generolas skvernelis

Ar   Lietuva   taps   fašistine   valstybe?

Laisvo laikraščio atstovas Klaipėdoje Zenonas Volkovas

 

Drg. Skverneli,  mačiau Jūsų prie širdies pridėtą ranką. Taip ir norisi paklausti, kur Jūsų ranka buvo , kai Garliavoje represantai šturmavo teisėjos Neringos Venckienės namus, daužė namo  vitrinines stiklines duris, lyg šiol nenuteistas advokatas Černiauskas, tąsęs, naudojęs fizinį smurtą prieš mažametę mergaitę. Ne tik apsijuokėt patys, bet ant viso „svieto“ klastodami dokumentus, suteršėt Lietuvos teisėsaugos vardą. Lyg šiol net neatsiprašėte nei Neringos Venckienės, nei jos artimųjų, nei mūsų, nei už išdavystę valstiečių partijos.

Pamenu Jus drg. Skverneli ir su tiesiai ištiesta ir kiek į viršų pakelta dešine ranka, kurią pakėlus Adolfui Hitleriui lydėdavo šūksniai Heil Hitler (šlovė Hitleriui Z.V.); Heil, mein Fuhrer (šlovė, mano fiureri Z.V.).  Ant Osvencimo koncentracijos  stovyklos vartų užrašė: „Arbeit Macht Frei“ (darbas išlaisvina –Z.V.) Stovykloje nukankino apie 7650 žmones. Vieną iš koncentracijos stovyklų suprojektavo, tariamo patriarcho Vyt. Landsbergio tėvas, Gabrielius Landberg (Žemkalnis). Dabar šis nužmogėjęs „Dėdulė“, kad neįžeisti gyvulėlių, nesakau sugyvulėjęs, dvikojis, padaras Vyt.Landsbergis, nedviprasmiškai viešai aiškina, kad mūsų planeta Žemė būtų dėkinga, jeigu mūsų sumažėtų bent 25 procentais. Prisiminkim kaip „dėdulė“ dėkojo Tarybų valdžiai už Lietuvos, jo ir motinos išvadavimą iš fašistinės Vokietijos gniaužtų. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, išvertęs kailį,  išgriovė beveik visus išvaduotojams skirtus memorialus.

Link ko mus dabar ir veda, mokina priverstinio paklusnumo. Prisiminkim kaip policija gaudė ir baudė stadionuose, gatvėse,  netgi miškuose, nedėvinčius kaukių žmones. Ar nors vienas, davęs tokius nurodymus, ar vykdęs juos, atsidūrė psichiatrinėje ligoninėje, ar nors praėjo medicininę komisiją, kaip tai padarė psichiškai sveika ir nuteista gydymuisi Asta Rubinaitė? Kaip avinų bandai, uždėjo bereikšmes kaukes, pastoviai leidžia kokius tai neištirtus marmalus. Privertė skiepytis (nesiskiepijau nei už 100 eurų) ir išsiimti antikonstitucinius PIŠpasius, kuriuos žada 2022 02 05 panaikinti, ar tai pristabdyti, prieš Konstituciniam teismui pareiškiant savo verdiktą. Kurio išvada turėtų būti: „PIŠpasiai“ – antikonstituciniai, jų sumanytojams pradėti ikiteisminiai tyrimai, paskirtos stacionarinės psichiatrinės ekspertizės.

 

   

  

Facebook komentarai
});}(jQuery));