Stanislovas Stulpinas : „Teisingumo privatizavimas”

Stulpinas

Stulpinas

Teisingumo privatizavimas

Stulpinas

Stanislovas Stulpinas

Minint Romo Kalantos žūties 40-metį, Nepriklausomybės akto signataras Algirdas Patackas, kalbėdamas Seime apie įvykius Garliavoje, Klonio gatvėje, pareiškė: „ …Turbūt svarbiausia yra ne tiek ekonominė krizė, …, bet moralinė krizė….Nestovėkime po medžiu. Po to gailėsitės….Ten bręsta labai ir labai skaudūs dalykai, kurie gali pasibaigti, tuo, kuo baigėsi kalantinis….Tai būtų toks perspėjimas ir, patikėkite, jis yra labai rimtas. Aš esu įgaliotas žmonių jį perduoti….

Visa Gerbiamo signataro kalba buvo persunkta skausmu ne tik dėl to, kas prieš 40 metų įvyko, bet ir skleidė didžiulį susirūpinimą dėl jau Nepriklausomoje Lietuvoje vykstančios tragedijos, kuri jau sukėlė sunkias pasekmes ir dėl valdžios abejingumo gali pareikalauti naujų aukų.

Manau, kad Gerbiamo Signataro Algirdo Patacko kalba pasiekė visos Lietuvos visuomenės širdis ir dar kartą iki skausmo sukrėtė.

Deja, mūsų tautos rinkta valdžia eilinį kartą liko kurčia ir abejinga.

Socialdemokratų partijos lyderis Algirdas Butkevičius iš karto viešai pareiškė, kad jis nesuprantąs, kam buvo skirtos Signataro mintys, kad jos išsakytos ne laiku ir ne vietoje. Jam pritarė ir Seimo Nacionalinio Saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, konservatorius A. Anušauskas, teigdamas, kad negalima lyginti anų dienų įvykių prie dabartinių. 

Atrodytų, kad socialdemokratų ir konservatorių partijų tautos atstovams Seime, davusiems priesaiką tarnauti tautai, vykdyti Konstituciją ir įstatymus, turėtų labiausiai rūpėti paprastų žmonių interesai, jų lūkesčiai ir viltys. Pasirodo, kad jų visiškai nedomina nei mergaitės seksualinio prievartavimo bylos objektyvus ištyrimas, nei aštuonmetės mergaitės likimas, kuri dar neišnagrinėjus jos seksualinio išnaudojimo bylos net vartojant prievartą gali būti atiduota galimai nusikaltėlei L. Stankūnaitei. 

Jie, bei vos ne visi kitų frakcijų Seime nariai, visiškai abejingi mergaitės pagalbos šauksmui, jos ašaroms ir kančiai. Abejingi ir visam teisiniam nihilizmui, kuris vyksta šalyje vos ne kasdien. Nekreipia jokio dėmesio į tai, kad Kėdainių teisėjo V. Kondratjevo ir po to sekęs Klaipėdos apygardos teisėjų sprendimai šiurkščiai pažeidžia Konstituciją, įstatymus, tarptautinės teisės normas, kad tokie priimti sprendimai, net neišklausius teisme pačios mergaitės nuomonės, faktiškai kompromituoja visą valstybę ir teisėsaugos institucijas ir jokio teisingumo tuose sprendimuose nėra. Apie kai kurių teisėjų garbę ir moralę net kalbėti neverta—jie galimai tik aklai įvykdė pedofilinio klano užduotį.

Tikriausiai A. Butkevičius dar nesupranta, kokį signalą savo viešu išstojimu jis pasiuntė visai visuomenei artėjant rinkimams į Seimą, tuo labiau, kad ši partija reiškia dideles ambicijas dėl būsimos valdžios formavimo? Gal šiai ir kitoms frakcijoms didelę įtaką tebeturi socialdemokratų partijos Garbės pirmininkas ir aršus V. Kondratjevo sprendimo skubaus įvykdymo šalininkas Aloyzas Sakalas?

Nors dėl tragedijos Kaune, pedofilijos bylos tyrimo ignoravimo, nesąmoningų sprendimų, net vartojant prievartą, skubiai atiduoti mergaitę galimai nusikaltėlei, tauta yra suskaldyta, tačiau absoliuti jos dauguma trokšta objektyvaus teisingumo ir mano, kad mergaitė turi augti globėjos Neringos Venckienės šeimoje, o ne atiduota į nežinią galimai mergaitės seksualinio prievartavimo bendrininkei L. Stankūnaitei. Tokią visuomenės nuomonę fiksuoja tiek viešos apklausos, tiek ir dešimtys tūkstančių piliečių parašų, surinktų po peticijomis, kurios reikalauja teisingumo ir kaltų pareigūnų atsakomybės.

