skip to Main Content
Senkus

Alvydas VEBERIS

,,Teisme teiskite teisingai, neatsižvelgdami, ar  tai beturtis, ar žymus asmuo“ (Kun 19,15)
ŠMEIŽIKAI

 

Valdžia vykdo žmonių dvasinimo politiką

Prieš daugelį metų Panevėžio rajono mero kabinete, pokalbyje su tuo metu dirbusiu meru, vėliau Seimo nariu Alfredu Pekeliūnu, diskutavome apie tai, kuo mano įkurtas labdaros-paramos Fondas ,,Biblijos studijos“ ir savivaldybė gali padėti soc. remtiniems gyventojams: našlaičiams, kaliniams, turintiems įvairių priklausomybių ar senyvo amžiaus žmonėms, kad kuo mažiau jų rinktų duonos kąsnių konteineriuose. Meras įsmeigė akis ir didžiai nustebo, pasitikdamas mane klausimu: ,,Ar tu durnas? Valdžia vykdo žmonių dvasinimo politiką, o tu nori jiems padėti?“ Po tokio akibrokšto nebeturėjau ką pasakyti. Pamačiau ir susidariau nuomonę, kad valdžiai visiškai nerūpi žmonės.
Praėjo dešimtis metų, bet jo žodžiai pilnai pasiteisino. Lietuva tuštėja ir paversta klajoklių ubagų tauta. Žmogus liko statistinis vienetas valdžios išlaikytinių armijai sau iš jų daryti ,,verslą“. Vieni prie šiukšlių konteinerių, kiti klaidžioja po pasaulį, treti už skolas išmetami į gatves. Nereti atvejai, kai per globos, slaugos namus tiesiu taikymu jie gabenami į kapus, nepamirštant prieš tai, nugvelbti jų asmeninio turto.
Su tokiais atvejais ne kartą Fondui teko susidurti, kai gyventojai neradę užuojautos ir būtinos pagalbos kreipdavosi į mus. Esame daug apie tai rašę. Supažindinę įvairias organizacijas, kurios privalo pasirūpinti mano paminėtu kontingentu. Juk biurokratai už tai gauna algas, tačiau iš daugelio jų naudos, kaip iš ožio pieno.
Paskutinis atvejis garsiai sisteminės žiniasklaidos ,,ryklių‘‘ ir Panevėžio mafijos (savivaldybė, policija, prokuratūra, net med. komisijos, slaugos, globos namai) išgarsintas atvejis, kai į Fondą kreipėsi, negavę keletą metų pagalbos, apleistos, vienišos, prasiskolinusios 90-tės senolės, kaimynai. Patikrinę tikrą padėtį vietoje, informavome savivaldybę, kad pasirūpintų senole, tačiau apart atsirašinėjimų ir atsikalbėjimų nepajudino nei piršto. Tuomet kreipėmės, kad už jų neveikimą (meras R.M.Račkauskas, soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas, vyr. spec. R.Žeimienė…) policija ir prokuratūra iškeltų baudžiamąją bylą biurokratams. Kaip ikiteisminį tyrimą pradėjo, taip ir baigė. Mūsų informacija LR Prezidentei, LR Generalinei prokuratūrai, Socialinės apsaugos ir darbo ministrui… liko tik aidas girioje. Vieni biurokratai dengė kitus, o žiniasklaidos ,,skalikai‘‘ trimitavo, kad Fondas išmetė senolę į gatvę. Taip elgėsi savivaldybė, bet ne Fondas.
Pamatę, kad Fondas nepaliks jų ramybėje, savivaldybė su soc. skyriaus R.Žeimienės pagalba suskubo viską apversti aukštyn kojomis ir niekinti Fondo, Fondo vadovo S.Marcinkevičiaus bei mano asmenį. Kai su Fondo pagalba buvo padengtos senolės skolos (kurios siekė virš 2000 eurų), suteikta visokeriopa pagalba, Panevėžio savivaldybės išlaikytiniai (soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas) kreipėsi, kaip ir mes prieš tai, į prokuratūrą, kad gintų senolės viešą interesą, nes savivaldybė nespėjo nugvelbti asmeninio senolės turto ir jos numarinti. Nuvežta į slaugos namus sulaužytomis rankomis tą pačią dieną pabėgo, nes jautė, kas ten jos laukia.
Toliau pasitelkiant prokuratūrą, medikų komisiją Vilniuje, teismą bet kokia kaina net po mirties nori atimti iš Fondo senolės paliktą apleistą butą, kurį už suteiktą visuomenininkų pagalbą paliko po mirties, Fondo našlaičių globai, kurie tankiai po pilnametystės atsiduria gatvėje ar gyvena po atviru dangumi.
Korumpuotai sistemai talkina jiems lojalūs ,,skalikai“

