Skeletai Dalios Grybauskaitės spintoje

1grybes

1grybes

Skeletai Dalios Grybauskaitės spintoje

 

 

1grybes

Portalas rubaltic.ru sudarė Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės  skeletų spintoje sąrašą :

1.       Džorštauno universitetas. Kas Dalią Grybauskaitę iš Aukštosios partinės mokyklos 1991 m. išsiuntė stažuotis į JAV esantį Džorštauno universitetą? Kas iš buvusios SSSR vadovybės išsiuntė jauną komunistę studijuoti į ideologinio priešo irštvą JAV ir kodėl Lietuvos prezidentė suklastojo savo oficialią biografiją, nurodydama, kad stažuotis JAV ji išvažiavo ne 1991 m., o 1992 m., ir kad ją neva siuntė Lietuvos vyriausybė. Tai eilinis prezidentės melas

2.       Tėvo fotografija. Kalbėdama Lietuvos nepriklausomybės 25 –ečio proga, Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pranešė, kad „mano tėvas ir senelis buvo ištremti. Tik Nepriklausomybės metais aš sužinojau, kad tėvas pabėgo iš milicijos mokyklos, buvo pavadintas dezertyru, ir ištremtas.  Aš to nežinojau“. Daugelis lietuvių eilinį kartą užjautę prezidentę ir jos tiek daug „iškentėjusią šeimą“, vos ne disidentus. Tačiau  dalia Grybauskaitė eilinį kartą perrašė savo biografiją, nes Lietuvos Genocido ir rezistencijų trimo centras „Lietuvos rytui“ pranešė, kad jokių duomenų apie tremtinius Polikarpą Grybauską ir Petrą Korsaką centras neturi.

3.       Dėdulė Landsbergis. Be Vytauto Landsbergio pagalbos Dalios Grybauskaitės karjera niekaip nebūtų pavykusi.  Prezidentės tėvas Polikarpas Grybauskas gerai pažinojo Landsbergio tėvą, Lietuvos laikinosios vyriausybės komunalinių reikalų ministrą, Sovietų Sąjungos NKVD  agentą  Vytautą Landsbergį – Žemkalnį, „dėdulės“ tėvą ir Gabrieliaus senelį. Ar tik ne muzikologas V.Landsbergis padėjo įdarbinti jaunąją komunistę Dalią Grybauskaitę į kadrų skyrių Filharmonijoje Vilniuje, ir ar ne Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininkas V.Landsbergis pasirūpino, kad jaunoji bedarbė Dalia gautų darbą ambasadoje JAV? Tai, kad „Lietuvos demokratijos tėvas“ yra įtakingiausias prezidentės patarėjas, visi ir taip žino.

4.       „Raudonoji Dalia“.  „Sovietinis“ Lietuvos prezidentės biografijos periodas yra  stačiai „gandų rinkinys“. Tik knygos „Raudonoji Dalia“ autorė Rūta Janutienė paskelbė, kad iš Dalios Grybauskaitės asmens bylos išplėšti  lapai nuo 6 iki 17 psl.

5.       KGB kepurė. 2016 m. kovą hakeriai į Lietuvos Genocido tyrimo centro interneto puslapį įkėlė dokumentus, kurie leidžia manyti, kad Dalia Grybauskaitė buvo KGB agentas slapyvardžiu „Magnolija“.

6.       „Juodas karate“ diržas. 1992 m. Dalia Grybauskaitė išvažiavo studijuoti į Leningrado Ždanovo vardo universitetą. Ji ten dirbo fabrike „Rot Front“.  Dalia Grybauskaitė giriasi, kad tuo metu ten įgijo ir karate „juodąjį diržą“.  Sovietų Sąjungoje karate ir kiti kovos menai buvo uždrausti, juos įvaldyti galėjo tik KGB, GRU ir kitų spec. tarnybų agentai .

7.       Partijos bilietas. Kaip Dalia Grybauskaitė galėjo tapti Vilniaus aukštosios komunistų partijos mokyklos moksline bendradarbe, jeigu dar 1989 m., kaip ji pati sakė, ji išėjo iš SSSR komunistų partijos ir stojo ir Brazausko vadovaujamą Lietuvos komunistų partiją. Ar neįvyko taip, kad ji išėjo iš SSSR komunistų partijos tik po 1991 m. sausio 13 d. įvykių. Jeigu tai, tai Grybauskaitę reikia iliustruoti ir ji turi būti persekiojama pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą.