Visuomenė dar neužmiršo, kad Seimas patvirtino išvadą „ Dėl D. Kedžio skundų tyrimo“, kurioje buvo konstatuota, kad mergaitė tikrai seksualiai buvo prievartaujama ištisus du metus L. Stankūnaitės nuomojame bute, kad buvęs Generalinis prokuroras A. Valantinas savo pareigas atliko netinkamai, kad faktiškai dėl jo kaltės, dėl jo piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi buvo nužudyti J. Furmanavičius ir V. Naruševičienė- iš esmės vien konservatorių balsais, kad socialdemokratai su kitomis frakcijomis nebalsavo už šią išvadą.

Visuomenė dar neužmiršo ir to, kad 2012-03-29 socialdemokratų partijos frakcijos pasiūlymu buvo išbrauktas iš darbotvarkės klausimas „ Dėl brutalaus elgesio su vaiku 2012m. kovo 23 d. Garliavoje“.

Socialdemokratų iniciatyva, palaikant kitoms frakcijoms, Seime buvo uždrausta Konstitucinė teisė Seimo nariams laisvai reikšti savo mintis net diskutuojant dėl siaubingo smurto vartojimo prieš mažą mergaitę. Manyčiau, kad Seimo partijų visos frakcijos, priėmusios tokį antikonstitucinį sprendimą, jį turėtų įsirašyti į savo partijų gėdos knygą. 

Manau, kad tauta niekada neužmirš ir Seimo narių, kuriems svarbūs yra visos Tautos interesai, kurie siekia teisingumo ir kurie smerkia prievartos bet kokia forma vartojimą prie mažametę, negalinčią apsiginti mergaitę. Tai Seimo nariai: Baškienė Irena, Baukutė Asta, Sabutis Liudvikas, Songaila Gintaras, Stancikienė Aurelija, Stoma Saulius, Uoka Kazimieras, Valkiūnas Valdemaras, Veselka Julius, Gražulis Petras, Klumbys Egidijus, Kupčinskas Rytas, Kuzminskas Kazimieras, Puteikis Naglis.

Visi Seimo nariai, visa valdžia turėtų pagaliau suprasti, kad Gerbiamo signataro Algirdo Patacko mintys tikrai išsakytos pačiu laiku ir vietoje. Jeigu kai kurie Seimo nariai to nesupranta, tai jie turėtų kuo greičiau padėti Tautos išduotus mandatus juos atstovauti ir daugiau nė nemėginti dar kartą apgauti Tautą.

Taip ir norisi  kai kurių seimūnų paklausti-tai kur turi kreiptis Jūsų rinkėjai, kai Valstybėje teisingumo nė su žiburiu neberasi, kai jį „ privatizavo“ patys save valstybe valstybėje pasidarę Jūsų pačių ar kartu su Prezidente paskirti teisėsaugos institucijų vadovai, bei atskiri prokurorai ir teisėjai?

Kur reikia kreiptis, kad pagaliau Valstybėje būtų pradėti gerbti Konstitucija, įstatymai ir tarptautinės teisės normos, kad būtų atstatytas teisingumas, kad būtų nutrauktas neteisėtas nekaltų žmonių persekiojimas, nuolatinis teisinis nihilizmas? Kur reikia kreiptis, kad atsakomybėn nedelsiant būtų patraukti visi teisinio jovalo organizatoriai ir vykdytojai?

Matyt, Seimo nariai jau užmiršo, kad D. Kedys , ieškodamas teisybės, daug kartų kreipėsi ir į Seimą, Prezidentą. Visi jo prašymai imtis priemonių ‚ kad Generalinės, kitų prokuratūrų pareigūnai pagaliau pradėtų tinkamai vykdyti savo pareigas ir nešališkai ištirtų visas mergaitės prievartavimo aplinkybes nesusilaukė jokio dėmesio arba būdavo persiunčiami Generalinės prokuratūros vadovams, kurių veiksmai ar neveikimas ir būdavo skundžiami. Ar tai nereiškia, kad Seimas ir tuometinis Prezidentas turi taip pat kartu su buvusiu Generaliniu prokuroru A. Valantinu prisiimti pilną atsakomybę dėl vėliau įvykusios tragedijos-nužudytų dviejų asmenų ir galimai nužudytų dar dviejų.? 