Kas gali tikėti portalo ,,Delfi“, rajoninių laikraščių žiniasklaidos aferistais, kai jie visiškai iškraipo TIESĄ? Tai sistemos lojalūs šmeižikai. Delfi straipsnio autorius bijo net pasirašyti savo pavardę, kad netektų už šmeižtą bylinėtis teisme. Šmeižikams priminsiu, kad viešai paskleistas jų portale šmeižtas neša atsakomybę pagal BK 154 str.2 d. t.y. laisvės atėmimo bausmę iki 2 metų. Tas pats laukia ir kitų leidinių ir televizijos kanalų. Gaila, kad atsiranda tokio žemo lygio žurnalistų, kurie pasigavę nuotrupas bando melu įteikti ir suformuoti klaidingą nuomonę. Valdžia ir politikieriai džiūgauja, kai jiems atsiranda tokių ,,pagalbininkų‘‘. Visa šalis akivaizdžiai tebemato, kaip daugelį metų, šmeižia ir vanoja, tokie savo srities ,,specialistai“ Garliavos rezonansinės bylos niekuo dėtus gyventojus. Jie baudžiami ir tąsomi po teismus. Daugelis žiniasklaidos ,,skalikų“ palaiko tokius ,,teisingumo“ vykdytojų veiksmus. Bjauru ir žema.

Panevėžio mafiją pridengia vietinė klanams lojali žiniasklaida. Jeigu į pirmą Panevėžio apylinkės teismo posėdį, kad paniekinti labdaros-paramos Fondo ,,Biblijos studijos“ darbą, buvo sukviesti visos respublikos sisteminės tel. ,,rykliai“ su kameromis, tai šį kartą trimituoja kol kas tik vietinių mafukų rajoniniai laikraščiai. ,,Sekundėje“ autorė Agnė Baltutytė melą skleidžia straipsnyje ,,Patikėjusi geradariais liko benamė“, ,,Panevėžio krašto“ žurnalistas Darius Krasauskas, savo šmeižikiškame straipsnyje ( nebe pirmą kartą) ,,Butą savininkei grąžino po jos mirties“. Gaila, kai tokie žurnalistai dirba už ,,Judo‘‘ sidabrinius, praradę sąžinę, dorą, pildydami mafijos užgaidas. Faktai iškraipyti ir jie visiškai neatitinka Tiesos.
Tiesa kita. Tokiais straipsniais jie menkina ne tik Fondą, jo darbuotojus, bet žemina Panevėžio trijų atskirų notarinių kontorų notarus (teisininkus) bei Panevėžio medikus, kurie betarpiškai bendravo su 90-ete močiute. Psichiatro G.Rudzevičiaus pažymoje nurodyta, kad su močiutė kontaktas patenkinamas, atsakymai pakankamai prasmingi, savyje orientuota patenkinamai, o epikrizės pažymoje sk. vedėjas S.Repovas apibūdina, kad ji sąmoninga į visus klausimus atsako pagal prasmę, veiksni. Jokių indikacijų guldyti į psichiatrijos skyrių nėra. Reikalinga tik socialinė pagalba, kurios po gautų pranešimų keletą metų nesuteikė Panevėžio m. soc. skyriaus savivaldybės išlaikytiniai, kol neįsikišo Fondas. Dabar su sisteminės žiniasklaidos ,,skalikais“ bando pateisinti savo darbo broką. Apgailėtina.