8.       Kojinės. Tarp hakerių paskelbtų dokumentų yra ir Leningrado milicijos 1982 m. gegužės 31 d. raštas Ždanovo universiteto rektoriui apie tai, kad milicija neva buvo viešbutyje „Pribaltiskaja“ sulaikiusi Dalią Grybauskaitę kartu su dviem merginomis, ne kartą baustomis už prostituciją, ir trimis Suomijos piliečiais.

9.       Gaisrininko darbas. Pati dalia Grybauskaitė sako, kad jos tėvas Polikarpas Grybauskas vairuotoju prekybos bazėje. Pagal archyvinius duomenis, Polikarpas Grybauskas buvo paprastas gaisrininkas, kurio darbas buvo gesinti gaisrus. Tačiau ekspertai.eu paskelbti dokumentai rodo, kad Polikarpas Grybauskas buvo NKVD kadrinis darbuotojas.

10.   Skeletas spintoje. Signataras Zigmas Vaišvila kreipėsi į Rusijos ambasadorių Lietuvoje, prašydamas išslaptinti Dalios Grybauskaitės biografiją. Gavo atsakymą, kad Lietuvos prezidentė yra „Rusijos Federacijos paslaptis“, ir ambasada negali išslaptinti prezidentės paslapčių be jos pačios sutikimo

 

„Ar Lietuvos prezidentė buvo KGb agentė „Magnolija“?

 

 

Praeitame LL numeryje pateikėme Rusijos laikraščio „Moskovskij komsomolec“ straipsnio apie Dalią Grybauskaitę „Ar Lietuvos prezidentė buvo KGb agentė „Magnolija“ pirmąją dalį. Pateikiame ir pratesimą:

 

„Iš Leningrado Dalia Grybauskaitė į Vilnių grįžo jau kaip ideologinio fronto karė. Ta ranka, kuri nukreipė merginą studijuoti į Leningradą, neapleido jos ir Lietuvoje. Visuomeninių mokslų akademija tuo metu buvo Komunistų partijos aukštoji partinė mokykla. Ten patekdavo dirbti tik išrinktieji – šalies elitas.

 

Panašiai tas pats, kaip paprastam lakūnui tapti kosmonautu. O štai Dalia iš karto įstojo į šios akademijos aspirantūrą, ir po penkerių metų Leningrado universitete būsima prezidentė jau apgynė savo disertaciją, kuri vadinosi «Взаимосвязь общественной и личной собственности в функционировании личного подсобного хозяйства».

 

Savo disertacijoje Dalia nesiskaitė su žodžiais, vertindama įvykius  : „tarybų valdžia nugalėjo buržuazinėje šalyje, kurioje buvo labai ryškios antitarybinės ir nacionalistinės tradicijos..Buržuazinės vadovybės propaganda šmeižė tarybinę santvarką“

 

Toliau seka jau rimtos komunistės vertinimas : „Klasiniai priešai bandė sustabdyti socialistinę revoliuciją žiauriu teroru, gąsdinimais, šantažu, komunistų aktyvo ir kolūkinio judėjimo vadų naikinimu. Nuo klasinio priešų rankų Lietuvoje žuvo daugiau nei 13 tūkst. Žmonių“.

 

Itin dažnai Dalia savo disertacijoje mėgo cituoti Leniną.

 

Praėjo visai nedaug laiko, ir Dalia savo „klasinius priešus“ ir „žudikus“ vadina jau „kovotojais už nepriklausomybę“, ir visaip juos garbina. Tačiau savo disertacijos ji neatsisakė, ir taip tapo Lietuvos Respublikos socialinių mokslų daktare.

 

Tada, dar 1988 ., jai švietėsi puikūs laikai LKP Centro komitete, tačiau netikėtai atėjo 90-ieji. Ir Daliai teko skubiai „persiorientuoti“.

 

Iš kur geležiukai?

 

1990 m. kovo 11 d. Lietuva paskelbė Nepriklausomybę. Balandžio 18 d. Maskva paskelbė ekonomines sankcijas Lietuvai. Pati Grybauskaitė giriasi, kad tuo metu jau visomis jėgomis dirbo naujajai šaliai : ‚tuo metu aš jau dirbau Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, ir atsimenu, kad sėdėjau su paltu ir pirštinėmis ir vedžiau derybas su užsienio valstybių atstovais… Buvo laikai, kai reikėjo neštis namo kompiuterius, juos slėpdavome namuos, kad niekas neatimtų, jeigu vėl būtume okupuoti. Grįždami į darbą, atsinešdavome ir kompiuterius“.