Jeigu mūsų rinkta valdžia, pagal įstatymus privalanti vykdyti parlamentinę prokuratūros darbo kontrolę, laiku būtų tinkamai principingai reagavusi į akivaizdų šio ikiteisminio tyrimo ignoravimą, vilkinimą , esu įsitikinęs, kad ši eilinė vaiko seksualinio prievartavimo byla, kokių kiekvienais metais policijos komisariatai kartu su prokuratūra užbaigia virš šimto, jau seniai būtų buvusi ištirta, įvardinti visi pagrindiniai  šio labai sunkaus nusikaltimo organizatoriai ir kiti dalyviai ir teisingumo vykdymui būtų buvę perduoti teismui. Žinoma, kad kai kas iš vėliau nužudytų asmenų galimai dar ir šiandieną atlikinėtų pelnytą bausmę, bet jie visi būtų buvę šiai dienai gyvi.

Ar ne tas pats vyksta ir dabar? Drįstu teigti, kad šiandieną situacija daug sudėtingesnė? Generalinės prokuratūros, teismų vadovybės visiškas įstatymų ignoravimas, akivaizdus nenoras imtis priemonių nešališkam mergaitės seksualinio prievartavimo, nužudymų aplinkybėms išaiškinti ir skubėjimas bet kokia kaina, paminant įstatymus, tarptautinės teisės normas perduoti pilnai mąstančią ir viską atsimenančią mergaitę galimai nusikaltėlei- biologinei motinai jau faktiškai pakėlė ant kojų visą visuomenę. Susikūrė net nauja partija „Drąsos kelias“, kuri tikrai turi visas galimybes laimėti Seimo rinkimus, tuo labiau, jei jis rinkimuose apsijungtų su demokratiniais nepartiniais judėjimais ir organizacijomis.

Demokratiniai judėjimai „ Už teisingumą“, kitos visuomeninės šalies ir užsienio organizacijos, paprasti Lietuvos ir užsienio žmonės mitingais, peticijomis, viešais pareiškimais reikalauja teisingumo ir kaltų pareigūnų, teisėsaugos institucijų vadovų atsakomybės…

Istorija vėl kartojasi- tautos rinkti Seimo nariai, išskyrus minėtus  tautos atstovus, Seimo visos frakcijos, politinių partijų vadovybė lyg būtų galvas į smėlį sukišę—nieko nematau ir negirdžiu. O gal tikrai jie yra kokie marsiečiai- stebi kuo visas šis neteisingumo vykdymo košmaras užsibaigs.

Mūsų šalies Prezidentė dar retkarčiais bando užstoti teisybės ieškančią Neringą Venckienę, pareikšdama, kad jos iš darbo už kalbas neatleis, kad prieš vaiką smurtas netoleruotinas.

Deja, į jos pareiškimus niekas nesiruošia kreipti jokio dėmesio. Ryte Prezidentė dar kartą pareiškė, kad smurtas prieš vaiką negalimas, po pietų tikriausiai jau visą pasaulį apskriejo siaubingi smurto vartojimo prieš mažą mergaitę veiksmai, jos klyksmas, skausmo ašaros ir motinai skirti žodžiai : „ šlykštyne, melage…“

Niekuo nepaaiškinama yra tai, kad faktiškai buvo pažeminta, paniekinta pati Prezidentė, bet ji niekaip į tai iki šiol viešai nereagavo. Visiškai nepaaiškinami yra ir Prezidentės sprendimas paskirti buvusį Generalinį prokurorą A. Valantiną Vilniaus apygardos teismo teisėju, faktiškai jį paaukštinant pareigose. Man sunku suvokti tokius Prezidentės veiksmus—faktiškai  ji pati sąmoningai griauna visos Prezidentūros prestižą ir savo pačios autoritetą visuomenės akyse? Aš nemanau, kad mūsų Prezidentė tai darytų nesąmoningai.

