Siaubas : generalinis pupulis E.Pašilis turės pats priimti savarankišką sprendimą

Seimo nario N. Puteikio pranešimas: generalinis prokuroras E. Pašilis paprašytas asmeniškai priimti sprendimą dėl Misionierių ansamblio apsaugos ir panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros vadovo J. Lauciaus sprendimą

Seimo narys Naglis Puteikis kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą Evaldą Pašilį, prašydamas asmeniškai priimti sprendimą dėl skubios buvusio Vilniaus misionierių vienuolyno ir Viešpaties Dangun Žengimo bažnyčios ansamblio (toliau Misionierių ansamblis) bei UNESCO saugomo Vilniaus senamiesčio apsaugos ir panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus sprendimą persiųsti šį klausimą nagrinėti Kultūros paveldo departamentui, suinteresuotam savo galimai neteisėtų veiksmų dangstymu.

 

Atsižvelgdamas į valstybei daromos žalos dydį, N. Puteikis prašo kuo skubiau priimti sprendimą dėl galimybės ginant viešąjį interesą kreiptis į teismą dėl Vilniaus m. savivaldybės administracijos galimai neteisėtai išduoto 2017 m. sausio 11 d. statybos leidimo Nr. LSNS-01-170111-00041 ir kitų šią statybą leidžiančių dokumentų panaikinimo, kartu prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti šiuo metu vykdomus didelio masto statybos darbus, dėl kurių artimiausiu metu gali būti nepataisomai sužaloti vienas iš vertingiausių Lietuvos kultūros paminklų Misionierių ansamblis bei UNESCO saugomos pasaulio paveldo vietovės Vilniaus istorinio centro kraštovaizdis. Argumentai, kuriais grindžiamas šis prašymas, buvo išdėstyti jau anksčiau, 2017 m. balandžio 20 d., pateiktame pareiškime Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai (tekstas paskelbtas čia: http://lietuvos.link/del-misionieriu-ansamblio-ir-vilniaus-senamiescio-kreiptasi-i-prokuratura-prasant-skubiai-uzkardyti-didele-zala-daroma-lietuvos-ir-pasaulio-paveldo-vertybems/).

 

Seimo narys N. Puteikis nurodo, kad būtent į generalinį prokurorą E. Pašilį kreipiasi dėl kelių priežasčių.

 

Pirmiausia – dėl ypatingos šio objekto svarbos ir šiuo metu jam iškilusios didžiulės grėsmės, dėl kurios sprendimai negali būti atidėliojami ilgesniam laikui. Rašte primenama, kad UNESCO Pasaulio paveldo centre deponuotoje Vilniaus senamiesčio nominacinėje byloje Misionierių bažnyčios ir vienuolyno kompleksas yra priskirtas reikšmingiausiems Senamiestyje, nurodant, kad istorijos požiūriu pagrindiniai pastatai ir jų kompleksai priklauso šešioms didelėms grupėms, iš kurių viena yra Vizitiečių-Misionierių bažnyčios. Kad statybos darbai, šiuo metu vykdomi Misionierių ansamblio teritorijoje, jau padarė ir gali padaryti dar didesnę žalą, nurodė Valstybinė kultūros paveldo komisija, kuri yra valstybės ekspertė bei patarėja kultūros paveldo valstybinės politikos ir jos įgyvendinimo klausimais. Du šios komisijos raštus Seimo narys N. Puteikis jau pateikė Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai su savo 2017 m. balandžio 20 d. prašymu, todėl prašyme generaliniam prokurorui priminė tik tą Valstybinės kultūros paveldo komisijos pažymos „Vilniaus Misionierių vienuolyno komplekso tvarkymo planas, apskaita, daugiabučių namų Subačiaus g. 20, Vilniuje, projektas ir vykdomi statybos darbai“ fragmentą, iš kurio akivaizdu, kad sprendimus dėl Misionierių ansamblio apsaugos būtina priimti artimiausiu metu:

