Socialistų pozicija: ,,Mes už laisvę. Prieš priespaudos sistemą”

sausio

sausio

Socialistų pozicija: ,,Mes už laisvę. Prieš priespaudos sistemą”

 

sausio

Sausio 16 dieną  prie LR  Seimo įvyko tradicinė Socialistinio Liaudies fronto(SLF) akcija. Ši pilietinė akcija skirta prisiminti tragiškus 2009m.sausio 16 d. įvykius, kai Kubiliaus vyriausybės atsiusti smogikai susidorojo su taikios demonstracuhos dalyviais, buvo paleistos ašarinės dujos, šaudoma į žmones, sužeista virš 30 piliečių. Akcijos dalyviai stovėjo su Lietuvos ir SLF vėliavomis, su  plakatais, kurių tekstai skelbė -,,Šalin valdžios savivalę!”,,Šalin kapitalo diktatūrą”.  Į renginį atvyko SLF nariai iš Vilniaus, Kauno, Kėdainių, Šiaulių, Pakruojo, Pabradės. Į akciją atvyko ir ,,Drąsos kelio” atstovai.

Pilietinėje akcijoje pasisakė SLF pirmininko pavaduotojai G.Grabauskas ir J. Kovalskis, SLF Vilniaus skyriaus pirmininkės pavaduotojas K.Voiška, ,,Drasos kelio” partijos Šiaulių skyriaus pirmininkė B. Dilpšienė, kuri pabrėžė- ,,valdžios smurtas, moralinis nuosmukis ir pedofilija įsigali Lietuvoje”. Buvo perskaitytas ir SLF dokumentas-,, Socialistinio Liaudies fronto pareiškimas dėl kruvinų 2009 m. sausio 16.d. įvykių”.

 Šis susidorojimas su taikia demonstracija buvo tik nuožmios represijų bangos pradžia. Po 2009 metų sausio 16-osios, kai buvo sužeista virš trisdešimt žmonių, o dalis demonstracijos dalyvių nuteisti sufabrikuotose bylose, prasidėjo ir kiti grėsmingi procesai-politinės bylos A.Paleckio, D.Raugalienės, J.Leko bei kai kurių kitų patriotų atžvilgiu. Vėliau buvo ir tokie įvykiai –kaip 2012 m gegužės 14-oji( masinis susidorojimas su Garliavoje, privačiame kieme susirinkusiais piliečiais), ir 2015 m kovo 19-oji diena( kai ginkluotos operatyvinės grupės šturmavo G.Grabausko, J.Valiukėno, K.Voiškos, K.Juraičio, Ž.Razmino, O.Titorenkos, A.Litvinenkos, V.Lekstučio ir kitų aktyvių visuomenininkų, antifašistų namus, įvykdytų kratų metu išnešti jų kompiuteriai, knygos, kasetės, telefonai, įvairūs dokumentai). Sufabrikuotose bylose nuteisti ir D.Šulcas, I.Naujokas, R.Plungė bei daug kitų Lietuvos piliečių. 

Lietuvoje vis labiau regimos atgimstančio fašizmo grėsmės. Nuo sausio 9 viešą grasinimų kampaniją pries patriotus antifašistus pradėjo A.Daugirdas ir kai kurie kiti Šaulių sąjungos nariai, taip vadinamos ,,Žalio Velnio brolijos” vadeivos. O štai A.Tučkus, J.Čeponis, R.Kaminskas  ir kai kurie kiti elito veikėjai duoda pareiškimus   į prokuratūras su prašymais kelti bylas antifašistinių straipsnių autoriams, o prokurorai pradeda baudžiamasias bylas įvairių antifašistų atžvilgiu. Aišku, aktyvūs visuomenininkai, antifašistai nenuleidžia rankų. Jie ne tik dalyvauja tokiose akcijose kaip tradicinė sausio 16 akcija, bet ir rašo straipsnius, bendrauja su žmonėmis, užsiima šviečiamaja veikla.  B.Dilpšienė, E.Balčiūnas, Ch.Bargmanas, A.Plūkis ir kiti antifašistai rengia straipsnius, kurie pasirodo spaudoje  bei internete, vyksta į fašizmo aukų pagerbimo akcijas. 

Vienas iš SLF lyderių J.Kovalskis pagristai pastebi-,,Lietuvoje jau regime dauguma iš fašizmo įsigalėjimo požymių”. O štai vienas iš sausio 16-osios akcijos dalyvių, SLF Kėdainių skyriaus pirmininkas A.Kazlauskas pabrėžė, kad žmonių nuskurdinimas, kai daug Lietuvos piliečių tegauna vos 100 eurų  siekiančias mėnesines pajamas, ar 120-180 eurų siekiančias pajamas, tiesiog nustūmė mūsų kraštą į ekonominio nuosmukio duobę. ,,Kiek žinau realią padėtį Lietuvos provincijoje, vis daugiau žmonių net badauja ar gyvena pusbadžiu”-teigia A.Kazlauskas. Bet valdžia nesiima realių priemonių šioms problemoms sprėsti, tik naudoja represijas  prieš aktyvius visuomenininkus, žurnalistus, antifašistus, kurie kelia šias problemas į viešumą ir pasisako už taiką ir tautų draugystę, pries korupciją bei karo kurstymą. 

Giedrius Grabauskas

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));