Šiuo metu aš siekiu politinio prieglobsčio Nyderlanduose nuo Lietuvos mafijinės teisėsaugos

DSC 0002 Fotor
Sveiki

Kreipiuosi į jus norėdama papasakoti ir paviešinti per Europos ir Baltijos šalių žiniasklaida kaip esu persekiojima Lietuvos mafijinės teisėsaugos ir korumpuotų pareigūnų bei teisėjų . Mano vardas Ieva Jonauskienė . Esu lietuvos pilietė- politinė kalinė. Šiuo metu aš siekiu politinio prieglobsčio Nyderlanduose , kadangi Lietuvos institucijos desperatiškai manęs ieško ir persekioja ir siekia sureštuoti bet kokia to kaina man išsiųsti į Lietuvos kalejimo konclagerį ir ten su manimi susidoroti .Priklausau buvusiai Lietuvos politinei partijai -asociacija „Socialistinis liaudies frontas kurios nariai Giedrius Grabauskas, Algirdas Paleckis, Donatas Šulčas, įskaitant mane, yra politiškai persekiojami.  Priklausau buvusiai Lietuvos politinei partijai -asociacija „Socialistinis liaudies frontas kurios nariai, įskaitant mane, yra politiškai persekiojami. 
Mano istorija prasidėjo dar Lietuvoje. Nuo 2017 m., kai gyvenau Alytaus mieste, aš su dukrą. Kurį laiką teko gyventi prieš tai ir kauno .Patyrėme nuolatini institucinį smurtą ir neteisėtai kišimąsi į privatų šeimos gyvenimą Lietuvos vaikų gerovės tarnybos įgaliojant policijos , pradėjo persekioti mus , buvo daromos kratos mano namuose( be teismo orderio),tikrinami mūsų asmeniniai daiktai kraustomi, lietuvos institucijų nuolat buvo sekami kaip nusikalteliai niekur negalėjome niekur išvykti nei vienai dienai – be vaikų teisių tarnybos leidimo , buvo daromos mano šeimai spaudimas jautėmės kaip didžiausios nusikaltėlės, neturėjome normalaus gyvenimo.  Nors ir dienai išvažiavus ar kur paatostogauti , iš anksto raštu pranešus tarnyboms apie išvykimą jau būdavo mūsų paieška paskelbta visos tarnybos sukeltos ant kojų nuo policijos iki kalėjimo departamento ieškoma su vaiku per socialines tarnybas . Nors man tuo metu nebuvo paskirta lietuvos teismų jokio namų arešto ar prievolės likti namuose tam tikrų metų. Manau kad Lietuva apribojo mano laisvę neteisėtai.  Ne kartą klausiau tarnybų ką aš padariau jums kuom nusikaltau ,kad jus persekiojate mane ir mano vaikus kaip didžiausia nusikalteli. Aš nieko jiems ne-nusikaltau ir nieko nepadariau. Esu tvarkinga padori dirbanti neturinti žalingų įpročių( nerūkanti ir nevartojanti alkoholio) motiną.  
