Signatarės Zitos Šličytės antikonstituciniai blūdai

 

 

 

Šiaip tai esu signatarės Zitos Šličytės šalininkas ir gerbiau jos pasisakymus. Tačiau straipsnio [1] skaitydamas, kuriame ji, kaip LR Konstitucijos viena iš kūrėjų, išsakė padoriam teisininkui netinkamus argumentus, priverčia keisti nuomonę.

 

Tai pačia proga konstatuoju signatarei Zitai Šličytei, kad ji kartu su kitais signatarais ir Vytautu Landsbergiu priekyje, 1992-07-09 priėmė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą jame įtvirtindami NELYGIOS ir NETIESIOGINĖS rinkimų teisės principus, kai LR Konstitucija ir tuo laiku galiojęs Laikinasis Pagrindinis Įstatymas buvo įtvirtinę LYGIOS ir TIESIOGINĖS rinkimų teisės principus. Taigi kaltinu signatarę Zitą Šličytę prisidėjus griaunant Lietuvos valstybės teisinius demokratinius pagrindus iš pačios esmės. Nors už 1990-03-11 Nepriklausomybės Aktą esu dėkingas visiems signatarams.

 

Paradoksalu, tačiau būtent Nepriklausomybės Aktas taip pat yra ir ta saldi apgaulė, leidžianti nematyti įvykdytos antikonstitucinės afioros išsilaikyti antikonstituciniams okupantams, kolaborantams valdžioje.

 

O dabar konkrečiai ką sako [1] Z. Šličytė: “- Pilietybė gali būti suteikiama ne tik pagal teritorinį gimimo principą ar pagal tėvų kilmę. Taip pat tais atvejais, kai šalyje žmogus išgyvena nustatytą laiko tarpą, moka kalbą ir duoda priesaiką valstybei. Tačiau dabar dvigubos pilietybės klausimą daugiausiai kelia tie, kurie išvyko jau iš Nepriklausomos Lietuvos ir daugiausia dėl ekonominių priežasčių. Mūsų emigrantai, priimdami kitų šalių pilietybes, nori sau tam tikrų privilegijų.


 Bet pilietybė nėra tik suvenyras.
Visiškai pamirštama priesaikos prasmė. Globalaus pasaulio ideologijos fone priesaika visiškai nuvertinama. Buvo laikai, kai įvairiose srityse priesaikos sulaužymas grėsė mirties bausme. Dabar prisiekinėjame, kam tik norime. Kaip ir šeimoje – prisiekiame jau su mintimis apie galimybę išsiskirti. Todėl, manau, kad tie, kurie prisiekė kitai valstybei ir įgijo pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės turėti negali.

 

Labai gražiai, pakiliai skamba ponios Z.Sličytės pasakymas “kurie išvyko jau iš Nepriklausomos Lietuvos”. Formaliai teisingai, tačiau kai Lietuvoje iš visų LR piliečių 1992-07-09 LR signatarai su Vytautu Landsbergiu Seimo rinkimų įstatyme įtvirtino NELYGIĄ ir NETIESIOGINĘ rinkimų teisę, tai yra palikdami visus LR piliečius be konstitucinės lygių ir tiesioginių rinkimų teisės, tai yra palikdami LR piliečius beteisiais vergais, kalbėti apie Nepriklausomą Lietuvą yra pilnai NEPADORU ir neteisėta. Lietuva yra okupuota antikonstitucininkų, kitaip tariant hibridinių stribų, kurie per visus 7 Seimus niekaip nesugeba, nenori ir principingai kaunasi prieš Konstitucijoje įtvirtintas piliečių teises rinkti savo  valdžią pagal lygią ir tiesioginę rinkimų teisę.

 

Toliau dar gražiau. Ponia Z.Šličytė sako, kad “Mūsų emigrantai, priimdami kitų šalių pilietybes, nori sau tam tikrų privilegijų.” Emigrantai, tarp kurių gali būti pačių įvairiausių žmonių su įvairiausiomis nuomonėmis, nenori kitoje valstybėje BŪTI VERGAIS, būti beteisiais visuomenės nariais, kai moka mokesčius. O Lietuvoje tie kurie moka mokesčius neturi konstitucinės teisės rinkti savo valdžią pagal Konstitucijoje įtivirtintus lygios ir tiesioginės rinkimų teisės principus. Turėti kitos šalies, kurioje gyvena ir moka mokesčius, pilietybę yra jų tos šalies konstitucinė teisė, kuri yra įtvirtinta ir LR Konstitucijos 12 str. 2-je dalyje “Išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.” Šią konstitucinę nuostatą yra ne kartą logiškai ir teisingai išaiškinęs LR Konstitucinis teismas, kad “Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.”. 

 

Tačiau LR Konstitucinis Teismas, veikdamas kaip hibridiniai stribai, tai kas yra visiškai  logiška ir teisinga pagal LR Konstituciją, kad “Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.”  pradėjo aiškinti visiškai aiškų sakinį lygiai atvirkščiai pakeisdami žodžio “atskiras” reikšmę ir tuo būdu pakeisdami Konstitucinio sakinio prasmę į priešingą, tai yra įvykdydami konstitucinį nusikaltimą. Konstitucija nesuteikia teisės LR KT keisti Konstitucijos prasmę net ir naudojant “konstitucines dvasias”. Apie tai daugybę kartų yra rašyta, LR KT ir Seimas yra informuoti, tačiau veikdami piktybiškai prieš LR Konstituciją, LR KT teisėjai niekšingai neatkuria konstitucinio teisingumo. Kaip matome tą pačią niekšybę kartoja ir antikonstitucininkė, konstitucijos kūrėja?, signatarė Zita Šličytė: “Todėl, manau, kad tie, kurie prisiekė kitai valstybei ir įgijo pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės turėti negali.”. 

