. T. pagal BK 232 straipsnį paskirta bausmė sumažinta iki 10 MGL (1300 Lt),

 

Todėl Vincui Jokimui paskirta bausmė neatitinka teismų praktikos, yra neadekvati, o jos paskyrimas ir dydis yra pritaikyti tam, kad Vincas Jokimas iš Lietuvos valstybės negalėtų reikalauti kompensacijos už betikslį kardomojo kalinimo laikotarpį, persekiojimą, jo buto neliečiamumo pažeidimą ir kitus žmogaus bei pilietinių teisių pažeidimus politiniais motyvais.

 

 

 

Dėl LR BK 65 str., 66 str. pažeidimo

 

 

 

Panevėžio miesto apylinkės  teismas į teismo posėdį nepagrįstai ir neteisėtai nešaukė Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos  ekspertų: Mykolo Ridiko, Laurinos Šliožienės, Dariaus Tamašausko, Jie galėjo paliudyti, jog tikras Vinco Jokimo atidavimo į Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos  Utenos ekspertinį skyrių bei ekspertizės byloje vykdymo laikas yra nuo 2014-11-28 iki 2014-12-12 – tai yra, ne 11 parų, kaip nurodyta nuosprendyje, o 15 parų, šio laikotarpio neįskaitė į nepagrįstai paskirtą bausmę – tą patvirtina ir Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos  Utenos ekspertinio skyriaus 2015-01-20 pažyma Nr. 68U-11.  Teismas nepagrįstai nenustatė, jog nuo 2014-11-27 iki 2014-11-28 Vincas Jokimas po sulaikymo buvo vieną parą kalinamas  kardomojo kalinimo sąlygomis Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje. Teismas numatė, kad Vincas Jokimas tokį skaičiavimą skųs ir sąmoninga tyčia paskyrė bausmę, kurią būtų patogu patvirtinti ir apeliacinės instancijos teismui, nes bausmė po teisingo kardomojo kalinimo apskaičiavimo gali būti laikoma „atlikta„.

 

 

 

             Akivaizdu, jog Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vytautas Krikščiūnas politinėje baudžiamojoje genocido byloje Nr. 1-14-749-2016 Vincą Jokimą represavo už teisėtą jo politinių įsitikinimų reiškimą ginant konstitucinę santvarką ( Konstitucijos 25 str.), naudojimąsi savo teise tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį ( Konstitucijos 33 str.).             

 

     

 

Dėl pirmosios instancijos teismo politinėje baudžiamojoje genocido byloje Nr. 1-14-749-2016 padarytų esminių LR BPK pažeidimų, dėl kurių buvo suvaržytos įstatymų garantuojamos kaltinamojo ir nuteistojo Vinco Jokimo teisės, ir kurie pirmosios instancijos teismui sukliudė išsamiai ir nešališkai išnagrinėti bylą ir priimti teisingą nuosprendį skaitytojai galės perskaityti kituose LL numeriuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));