suemimas LI
Šitas teroras ir persekiojamas truko ne vienus metus. Lietuvos vaikų gerovės tarnybos ieško ir siekia bent menkiausios priežasties paimti iš šeimos kuo daugiau vaikų. Atimti vaikus iš tėvų globos namuose yra didelis verslas. Jie iš Lietuvos vyriausybės gauna tūkstančius eurų. Jų Logika, jų nuomone, bet jų tikslas pateisina bet kokias priemones. 2018 metų liepos 1 dieną buvo priimta nauja vaiko teisių reforma, leidžianti socialiniams darbuotojams persekioti normalias šeimas ir atimti vaikus. Po to tais pačiais metais Lietuvoje kilo didelis skandalas dėl iš tėvų atimtų vaikų, kilo didelis visuomenės pasipiktinimas. Negalėjau pakęsti ir toleruoti šito institucinio teroro nukreipto prieš nekaltas motinas ir jų vaikus . 2018 m. birželio 18 d., kol nebuvo įteisinta vaikų grobimo reforma, Kauno miesto vaiko teisių tarnybų atliko bandyma su mano vaiku. Tuo metu mano namo laiptinėje pagrobė mano mažametę 7 mėnesių dukrą Katalėją, nenurodydama priežasties kodėl ir nežinojau kur buvo išvežtas mano vaikas? Kur jį rasti?Iš to jaudulio Apskambinau visas ligonines ir visus vaikų namus . Niekas informacijos nepateikė. Verkiau ir sielvartauti buvau visiškoje nežinioje. Vėliau Išaiškėjo kad buvusios tuometinės kauno vaikų teisių skyriaus vadovės desperatiškų sprendimų buvo atimtas kūdikis iš manęs, priimdamu tokį spendimą jie netikrino faktnių aplnkybių nesikalbėjo su šeimą, nematę nei manęs nei vaiko, desperatiškai nusprendė atimti iš mamos kūdikį. Socialiniai darbuotojai kaip nukentėjusiai nuo smurto aukai, nesugebėjo suteikti normalios valstybės paramos ju veiksmai buvo pertekliniai ir nepagrįsti. Todėl tarnybos padarė mūsų šeimai didžiule traumą kuri turės pasekmių mano vaikui visa gyvenimui. po to pavyko įrodyti, kad mano dukrą Lietuvos vaikų teisių tarnyba pagrobė neteisėtai . 2018 m. spalio 1 d. dukra man buvo grąžintą aš ją parsivežiau iš laikinosios globėjos   grįžau į Alytų kartu gyventi tačiau mano šeimos vykdomasis valdžios persekiojimas tęsėsi. Pasakiau kad gana laikas pradėti kovoti supratau jeigu aš ne-kovosiu ir neginsiu žmogaus teisių tai tarnybos visiškai sužvėrėjo ir užlips ant galvos bus dar daugiau aukų .Nes tai liečia ne – tik mane bet ir kitus lietuvos piliečius vaikus. Privalėjau juos apginti. Veliau dalyvavau proteste prie Lietuvos Vyriausybės Seimo ir organizuoja mitingus, aktyviai  kviečiau juos protestuoti. Represijos tuo nesibaigė. Protestuodama aktyviai siekiau atkreipti visuomenės dėmesį ne-ne-pritardama šiam Lietuvos politiniam vaikų paėmimui iš šeimos, kai nėra būtina to daryti. Aš pati giniausi iš paskutiniujų ir ieškojau teisinės pagalbos. Už šiuos protestus sulaukiau tarnybu keršto, sukompromitavusi Lietuvos teisinę sistema. 2019 m. sausį įstojau į buvusią politinę partiją Socialistinis liaudies frontas ir tapau jų organizacijos nare. Kritikuodamakiekviena valdžios sprendimąpatekau į šitų tarnybų visišką akiratį ir kontrolękiekviename mano gyvenimo žingsnį sekė – Vaiko teisių apsaugos pareigūnai mano pasisakymus ar protestus prieš juos apskundavo visoms kitoms tarnyboms, perdavė mane įskaitant Lietuvos teismą, prokuratūrą,policiją ir Lietuvos specialiųjų tyrimų saugumo departamentą(STT).Vaikų teisių specialistai į mane pradėjo žiūrėti kaip didžiausia Lietuvos prieše ir kolaborante ir jų nuomonę reikia vaiką iš tokios atimti. Tada dar prievartą bruko mūsų šeimai savo socialinės paslaugas ir kišo pasirašyti konfidencialumo sutartis kurių mums tikrai nereikėjo. Konfidencialumo sutartis neleidžia nieko viešinti ir kalbėti institucijoms jiems nenaudingą. Aš tuos dokumentus atsisakiau pasirašyti ir vykdyti besąlygiškai ir aklai jų įsakymus nes taip būtų ribojamą mano žodžio ir saviraiškos laisvė. Man Nesutikus su jų reikalavimais vykdyti Tada jie pradėjo informacinis karas prieš mane ieškant galimų grėsmių priežasties iš atimti vaiką. Skleidė Dezinformaciją apie mane ir mano šeimą buvo nuolat klijuojama per Lietuvos socialinius tinklus ir viešąją žiniasklaidą, siekiant formuoti visuomenės nuomonę pateikiant kad esu blogas žmogus,iškraipant ir nuslepiant tikrąją tiesą.2019 kovo 5d aš sulaukiau tarnybų keršto vėl iš manęs buvo pasikesintą vėl atimti dukrą . tai padarė socialinės tarnybos ir vaiko teisių tarnybos slaptame atvejo vadybos posėdyje mane išvarė už durų, man nedalyvaujant kaip vaiko motinai už akių nusprendė atimti mano dukryte nepagrįstai kuri tuo metu neturėjo nei pusantrų metų amžiaus.