Aš žinau, kad Prezidentės aplinka nuolat Prezidentei kartoja, kad ji nieko negalinti daryti, nes jai grėstų apkalta. Tai visiškas absurdas. Savo veiksmais atstatant Valstybėje teisingumą, pareikalaujant iš visų teisėsaugos institucijų vadovų gerbti ir vykdyti Konstituciją ir įstatymus, nutraukti bet kokius grasinimus vartoti smurtą prieš mergaitę, pašalinant iš pareigų susikompromitavusius jos pačios ar kartu su Seimu paskirtus pareigūnus, Prezidentė susilauktų vien visos tautos palaikymo ir pagarbos. Jokia apkalta už tokius teisinės valstybės stiprinimo veiksmus jai negresia.

Deja, Prezidentė ir toliau savo veiksmais tik vėl save kompromituoja. Visiškai neseniai Prezidentė aplankė Ukrainoje už valstybės turto išvaistymą stambiu mastu kalinčią, nevienareikšmiai vertinamą buvusią premjerę J. Timošenko. Grįžusi, Prezidentė pareiškė, kad „“ reikia spausti Ukrainos valdžią, kad J. Timošenko būtų paleista. Ką šis Prezidentės vizitas reiškia? Ar tai nereiškia, kad Prezidentė, tiesiogiai kišdamasi į svetimos valstybės teisėsaugos institucijų veiklą, teismo paskirto nuosprendžio vykdymą, tikrai peržengė savo kompetencijos ribas ir išreiškė oficialią nepagarbą svetimai valstybei? Ar tai nereiškia, kad toks Prezidentės niekuo nepagrįstas vizitas tikrai neprisideda prie Lietuvos ir Ukrainos abipusiai naudingų santykių plėtojimo? Ar tai nereiškia, kad Šalies vadovė nusprendė perimti Prezidento V. Adamkaus puoselėtų spalvotojų revoliucijų eksporto kitose valstybėse plėtojimo ambasadoriaus estafetę?

 Gal Prezidentė galėtų susimąstyti, kas jai patarė tokius tikrai jos autoriteto nestiprinančius žingsnius žengti, nes jie iš esmės susilaukė vien neigiamo visos visuomenės įvertinimo ir žinoma buvusio Prezidento V. Adamkaus ir jo komandos pritarimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nė vienos rimtos valstybės vadovas tokio savo valstybę kompromituojančio žingsnio nežengė.  

Dar noriu tikėti, kad Prezidentė tikriausiai savo aplinkos yra visiškai dezinformuojama, todėl jai pirma gal reikėtų apsišluoti savo kiemą? Ar ji nemano, kad jai jau pats laikas apsilankyti Garliavoje Klonio gatvėje ir nušluostyti mažos mergaitės skausmo ir baimės ašaras?

Prezidentė turėtų suprasti, kad Garliavoje renkasi ne „patvoriniai“ ar „violetiniai“, kaip juos kai kas vadina. Dieną, naktį mergaitę saugo ir ginti yra pasiruošę patys garbingiausi Lietuvos sūnūs ir dukros, kurie ten renkasi iš visos Lietuvos. Ten renkasi tie patys žmonės, kurie buvo Baltijos žiede, kurie savo kūnais gynė Lietuvos Nepriklausomybę, kurių sūnūs ir dukros paaukojo savo gyvybes „Vardan Tos Lietuvos“. Ten vėl atgimsta Lietuvos Sąjūdis. Tik šį kartą jie gina ne Nepriklausomybę, bet gina mažą mergaitę, gina pareigūnų purvinais batais baigiamą sutrypti teisingumą ir teisinę valstybę. 

Iš šalies žiūrint atrodo, kad mūsų vos ne visą valdžią, teisėsaugos institucijas įkaitais yra paėmusios mūsų valstybės valstybingumui priešiškos jėgos.

Tokį įspūdį sustiprina ne tik šiuo metu ne patys geriausi, švelniai tariant, santykiai su JAV, Rusija, Lenkija, bet ir vietinių visokių teisės „ korifėjų“, jų įtakojamų visokių kitų pareigūnų ir veikėjų nuolat pilstomas žibalas į jau liepsnojantį tautos pakilimo laužą.

Kažkam labai norėjosi suskaldyti visą tautą ir sukompromituoti visą valdžią, kad jos daugiau niekada neberinktų. Tam buvo pajungta kone visa žiniasklaida, net nacionalinis radijas ir televizija.

