N.Venckienė : Stankūnai, kaip neribotos informacijos šaltinis, bus apklausiami byloje

stan

stan

Stankūnai, kaip neribotos informacijos šaltinis, bus apklausiami byloje
Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 20 straipsnį įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Įrodymais gali būti tik teisėtais būdais gauti duomenys, kuriuos galima patikrinti šiame Kodekse numatytais proceso veiksmais.
Kodėl prokuroras D. Jakutis ir L. Stankūnaitės advokatė N. Grubliauskienė primygtinai reikalavo Stankūnų byloje? Kodėl jų prašymą teismas tenkino?
Manyčiau, kad jie byloje reikalingi vienam tikslui – kad galėtų meluoti. Jie tiesiog būtini kaip „Lietuvos rytas“ ekspertai…
Meluoti apie tai, kaip aš Deimantę neva traumavau, kaip ją neprižiūrėjau…
Bet juk iš tiesų Stankūnai net manęs nepažįsta.
Stankūnų žinios ribotos. Jie niekada Deimantės neaugino, ja nesirūpino ir nesidomėjo jos gyvenimu. Nebuvo Garliavoje ir 2012 m. gegužės 17 d.
Bet neribota informacija apie pačius Stankūnus, jų gyvenimą ir pomėgius.
Tuos pačius pomėgius, kaip ir „Lietuvos rytas“ veido Astos Kuznecovaitės…
Daugybė žinių apie Deimantę, mano rūpinimąsi ja turi Klonio gatvės žmonės. Kodėl jie neapklausiami byloje? Ar Stankūnų parodymų nereikėtų patikrinti Baudžiamojo proceso kodekse numatytais proceso veiksmais?
Tendencija byloje aiški.
Nei S. Vaicekauskienės, nei L. Stankūnaitės, G. Černiausko, M. Gušausko ir kitų neva nukentėjusiųjų – liudytojų nei prokuroras, nei teismas iki šiol nesugebėjo paklausti kodėl jų parodymai prieštarauja video įrašui?
stan
Nuotraukoje Stankūnai
Facebook komentarai
});}(jQuery));