skip to Main Content
senis

 

Stebuklas – „Mažeikių naftos“ privatizavimo byla jau sunaikinta, prokuratūra neberanda V.Landsbergio nusikaltimų įrodymų (pildoma)

Aurimas Drižius

 

Vilniaus apygardos teismas sunaikino šiame teisme nagrinėtą „Mažeikių naftos“ privatizavimo baudžiamąją bylą, kurioje dėl neteisėtų privatizavimo sutarčių buvo teisiami jas pasirašę ministrai Sigitas Kaktys, Didžiokas ir Antanas Bartulis.

 

senis

Tai paaiškėjo po  to, kai „Laisvas laikraštis“ kreipėsi į prokuratūrą, nurodydamas, kad dar 1999 m. tuometis Seimo pirmininkas V.Landsbergis prievartavo R.Pakso vyriausybės ministrus daryti nusikaltimus, priešingu atveju grasindamas juo apšaukti „Kremliaus agentais“.

Prašiau iškelti V.Landsbergiui baudžiamąją bylą dėl BK straipsnio „Poveikis liudininkui“ ir „piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi“ ir nurodžiau, kad senaties terminas V.Landsbergiui už šiuo nusikaltimus negali būti taikomas, nes jam visą laiką buvo taikoma neliečiamybė, o įstatymais tokiais atvejais numato, kad senatis netaikoma. Ir stebuklas – paaiškėjo, kad prokuratūra pradangino visus svarbius šiuos bylos dokumentus, o teismas bylą tiesiog sunaikino.

„Bylos laikymo terminas yra penkeri metai, o ji buvo nagrinėjama 2004 m., todėl 2009 m. atėjo terminas ują sunaikinti, kas ir buvo padaryta“, – LL atskleidė Vilniaus apygardos teismo archyvo vedėja Svetlana Ševeliova. Pasak jos, teisme laikomos tik nuteistųjų iki gyvos galvos baudžiamosios bylos – maža kas, gal paaiškės, kad sėdi  visai ne tie. O paprastos baudžiamosios bylos sunaikinamos po penkerių metų, lieka tik nuosprendžiai. Tačiau visa laimė, kad redakcija nepametė prokuratūros kaltinamojo akto minėtiems asmenimis – ten išvardinti ir liudininkų parodymai, kurie geriausiai atskleidžia V.Landsbergio šantažą ir grasinimus.  

 

Mazeikiu Nafta 2

Pateikiau ir liudininkų – tuomečių ministrų S.Kakčio, Didžioko ir parodymus, kuriuose jie tiesiai šviesiai įvardina, kad V.Landsbergis juos šantažavo daryti nusikaltimus, priešingu atveju juos grasindamas paskelbti „tautos priešais“.

Dar įdomiau, kad šis aferistas, vykdydamas didžiausios Lietuvos įmonės pricvatizaciją, sąmoningai prisidengė JAV korporacijos „Williams“ vardu – neva į ‘Mažeikių naftą“ investuoja ši didelė JAV energetikos įmonė. Tačiau sutartį dėl investicijų ir „Mažeikių naftos“ valdymo pasirašė ne „Williams“, o ofšorinė bendrovė „Williams International Company“, registruota Delavero valstijoje, kurios savininkai nėra žinomi.

Kaip žinia, dabartinis „Mažeikių naftos“ savininkas lenkų „PKN Orlen“ už šios įmonės akcijas sumokėjo beveik 7 mlrd. Litų. Gaila, tačiau didžioji šių pinigų dalis atiteko ne Lietuvos valstybei, bet buvusiai įmonės savininkei, Rusijos įmonei ‚Jukos“, ir jos akcininkui Rusijos žydui Chodorkovskiui.

Mat kontrolinis naftą perdirbančios įmonės akcijų paketas buvo tiesiog padovanotas – 1999 m. trečdalis akcijų buvo perduotos „Williams“, o dar po poros metų – išleista nauja akcijų emisija, kurią įsigijo taip pat „Williams“. Ji už nežinomą kainą perleido gamyklą rusų įmonei „Jukos“. 