Pradėti persekioti baudžiamąja tvarka net Nepriklausomybės akto signatarai Romualdas Ozolas ir Bronislovas Genzelis, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Alvydas Medalinskas vien už tai, kad jie mitingą „ Už teisingumą“ organizavo ne Vilniaus valdžios mitingo išvakarėse nurodytame purvyne, bet tuščioje aikštėje jau seniai numatytu laiku. Ar tuo nėra Vilniaus valdžios ir teisėsaugos institucijų pademonstruota panieka visai visuomenei ir kovotojams už Lietuvos Nepriklausomybę? To dar nėra buvę – valstybėje jau pradėti teisti Nepriklausomybės signatarai, siekiantys atstatyti teisingumą.

Ar tai nereiškia, kad kai kas jau perima Lukašenkos režimo patirtį persekiojant opoziciją? Teismine tvarka jau persekiojami žiniasklaidos priemonių leidėjai, žurnalistai, visuomenės veikėjai, išdrįstantys reikšti savo nuomone, poziciją , siekiant teisingumo ir teisinės, demokratinės valstybės stiprinimo. Pažeidžiant Konstituciją kai kurios žiniasklaidos priemonės cenzūruoja bet kokį nuomonės reiškimą, neatitinkantį šių priemonių savininkų pozicijos. Faktiškai visi valstybingumo stiprinimo ir demokratinių permainų šalininkai jau tapo disidentais savo valstybėje.

Tai gal galėtų mūsų valdžia, užuot rėmusi kitų valstybių opozicijas, morališkai ir finansiškai paremti savo valstybės Nepriklausomybės stiprinimo šalininkus. 

Tik valstybės priešams reikalingi neramumai ir valstybės stabilumo išbalansavimas, kad patys galėtų užgrobti valdžią. Planas dalinai pavyko. Kone visa valdžia baigiama sukompromituoti. Tačiau nors ir visomis priemonėms skaldoma Tauta tik stiprėja ir vienijasi, kad galėtų pati duoti galingą atkirti, jei valdžia to nenori ar nesugeba padaryti.

Ką reiškia A. Sakalo, E. Kūrio, V. Nekrošiaus, kai kurių Seimo narių… pareiškimai, kad teisėjo V. Kondratjevo sprendimą būtina skubiai bet kokia kaina, net nelaukiant mergaitės seksualinio prievartavimo bylos išnagrinėjimo, įvykdyti. A. Sakalas pastoviai net Prezidentei gra sina „paksogeitu“, antru valstybės perversmu, jei „šventojo“ Kondratjevo sprendimas nebus skubiai įvykdytas. Kažkodėl šie veikėjai visiškai nesidomi, kad iki šiol Valstybėje neįvykdyta net po keletą metų tūkstančiai kitų sprendimų. Kodėl jiems vos ne gyvenimo tikslu tapo tik V. Kondratjevo sprendimo skubus įvykdymas? Manyčiau, kad viską į savo vietas sustatė buvęs Prezidentas Valdas Adamkus atsistojęs savo bendražygių priekyje ir pradėjęs reikalauti to paties.

Visiškai neseniai „delfyje“ keletą kartų apsireiškė save daktaru tituluojantis Karolis Jovaiša, kuris tiesiog pareiškė, kad reikia pavartoti ginklus ir mergaitę išplėšti prievarta, teigdamas, kad svarbiausia net  ne tai, kad nevykdant V. Kondratjevo sprendimo, anot jo, griaunami valstybės pamatai, bet svarbiausia yra tai, kad ignoruojama visuomenės dalis, kuri tokį sprendimą palaiko.

Taip ir norisi K. Jovaišos paklausti-ar tikrai jam saujelės pedofilų interesai svarbesni už visos visuomenės?  Tiesa, net „aršusis ginklininkas“ K. Jovaiša „Paskutinės Instancijos“ laidoje buvo priverstas pareikšti, kad pirma turėjo būti išspręsta mergaitės seksualinio prievartavimo byla, o tik po to galėjo būti sprendžiamas mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo klausimas, be jokių motyvų pridurdamas, kad nors to ir nebuvo V. Kondratjevo sprendimas  turi būti įvykdytas.