Apie šią močiutę Fondas yra parašęs daugybę straipsnių ir supažindinęs LR.Prezidentę, soc. apsaugos ir darbo ministrą L.Kukuraitį, LR.Generalinę prokuratūrą, nekalbant apie vietinius Panevėžio mafukus, kurie dengia vieni kitus.
Kaip pradžioje minėjau, Fondas prašė, kad būtų iškelta baudžiamoji byla, ginant senolės viešą interesą Panevėžio savivaldybės išlaikytiniams. Jie viską apvertė aukštyn kojom ir šiame straipsnyje nutylima Tiesa, rašoma tik tai, kas klanams naudinga. Fondas per 20 gyvavimo metų, yra išleidęs virš 100 000 eurų asmeninių lėšų talkindamas našlaičiams, senoliams, kaliniams, soc. remtiniems žmonėms… Iš savivaldybės nėra gavęs nei vieno cento. Fondo savanoriai dirba gera valia, be jokio atlygio tą darbą, kurį privalo atlikti išlaikytinių armija.
Savivaldybės tikslas išmesti paliegusius senolius, našlaičius, ar soc. remtinus gyventojus į gatvę, kurie už menkas pensijas nepajėgūs susimokėti mokesčių ir išgyventi. Tuomet per slaugos ligonines ar globos namus tiesiu taikymu jie keliauja į kapus, atimant, jei turi, jų asmeninį turtą. Tokių atvejų ne vienas ir ne du. Šį kartą, dėl kaimynų objektyvumo, jiems nenusisekė, bet vis tiek jie visomis išgalėmis tęsia savo nusikalstamą veiklą net po veiksnios senolės mirties, prieš tai paversdami ja psichiškai neįgalia, norėdami užgrobti močiutės turtą. Močiutė gera valia tik po mirties (Uzufrukto sutartis) paliko savo visiškai apleistą butą sumainytą su tvarkingu butu po kapitalinio remonto Fondui, našlaičių globai. Našlaičiai iki gyvenimo pabaigos ją lankė, padėjo tuomet, kai 90 – tė dėl savivaldybės aplaidaus ir nusikalstamo darbo, vos neatsidūrė gatvėje, kaip daugelis našlaičių ar senolių.

 

TEISINIO NIHILIZMO SUKŪRIUOSE
Panevėžio ,,buldozeris‘‘ permetamas stiprinti Kauno teisininkų klaną? Kauniečiai būkite atsargūs!

Tokių košmarų galima susapnuoti tik teisinio nihilizmo šalyje. Ji vadinasi Lietuva. Du metus labdaros – paramos Fondas ,,Biblijos studijos“ turėjo priešintis Panevėžio savivaldybės biurokratų armijai, kuriai talkino policija, prokuratūra, teismai, net medikų komisija sėdinti Vilniuje.

 

Fondas, po gautų gyventojų signalų buvo paprašęs iškelti Panevėžio savivaldybės biurokratams (meras Rytis Mykolas Račkauskas, soc. skyriaus vedėjas V.Michailovas, jiems talkinanti vyr. specialistė R.Žeimienė…) baudžiamąją bylą pagal  dėl nusikalstamų veikų Panevėžio savivaldybėje  ištyrimo pagal BK 294 str. 1d., 228 str. 2 d., 148 str., 154 str. 2 d., 24 str. ir 300 str. už neveikimą dėl soc. remtinų senolių turinčių sveikatos problemų, našlaičių, našlių nepriežiūros, nesuteikiant jiems būtinos pagalbos bei už menkiausias skolas su teismų ir antstolių pagalba išmetant juos į gatvę.

