Šeštuoju Klaipėdos universiteto rektoriumi inauguruotas prof. dr. Artūras Razbadauskas

                                                                                     

   Juozas IVANAUSKAS

 

 Šeštuoju Klaipėdos universiteto rektoriumi inauguruotas prof. dr. Artūras Razbadauskas
 
 
Tai buvo išties išskirtinė, puikiai organizuota Alma Mater šventė Klaipėdoje! 2019 m. gegužės 10 dieną uostamiesčio piliavietėje surengtoje Klaipėdos universiteto rektoriaus prof. dr. Artūro RAZBADAUSKO inauguracijos iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo  aukščiausi Lietuvos akademinės bendruomenės nariai, miesto valdžios atstovai, Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, Seimo nariai, Vyskupai, KU Tarybos ir Senato nariai, Universiteto bendruomenė ir daugybė kitų svečių.

„Nuoširdžiai dėkoju, kad šiandien esate kartu ir savo dalyvavimu inauguracijoje, išreiškiate pagarbą bei solidarumą Klaipėdos universitetui. Taip pat dėkoju už man patikėtą Rektoriaus misiją, kuriai šiandien daviau priesaiką bei priėmiau Universiteto regalijas”, – iškilmių metu sakė naujasis KU rektorius, prof. dr. Artūras RAZBADAUSKAS. Savo inauguracinėje kalboje jis akcentavo, jog Universiteto pastatai, naujausios laboratorijos ar įranga Nobelio premijos nepelnys. Tokių apdovanojimų vertus darbus atlieka išimtinai mokslui pasišventę žmonės, todėl naujasis rektorius ir toliau sieks burti gabių, talentingų mokslininkų komandą, įgyvendinti perspektyvias idėjas, stiprinti mokslinį potencialą bei studijas. „Noriu pabrėžti, jog nuo pat Universiteto susikūrimo pradžios kiekvienas bendruomenės narys buvo ir yra didžiausia šio Universiteto vertybė. Sieksiu, jog kiekvienas čia galėtų įgyvendinti ir realizuoti savo kūrybinį, profesinį potencialą, mokslo idėjas, būti išgirstas ir padrąsintas”, – kalbėjo 6-asis KU rektorius, kurį šios Alma Mater vadovu penkerių metų kadencijai viešo konkurso būdu paskyrė Universiteto Taryba 2019 m. vasario 21 dieną. 

Kaip žinia, KU rektoriaus pareigas prof. dr. Artūras Razbadauskas eina nuo 2019 m. kovo 4 dienos, o iki tol beveik metus jam teko dirbti laikinuoju Universiteto vadovu.    „Jei netikėčiau šviesia Klaipėdos universiteto ateitimi, nebūčiau siekęs šio posto“, – prisipažino naujasis KU rektorius, prof. A. Razbadauskas. 

„Buvau ir Sveikatos mokslų fakulteto dekanas, ir universiteto Tarybos narys, tam tikra prasme, valdymo procese dalyvavau ir anksčiau. Kita vertus, rektorius yra vienasmenis organas, tad reikia pripažinti, kad ankstesnio rektoriaus vadyba mums šiek tiek kėlė abejonių, nes studentų skaičius universitete sumažėjo kone perpus. Kitas svarbus klausimas, KU interesų atstovauvimas, bendraujant su centrine valdžia. Visi puikiai prisimename, kokios tvyrojo nuotaikos, kai buvo pradėta vykdyti vadinamoji aukštųjų mokyklų jungimo programa. Siekiant  apginti Klaipėdos universiteto savarankiškumą teko patirti nemažai nerimo. Laikinajai komandai reikėjo įrodyti, kad Klaipėdos universitetas turi išlikti savarankiškas. Įtampą kėlė ir Menų akademijos prijungimas prie Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Aš ir dabar manau, kad buvo padaryta didžiulė klaida, kai buvo nuspręsta atiduoti Menų akademiją. Manau, taip buvo daroma siekiant, kad apskritai neliktų Klaipėdos universiteto, – sako prof. A. Razbadauskas.
 „Kad ir kokia tai būtų karti tiesa išsakyti, ieškokitės stiprios specializacijos šito universiteto. Nebandykime vėl padarę vieną žingsnelį, galbūt šiek tiek kompromisinį, galbūt dar kažką išspausime“, – kreipdamasis į Universiteto, pertvarkos metu išlaikiusio autonomiškumą, bendruomenę kalbėjo premjeras Saulius Skvernelis. Jo  

manymu, „KU ruošia stiprius inžinierius. Inžinierinė specializacija – labai svarbi, ir ne tik inžinierinė. Tai atraskime stipriąsias savo savybes ir bet kokiu atveju bendradarbiaudami padarysime viską, kad būtų čia tikras universitetas, o ne vien pastatas su iškaba, kad tai yra universitetas“, – samprotavo ministras pirmininkas.

Universitetui palikta teisė gyvuoti, bet atimta teisė rengti pedagogus?