Mano dukra socialiniu darbuotojų įgaliojimų išvežė ir slaptai pagrobė iš Alytaus vaikų darželio lopšelio ir tą pačia dieną perdavė mano buvusiam vyrui Giedriui Jonauskui. Kuris yra abejotinos reputacijos nusikalstamo pasaulio atstovas 9 kartus teistas narkomanas paskutini dešimetį praleido įkalinimo,todėl neturėjo užmezgęs jokio ryšio su mano vaiku. Iki jam išeinant iš įkalinimo įstaigos dukrą jo išvis nepažinojo. Į Tuos faktus socialinės tarnybos neatsižvelgė visiškai. Jiems Rūpėjo tada tuo metu kaip greičiau atimti kūdikį iš motinos ir apginti jos interesus.Tuo Pačiu metu vaiką išvežė į Kretingą už 300 km nuo tuometinės mano gyvenamosios vietos Alytuje.Todėl savaime suprantama , kad dukros negalėjau džanai lankyti ir matyti.Pagrindinė priežastis kodėl Lietuvos vaiko gerovės tarnybos paėmė dukrą nes aš nevykdžiau tarnybų įsakymų nesutikau su jų sprendimais ir politika. Vėliau alytaus  socialinės paslaugų skyriaus vadovė Eglė Teresevičienė suklastojo dokumentus teikdama tikrovės neatitinkančia informacija apie mane teismui,teigdama kad aš ją asmeniškai persekiojau neva grasinau apskusti, agresyviai elgiasi su peiliais lakstau po socialini skyriu. tų pačių metų 2019 m. ištrauktos pažymos iš policijos kad tokių iškvietimų dėl manęs nei toje soc. įstaigoje nei apskritai  nebūtą tai įrodo ji apkaltino mane nebūtais dalykais taip siekdama atimti iš manęs vaiko globą.Šitą vedėja yra korumpuota Eglė Teresevičienė toliau ten dirbą yra nebaudžiamą ir neliečiama ir toliau grobią iš šeimų kitus vaikus klastodami dokumentus ir kaltinama nebūtais dalykais.

Prieš vienus metus gavau ne viena laišką su grasinimais iš tos pačios kauno vaiko teisiųapsaugos pareigūnės Sigitos Padriežienės, kuri prisidėjo aktyviai dalyvaudama prie mano sūnaus ir dukros pagrobimo. ji laiške minėjo, kad mane ištiks toks pat likimas, kaip ir kitus Socialistinio laiudės  fronto narius būsiu suimta. ji leido suprasti, kad esu Lietuvos priešas ir parašė, kad esu priešiškai veikiu  Lietuvos Respublikai. pagrasino, kad perduos mane visoms Lietuvos Tarnyboms,turiu tų laiškų kopijas.
2019 m. birželį buvo įsilaužę į namus ir pasikesinta mane nužudyti.Įtariu, kad Lietuvos valdžios autoritetai jį pasamdė mane nužudyti. Šį nusikaltimą padarė pažįstamas vyras Robertas Kadasevicius bandė mane pasmaugti uždusinti su pagalve ir laikė suėmus už kaklo .Laimei,tada pavyko apsigint kruvina grumiausi savo namuose . man buvo prieš grasinama susidoroti. Šis žudikas iki šiol yra laisvėje vaikšto tarp žmonių jis yra neliečiamas ir saugomas Lietuvos prokuratūros .