 

Iš to sąrašo buvo konkrečiai paminėta vieniša, alkana, apleista 90 metų senolė Marija Viktorija Kasiulienė. Fondas paprašė, kad atsakingos tarnybos, ginant jos viešą interesą, būtų priverstos atlikti jiems patikėtą darbą. Tačiau galutiniame rezultate viskas tarsi žirniais į sieną. Savivaldybė net piršto nepajudino. Tuomet teko informuoti Prezidentę, LR socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, policiją, LR Generalinę prokuratūrą, STT, visuomenės žmogaus teisių gynimo organizacijas… LR generalinės prokuratūros pavedimu buvo pradėtas Panevėžio policijos komisariate ikiteisminis tyrimas, kontrolę atliekant Panevėžio prokuratūrai. Apklausti kaimynai, pati senolė, savivaldybės kaltininkai, medikai, kurie teigė, kad senolė veiksni, pati savimi gali pasirūpinti, jai jokia pagalba nereikalinga, todėl viešas interesas liko neapgintas.
Susidarius tokiai situacijai, Fondas negalėjo palikti senolės be priežiūros, todėl kad nebūtų išmesta į gatvę, kaip savivaldybė pasielgė su kitais našlaičiais, senoliais, mano jau minėtais ankstesniuose straipsniuose, teko pasirūpinti ja, suteikiant visokeriopą pagalbą. Sumokėti įsiskolinimus, kurie siekė beveik 2000 eurų, maitinti, sutvarkyti buitį, sukeisti apleistą jos butą su tvarkingu, kad jame galima būtų atlikti kapitalinį remontą ir sudėti jos asmeninius daiktus. Dėl garbaus amžiaus senolei buvo reikalinga 24 val. paroje priežiūra, todėl persikraustymo metu laikinai (6 mėn.) buvo apgyvendinta Pasvalio r. Lavėnų globos namuose. Dar M.V.Kasiulienei ten nenuvykus, savivaldybės specialistė R.Žeimienė sutvarkė dokumentus, kad ten ji būtų apgyvendinta nuolatinai. Ji žinojo, kad senolė turi butą, o tai savivaldybės ,,verslas“ – atimti ir panaudoti, atremontavus iš savivaldybės lėšų, savo reikmėms. Nuvykus į Lavėnų globos namus iš karto tų namų direktorius E. Kriščiūnas pasiteiravo ar senolė turi turto ir perspėjo, kad iki jo turtas pro savivaldybės darbuotoją R.Žeimienę nepraeis. Ji ,,profesionali‘‘ specialistė ir geba pasinaudoti tokių pasiųstų globotinių asmeniniu turtu. Ne retai tokie vieniši senoliai atsiduria ne globos, bet slaugos ligoninėse, o iš ten tiesiu taikymu anapilin. Susilaužiusi rankas M.V.Kasiulienė irgi buvo pakliuvusi į slaugos namus, bet žinodama pasekmes, kad nebūtų numarinta, tuoj pat, net gipsuotomis rankomis, iš jų pabėgo. Šį kart jų numatytas planas nepavyko, nes kaimynai senolei į pagalbą prisišaukė,- Fondą ir žiniasklaidos atstovą.

Toliau šioje istorijoje vyksta sveiku protu neprognozuojami dalykai. Savivaldybė suskubo paduoti dokumentus nuolatinei globai be senolės pageidavimo ir mano, kaip notariškai jos įgalioto asmens. Ji buvo slapta pervesta nuolatinei globai (įkalinta), Fondui apie tai net nežinant, tikslu savivaldybei pretenduoti ir nusavinti jos asmeninį butą. Senolė iš Lavėnų globos namų tris kartus bėgo, nes jai ten gyventi buvo nesaugu. Gyveno jauni ir pagyvenę globotiniai turintys psichinę negalią. Mūsų Fondo savanorių, ją lankiusių kaimynų prašė, kad iš ten ją paimtume, todėl suradome kitus saugius namus Panevėžio mieste, kur ją galėtų lankyti kaimynai, draugai, Fondo savanoriai. Tuo metu nežinojome R.Žeimienės ir jai talkinančių klastos. R.Žeimienę informavau, kad mes norime ją paimti.

