skip to Main Content
Veberio2

 

Alvydas VEBERIS

SUJUDINTAS PANEVĖŽIO GYVATYNAS

 

 

Veberio2

 

Panevėžio miesto savivaldybei birželio 10 d. buvo pateiktas visuomeninio judėjimo piliečių sąšaukos ,,Už dorą ir tautą“ administratoriaus, LR Visuomenės Tarybos nario Valentino Repšio pranešimas, kad birželio mėn. bus organizuojamas tęstinis piketas  „Apginkime senolius ir našlaičius nuo valdininkų savivalės“.

 

Veberio1

nuotr.   piliečiai dėl savo abejingumo, naikina save ir Valstybę 

 

Administracijos direktorius Tomas Jukna raštu iš anksto perspėjo, kad už renginio organizavimo pažeidimą yra numatyta administracinė bauda nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. Matyt puikiai žinojo, kad šalia savivaldybės aptvertos tvoros piketuotojai negalės  išlaikyti nuo teismo pastato 75 m. atstumo, nors piketas nukreiptas savivaldybės biurokratams, kai nuo jų pastato užtenka 25 metrų. Nepaisant to, tik piketuotojams pasirodžius, tuoj pat atbėgo uždusęs savivaldybės administracijos teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Aušrys Valkūnas (dykaduonių savivaldybėje knibždėte knibžda) ir reikalavo, kad nuo teismo pastato išlaikytume 75 metrus, o iki atvertos tvoros prie žalios vejos yra tik 60 metrų. Vadinasi, kaip zuikiams reiktų šokinėti per tvorą. Sveiku protu, kaip įprasta, biurokratai nesivadovauja. Taip sakant, ne tauta, bet biurokratai vadovauja, kad ir neprotingai.

 

 

aurys valknas

nuotr. Ištikimas savivaldybės bailių klerkas Aušrys Valkūnas 

 

 Paprašius paaiškinti, kaip tokį jų reikalavimą įvykdyti, atsakė, kad toks įstatymas. Piketuotojai aiškino, kad jie yra taikūs, langų nedaužo ir tik nori atkreipti visuomenės dėmesį, kad savivaldybės biurokratai  nevykdo savo pareigų, bet visada randa laiko bylinėtis, sėdėti teismuose, senolius ir našlaičius mėtyti už menkiausias skolas į gatves, gąsdinti piliečius, juos persekioti ir bausti. Netrukus prisistatė A.Valkūno  iškviesta policija. Pareigūnai Grina ir Sutkus savo pareigas atliko korektiškai, rado išmintingą sprendimą ir nuo to niekas nenukentėjo.

 

 Veberio3

nuotr. pareigūnai Grina ir Sutkus su piketo organizatoriumi V.Repšiu aiškinasi dėl savivaldybės klerko Aušrio Valkūno iškvietimo

 

 Savivaldybės klerkai bijojo ateiti pasikalbėti, stebėjo per langus ir iš balkono, o jų pasiuntinukai bandė provokuoti piketuotojus, ir stebėjo jų reakciją. Deja, tarp piketuotojų bailių nebuvo. Pikete dalyvavusį LR Visuomenės Tarybos Valdybos narį Donatą Šulcą, kaip įkaitą, norėjo vežti į policiją, bet greit persigalvojo ir paliko ramybėje. Matydami, kad pažeidimų piketuotojai nedaro, tuomet griebėsi paskutinio šiaudo. Netrukus prie ,,Laisvo laikraščio‘‘ korespondento Alvydo Veberio automobilio atsirado kontrolierius. Matyt manė, kad už mokamą automobilio vietą bus praleistas apmokėjimo  terminas. Deja, išvykome anksčiau laiko ir čia jiems neskilo. Piketą  lauko kavinėje stebėjo savivaldybės vyr. specialistė Regina Žeimienė.  Ji pagrindinė veikėja senolių atžvilgiu, nukreipiant juos į slaugos ar globos namus, ir atimant jų asmeninį turtą. Fondas, kaip tik  šios veikėjos dėka, atskleidė  jų galimai nusikalstamą veiką, kai pagalbininkai-visuomenininkai, taisantys jų darbo broką, antri metai turi įrodinėti savo TIESĄ korumpuotuose teismuose.  

Apie  tai:

https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8835;lietuvos-cikagoje-saskaitos-suvedinejamos-be-suviu-ir-sprogimu&catid=33&Itemid=141

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));