Nepavykus nužudyti manęs mafijinė Lietuvos Teisėsauga griebėsi kitų veiksmų prieš mane. 2019-07-12 Lietuvos prokuratūra per Kretingos policijos komisariatą man iškėlė ir sufalsifikavo mano atžvilgių baudžiamąją bylą pagal buvusio vyro Giedriaus Jonausko pareiškima apkaltinant dėl tariamų sms žinučių socialinio tinklo facebook paskyroje. Žudikas Robertas Kadasevicius Kauno prokuratūros kurioje vyko mano bylą dėl pasikesinimo į mano gyvybę buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės jam panaikinti kaltinimus su sąlyga jeigu jis šioje naujoje byloje kurioje esu kaltinama aš sutinka duoti parodymus prieš mane. Aš esu nekalta. Kadangi šioje byloje prokurorai neturi jokių patvirtinančių įrodymų, pagrįsti mano kalte yra tuo siekiama mane nuteisti remiantis tik tais melagingais parodymais kuriuos dave prieš mane liudydamas Robertas Kadasevičius. Kiek vėliau paaiškėjo kad aš neturėjau galimybės prisijungti ir naudotis savo buvusia socialinio tinklo paskyra Facebook „nes ji buvo nulaužta ir mano duomenimis pasinaudojo tretieji asmenys yra jų rašytiniai parodymai duoti policijai kad jie patys patvirtina jungdavosi prie mano paskyros ir ją disponavo. Policiją šitų aplinkybių ir mano pareiškimų iki tol tirti nenorėjo jeigu ir pradėdavo vėliau nutraukdavo tyrimus.. Tačiau kad aš nukentėjau nuo elektroninių duomenų vagystės lietuvos teismui ir prokuratūrai mano pateikti įrodymai buvo visiškai nesvarbus jie jų nevertino tinkamai .  Lietuvos teismas manęs kaltinamosios pirmiau net neišklausė mano parodymų , mano šalių liudytojų parodymų siekia pirmiau mane suimti ir įkalinti neįrodžius mano kaltės dar nenuteista manęs nepripažinus kalta iki galo neišnagrinėjusbylos .o to, man būnant Lietuvoje, kai vyko iki tyrimias ir apkaltino mane nebūtų nusikaltimu tariamų šmeižtu pagal BK. 154 str. 2dali ir kiek vėliau šį bylą buvo perduota į Alytaus apylinkės teismui teisėjai Ingai Liubinienei ir prokurorei Linai Eviltienei, Lietuvo prokuratūra apribojo teisę be jų leidimo išvykti iš Lietuvos teritorijos, be jų leidimo negalėjau išvykti iš savo gyvenamosios vietos ilgiau nei 7 dienoms.be lietuvos prokurorų leidimo negalėjau nei įsidarbinti, nei normaliai gyventi nei matyti savo vaikų. Kai bandžiau pas mane įsidarbinti, Lietuvos prokuratūra neteisėtai atėmė mano asmens dokumentą ir 4 mėnesius taip atimdami iš pilietines teises skųstis aukštesnėms Lietuvos institucijoms.iš mafinės teisėsaugos asmenų buvo grasinama nužudyti iki tol aš buvau kankinama ir tapau ne kartą savo šalyje smurto auką. supratus kad aš lietuvoje teisingumo nesulauksiu ir kad tai vyksta politinis susidorojimas su manimi siekia nekaltai nuteisti ir įkalinti mane ilgam. Nes mano advokatas Vaidas Jurčiukonis tinkamai manęs neatstovavo ir grasino man kad jie taip ir padarys.Įtariau kad advokatas mano galimai papirktas nes dirbą lietuvos tarnyboms o ne man, 2021 m. rugpjūčio 12 d. nusprendžiau išvykti iš šalies ir nelegaliai pabėgau iš Lietuvos Respublikos tuo pažeisdamas Lietuvos įstatymus ir kardomasias priemones kurias man skyrė prokuratūra. Aš paskutinį pusmetį dirbau Olandijoje ir gyvenau nuomodamasi būstą.Tačiau man ten teko susidurti su darbdavių sukiavimų ir žmgaus teisių pažeidinėjimų.