Panevėžio savivaldybės soc. skyriaus specialistė R.Žeimienė mane nuo to žingsnio atkalbinėjo, nors teismui melavo, kad aš dar nenuvežus jos laikinai globai prašiau nuolatinei globai. Tai visiškas melas ir apie tai žinojo net tik Fondo administracija, bet kaimynai, visuomeninės organizacijos, kurios talkino ir ieškojome naujų globos namų. R.Žeimienė slapta atlikusi juodą darbą, talkinant prokuratūrai ir kitoms biurokratų įstaigoms, norėdama apginti Panevėžio soc. skyriaus neveikimą soc. remtinų gyventojų atžvilgiu, buvo jau įjungusi įvykių atbulinę eigą, apverčiant viską aukštyn kojomis.
Tuomet, kai Fondas pilnai pasirūpino senole, išlaikytinių valdžia, pradėjo ja neva ,,rūpintis“. Paprašė Panevėžio prokuratūros, kad šie dabar gintų viešą senolės interesą Fondo ir jai talkinančių savanorių atžvilgiu.

 

Senkus

nuotr. Panevėžio prokuratūros prokuroras R.Senkus uoliai tarnauja savivaldybei gindamas jos interesus. Prieš tai Fondui paprašius ginti senolės interesus, prašymą ignoravo, pradėtą ikiteisminį tyrimą nutraukė, mūsų daugkartiniai skundai liko tik aidas girioje. Ne gana to, norint Fondo veikloje surasti nors kokių pažeidimų, net Panevėžio apygardos prokurorė Nida Grunskienė, be jokios priežasties, inicijavo Fondo patikrinimą FNTT tarnybai, dėl neva netinkamai vedamos buhalterinės apskaitos. Jos nelaimei, FNTT specialistai jokių nusižengimų nerado. N.Grunskienės kėslai buvo demaskuoti. Jos tikslas menamai buvo talkinti savivaldybės klerkams.

Panevėžio savivaldybės ir kitų įstaigų (globos namai), prokuratūros klerkai tikino teismą, kad jos sukeistas ir padovanotas po mirties butas Fondui našlaičių globai, reikalingas jos asmeniniams poreikiams, gyvenant Lavėnų globos namuose. Noriu pabrėžti, kad ne tik užteko jai gautų lėšų asmeninėms reikmėms, nes Fondas visą laiką ją globojo, bet pusė jos lėšų liko sąskaitoje nepanaudotos. Jos asmeninės lėšos globos namuose buvo naudojamos ne jos asmeniniams poreikiams, bet globos namų reikmėms.
Vėliau, vėl slapčia su soc. globos namų specialistų, medikų bei Pasvalio teismo pagalba pasistengė padaryti jau beveik 91 metų senolę psichiškai neveiksnia, kad aš, jos įgaliotas asmuo negalėčiau ją atstovauti ir iš tų namų paimti. Prokuratūra, talkinanti savivaldybei, paprašė teismo, kad būtų panaikinti trijų atskirų Panevėžio notarinių kontorų notarų Aldonos Šarmavičienės, Žydrūnės Barovskienės, Pavelo Dobrynskij  sutartys,  bei pripažintas negaliojančiu ir panaikintas man išduotas jų įgaliojimas. Teismas nuolankiai patenkino prokuratūros prašymus. Tuo mafijos veikla nesibaigė. 
 