 Už 53,7 proc. „Mažeikių naftos“ akcijų „PKN Orlen“ 2006 m. pabaigoje sumokėjo Chodorkovskiui ir jo sėbrams 3 882 766 160 litų. Ir tik už likusias valstybei 30,66 proc. naftos koncerno akcijų Lietuvos valstybei atiteko 851,829 mln. JAV dolerių (apie 2,20 mlrd. Lt). Likusius valstybei 10 proc. akcijų lenkai nusipirko už daugiau nei 700 mln. dolerių.

   Kitaip tariant, „Mažeikių naftos“ rinkos vertė yra maždaug 7 mlrd. Litų (maždaug 2 mlrd. Eurų) todėl labai lengvai galima paskaičiuoti, kokią žalą Lietuvos Respublikai padarė V.Landsbergis ir A.Kubilius, 1999 m. svetimomis rankomis perdavę „Mažeikių naftos“ kontrolę JAV kompanijai „Williams“. Kadangi šiai įmonei buvo dovanotas kontrolinis „Mažeikių naftos“ akcijų paketas, tai galima sakyti, kad V.Landsbergio ir A.Kubiliaus padaryta žala Lietuvos Respublikai siekia apie 3,5 mlrd. litų.

 

Williams

Dar baisiau, kad V.Landsbergis spaudos konferemcijoje Seime paskelbė, kad iš ‘Mažeikių naftos“, valdant G.Kiesui, buvo pavagiama po pusę milijardų litų per metus, ir kad tai neva nustatė Didžiosios Britanijos Sanhersto karo akademijos analitikai.

Vėliau paaiškėjo, kad tai klastotė – britų ambasada tai paneigė, ir tada paaiškėjo, kad vienintelę studiją apie „Mažeikių naftos“ kriminogeninę situaciją rengė tuomečio Seimo nacionalinio saugumo komiteto pirmininko Alvydo Sadecko valdoma UAB „Ekskomisarų biuras“.

 

Nors minėtos sutartys su „Williams“ dėl ‚Mažeikių naftos“ valdymo prieštaravo Lietuvos įstatymams, pvz., naujieji įmonės savininkai iš karto reikalavo į valdymo sutartį įrašyti nuostatą, kad „jiems bus netaikomi Lietuvos įstatymai dėl ‚Mažeikių naftai“ padarytos žalos, ir apie tai savo rašte vyriausybę tuo metu įspėjo tuometis Teisingumo ministras Gintaras Balčiūnas:

 : „…ketvirtadienį (1999 m. spalio mėn. 14 d.) apie 18 val. į Teisingumo ministeriją buvo atneštos sutartys su „Williams International Company“, kurioms įvertinti buvo sudaryta darbo grupė (neoficialiai), nes reikėjo skubiai atlikti šių sutarčių įvertinimą. Minėta grupė dirbo per naktį ir savo išvadas surašė penktadienį apie pietus. Minėtose išvadose buvo pateikta daug problemų, kurios buvo sutartyse, nurodyta daug vietų, kurios aiškiai prieštaravo įstatymams. Šias išvadas G.Balčiūnas pateikė ministrui pirmininkui R.Paksui, dalyvaujant E.Maldeikiui ir J.Lionginui, kurie pareiškė, kad už tas sutartis jie nebalsuos. G.Balčiūnas taip pat paaiškino pasakęs „už“ sutartis nebalsuosiąs. Grįžtant iš Vyriausybės jam paskambino Seimo pirmininkas V.Landsbergis, kuris jam „atskaitė moralą“ teigdamas, kad jie specialiai vilkina derybas duodami tokias išvadas, nes tie dalykai, kai, kurie nurodyti Teisingumo ministerijos išvadose, jau seniai yra pataisyti sutarčių projektuose.