Visiems „šventojo“ V. Kondratjevo „švento“ sprendimo minėtiems gynėjams noriu  oponuoti: įsivaizduokite, ponai, kad koks „šventasis“ teisėjas priėmė sprendimą, nelaukiant kokios nors Jūsų baudžiamosios bylos baigties, Jus visus sušaudyti, nurodant, kad sprendimą, dar jam neįsiteisėjus reikia skubiai prievarta įvykdyti.  Su tokiu sprendimu Jus nesutinkate, ieškote visur teisybės, jos nerandate, valdžia kurčia. Žinoma, kad Jus ginti pakils visa tauta. Kas ta tauta, „šventajam budeliui“- teisėjui. Jis priima dar vieną sprendimą- įpareigoja Jus visus patiems nusišauti ir už kiekvieną uždelstą dieną paskiria po 200 Lt. bauda kiekvienam. Jūs vėl nenorite, protestuojate-dar vienas sprendimas: visas kliūtis, visą visuomenę, net pavartojus ginklus pašalinti ir sušaudyti Jus vietoje. Manau, kad su tokiais sprendimais Jūs privalote sutikti, nes kitaip“ sugrius visa valstybė- bus pažemintas šventojo , teisėjo autoritetas“. 

Gal tikrai mūsų rinkta visa valdžia laukia, kad įvyktų dar viena skaudi tragedija, kad išsipildytų Signataro Algirdo Patacko perspėjimas ir tik tada žada  vėl reaguoti, sudarant kažkokią komisiją? Manyčiau, kad įvykus panašiai tragedijai, kas buvo prieš 40 metų, tauta pati tikrai nušluotų visą valdžią.

Šioje visoje pedofilinėje istorijoje tikrai unikali L. Stankūnaitės asmenybė. Vietoje to, kad ji jau seniai būtų buvusi nuteista dėl bendrininkavimo labai sunkaus nusikaltimo padaryme ir atlikinėtų bausmę, apie ją tiesiog šokinėja vos ne visa valdžia. Mes visi mokesčių mokėtojai esame priversti net išlaikyti jai Generalinio prokuroro ir Generalinio komisaro sprendimu paskirtą apsaugą ir ją pačią. Tam jau išleista virš 2 milijonų litų. Tikrai visuomenei atrodo, kad faktiškai visai valstybei vadovauja ne Seimas, Prezidentė ir Premjeras, bet jos didenybė Laimutė Stankūnaitė.

Kyla daug klausimų nuo ko ji yra saugojama? Reikia suprasti-saugojama yra ne L. Stankūnaitė. Saugojamos yra įtakingų pedofilų, galimai esančių valdžioje ir spec. tarnybose, paslaptys, susijusios su abiejų mergaičių, o gal ir daugiau seksualiniu prievartavimu. Viskas yra daroma, kad mergaitė būtų išplėšta iš Neringos Venckienės globos, galimai medikamentais paveikta mergaitės psichika, kad ji nieko nebeprisimintų ir, pašalinus N. Venckienę nuo atstovavimo mergaitei, kad baudžiamojoje byloje būtų priimtas pagaliau sprendimas, kad jokios pedofilijos nebuvo.  Manau, kad įtakingi pedofilai siekia, kad niekada nebūtų išaiškintos visos pedofilijos aplinkybės, nes teisiamųjų suole tektų sėdėti jiems patiems. Objektyviai atliekant tyrimą  mūsų valstybėje tikrai būtų nustatytos panašios aplinkybės, kaip ir kaimyninėje Latvijoje, Rusijoje, Lenkijoje…kur pedofilinis klanas buvo apraizgęs įtakingiausius valstybės sluoksnius. Neveltui Estijoje, Lenkijoje, Rusijoje jau priimti pedofilų kastracijos įstatymai. Mūsų valstybėje tokio įstatymo nedrįstama net siūlyti.

Būtent todėl manau yra atidėliojamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas-yra laukiama, kada bus įvykdyta V. Kondratjevo surašyta nesąmonė, kuri pavadinta sprendimu. Būtent todėl net Aukščiausiojo teismo pirmininkas, pažeisdamas Konstituciją, įstatymus ir duotą priesaiką nuolat reiškia išankstinę nuomone dėl sprendimo įvykdymo, bylų baigties, reikalauja pačios. N. Venckienės atsakomybės…. Teismas šiai dienai tokio sprendimo baudžiamojoje byloje negali priimti, nes joje yra pilna įrodymų patvirtinančių ne tik A. Ūso kaltę, bet ir įrodančių, kad L.Stankūnaitė taip pat privalo būti teisiama. Generalinis prokuroras jau dabar privalėtų imtis priemonių, kad L. Stankūnaitei būtų pareikšti įtarimai, jis tam turi visus įstatymo suteiktus įgaliojimus ir teises. Deja, manau, kad Generalinio prokuroro mes neturime, o tik galimai nuotolinio valdymo robotą..

