Prienų RAJ. SAVIVALDYBĖS TARYBAI 

Laisvės a. 12

LT  4340, PRIENAI

 

Birštono SAVIVALDYBĖS TARYBAI

Jaunimo g. 2, LT-59206,

BIRŠTONAS

 

 

 

P A R E I Š K I M A S

 

Į asociaciją kreipėsi kreipėsi Alytaus gyventoja Birutė Žukauskienė, dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) eilės galimų piktnaudžiavimų, atliekant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Galimai nevykdomų įstatymų, o tai galėjo iššaukti veikimą, siekiant pasipelnyti iš gyventojų, teikiant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą. Šios ir panašios abejonės kyla ir Alytaus rajono, Birštono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Prienų rajono, Varėnos savivaldybių, įeinančių į UAB ARATC sudėtį, gyventojams.

2015-11-21 dieną, Prienuose susirinko asociacijos „Stabdyk savivalę“ įgalioti nariai, kurie priėmė rezoliucinį sprendimą, ištirti UAB ARATC veiklą ir kreiptis į kiekvienos savivaldybės merą, kad šie paaiškintų, kokia veikla užsiima šis juridinis asmuo ar nepiktnaudžiauja jam savivaldybių suteiktomis funkcijomis ir kaip dažnai tikrinama jų veikla, pateikiant tikrinimo rezultatus. UAB ARATC viešas paslaugas  teikiantis juridinis asmuo, vykdantis savivaldybių deleguotas funkcijas, todėl privalo pateikti jums, savivaldybėms visus duomenis, susietus su komunalinių atliekų tvarkymu, tai savivaldybes įpareigoja AT įstatymas. 

Aukščiau išvardintos savivaldybės, vadovaujantis Atliekų tvarkymo (AT) įstatymo 30 str. 1 dalimi, įsteigė juridinį asmenį UAB ARATC-ą, komunalinių atliekų tvarkymo administratorių. Ši įmonė savo darbe vadovaujasi visų, į juridinį asmenį įeinančių savivaldybių priimtais sprendimais, savivaldybių vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais.  Norisi pabrėžti, kad šie nuostatai priimti: Lazdijų rajono – 2007-11-27, Druskininkų – 2007-12-20, Prienų rajono, Alytaus, Alytaus rajono – 2008-03-27, Varėnos – 2008-04-18, o Birštono – 2008-04-30 dienomis. Kada buvo įsteigta minėtas juridinis asmuo.

Savivaldybės priėmusios tokius vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų  ir atliekų tvarkymą nuostatus, pažeidė Lietuvos Respublikos AT įstatymo 301, 302, 32 bei kitus straipsnius. Šio įstatymo 2 str. 17 p. nusako kas yra atliekų turėtojas, tai atliekų darytojas arba asmuo turintis atliekų, 40 p. nurodo, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga – vieša paslauga: atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas, , šalinimas, tai veiklos organizavimas bei stebėsena. Vadovaujantis AT įstatymo 301 str. numato, su atliekų turėtoju, darytoju sudaryti sutartį, kurią sudaryti privalo pagal individualiai aptartas sąlygas. Savivaldybės, atliekų turėtojams nepasiūlė, pagal AT įstatyme nurodytas sąlygas sudaryti sutartis. AT įstatymo 302 str. 1, 2, 3 d., privaloma įvertinti ar asmuo tikrai turi atliekų, nes būtina įgyvendinti principą „teršėjas moka“. 

UAB ARATC-o finansavimo šaltinis, iš komunalinių bei kitų perdirbamų atliekų pardavimo gautos pajamos. Pagal AT įstatymo 33 str. juridinis asmuo gauna finansavimą iš kitų papildomų šaltinių. Kiek lėšų ir iš kokių šaltinių gauna UAB – viešoji įstaiga?

Kad nustatyti tinkamą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą, būtina gauti, pateikti pilną komunalinių atliekų tvarkymo finansinę analizę, gaunamas pajamas ir turimas išlaidas. Tik įvertinus išlaidų dydį, galimas nustatyti atliekų tvarkymo kainą, AT įstatymo 302 str. 2 d.. 

Visų savivaldybių, prašome pateikti asociacijai „Stabdyk savivalę“ sumas, kurias kiekviena įnešė kuriant UAB ARATC-ą, vykdantį viešąsias paslaugas, tai kokį nekilnojamą turtą perleido šiam juridiniam asmeniui.

Pagal UAB ARATC-o įstatus, kurie įregistruoti 2015-05-21, įstatinis kapitalas 463392 Eur, 1600 paprastų vardinių akcijų, kurios vertė 289,62 Eur.  Skyriuje , akcijoms suteikiama teisė gauti bendrovės pelno dalį, dividendus. Kiek UAB ARATC gavo pelno per visus veikimo metus ir kiek dividendų, ir  kam išmokėjo?   Paaiškinkite IV skirsnio, 2 d. 4 p. galimas pasekmes. Pagal 6 p. kam galima perleisti akcijas ir ar tai leis privatizuoti UAB ARATC-ą?

Prašau atsakyti ar visos savivaldybės žino tikrąją UAB ARATC-o finansinę, ekonominę padėtį? 

 

Asociacijos „Stabdyk savivalę“ Prezidentas Arnoldas Taujanskas.

 

Paruošė teisininkas, Vytautas Ziminskas.

 

 

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));