Tuomet V.Landsbergis suorganizavo, kad į Teisingumo ministeriją atvyktų „Williams International Company“ derybų grupė, pateikusi kitą sutarčių projektą. Ministerijoje vėl su ta pačia darbo grupe buvo dirbama analizuojant sutarčių tekstus ir paaiškėjo, kad iš tiesų daugelis dalykų buvo pataisyti, nors ministerija vis tiek pareiškė tam tikrų pastabų. Kitą dieną (šeštadienį) įvyko dar vienas susitikimas su „Williams“ atstovais ir sutartyse buvo padaryti tam tikri pakeitimai, derinant juos su Lietuvos įstatymais. Tuomet Teisingumo ministerija parengė naują išvadą, kuri buvo pateikta Vyriausybės posėdžiui. Suderintus sutarčių tekstus iš Teisingumo ministerijos paėmė „Williams“ derybininkai ir juos nuvežė Seimo pirmininkui V.Landsbergiui, iš kurio sekmadienį paėmė jis (G.Balčiūnas) norėdamas jas atiduoti R.Paksui ar E.Maldeikiui ratifikuoti, bet kadangi jų nerado sutarčių projektus nuvežęs į R.Pakso namus Šilo gatvėje, kur jas palikęs R.Pakso žmonai. 1999 m. spalio mėn. 19 d. Vyriausybės posėdžio metu buvo priimtas nutarimas Nr. 1154, tačiau jis balsuodamas susilaikė, nes manė, kad sutartys yra ekonomiškai nenaudingos, bet jis negalėjo balsuoti prieš Vakarų investuotoją, prieš žadamą AB „Mažeikių nafta“ modernizaciją. Vyriausybės posėdyje tikrai buvo pateikta pažyma apie sutartyse numatomus įsipareigojimus, taip pat buvo pateikti dokumentai (tarp jų – ir slapti), kuriuose buvo išdėstyti argumentai už sutartis su „Williams International Company“. Patys sutarčių tekstai į posėdį nebuvo pristatyti dėl didelės jų apimties, todėl nutarimu Nr. 1154 buvo pritarta tik esminėms sutarčių nuostatoms. Visą laiką buvo kalbama apie visas AB „Mažeikių nafta“ privatizavimo sutartis, niekada niekur nebuvo išskiriami kokia nors atskira sutartis ar jos priedai, t.y. nebuvo kalbama apie tai, kad galima parafuoti vieną sutartį, bet negalima parafuoti kitos sutarties ar priedų. Todėl nutarimas Nr. 1154, nurodant tik 4 sutarčių projektus, G.Balčiūno nuomone, buvo techniškai blogai suformuluotas, nes tuometinė politinė valia buvo aiški: Vyriausybė privalo pasirašyti šias sutartis ir vėliau šioms sutartims buvo pritarta įtraukiant reikiamus skaičius į valstybės biudžetą. Po E.Maldeikio atsistatydinimo buvo sudaryta nauja darbo grupė, kuriai vadovavo S.Kaktys, kuri baigė derinti sutarčių su „Williams“ projektus“.

 Buvęs premjeras R.Paksas paliudijo, kad peržiūrėję „Williams“ sutartis jie pastebėjo, kad jose įtvirtinta daug Lietuvai nenaudingų dalykų. Apie pastebėtas abejones jis pranešė Seimo pirmininkui V.Landsbergiui ir Prezidentui V.Adamkui. Kadangi sutarčių projektuose, kurias pateikė „Williams“, išdėstytos sąlygos jų netenkino, buvo sudaryta darbo grupė, kuriai vadovavo E.Maldeikis, įtraukiant į ją įvairių ministerijų atstovus. Po jo (R.Pakso) pokalbio su Prezidentu buvo sušauktas Valstybės gynybos tarybos posėdis, kurio metu buvo pasisakyta už sutarčių pasirašymą Bumgarnerio pasiūlytomis sąlygomis. Tai rodo, kad tuo metu buvusi politinė valia yra tokia, kad sutartys bus pasirašytos, nors Lietuvos derybininkams atrodė, kad sutartys prieštarauja įstatymams, Konstitucijai, dėl ko sutarčių taip pat negalima pasirašyti. Kadangi darbo grupėje buvęs S. Spėčius nuolat reiškė savo teisines abejones dėl sutarčių, todėl nutarta jas perduoti Teisingumo ministerijai teisiniam įvertinimui. Teisingumo ministerija pateikė išvadą, kad sutarčių tekstai prieštarauja Vyriausybės nutarimams, įstatymams bei kai kuriais atvejais – Konstitucijai. Šias išvadas jis gavo iš Teisingumo ministro G.Balčiūno, tačiau greit po to jam buvo įteiktos jau kitos išvados, kad sutartys neprieštarauja nei Konstitucijai, nei įstatymams. Šios išvados jam buvo pateiktos šeštadienį. 1999 m. spalio mėn. 18 d. įvyko Vyriausybės narių pasitarimas sutarčių klausimais. Šio pasitarimo metu buvo išklausyta kiekvieno ministro nuomonė. Prieš sutartis buvo jis, E.Maldeikis, J.Lionginas, taip pat D.Lygis. Kiti ministrai buvo už šias sutartis ir kaip galima greitesnį jų pasirašymą. Kitą dieną įvyko Vyriausybės posėdis, kuriame buvo svarstomas pritarimo sutartims klausimas. Ministrams buvo išdalinta konfidenciali informacija apie neigiamas sutarties pasekmes.