Tuo pačiu Generalinėje prokuratūroje galimai yra klastojami visi įrodymai, kad remiantis šmeižiko ir provokatoriaus M. Žalimo parodymais būtų patvirtintas melas, kad žudikas buvo D. Kedys ir, kad viską kursčiusi ar organizavusi pati Neringa Venckienė. Manau, kad spec. tarnybos, pedofilinis klanas tokių „liudytojų, gali pateikti ne vieną. Tikslas pateisina priemones, nors iš esmės jei taip daroma, tokie prokurorai ir jų vadovai  patys yra nusikaltėliai ir turėtų būti teisiami. Tikriausiai prokuratūra vėl nekreips dėmesio į ką tik (2012-05-15) demonstruotą laidą „Abipus sienos“, kur M. Žalimas buvo vėl įvardintas nusikaltėliu ir melagiu ir, kad prokuratūra jam atsilygindama, nutraukė prieš M. Žalimą baudžiamąją bylą, nusikalstamais veiksmais apkaltindama jokio nusikaltimo nepadariusį asmenį. 

Visa ši Kauno tragedijos, pedofilijos ir mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo tyrimo ignoravimo ir nesąmoningų sprendimų priėmimo istorija yra tarsi lakmuso popierėlis mūsų rinktos valdžios ir teisėsaugos sistemos sugedimo laipsniui patikrinti.

Reikia suprasti ir tai, kad mergaitę sugrąžinti galimai nusikaltėlei nusprendė tikrai ne teisėjas V. Kondratjevas. Tikrai ne buvęs ar esamas Generalinis prokuroras savo iniciatyva nenorėjo ir nenori organizuoti  nešališko Kauno tragedijos ir mergaitės seksualinio prievartavimo bylų ištyrimo, galimai gindami įtakingą pedofilinį klaną. Tikriausiai ne savo iniciatyva ir  Aukščiausiojo teismo pirmininkas ėmėsi save ir teismų sistemą kompromituojančių veiksmų. Šių sprendimų architektų reikia ieškoti aukščiausiuose mūsų valdžios sluoksniuose, dėl ko šie buvę ar esantys vadovai, kai  kurie teisėjai yra užtikrinti savo nebaudžiamumu.

  Tikrai gilią prasmę turi Prezidento V. Adamkaus netikėta viešai ne karta nervingai išsakyta pozicija, palaikant buvusius savo komandos narius, „teisės korifėjus“. Gilią prasmę turi ir šios komandos narių iki šiol tebedaroma didžiulė įtaka tiek Prezidentės aplinkai, jai pačiai bei atskiriems Seimo nariams teisėsaugos institucijų vadovams. Be jokios abejonės , kad visiškai neatsitiktinai veikia šiose bylose ir Kėdainių-Panevėžio teisėjų tandemas.

 Manau, kad šie įtakingi teisininkai supranta, kad jei nusikalstamų grupuočių kėslų įgyvendinimui yra pajungiama politinės valdžios ar teisėsaugos institucijų pareigūnai, tai tokia nauja struktūra yra vadinama mafija, kuri anksčiau ar vėliau yra išaiškinama ir visi jos nariai susilaukia pelnytos bausmės ir visuomenės pasmerkimo.

Galima vardinti daug baudžiamųjų bylų, kuriose sprendimai priimami, ar nepriimami tik dėl kažkieno politinės valios, nors faktiškai dėl korumpuotų ir kitų nusikalstamų sluoksnių įtakos mūsų valdžiai. 

Tai liečia tiek ir garsias korupcines bylas, kur tikrai buvo pavogti ar iššvaistyti šimtai milijonų valstybės, visos visuomenės lėšų.

Tai liečia ir susidorojimo su Egle Kusaite baudžiamąją bylą, kai faktiškai mūsų VSD vietoje to, kad, motinai kreipusis pagalbos, imtųsi priemonių, kad apsaugoti vaiką nuo galimos nusikaltėlių įtakos, patys savo veiksmais siekė padaryti ją nusikaltėle.  VSD savo egzistencijai ir finansavimui pateisinti reikalingi šnipai, teroristai… Ką daryti, kai tingima, nemokama ar nenorima jų ieškoti? Taip  vaikai padaromi teroristais, savo šefui gimimo dienos proga „išaiškinamas“ šnipas. Na ir kas, jei visa tai vėliau subliūkšta-tikslas buvo savo laiku pasiektas.  O gal savas „pakabintas“ teisėjas kaip nors nuteis? Nužudytas pulkininkas Vytautas Pociūnas. Manau, kad iki šiol šis tyrimas nepajudėjo iš vietos, nes galimai tektų „ sodinti“ savus. Turime super slaptą organizaciją, kuri galimai tikrai vykdo ir svetimų valstybių užduotis ir kurios iš esmės niekas nekontroliuoja.

