Statybos inžinieriams iš Ukrainos nereikės jokių kvalifikacijos dokumentų įsidarbinti pagal specialybę

statybos

statybos

Architektų ir statybos inžinierių iš Ukrainos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra bus greitesnė ir paprastesnė

Siekiant padėti iš karo zonos pabėgusiems ukrainiečiams kuo sklandžiau integruotis, įsidarbinti pagal specialybę, Aplinkos ministerija trumpina architekto ir statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūrą bei supaprastina dokumentų pateikimo tvarką.

Planuojama, kad visas procesas užtruks iki 1 mėnesio. Bus taikoma lankstesnė procedūra, sumažinant formalumus iki minimumo: reikės pateikti tik būtiniausius dokumentus, šių dokumentų tikrumą galės patvirtinti pareiškėjas (neprašant notaro ar atitinkamos institucijos tvirtinimo). Turės būti pateiktas tik būtiniausių dokumentų (diplomo ar kito architekto, statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patirtinančio dokumento) vertimas į lietuvių kalbą.

Tuo atveju, jeigu Ukrainos pilietis, neturėtų architekto ar statybos inžinieriaus diplomo, kito architekto ar statybos inžinieriaus profesinę kvalifikaciją patirtinančio dokumento, Aplinkos ministerija nagrinėtų kitą pareiškėjo ar kitų institucijų pateiktą informaciją apie įgytą išsilavinimą, su architektūra, inžinerija susijusią veiklą.

Ukrainos piliečių architektų kvalifikaciją, įgytą Ukrainoje ar kitoje valstybėje, pripažįstama pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą ir Architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą.

Ukrainos piliečių statybos inžinieriaus kvalifikaciją, įgytą Ukrainoje ar kitoje trečiojoje valstybėje, pripažįstama pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymą ir Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą.

Kontaktas pasiteiravimui dėl architektų profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

Algimantė Treinienė

Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji specialistė

Telefonas: + 370 646 93675

El. paštas: algimante.treiniene@am.lt

Kontaktas pasiteiravimui dėl statybos inžinierių  profesinės kvalifikacijos pripažinimo:

Karolina Petniūnienė

Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vyriausioji specialistė

Telefonas: +370 695 57893

El. paštas: karolina.petniuniene@am.lt

Facebook komentarai
});}(jQuery));