Šiemet valdžia mums į namus veš banditus, kurie mus pjaus, plėš ir žagins


Šiemet valdžia mums į namus veš banditus, kurie mus pjaus, plėš ir žagins

 

Nepamenu, kad per visą Lietuvos rašytinę istoriją mokinys kitą mokinį būtų kada mirtinai subadęs peiliu mokykloje. Nepamenu tokio įvykio. Skandinavijos šalyse, esu įsitikinęs, kol išprotėję liberalai neatidarė sienų žudikams ir prievartautojams, to irgi nebuvo.

 

big

Izraelyje pjautynės vyksta beveik kiekvieną dieną. Arabai ten, ginkluoti peiliais, pjauna žydus sistemingai: ir mokinius, ir suaugusius, ir senelius, ir moteris.

Ten įsisenėjęs konfliktas“, – pasakysite. Bet musulmonai pjauna kitatikius ir Anglijoje, ir Prancūzijoje, ir Egipte, ir Švedijoje, ir kitur.

Tik Europoje spauda tyli, ji „tolerantiška“, kas žmonių kalba reiškia, kad ji yra išsigimusi ir nusikaltėlė, nes pažeidžia žmogaus teisę gauti objektyvią informaciją.

Naujųjų metų naktį, „pabėgėlių“ vykdyti moterų prievartavimai buvo tokie siaubingi ir tokio siaubingo masto, kad jų jau nepajėgė nuslėpti net išsigimusi Vokietijos spauda.

Prabilo ir Švedijos spauda-nusikaltėlė, net apie migrantų seksualinio pobūdžio nusikaltimus, kuriuos jie vykdė roko festivalių metu jau prieš kelis metus. Pasirodo,bijo netekti darbo švedų žurnalistai už tai, kad skaitytojams pasakys tiesą.

svedijos-policija-70084910

 

Žmogus turi konstitucinę teisę ne tik sužinoti teisybę. Dar, žmogus turi teisę gyventi, gyventi saugiai savo valstybėje, tai pati pagrindinė valstybės funkcija ir žmogaus teisė. ES pilietis turi teisę saugiai gyventi bet kurioje ES valstybėje, o ta valstybė yra prisiėmusi pareigą, kad jis ten galėtų gyventi saugiai.

 

 

Fobijų yra visokių. Yra užsieniečių baimė, ją vadina ksenofobija. Bet yra užsieniečių banditų baimė. Ją turėtume vadinti ne ksenofobija, o banditofobija. Kai pas mus atvažiuoja užsieniečiai į svečius, tai viena muzika. Bet kai pas mus važiuoja ne į svečius, bet mums ant sprando ir dar mus ir mūsų vaikus prievartauja, žagina, pjauna, kaip galvijus, tai jau kas kita. Kiekvienas sveiko proto žmogus jaučia baimę banditui, plėšikui ir žagintojui.

 

Švedijos Brubio mieste sausio 11 dieną buvo papjautas mokinys lietuvis Arminas P. Iš už nugaros, subadytas bendramokslio musulmono, būtent taip šlykščiai ir klastingai, kai jie įpratę, kaip jie tai kasdien daro Izraelyje.

Socialiniame tinkle „Facebook“ lietuvio draugai ir artimieji papasakojo, kad Arminas bandė apginti merginą, kurią užgauliojo musulmonas. Jie rašo: „Arminas bandė apginti merginą, iš kurios pabėgėlis tyčiojosi, todėl šis jam smogė peiliu“.

Jie įprato tyčiotis iš europiečių merginų, jas terorizuoti. Jų niekas nebaudė už tai „tolerantiškoje“ Švedijoje. Valdžia nusikaltimus slėpė ir tylėjo. Tik po Kiolno naujametinių įvykių, kur buvo prievartaujamos ir plėšiamos merginos (jau gauti 561 pareiškimai), paaiškėjo, kad tai vyko beveik visuose ES miestuose į kuriuos buvo įsileistos šitos Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos padugnės, kurias kažkodėl vadina „pabėgėliais“.

 

Išprotėję švedų liberalai spaudoje smerkia ne žudiką, viešai papjovusį lietuvį, o nagrinėja mokinių tarpusavio santykių problematiką (vakarykštė LNK žinių laida), girdi jie, šie santykiai, kalti, gink dieve ne banditas arabas. Jie stengiasi nusikaltėlį pavaizduoti kaip auką: koks jis buvo menkutis ir vos 14 metų amžiaus. O tas lietuvis, kurį jis papjovė, suprask, stambus ir senas, net 15 metų amžiaus!

 

O kas žino, leiskite paklausti, kiek kuriam „pabėgėliui“ arabui metų, jei jie atvyksta be dokumentų, arba su padirbtais dokumentais? Gal žudikui ne 14, o 18 arba 21 metai? Tokių atvejų buvo daugybė. Jiems naudinga kuo ilgiau būti vaikais, kad gauti gausias pašalpas.

Išprotėjusi Lietuvos valdžia, kuri vykdo sisteminį lietuvių genocidą ir iš tėvynės kasmet išvaro po 30-50 tūkstančių jaunų ir darbingų piliečių, o likusius stengiasi nugirdyti ir numarinti badu, laukia nesulaukia „pabėgėlių“. Atskraidins šituos, atveš mersedesais, tuos, kurie pjauna ir prievartauja europiečius, kad tik lietuvis iš Lietuvos kuo greičiau pabėgtų, kad tik mažiau lietuvių vaikams ir seneliams socialinės rūpybos trupinėlių liktų.

Ne valdžia tai… Ne premjeras, ne prezidentė…

Aš galiu jiems tai pasakyti, bent Sausio 13, nes aš buvau vienas iš Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo delegatų, stovėjau per naktis sausio dienomis prie Seimo rūmų, o jie – ne. Ir komunistu aš nebuvau, skirtingai negu jie.

Negaliu nepridėti iliustracijų, kaip elgiasi į Europą vežami „pabėgėliai“, kuriems aš jaučiu „banditofobiją“. Šitie vaizdai geriausiai viską pasako.

Algimantas Lebionka

Facebook komentarai
});}(jQuery));