Šiukšlynų mafija Gerovės valstybėje

Vykdomasis rastas 20211130

                      Šiukšlynų mafija Gerovės valstybėje

Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnyje nustatyta, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, jam neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Reiškiu savo nuomonę, požiūrį, žinomus faktus, susijusius su tikrais įvykiai Dzūkijoje, kaip žemiau absoliutaus skurdo ribos 210,00 Eur šalpos neįgalumo pensiją gaunančiam Lietuvos piliečiui Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai tenkino UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ prašymą ir priteisė Lazdijų rajono savivaldybės administracijai 619,72 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, tačiau teismas, remiantis įstatymais, neįpareigojo tinkamai atlikti komunalinių atliekų(šiukšlų) išvežimą iš atliekų surinkimo konteinerių. Išvertus į žmonių kalbą: šiukšlių yra ar nėra, jas išveža ar neveža mokėk tik kiek teismas priteisė. Teisėjai J.Vitunskienei administracinėje byloje buvo pareikštas nušalinimas dėl teisėjos vykdomos jurisdikcinės veiklos – teisingumo vykdymo, teismo pirmininkas nušalinimą atmetė. Neįgalumo pensiją gaunančio piliečio apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė 2021 m. lapkričio 3 d. nutartimi ir Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2020 m. lapkričio 4 d. sprendimą paliko nepakeistą. Šioje byloje atsiliepimo į apeliacinį skundą teismui nepateikė nei UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ nei Lazdijų rajono savivaldybės administracija(tretysis suinteresuotas asmuo). Lazdijų rajono savivaldybės administracijai priteista 619,72 Eur vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą buvo sumokėta 2021 m. lapkričio 3 d.  UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ užsigeidė nesąžiningai „lobti“ iš mažas pajamas gaunančio asmens t.y. iš socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai teisėja Janina Vitunskienė 2021-11-30 išduoda vykdomąjį raštą UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl 619,72 Eur išieškojimo už vietinės rinkliavos komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą. Teisėjos J. Vitunskienės išduotame vykdomajame rašte nurodyta: „Išieškotojas: UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras,  esanti adresu: Vilniaus g. 31, 62112 Alytus, įmonės kodas 250135860, a/s LT 147400014572923810, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, banko kodas 74000“. UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“  paslaugos neatliko, komunalinių atliekų nerinko, šiukšlių nevežė, tačiau vykdomąjį raštą neva skolos išieškojimui iš teismo išsireikalavo. Vadinasi po 619,72 Eur reikia sumokėti UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijai(kuriai jau sumokėta) – tai tyčinis jau esančių įstatymų, taisyklių ir nuostatų iškraipymas. Vykdomojo rašto 2021-11-30 išdavimas UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“  vertintinas, kaip neįgalaus Lietuvos piliečio orumą žeminantis elgesys. Europos žmogaus teisių konvencijos 3str. nustato, kad su niekuo negali būti žeminančiai elgiamasi. Teismai yra tik pastumdėliai, nes priima tokius korupcinius sprendimus, kurie naudingi šiukšlių mafijai.

 

Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas atsakingo valdymo principas įpareigoja valdžios institucijas tarnauti žmonėms, iš esmės spręsti teisės aktų nustatyta tvarka jų kompetencijai priskirtus klausimus, nes yra susiję ir su mažas pajamas gaunančių asmenų, socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesais. Neteisėtas ir neproporcingas reikalavimas mokėti vietinę rinkliavą už Šventežerio miestelyje neteikiamas ir pažeidžiančias proporcingumo principą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, nes komunalinės atliekos(šiukšlės) iš atliekų surinkimo konteinerių nevežamos. Tai prieštarauja Europos Sąjungos teisei, proporcingumo, sąžiningumo ir teisingumo kriterijams, bet ir pažeidžia žmonių teises ir teisėtus interesus. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017-12-27  sprendimas Nr. 5TS-1138 yra UAB “Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ pasipelnymo šaltinis ir akivaizdu kaip iš melo teismuose „gaminama“ teisė. Šiukšlynų mafijai milijoninis pelnas vis rodosi per mažas, nes nuolat didinama kaina už kvadratinį metrą. Tokio tyčiojimosi ir žmonių niekinimo, kokį girdime ir patiriame šiandien Lietuvoje nebuvo net gūdžiais sovietiniais laikais, todėl ir tuštėja miestai, kaimai ir miesteliai.

Roma Valinčienė

Facebook komentarai
});}(jQuery));