 Lavėnų globos namų direktorius E.Kriščiūnas po tokių teismo veiksmų, parašo įsakymą ir neįleidžia manęs į globos namus, lankyti globojamą M.V.Kasiulienę. Teisėja į mano klausimą ar galėsiu ją lankyti globos namuose, sustabdžius įgaliojimo veikimą, pareiškė, kad tam kliūčių nebus. Deja. Nusikalstama veikla tuo nesibaigia. Atbuline data, senolė paverčiama psichiškai neveiksnia silpnaprote. Vieni biurokratai dengia kitus. Tęsiama nusikalstama mafijos grandinė! Galiausiai, po dviejų metų, prieš M.V.Kasiulienės mirtį, Panevėžio apylinkės teismui išduodama Valstybinė teismo psichiatrijos tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus teismo psichiatrijos skyriaus medikų komisijos pažyma, kurią pasirašo teismo psichiatrė Eglė Čėsnaitė, teismo psichiatras Mantas Juodakys, Teismo psichologė Ieva Saliolionė, kad M.V.Kasiulienė įgaliojimų ir sutarčių sudarymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Gal jie ekstrasensai?
 Tokia pat komisija, atstovaujama, vieno specialisto (vėliau pasirašo trys) šaukėsi Jėzaus ir Marijos pagalbos, kai nuvežiau vieną Fondo globojamą našlaitį į Vilniaus med. komisiją, kad būtų pripažinta jam II grupė. Jis turėjo psichinę negalią, pagrinde dėl valstybinių įstaigų darbuotojų atmestinio darbo. Prieš tai vaikinui III grupę, kita Šiaulių med. komisija davė labai nenoromis, nes gydytojas laukė atkišęs kišenę iš Fondo duoklės. Vėliau buvo atskleisti tos med. komisijos užkulisiai.
Vilniaus komisija, kai našlaičiui buvo virš 30 metų, visgi turėjo pripažinti, kad vaikinas turi II gr. psichinę negalią, net nuo vaikystės! Tai kur iki to laiko buvo biurokratų tarnybos, vaikų globos namai, soc. skyriai?!! Fondas priglaudė išsekusį našlaitį, gyvenantį po atviru dangumi, laiptinėse…, kol tinkamai praėjus keturių metų laikotarpiui dėl biurokratų aplaidumo, galėjome juo pasirūpinti. Šiai dienai jis laimingas, nebeelgetauja…Jam dabar jau 40 metų.

 

motiej 1
nuotr. V.Motiejūnienė priiminėja priesaiką. Žvilgsnis krypsta nuo tiesos į šoną
Uolus Panevėžio apylinkės teismas su teisėja Vaida Motiejūniene išnagrinėjo civilinę bylą, apklausė liudininkus, tris atskirus notarus, kurie sudarė sutartis asmeniškai su M.V.Kasiuliene ir nusprendė, kad Fondas turi grąžinti mirusiai M.V.Kasiulienei sukeistą butą į kurį investuota apie 10 000 eurų. Aišku jį pasiglemš, nesuspėjus tai padaryti savivaldybei, dabar jau Turto fondas, kuris greičiausiai sugrąžins butą grobuoniams-savivaldybei. Ne gana to, dar Fondas teismui turi sumokėti 230 eurų sumą žyminio mokesčio! Po tokio sprendimo teko teisėjos paklausti ar ji vadovaujasi protingumo kriterijais. Atsakė teigiamai. Tada liko paklausti ar turi sveiko proto ir išminties? Nebedrįso atsakyti ir tuoj pat išnešė kudašių iš salės. Taip ir peršasi mintis, kad gal visos tokios blondinės?
Analogiška blondinė dirba teisėja Jolanta Vėgelienė Vilniaus teisme. Ji dar ne tokių iš ,,kosmoso‘‘ nutarčių yra surezgusi. Apie ją yra prirašyta daug straipsnių. Gal jas veikia mėnulio fazės ar ten sulindę nesveiko proto specialistės, kurioms reiktų pasitikrinti sveikatą?