S.Kaktys tikisi, kad „gal jums praskaidrės galvos“

 

Kaktys IMG 8328

Beje, tas pačias sutartys pasirašęs tuometis ministras S.Kaktys, už ką vėliau buvo teisiamas, ir dabar dėl V.Landsbergio pultų po traukiniu.

Dabar Telšių ligoninėje dirbantys Sigitas Kaktys, man prisistačius ir paprašius jo komentaro ironizavo : „negirdėjau jūsų pavardės, matyt, nebuvo reikšminga“, ir sakė, kad „Laisvas laikraštis“ nenori objektyvios informacijos“.

Klausimas, kas jį privertė pasirašyti minėtas sutartis, S.Kaktys atsakė :  „neturiu ką jums pasakyti. Tai buvo mano įsitikinimas, kad tai reikia“.

 • O tai, kad V.Landsbergis prievartavo visus ministrus pasirašyti minėtą sutartį, tai neturėjo įtakos jūsų apsisprendimui?
 • Tiesiog matyt jis matė, kad taip reikia.
 • Taip reikia, nors visos sutartys prieštaravo įstatymams?
 • Valstybei taip reikėjo, ir šiandien matosi, kad to reikėjo, ir kad tai buvo teisinga.
 • O kodėl?
 • Pagalvokite geopolitinę situaciją ir Ukrainos įvykius, užsienio kapitalą, ir visą kitą. Gal tada ir jums praskaidrės galvoje.
 • Tai kad ten nebuvo jokio užsienio kapitalo. „Mažeikių naftą“ įsigijusi „Williams International Company“ buvo Delavero valstijoje registruota ofšorinė įmonė su 2 tūkst. dolerių kapitalu ir nežinomais savininkais, ir ji nieko neinvestavo, tai buvo tik kažkieno priedanga?
 • Tikriausiai jūs turite kitų duomenų, negu aš.
 • Turime, nes tas pats jūsų „strateginis investuotojas“, gavęs už dyką 53 proc. „Mažeikių naftos“ akcijų, jas lenkams pardavė už 2 mlrd. Eurų. Tai toks jūsų pasirašytos sutarties rezultatas – valstybė prarado 2 mlrd. Eurų vertės turto. Todėl aš ir klausiu – kas jus privertė tai padaryti?
 • Dar buvo „Jukos“.
 • Tai, dėl žaidimo dar buvo ir „Jukos“, tačiau faktas, kad valstybės 2 mlrd. Eurų vertės turtas buvo dovanotas – šito jau niekas nebegali paneigti.
 • Man tai nesvarbu. Svarbu, kad ši įmonė dirba, ir ten dirba profesionalūs žmonės, o Mažeikiuose ten dirba tūkstančiai žmonių.
 • Ji būtų dirbusi ir valstybės rankose, nepadovanota ir neprichvatizuota?
 • Klausimas, ar dirbtų, jeigu priklausytų rusų kapitalui. Tačiau tai jau interpretacijos. Svarbu, kad ten tebedirba 10 tūkst. žmonių.
 • O jūs nesijaučiate tavęs auka, ir savotišku „atpirkimo ožiu“ šioje byloje?
 • Aš tai jau pasakiau pačioje pradžioje – taip reikėjo.

 

  

Nutartis 2 Page 01

 

Nutartis 2 Page 02

 

Nutartis 2 Page 03

 

Nutartis 2 Page 04

 

 

Nutartis 2 Page 04

 

Nutartis 2 Page 06

 

 

 

Nutartis 2 Page 08

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));