Skaudus netekčių ruduo…
Eidama 89-uosius metus pas Kūrėją išėjo pedagogė PALMYRA VAIŠVILIENĖ, Nepriklausomybės Akto signataro ZIGMO VAIŠVILOS Motina.
Artimiau susipažinome 1991 metais sausio agresijos metu. Mažutė, trapi moteris kiekvieną rytą iš namų ateidavo į Šiaulių Sąjūdžio būstinę, užsiregistruodavo, kad važiuoja kartu su šiauliečiais budėti prie Parlamento ir skubėdavo į autobusus, kurie tokių keleivių į Vilnių laukdavo prie Saulės laikrodžio aikštės. Visą dieną vaikščiodavo apie Aukščiausiąją Tarybą, o vakare tais autobusais sugrįždavo namo.
Ir taip kasdien. Kartą jos paklausiau, ar buvo susitikusi sūnų, tuomet jau Lietuvos Respublikos Vyriausybės vicepremjerą ir kodėl nepasilieka nakvynei Vilniuje. Atsakymą beveik žodis žodin tebeprisimenu: „Nenoriu trukdyti, jis daug darbo turi.“ Ir prisipažino, kad jai taip ramiau – nuvažiuoja, pabudi prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų ir grįžta.
Taigi, mažutė, trapi, tačiau labai stipri moteris buvo… O jos sūnus tik visai neseniai apie šį mamos budėjimą sužinojo…
Labai mylėjo Lietuvą ir vaikus: savuosius ir tuos, kuriuos mokė. Tokia supratinga Meile visus apglobdavo, tad tesiilsi Ramybėje nuo visų žemiškųjų rūpesčių.
TE TVIRTAS NUOTOLINIS APKABINIMAS BEI UŽUOJAUTA PASIEKIA SŪNŲ, DUKRĄ IR VISUS ARTIMUOSIUS.
Atsisveikinti su PALMYRA VAIŠVILIENE artimieji, bičiuliai, buvę mokiniai kviečiami malda, dalyvavimu Šv. Mišiose, kurios bus aukojamos ŠV.JURGIO bažnyčioje pirmadienį, lapkričio 16 dieną, 7.30 val.
Laidotuvės vyks pirmadienį, lapkričio 16 dieną, 14.00 val. PALMYRA VAIŠVILIENĖ Amžinojo poilsio atguls Šiaulių miesto K.Donelaičio kapinėse.
Nuotraukoje gali būti: žvakės, ugnis ir augalas
Facebook komentarai
});}(jQuery));