Skirmantas Malinauskas teisme turi įrodyti, kad A.Pūkelis – „žmogžudys, užsakęs keturias žmogžudystes”

tapino

tapino

Skirmantas Malinauskas, esantis teisininkas ir žurnalistas bei informacijos rengėjas ir skleidėjas, sąmoningai nesuvokia arba jam jo advokatas nepaaiškino CK 2.24 str. (Asmens garbės ir orumo gynimas) taikymo praktikos, kadangi, nežino kokie duomenys gali būti pripažinti tikrovės neatitinkantys, žeminantys subjekto garbę ir orumą. Paaiškinu, kad tik tokie duomenys, kurie yra diskriminacinio pobūdžio ir yra visuomenėje pripažinti kaip neigiami. Pvz., jeigu mėlynakis subjektas pavadinamas žaliaakiu, tai tokie tikrovės neatitinkantys duomenys negali būti pripažinti kaip žeminantys garbę ir orumą, tai šiuo atveju CK 2.24 str. netaikytinas, nors ir duomenys neatitinka tikrovės. Kitas pvz., jeigu asmenį pavadini žudiku, nes užsakė keturių žmonių žmogžudystę, tai tokie duomenys gali būti pripažinti žeminantys garbę ir orumą, nes pats toks veikimas visuomenėje laikytinas neigiamu. Tačiau reikia įvertinti, ar minėti duomenys yra atitinkantys tikrovę. Jeigu teismų nėra priimtas įsiteisėjąs apkaltinamasis nuosprendis dėl žmogžudystės, nesvarbu, ar užsakytos ar tiesiogiai įvykdytos, tai laikytina, kad tokie duomenys neatitinka tikrovės. Šiuo atveju CK 2.24 str. taikytinas. Pažymiu, jeigu yra priimtas apkaltinamasis įsiteisėjąs nuosprendis, kuriuo Arūnas Pukelis pripažintas kaltu, kuomet nužudė ar užsakė žmogžudystę (nesvarbu ar vieną ar keturis), tai tada minėti duomenys pripažinti tikrovės atitinkantys. Ar minėti duomenys atitinka tikrovę – pasakys teismas arba pats S. Malinauskas, pateikdamas apkaltinamąjį įsiteisėjusį nuosprendį dėl žmogžudystės. Taip pat pažymiu, kad S. Malinauskas yra ne tik profesionalus žurnalistas, bet ir teisininkas, todėl turint tokius gebėjimus S. Malinauskas prieš skleisdamas aukščiau nurodytus duomenis turėjo teisę ir pareigą įsitikinti skleidžiamų duomenų tikrumu, o ne remtis „vienos bobutės“ pasakymu. P.S. Pamėginau paprastai paaiškinti procesą, dėl kurio šiai dienai kone visi komentuoja. P.S.S. S. Malinauskas „nepasigyrė” ieškinio reikalavimais, kurie leistų tretiems asmenims objektyviau įvertinti, ar S. Malinausko paskleisti konkretūs duomenys gali būti laikytini kaip tikrovės neatitinkantys, žeminantys garbę ir orumą.
Tačiau yra viešai paskelbtas tik vienas reikalavimas, kuriuo prašoma pripažinti tikrovės neatitinkančius duomenis, žeminančius garbę ir orumą, kuomet S. Malinauskas išvadino A. Pukelį žmogžudžiu, užsakius keturias žmogžudystes. Dėl šių teiginių pirmai pasisakiau. P.S.S.S. Šiai dienai S. Malinauskas, mano įsitikinimu, mėgina teismo funkcijas permesti ant visuomenės. Tai ypač solidžiai atrodo teisininkui ir žurnalistui S. Malinauskui. #SkirmantasMalinauskas, #ArūnasPukelis, #JuriusPetreikis
Facebook komentarai
});}(jQuery));