Kai išvykau iš šalies, buvau persekiojama ir sekama. Reguliariai bandžiau dalyvauti visuose teismo posėdžiuose pagal savo galimybes , jungtis prie vaizdo konferencijos būdu. I2021 m. rugsėjo 28 d. vyko Alytaus apylinkes baudžiamosios bylos teismo posėdis aš prie jo prisijungiau 15minučių vėliau dė sudarinėjamų man techninių kliųčių pateikiau išrašus kad negalėjau prisijungti laiku. Teisėja apkaltino melagingai kad išvis neprisijungiau nusprendė tą dieną išdavė nutartį įsakymą , kad paskelbė mano paiešką įgaliodama per Lietuvos policija mane surasti ir priverstinai jėga atvesdinti į teismą . Toliau vyko mano paieška -medžioklė kuria buvo pavesta atlikti gerai žinomas Alytaus vyriausiojo policijos vyr. tyrėjas Deividas Pašukonis ir Klaipėdos konvojaus viršininkė Rita Abromavičienė . Jie man nuolat skambineja nepaliaujamai bandė susisiekti skambino po 50 kartų į diena norėdami nustatyti mano buvimo vieta susekti manęs ieškojo per visą lietuvą nuo Alytaus iki klaipėdos . Rašė ir laiškus  nuolat reikalavo pasakyti savo dabartinė buvimo vietą. Žinojau , kad mano byloms daro poveikį mano buvęs vyras Giedrius Jonauskas . Bijodama mano gyvybės  ir sveikatai iškils grėsmė  jis sužinos kur esu per policija prokuratūra nesakiau teismui savo buvimo vietos ir slėpiau , kad esu Olandijoje.   
Lietuvos teisinis teismų ir teisėsaugos nihilizmas jau pasiekė visišką apogėjų. 2022 m. Sausio 10 d., Paskutiniame vykusiam teismo bandžiau prisijungti ir tinkamai dalyvauti. Tada buvau prisijungęs prie teismo internetinio vaizdo pokalbio, važiuodama tuo metu traukiniu per Amsterdamą į Ter Apelį.Teisėja Inga Liubinienė tardė mane paskutiniam posedyje kaip kagebystė paklausė kur aš esu ir kur kokia kryptimi vykstu. Melavau, kad esu Lietuvoje, nes bijojau, kad Lietuvos teismai su policija mane suseks ir korumpuota mafija mane nužudys .Tada teisėja Liubinienė mane tardydama liepė man parodyti traukinio langą kad identifikuotų mano buvimo vietą. tiesioginėje transliacijoje pro traukinio langus parodžiau ir jį pamatė, kad ši kita šalis – ne Lietuva.Ji pasakė , kad čia neištolo nepanašu į Lietuvą aplinką jai atrodė kitokia. Jinai rėkė , kad aš meluoju. Aš nepasidaviau jos provokacijoms ir tardymas ir nesakiau savo tikrosios buvimo vietos teisėja toliau reikalavo pasakyti kur esu ir parodyti traukinio bilietą. Inga liubinienė  grasino man kad jeigu to nepadarysiu  ji man skirs suėmima ir mane išsiųsį kalėjimą. galiausiai aš pasakiau kad teisėjai , cituoju: „neturiu ką kalbėti su korumpuotais ir kad kreipiuosi tarptautinės apsaugos prašysiu nuo persekiojimo jei reikės bet manęs taip lengvai jie nesurištos viską paviešinsiu ką daro .
Po mano šitų žodžiu Prokurorė Eviltienė ir teisėja Liubinienė nusigando. nutraukiau šią vaizdo pokalbio konferencija kadangi tuo metu turėjau išlipti iš traukinio . Akivaizdų, kad Policija neatliko tinkamai ikiteisminio tyrimo veiksmų nėra jokios nusikaltymo sudėties todėl teisėja Ingai Liubinienei teisėjant Pavedus teismui dirbti už pačia policija ir tardo mane naudojant kagbistinius metodus .Aname teisme teisėja sakė kad įrodymai dar tik renkami kas akivaizdu kad nebuvo atlikti tinamai visi ikiteisminio tyrimo veiksmai ir ivertintinti tinkamai faktines aplinkybes. Dar tą pačia dieną iškarto po  paskutinio Lietuvos teismo posėdžio nelaukdama kol mane Lietuva susisieks pasiprašiau politinio prieglobsčio Olandijoje.