Pagal 2017 metų liepą Seimo priimtą nutarimą, pedagogų rengimas turėtų būti plėtojamas Kaune ir Vilniuje, specialioji pedagogika – Šiauliuose. Tačiau Klaipėdos miestas dokumente neįvardijamas, nors čia iki šiol organizuojamos kūno kultūros ir sporto pedagogikos, socialinės pedagogikos, fizinio aktyvumo ir sporto pedagogikos, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo studijos.

 „Turėjome ir meno pedagogiką, bet tą fakultetą 2018 m. liepos mėn. prijungė prie Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA). Dabar ta programa kabo – nei leidžia LMTA vykdyti, nes jie niekad neturėjo pedagogikos, ir mums uždraudė. O juk pedagogikos studijos Klaipėdos universitete turi gilias tradicijas, jų plėtra kokia nors forma turėtų vykti ir toliau,“ – tvirtina KU rektorius, prof. A. Razbadauskas. Pasak jo, Regiono merai yra nustebę valdžios noru pedagogų rengimą organizuoti trijuose Lietuvos miestuose. „Jeigu mes ir toliau taip žiūrėsime į regionus, tai bus regionų žlugdymas. Vien Šiaulių universiteto įjungimas į Vilniaus universitetą jau yra blogai. Tokia valstybės politika niekur neveda“, – įsitikinęs prof. A. Razbadauskas.

Šiuo metu Klaipėdos universitete iš viso yra apie 3 tūkstančiai studentų. Dabar mūsų „Status Quo“ – moksliniai tyrimai. Be abejo, labai svarbu ir tai, kad studentų skaičius nebemažėtų ar bent jau išliktų stabilus, o dar geriau, kad didėtų, nes tai yra svarbu ne tik mums, bet ir Klaipėdos miestui. Jeigu KU neparengs pakankamo skaičiaus specialistų, tai mažės investicijos ir į miestą. Studijų kokybė visur Lietuvoje gan panaši, nors kiti universitetai ir bando „pūstis“. Kadangi aš pats esu baigęs Vilniaus universitetą, man tenka dalyvauti ginant daktaro disertacijas, tai gerai žinau, kad niekur stebuklų nėra. Galiu sutikti tik dėl vieno – į Klaipėdos universitetą reikėtų pritraukti kuo daugiau talentingų studentų, nors nemažai tokių turime ir dabar (pavyzdžiui, nacionalinio „Eurovizijos“ konkurso laimėtojas Jurijus Veklenko – mūsų studentas).

Klaipėdos universitetą buvo bandoma nepagrįstai sumenkinti, tačiau atkurti universiteto reputaciją nėra paprasta. Ankstesnė vadovybė, mano nuomone, per mažai skyrė dėmesio viešiesiems ryšiams, rinkodarai. Aukštyn kojom nieko neversiu, bet kai kurie pokyčiai administracijoje turės vykti. Ir pakankamai ženklūs. 

Dabar dirbame su regiono gimnazijomis, stipri paspirtis turėtų būti STEAM centrai, turime planų įsteigti universiteto gimnaziją, bet planus stabdo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Pirmuosius žingsnius pradėjome prieš devynis mėnesius, bet iki šiol nėra reikiamų sprendimų. Kone visi universitetai jau turi tokias gimnazijas. Atrodo nieko ypatingo nereikia, tik kuriai nors jau esančiai gimnazijai suteikti tokį statusą. Tiesiog tuomet kartu su mokytojais pamokas veda ir dėstytojai, mokiniai gali dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir t. t. Praktika rodo, kad tokių gimnazijų abiturientai dažniau lieka studijuoti savo mieste.

Dirbame ir su Rytų partnerystės šalimis: Baltarusija, Ukraina, Gruzija, Kazachstanu. Kai kurių šių šalių studentams patraukliai atrodo tai, kad mūsų dėstytojai moka ne tik anglų, bet ir rusų kalbą. Šiuo metu turime 10 proc. studentų užsieniečių. Studijų kokybė visur Lietuvoje yra panaši, nors kiti ir bando „pūstis“. Kadangi dažnai mėgstama manipuliuoti reitingais, norėčiau pabrėžti, kad Klaipėdos universitetas nėra didelis ir negali būti lyginamas, pavyzdžiui, su Vilniaus universitetu, kuris turi 20 tūkstančių studentų. Tokie universitetai kaip mūsų, kurie turi iki 5 tūkst. studentų, turėtų būti reitinguojami atskirai,“ – darbo planais bei užmojais dalinasi 55 –erių metų Jubiliejų švenčiantis naujasis KU rektorius, prof. dr. Artūras Razbadauskas.

Tad nuoširdžiai sveikiname neseniai inauguruotą Klaipėdos universiteto rektorių, linkėdami  jam kuo geriausios kloties šiame išties atsakingame poste ir pozityvioms permainoms palankaus vėjo!..

Facebook komentarai
});}(jQuery));