 

„(…) vykdant žemės kasimo darbus – nukasus didelę Išganytojo kalvos dalį – buvo pažeistos Vilniaus senamiesčio (u.k. 16073) vertingosios savybės (kylantis į pusę reljefas su Vilnios slėnio terasų šlaitais, pakopomis, prievaginiais šlaitais senamiesčio III D1 zonoje ir kt.). Geologiniai tyrimai buvo atlikti tik statybvietės zonai, todėl gali būti neįvertinta statybos darbų metu sukeltos vibracijos ir planuojamos ūkinės veiklos įtaka šalia esančioms kultūros vertybėms.“

 

Antroji priežastis, dėl kurios Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras paprašytas asmeniškai priimti sprendimą – tai, kad Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius 2017 m. balandžio 27 d. raštu Nr. 2.S-(206)-16094 „Dėl pareiškimo persiuntimo“ atsisakė ginti viešąjį interesą, persiųsdamas minėtą mano pareiškimą nagrinėti Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos (toliau – KPD) ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos. Argumentas, kuriuo jis pagrindė tokį sprendimą – tai, kad pagal Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo 19 str. 1 d. prokurorai gina viešąjį interesą tais atvejais, kai valstybės ir savivaldybių institucijos, kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių jam pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra.

 

Tačiau, kaip nurodo Seimo narys N. Puteikis, KPD, kuriam Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras J. Laucius persiuntė pareiškimą, kaip tik ir yra institucija, šiuo atveju tiesiogiai atsakinga dėl paveldo vertybėms iškilusios grėsmės, nes būtent KPD tarnautojai sudarė sąlygas vykdyti statybas Misionierių ansamblio teritorijoje ir joms pritarė. Dar daugiau, KPD nesiėmė jokių veiksmų apsaugoti paveldą net ir po to, kai gavo Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 m. birželio 30 d. raštą Nr. V11-195(1.13.) „Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Subačiaus g. 20, 22, Vilniuje projektinių pasiūlymų vertinimo“, kuriame remiantis konkrečiais argumentais konstatuota, kad planuojamo daugiabučio gyvenamojo namo projektinių pasiūlymų sprendiniai gali pakenkti ir išskirtinei visuotinei Vilniaus senamiesčio vertei, ir valstybės saugomiems kultūros paveldo objektams. Todėl Seimo narys pažymi, kad tik ypač naivus žmogus gali tikėtis, kad gindamas viešąjį interesą KPD kreipsis į teismą, kuriame neišvengiamai iškiltų klausimas ir dėl šios institucijos priimtų sprendimų.

 

Be to, Seimo narys N. Puteikis atkreipia dėmesį, kad Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), kuri šiuo metu jau tikrina Statybos leidimo teisėtumą, taip pat laukia KPD atsakymo, nes Kultūros ministerija, į kurią Inspekcija kreipėsi su prašymu pateikti išvadas, ar išduotas leidimas ir statyba pagal projektą nepažeidžia nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, persiuntė šį prašymą KPD. Todėl Inspekcijos vadovė Eglė Kuklierienė sakė negalinti prognozuoti, kada bus baigtas patikrinimas ir priimti sprendimai.

 

Įvertinęs šias aplinkybes, N. Puteikis prašo panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro J. Lauciaus sprendimą persiųsti jo 2017 m. balandžio 20 d. pareiškimą Kultūros paveldo departamentui prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, ir kuo skubiau spręsti dėl nurodytame pareiškime išdėstyto prašymo kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, kartu prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

 

Esant reikalui gauti išvadą iš kitos institucijos, prašoma įpareigoti pateikti ją kaip įmanoma greičiau, siekiant išvengti didelės žalos valstybei.

 

PRANEŠIMĄ PASKELBĖ: RIMAS RUDAITIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

Facebook komentarai
});}(jQuery));