Tačiau Nyderlandų vyriausybė nenori man suteikti politinio prieglobsčio, nes mano, kad Lietuva yra saugi šalis, bet taip nėra. jie neatsižvelgia į mano tikrąją padėtį, kas man gresia Lietuvoje. Noriu papasakoti, kas nutiko toliau po to, kai Nyderlanduose prašiau politinio prieglobsčio: kai per pastarąsias dvi savaites kreipiausi dėl prieglobsčio, Nyderlandų policija paėmė mano asmens dokumentą – pasą ir tuo pačių atėmė galimybę oficialiai priimti prieglobstį. įsidarbinti ir išsinuomoti būstą. Nebuvo įmanoma to padaryti be asmens dokumento. Paskutines dvi savaites buvau Nyderlanduose ir visą laiką laukiau savo prieglobsčio procedūros diskriminuojamas kaip europietis, man buvo pasakyta, kad aš neturiu teisės gyventi ar pasilikti COA prieglobstyje. Ir kad aš jokių teisių neturiu čia, .nes prieglobsčio centras centras atsisakė mane priimti ir duoti lovą .Palikau gatvėje laukti procedūros. Buvau išvykęs ieškoti prieglaudos netoli Eindhoveno miesto. Eindhoveno prieglaudos nenorėjo manęs priimti ilgiau nei dvi dienas, nes buvau ne iš miesto, kuriame man buvo taikoma politinio prieglobsčio procedūra..Man buvo tokia sudėtinga padėtis. Verkdavau kasdien nežinodama kur man dėtis. Atėmė pasą ir pavertė mane bename. Per ta laiką kol aš ieškojau pastogės ir verkiau Olandijos gatvėje. 2022 Sausio 18 d. netgi paprašė politinio prieglobsčio Nyderlanduose. Lietuvos teismas man paskelbė verdiktą Man išduotas arešto orderis. Vadinasi, ilgam įstrigusį Olandijoje. Aš negaliu grįžti į Lietuvą, jei kirsiu Lietuvos sieną, būsiu suimtas. Lietuvos teismo dar nesu nuteistas, bet pirmiausia bando mane suimti, kai nebus įrodyta mano kaltė. Nepasitikiu teismais Lietuvoje. Tai nėra teisingumas. Jie sugriovė visus teismų sprendimus. Lietuvos vyriausybė visus sprendimus priėmė prieš paskelbdama oficialius jai anksčiau žinomus dokumentus. Lietuva su tokiais sprendimais pažeidžia visas tarptautines Europos žmogaus teisių konvencijas ir negarantuoja mano teisės į teisingą teismą.
Po dviejų savaičių man paskyrė  advokatą ir jis paprieštaravo prieglobsčio centrui dėl tokio sprendimo. Mano olandijos advokatas apgynė mano teises, galiausiai 2022 sausio 24 d. Prieglobsčio centras sutiko mane priimti ir suteikti kambarį. Dabar esu vienintelis Europos pilietis, gyvenantis pabėgėlių centre. Kitų pabėgėlių iš Europos šalių čia nėra. Daugelis čia atvyko iš Sirijos, Pakistano, Irano ir kitų tolimų trečiųjų šalių.