 

O juk, kaip Konstitucijos kūrėja, teisininkė Z.Šličytė privalėtų suprasti, kad LR Konstitucijos 12-o straipsnio 1-oje dalyje įtvirtinta “Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant .” niekaip negali būti atimta, nes niekas negali turėti aukštesnės juridinės galios nei pati LR Konstitucija. Tačiau faktas, Lietuvos valdžia nenori girdėti ir suprasti, nes Lietuvą valdo hibridiniai stribai, antikonstitucininkai. Ne be reikalo kgbistai užslaptinti viso 100 metų. Tik hibridiniai stribai taip ir gali sugalvoti.

 

Ponia signatarė Zita Šličytė į dviejų pilietybių klausimą įpina ir priesaiką “Visiškai pamirštama priesaikos prasmė.”.

 

LR Konstitucijoje nėra tokio sakinio, kuris dviejų pilietybių klausimą susietų su kitoje valstybėje padaryta priesaika. Priesaika kitoje valstybėje niekaip nepanaikina LR Konstitucijos veikimo, tai reiškia, kad pagal LR Konstitucijos 12-ą straipsnio 1-mos dalies nuostatą “LR pilietybė įgyjama gimstant….” negali būti atimama, nes įtvirtinta aukščiausių įstatymu – Konstitucija ir tokie LR piliečiai atskirais atvejais “…kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.” Jeigu lietuvis yra lietuviu, o ne homosovietiku, tai žodį “atskiras” supranta kaip “tai kas nėra kartu”, arba pagal Didžiajame Lietuvių kalbos žodyne pateiktą panaudojimo pavyzdį, tai kas “atskirai gyvena”. Tai visumoje reiškia, kad asmuo įgijęs LR pilietybę gimstant, kai atskirai, ne Lietuvoje gyvena “…kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.” O tai yra tiksliai priešingai, kaip teigia konstitucinis nusikaltėlis, propagandistas LR KT pirmininkas Dainius Žalimas [4]: niekas negali būti. 

 

Tai ponios signatarės Zitos Šličytės belieka paklausti, kokiai Valstybei ir kokiai Konstitucijai ponia signatarė prisiekė ir yra atsakinga, kaip ir kiti signatarai, už LR pagrindinių demokratinių konstitucinių lygios ir tiesioginės rinkimų teisės atėmimą, LR piliečių pavertimą vergais ir yra atsakinga už antikonstitucinę propagandą dviejų pilietybių klausimu. Tokios nuostatos paverčia ponia signatarę Z.Sličytę hibridinių stribų propagandos skleidėja. Pagal Vikpediją “19611963 m. Tauragės rajono laikraščio „Tarybinis žodis“ redakcijos korespondentė; “

 

Na o ką reiškia ta “dviguba pilietybė” tai taip ir lieka neaišku, nes Konstitucija kalba apie dvi pilietybes: “…kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.”

Antikonstitucininkams, hibridiniams stribams tai yra labai svarbu, kad viskas būtų supainiota, neteisėta, sugadinta. Tai veikimo metodas naikinti valstybę.

 

 

Išvados:

 

Signatarė Zita Šličytė, kartu su kitais signatarais ir su Vytauto Landsbergio parašu, įvykdė konstitucinį nusikaltimą atimdami iš visų LR piliečių konstitucinę lygių ir tiesioginių rinkimų teisę kartu skleidžia antikonstituicnę propagandą  apie Konstitucijoje įtvirtintą dviejų pilietybių galimybę ““Įstatymo numatytais atskirais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis kartu gali būti ir kitos valstybės piliečiu.”.

Signatarė Zita Šličytė save pastatė virš Konstitucijos, tai yra ne Konstitucija yra aukščiausias įstatymas, o jos antikonstitucinė nuomonė. Ar gali būti teisininkei, signatarei didesnė gėda ir nusikaltimas prieš Valstybę? Homosovietinis paveldas ima viršų.

Ponia Z.Šličytė galėtų pagilinti žinias ne pagal aferistą prof. Vytautą Sinkevičių, o studijuodama klausimą pagal Konstitucijoje įtvirtintas nuostatas [2,3,4].

Būtų malonu, kad viena iš Konstitucijos kūrėjų nekovotų prieš Konstituciją, kurią sukūrė (gal nesuprato ką sukūrė?) ir realiai būtų už Konstitucijos galiojimą Lietuvoje.

Laukiu atsakymo.

 

Literatūra:

 

  1. 2020-01-21 Justinos Gafūrovos straipsnis “Lietuvos pilietybė negyvenantiems Lietuvoje – kaip atsarginis variantas „jeigu ką“” (https://respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/lietuvos_pilietybe_negyvenantiems_lietuvoje__kaip_atsarginis_variantas_jeigu_ka/).
  2. 2017-08-28 straipsnis “Dvi pilietybės – ne konstitucinė problema” (http://www.ekspertai.eu/dvi-pilietybes-ne-konstitucine-problema93312/).
  3. 2018-05-01 straipsnis “Tragiška PLB nuostata dėl dviejų pilietybių” (http://www.ekspertai.eu/tragiska-plb-nuostata-del-dvieju-pilietybiu/).
  4. 2019-03-18 straipsnis “LR Seimui pakartotinai dėl KT pirmininko Dainiaus Žalimo apkaltos“ (http://biciulyste.com/aktualijos/lr-seimui-pakartotinai-del-kt-pirmininko-dainiaus-zalimo-apkaltos/).

 

Pagarbiai dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com

2020-01-21

Facebook komentarai
});}(jQuery));