 

 

nuotr. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir teisėja Vaida Motiejūnienė
Žinodama tokį teisėjos V.Motiejūnienės sprendimą, atrakinusi salę, sekretorė I.Miliukienė slapstėsi kampais, o teisėja delsė laiku ateiti į posėdžių salę. Vėlavo. Bet niekur negalėjo dingti, nes reikėjo ateiti ir skaityti jos parašytą kliedesių sprendimą. Ateidama dengė veidą pasislėpusi už sekretorės nugaros, nes filmavau ir norėjau parodyti visuomenei teisėjos atvaizdą, kad Kaunas žinotų kokią ,,dovanėlę“ gauna. Tokie teisėjai Prezidentės iš anksto apdovanojami ordinais ar medaliais ir kyla karjeros laiptais. Ji jau tapo Prezidentės ,,dovana“ ir pervesta į Kauno apygardos teismą. Kauniečiai žinokit su kuo turėsit reikalų!
Gavus tokį ,,protingumo“ kriterijais paremtą teisėjos Vaidos Motiejūnienės sprendimą, belieka Fondui ir jo globėjams viena išeitis, prieš savo valią, paduoti tris dorus, sąžiningus notarinių kontorų notarus (teisininkus) ir Panevėžio medikus (psichiatrus, šeimos gydytojus…), kurie surašė M.V.Kasiulienės sveikatos stovio pažymas, į teismą. Tegul jie atlygina Fondui ir jo vadovui padarytą žalą sudarydami (anot V.Motiejūnienės ir savivaldybei talkinančios biurokratų armijos) su ,,psichiškai neveiksnia“ senole sutartis. Tegul dori, sąžiningi notarai, Panevėžio psichiatrai, šeimos gydytojai įrodo ,,proto bokštams‘‘,- teisėjai V.Motiejūnienei, prokurorui R.Senkui, Vilniaus komisijai, (kurie akyse net nematė senolės), kai po dviejų metų nustatė, kad senolė sutarčių sudarymo metu, nesuvokė savo veiksmų. Lazda turi du galus. Ar neatsirūgs aferistams dengiant vieniems kitų nusikaltimus? Kodėl prašant Fondui ginti viešą interesą ta pati prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą ir į daugybę skundų atsirašinėjo, kad senolė veiksni?
Iš neseniai sulaikytų korumpuotų teisėjų ,,atrakcijos‘‘ su antrankiais, jų kolegos nepasimokė. Dirba nusikalstamai. Ir kodėl nedirbti? Jokios atsakomybės nei prieš Dievą, nei prieš žmogų.
Skaitytojai spręskite, ar pagal šį video įrašą nesimato, kuris padarytas praėjus metams po sutarčių sudarymo, kad ši 91 metus einanti senolė M.V.Kasiulienė veiksni?
Video,- pavadinimu ,,Lavėnai“: https://youtu.be/AHl0MByeWFg

Net paprasta akimi matosi, kad ji ganėtinai pagal amžių puikios atminties, žvali, juokaujanti, pati gebanti pavalgyti, vaikščioti, save dalinai prisižiūrėti… Panevėžio psichiatrų, psichologų, šeimos gydytojų pažymos būtent tai patvirtino, bet nematę šios senolės Vilniaus med. komisija nustatė priešingai. To reikėjo mafijai.

Rašant Panevėžio apylinkės teisėjai V.Motiejūnienei sprendimą Fondas gavo iš LR Teisingumo m-jos ir LR Valstybinio Psichikos sveikatos centro atsakymus, paremtus protingumo kriterijais ir įstatymu. Jie su skundu bus pateikti aukštesniam teismui. Vadinasi, kad šioje Valstybėje dar ne viskas prarasta, bet dauguma ,,maitvanagių“ dusina tautą ir ne retai Tiesos paieškos pasiekia tarptautines žmogaus teisių gynimo organizacijas, kurios patvirtina šalies ,,dundukų protingumo“ kriterijus.

Apie šią istoriją esu parašęs daug straipsnių. Vieni iš paskutinių:
https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=8175:panevezio-savivaldybei-senoliais-susirupina-tik-tada-kai-gali-pasisavinti-ju-turta-2&catid=33&Itemid=141
http://www.tiesoskariai.lt/straipsniai-65/lt/–alvydas-veberis—panevezio-mafijos-kerai—————————————————————————————panevezys———-2018-07-06-326.html

 

Facebook komentarai
Back To Top
});}(jQuery));