 Prieš tai pernai bandžiau išsiųsti bylą prieš Lietuvą į Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetui. Siekiu iškelti Lietuvai tarptautinę bylą, bet, deja, negalėjau išmokėti Lietuvos-Rusijos advokatui likusios 2500 eur sumos. Stengiuosi dirbti Nyderlanduose po 6 mėnesius kiekvieną gautą atlyginimą, kurį siųsdavau tam Lietuvos-Rusijos advokatui ir jam pervedžiau tik 600 eurų. Mano pinigai baigėsi. Aš neturiu pinigų. Mano advokatas Olandijos Michiel van Woensel man pasakė, kad prieglobsčio procesas vyksta, aš šiuo metu negaliu dirbti. Jis man paminėjo, kad jei bandysiu įsidarbinti, Olandija sustabdys mano prieglobsčio procedūrą. Kas man atrodo tikrai neteisinga. Manau, kad Nyderlandų vyriausybė neleisdama man dirbti pažeisdama mano žmogaus teises.  Jei negaliu dirbti tai negaliu apginti savęs ir savo vaiko kuris liko Lietuvoje ir mamos nemato .Negaliu išsiųsti savo bylos dėl pagrobto mano kūdykio prieš Lietuvą Jungtinėms Tautoms. Vis dar esu tokioje situacijoje, kai turiu kovoti už savo laisves ir negaliu matytis su dukra. Tačiau Olandijos valdžia nesuteikia mums tokios galimybės pasiimti savo dukros ir jos parsivežti.. Aš pati neturiu teisinio išsilavinimo , kad galėčiau tinkamai apsiginti. Dėja ir Olandijoje teisininkų paslaugos kompensuojamos tik dalinai už visas kitas man teks prašant politinio prieglobsčio sumokėti pačiai. Lietuva teisminiuose procesuose daugelių atvejų paliko be advokato ir tinkamos teisinės apsaugos.  Daug metų viena kovoju Lietuvos teismuose, rengiu savo ieškinius ir skundus. Todėl dirbant su dokumentais namuose labai pablogėjo regėjimas. Jei nenešioju specialių dioptrijų akinių, galiu visiškai apakti, todėl man labai reikia nusipirkti akinius nuo vaikystės, mano akys buvo silpno regėjimo. Man buvo vaikystėje atlikta keletas akių operacijų, nes mano regėjimas silpsta kiekvieną dieną ir gali visiškai susilpnėti. Man reikia finansinės pagalbos kovojant su Lietuvos vyriausybe, kad perduotų savo bylą Jungtinių Tautų Komitetui dėl mano vaiko grobimo ir žmogaus teisių pažeidimų, nes šiuo metu negaliu sumokėti likusios sumos Lietuvos-Rusijos advokatui Stanislovui Tomui – įdarbinus pernai. rugsėji. Aš kovoju su korumpuota lietuvos valdžios sistema . Stengiuosi įtraukti, kad Lietuvos respubliką atsakingai prisiimti atsakomybę už tai ką blogai padarė ir savo šeimai. Manau, kad turime imtis tarptautinių veiksmų kad jie atsakytų už tai ką padarė.
 Kasdien gyvenu su baime, kad būsiu išduotas Olandijos Lietuviai ir bijau būti nužudyta ir baigti gyvenimą kalėjime . Nuo to priklauso ir mano gyvybė bei man vaikų likimai ir ne tik mano vaikų likimai bet ir visos Lietuvos vaikų likimai.  Nes leituvos teismai atiminėdami vaikus tpritaiko tokias teismų praktikas. Jeigu nors vienas išdrįs pasikreipti dėl mūsų vaikų ir juos apginti .Lietuvos teisinis nihilizmas gali užsibaigti kartą ir visiems laikams.
Nenoriu mirti viena Lietuvos konclageryje . Prašau neleiskite jiems manęs nužudyti ir politiškai su manimi susidoroti. Kartu susivienyje galime kovoti ir pakeisti mūsų piliečių  likimus.
Aš kaip pabėgėlis iš Olandijos vyriausybes negaunu jokios finansinnės pagalbos tik tiek kad suteikė laikina pastogę(lovą) ir duoda 1karta per diena maisto sausą davinį . Mes pabėgėliai negauname ten nei šilto maisto nei būtiniausių rūbų. Būsiu labai dėkingas, jei galėsite finansiškai paremti ar kitaip prisidėti prie šios mano sunkios kovos . Šiuo metu man labai būtų reikalinga bet kokia finansinės ir materialinės paramos Yra renkami pinigai apmokėti teisines paslaugomis.Prašome paaukokite man ir nelikite abejingi bent po 2 -eurus kiekvienas jūsų paaukotas eurais man labai svarbus.

Žemiau yra nurodyta mano europietiškos sąskaitos numeris . į kuria paaukoti galite pervesti pinigus. Pavedimo paskirtyje siusdami nepamirškite nurodyti Auka.

Ieva Jonauskiene IBAN: MT63PAPY36836000002676370029981 The beneficiary’s bank: Papaya Ltd BIC: PAPYMTMTXXX.
 
pagarbiai Ieva Jonauskiene
Facebook komentarai
});}(jQuery));