 

Tai labai įdomu – ar galima IBM-286 įsidėti į Dalios rankinę ir nešiotis kur nori? Kitas dalykas, kad tais laikais net visos sąjungos KP sekretorius ant stalo neturėdavo kompiuterio. Pirmieji kompiuteriai tada atsirado tik komercinėse struktūrose ir tik labai rimtuose spec. tarnybose. Tuo metu kompiuterius turėjo tik KGB, todėl Dalia meluoja ir neraudonuoja eilinį kartą.

 

Dar ir todėl, kad tuo metu Dalytė dirbo kitoje barikadų pusėje – dar 1990 m. balandžio 20 d. ji dirbo Aukštosios partinės mokyklos prie KP dėstytoja. Nes šios mokyklos direktorius Lazutka 1990 m. rugpjūtį pasirašė įsakymą, kuriuo mokyklos darbuotojams, tame tarpe ir Daliai, skyrė nemažas premijas.

2009 m. Dalia užpildė kandidatės į prezidentes anketą, ten sąžiningai įrašė, kad priklausė SSSR Komunistų partijai (ant platformos). Praėjus penkeriems metams Dalytė pakeitė savo biografiją, parašė, kad perėjo dirbti į Lietuvos komunistų partiją.

„Nors aš turiu LKP atsakymą, kad to nebuvo“, – laikraščiui pasakojo signataras Z.Vaišvila, kuris tuo metu buvo ne tik vicepremjeras, tačiau ir Lietuvos saugumo vadovas.

 

Prieš 14 metų nuo prezidento posto buvo pašalintas Rolandas Paksas, kuris iki mirties buvo nuteistas nedalyvauti prezidento rinkimuose. Nors visi tarptautiniai teismai jau Paksą išteisino, tačiau jam iki šiol draudžiama dalyvauti rinkimuose. Nes tam priešinasi Lietuvos konstitucinis teismas ir politinės partijos.

       Ar Dalia Grybauskaitė buvo KGB agentė? (MK paklausė Rolando Pakso)

– Lietuvos viduje aš galiu kalbėti ką galvoju, tačiau užsienyje ginsiu bet kurio Lietuvos piliečio teises, kad ir ką apie jį begalvočiau.

– Tačiau Lietuvoje ėmė platinti tokį šmeižtą, kad net Donatas Banionis buvo KGB agentas, nors jis buvo didelis moralinis autoritetas?

 

– Tai kvaila ir apgailėtina, kai kam to reikia, kad paslėpti savo nuodėmes.

 

 

Pas ką kompromatas, to ir rezultatas

 

Žodžiu, Dalios Grybauskaitės biografija – tamsi dėmė, nes taip niekas ir nepaaiškino, kur dingo puslapiai iš jos asmens bylos, kuri buvo saugoma aukštojoje partinėje mokykloje.

 

Arba kodėl toks beveik visuotinai pripažįstamas KGb agentas „tautos tėvas“ Vytautas Landsbergis ėmėsi globoti Dalią Grybauskaitę dar 1991 m., kai bet kuris komunistas galėjo svajoti tik apie bedarbio pašalą nepriklausomoje Lietuvoje.

Kartu V.Landsbergis pasirūpino Dalytės karjera, tačiau net ir sugalvojo tokį lozungą : ‚Tegul bus Dalia Lietuvos dalia“. Nors šio „prezidentinio“ projekto pradžia buvo studijos Džorštauno universitete, į kurį ji buvo pasiųsta 1991 m.

Nors atrodo, kad Dalia Grybauskaitė nesimėto, tvartai laikosi savo nuomonės, tačiau ta plaukuota ranka, kuri tvirtai vedė Dalią per jos gyvenimą, maždaug 1991 m. staiga ją paleido, ir tada jos karjera rūpinosi jau visai kita, žymiai grubesnė ranka, kuri pagriebė ją už gerklės, ir ne tik neleidžia jai pasukti į orą, tačiau neleidžia net įkvėpti, oro.

Taip ir kyla klausimas – kur dingo tie 17 puslapių, ir kokia plaukuota ranka dabar juos varto.

 

Juk visi žino – išdavikų niekas nemyli, tačiau visi jais naudojasi. Ir naudojasi tuo grubiau, kuo didesnis kompromatas ir išdavystė. 2016 m. Dalia Grybauskaitė uždraudė viešinti jos asmeninius archyvinius duomenis, o visi žurnalistai, kurie domisi jos biografija, susigadina sau gyvenimą. Tačiau tiesa vis tiek kada nors išplaukia į paviršių, nepaisant to, kiek ją beslėptum, ir lietuviai vis tiek kada nors sužinos, ar juos valdė „Magnolija“ net ir tada, kai KGB jau buvo praeitis.

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));