Pūlinys yra mūsų pačių rinktoje valdžioje ir teisėsaugoje. Jį šalinant reikalingos tiek Konstitucinės, tiek įstatyminės  pataisos. Reikalinga esminė teisėsaugos institucijų reforma, kuri padidintų visų teisėsaugos pareigūnų atsakomybę, atskaitomybę visuomenei. Tai kas vyksta šiuo metu prokuratūroje, jokia teisine reforma pavadinti negalima, o tik eiliniu kėdžių perstumdymu, kuris tik dezorganizuoja visos prokuratūros darbą. Pirmiausia būtina nedelsiant pakeisti susikompromitavusius aukščiausių teisėsaugos institucijų vadovus tikrai dorais , niekieno neįtakojamais teisininkais.

Ką tik  pasirodė „pirmosios  kregždės“, rodančios gal jau šiek tiek pajudėjo ledai  šiame pedofilinių tyrimų amžino įšalo zonoje.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas pripažino, kad mergaitė privalėjo būti išklausyta dar iki teismo sprendimo priėmimo dėl  mergaitės gyvenamosios vietos nustatymo. Komitetas pabrėžė, kad vaikas turi teisę išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką sprendimo priėmimui. Nurodoma, kad tai privalėjo padaryti Vaiko  teisių Kontrolierė, kuri šiuo atveju elgėsi pasyviai. Ponia E. Žiobienė į šlakelį medaus tuoj pat drėbtelėjo šaukštą deguto, pareikšdama, kad toks komiteto sprendimas gali turėti įtaką Strasbūro teismo galimam sprendimui, V. Kondratjevo sprendimą reikia įvykdyti. Žinoma, kad turės, jei Teisingumo ministras neduos nurodymo EŽTT  pateikti pilną informaciją apie visas mergaitės seksualinio prievartavimo aplinkybes ištisus du metus motinai žinant ir matant.

Viešai išplatintas smurto prieš mažą mergaitę propaguotojo psichiatro D. Puro pareiškimas, kad jis pasitraukia iš Lietuvos Vaiko ir paauglių psichiatrijos draugijos valdybos narių, nes psichiatrų profesinė grupė nepalaiko Psichologų Sąjungos ir Vaiko teisių kontrolierės E. Žiobienės pozicijos.

Kaip sakoma: „boba“ iš ratų-ratams lengviau. Manau, kad jau seniai pribrendo reikalas, kad būtų atstatydinta ir pati E. Žiobienė, nes jos ciniška, nežmoniška pozicija prievartos vartojimo vaiko atžvilgiu tikrai jau yra susilaukusi visos visuomenės pasmerkimo.

 

P.S.

Baigiant ruošti šį straipsnį spaudai paaiškėjo, kad šiandien, 2012 m. gegužė 17 d., anksti ryte antstolė, pasitelkusi policijas pajėgas, pavartojant smurtą, jau išplėšė mažą bejėgę mergaitę iš globėjos Neringos Venskienės namų.

Tenka konstatuoti, kad tikrai mūsų valstybėje jokio teisingumo nėra ir visa valdžia tikrai pilnai save sukompromitavo visos Tautos akyse. Tikiu, kad visa visuomenė tikrai nebenurims ir sutelks visas jėgas, kad pagaliau pedofilinės mafijos siautėjimas būtų nutrauktas ir visi šio šiurpaus nusikaltimo bendrininkai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 

Gelbėkime mažą mergaitę, nes jos gyvybei ir sveikatai iškilo didžiulė grėsmė. Medikamentais jos psichika gali būti negrįžtamai sužalota. Visa atsakomybė už galimas pasekmes tenka mūsų rinktai valdžiai, teisėsaugos institucijų vadovams ir kitiems pareigūnams. Reikalaukime visos valdžios, Prezidentės atsakomybės!..           

Facebook komentarai
});}(jQuery));