Siūloma rengti referendumą dėl covid-19 vakcinos

covid

covid

 

LR Seimo valdybai Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai

Gedimino pr. 53, Vilnius Daukanto a. 3, 01122 Vilnius

 

Lietuvos visuomenės taryba

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila, zigmas.vaisvila@lrs.lt

Buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas

 

2020 m. gruodžio  23 diena

Vilnius

  1. https://www.worldometers.info/ duomenimis, Lietuvoje gyvena 2722280 gyventojų, kuriems atlikti 1 493 171 testai dėl COVID-19 ligos, t.y. tikrinta daugiau kaip pusė gyventojų. Oficialiai skelbiama, kad šiuo metu šia liga serga 57 330 žmonių, ligoninėse gydomi 2353, reanimacijoje – 198 žmonės. Tai yra atitinkamai tik 4,1% ir 0,34% visų oficialiai sergančiųjų, t.y. ne tik COVID-19 liga.

 

  1. 2. Viešai skelbiama, kad testai dėl COVID-19 ligos pradėti gaminti 2020 m. sausio 23 ir kad nustatyta tvarka jie nesertifikuoti. 22 mokslininkų tarptautinė grupė, atlikusi tyrimus, paskelbė šiems testams naudojamų reagentų patikimumą ir nustatė, kad net apie 97% jų nenustato tikros diagnozės (https://cormandrostenreview.com/report/ ; https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/).

 

  1. Oficialiai skelbiama, kad nuo 2020 m. vasario mėn. iki spalio mėn. pabaigos užkrėstųjų COVID-19 liga buvo 14 824 žmonių (priedas 1 – statistikos duomenys), o nuo lapkričio mėnesio iki gruodžio 18 d. (t.y. per pusantro mėnesio (priedas 2 – statistikos duomenys)užsikrėstųjų padaugėjo iki 106 210, t.y. per pusantro mėnesio 91 386, nors per pirmuosius 8 mėnesius jųnebuvo ir 15 000. Tad oficialiai skelbiama, kad užkrėstųjų padaugejo daugiau nei 6 kartus per pusantro menesio, nors šalyje paskelbtas karantinas ir dauguma žmonių yra namuose.

 

  1. Lietuvoje praktiškai nebenustatinėjami kiti virusiniai susirgimai. Dėl naudojamų nepatikimų testų praktiškai visi virusiniai susirgimai, identifikuojami pagal analogiškus ir panašius požymius, klaidingai priskiriami susirgimams COVID-19 liga.

 

  1. Skelbiama, kad jau šiemet pradedamas masinis Lietuvos gyventojų skiepijimas vakcinomis, kurios nustatyta tvarka ne tik nepatikrintos, bet ir yra eksperimentinės. Europos vaistų agentūra (EVA) politiškai spaudžiama suteikti Europos Sąjungai vienerių metų sąlyginį leidimą prekiauti „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcina nuo koronaviruso, nepatikrinus jos moksliniais pagrindais, tačiau sprendimo nėra priėmusi. 2021 m. sausio 6 d. planuojama priimti sprendimą dėl JAV bendrovės „Moderna“ sukurtos vakcinos. Įprastai EVA trunka kelerius metus. EVA planuoja suteikti vaistų kūrėjams sąlyginę pardavimo teisę Europos Sąjungoje esant ekstremaliai visuomenės sveikatos padėčiai.

 

  1. Pagrįstai manome, kad esant nepagrįstai ir nepatikimai ligos COVID-19 testavimo situacijai, dėl ko šiai ligai nepagrįstai priskiriami susirgimai kitomis virusinėmis ligomis, duomenys apie kuriuos šiemet nebeskelbiami, taip pat siekiant masiškai paskiepyti Lietuvos žmones eksperimentinėmis ir nustatyta tvarka nepatikrintomis vakcinomis, netgi tomis, kurios sukurtos genų inžinerijos technologijomis, kurių produktai nežinomais ir neištirtais būdais įtakos žmogaus genetiką (tai iki šiol buvo leidžiama tik išskirtiniais atvejais, gręsiant žmogaus gyvybie), taip pat matant beatodairišką šių vakcinų gamintojų konkurenciją, tokiais veiksmais maža lietuvių tauta taptų eksperimento subjektu. Viešai paskelbta, kad JAV farmacinės įmonės „Pfizer“, „BioNTech“ ir „Moderna“ įstatymu atleidžiamos nuo atsakomybės dėl jų sukurtų vakcinų nuo COVID-19 panaudojimo pasekmių.

 

  1. Lietuvos Respublikos Konstitucija nustato, kad Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai (2 straipsnis), kad niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių, kad Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką (3 straipsnis), kad valdžios galias riboja Konstitucija, o valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (5 straipsnis), kad kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija (6 straipsnis).

Todėl pagrįstai manome, kad masinis eksperimentas su lietuvių tauta ir jos likimu yra vienas svarbiausių Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimų, kurie turi būti sprendžiami referendumu (9 straipsnis). Todėl vadovaujantis išdėstytu ir LR Konstitucijos reikalavimais, kviečiame ir reikalaujame, kad šiuo mūsų Tautos Pagrindinio Įstatymo nustatytu atveju referendumą neatidėliotinai paskelbtų Seimas. Valstybės vadovas taip pat atsakingas už Tautos išlikimą.

Nepagrįsti pavienių politikų ir jų patarėjų vieši bravūriški pareiškimai apie galimai saugias vakcinas, nepagrįsti moksliniais faktais, diskredituoja Valstybės institucijas ir yra neatsakingas piktnaudžiavimas valstybinės valdžios vardu ir galiomis, veikimas prieš Tautą be jos valios.

 

  1. Kviečiame ir reikalaujame Respublikos Prezidentą ir LR Seimą gerbti Lietuvos žmones ir Tautos valią. Todėl vadovaujantis LR Konstitucijos 9 straipsniu kveičiame įstatymų nustatyta tvarka skubiai paskelbti LR Referendumą dėl nepatikrintų ir eksperimentinių vakcinų nuo COVID-19 ligos naudojimo Lietuvos Respublikos piliečiams.

 

 

Priedai – statistikos duomenys

 

Lietuvos visuomenės tarybos Valdybos vardu:

 

 

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

 

 

Buvęs LR Seimo narys Audrius Nakas

Facebook komentarai
});}(jQuery));