Sergej Chelemendik. Suokalbis prieš Europą įgyvendinamas


Sergej Chelemendik. Suokalbis prieš Europą įgyvendinamas

Kam į Europą tyliai, beveik slaptai, kiekvieną dieną įveža po 10 000 „pabėgėlių“ – tai 300 000 per mėnesį, tris milijonus per metus? Į kokią skerdyklą varo šita apgauta, iškvailintą, apkvaišintą žmonių kaimenę?

 

87bbfbca-df53-4549-af0f-8d1bb878f950__37

Su kokiomis kitomis kaimenėmis ją supjudys ir kas galiausiai išeis iš to unikalaus žmonijos istorijoje eksperimento su žmonėmis? Milijonai „svetimų“ skubos tvarka įvairiausiais pretekstais transportuojami į Europą, garsiai šaukiant europinės politikos žvaigždėms Merkel ir Junkeriui apie tai, kad tai mega iššūkis, dėl kurio Europa privalo susitelkti, susivienyti ir būtinai integruoti į save šituos nelaimingus žmones spartuoliškais tempais.

Pradėsiu nuo to, kad etniniai europiečiai šiandien ne tik naivūs, o primityviai naivūs tuo, kaip jie supranta pasaulio įvykius. Su jais galima daryti – su jais daro – ką tik panorėję, nes jie akli, kaip kačiukai, ir nuolankūs, kaip avys.

Europiečius varo į teroristinių karų Europos skerdyklą politikai ir Europos MIP, atliekantys klasikinį avinų-vedlių vaidmenį, kurie įvilioja savo avių kaimenę į skerdyklą, o patys pasitraukia į šalį, gauna savo porciją sultingos žolės ir laukia naujos kaimenės, kad ir vėl ją nuvesti po mėsininko peiliu.

Tai, kad anksčiau po mėsininkų peiliais pabaigs ir jie, avinams-vedliams ne pilnai aišku, bet labiausiai įžvalgūs iš jų apsižiūri sau pabėgimo kelius.

Prieš savaitę aš susitikinėjau Prahoje su draugais iš Serbijos. Serbai skundėsi, kad jiems ruošia iškart kelis karus – ginkluoja chorvatus, treniruoja islamistus Bosnijoje ir Kosovo albanus, atvaro pas juos šimtus tūkstančių „pabėgėlių“ – musulmonų, dalis iš kurių gali pasilikt pas juos maitinimui, jeigu Europa uždarys sienas. <…>

Kaip gi atrodo suokalbio teorija pavadinta „pabėgėlių krize“ ? Iš pradžių pasakysiu tai kas akivaizdu ir neginčytina. Tai jau veikianti suokalbio prieš Europą praktika. Keli milijonai „achmetų gimusių sausio 1 dieną“ su didelio teroro banga amerikoniškai susprogdins Europą iš vidaus, pakeis ją visiems laikams.

9b84a7bf-6774-45ef-96a6-8054371f02c5__36


Šitie pragaro angelai sudraskys Europą į gabalus, ir įvyks tai greitai. Jie jau sprogdina, keičia, ir nieko, išskyrus išgąstingą mekenimą, laukti iš europiečių daugiau nieko netenka. Europa beginklė, ji viso šito nelaukė, nežinojo, nesiruošė.

Baisūs pokyčiai privers Europą ieškoti apsaugos, Europa priims pas save totalitarines, nedemokratines priemones, į valdžią ateis karingi dešinieji nacionalistai, bet kada visa tai taps nenaudingu, Europa kreipsis į ES ir NATO su reikalavimu apginti ją nuo šito košmaro.

Reikalavimas bus sutiktas su supratimu, nes NATO šiandien tai dar vienas JAV pavadinimas, jankiai pažadės pagalbą, atsiųs savo specialistus ir kareivius ir taip prives jų sukurtą valdomą chaosą iki optimalaus valdymo lygio iš jų pusės. Kaip jie tai padarė Libijoje, Irake, Afganistane, Sirijoje, kai pabandė padaryti Ukrainoje. <…>

Pabėgėlius“ iš Europos niekas niekur neišveš, juos gali panaudoti kaip nemokamą kokybišką patrankų mėsą vidiniuose Europos karuose, pavyzdžiui Balkanuose arba Rytų Europoje, arba kare prieš Rusiją, jeigu jis vis tiktai įvyktų.

Šitie laukiniai jaunuoliai išaugę kare, skaitantys Kalašnikovo automatą aukščiausiu žmogiškos civilizacijos pasiekimu, idealiai tinka šiems tikslams.

Tai kol kas pagrindinė „konspirologinė versija, nepalyginamai labiau įtikinanti, negu veidmainiški tauškalai apie tai, kad ekonomiškai bus naudingi šitie naujieji europiečiai.

9be6a282-b12f-47a2-8ba3-7879cc4b123a__29

 

Ekonominis efektas iš pabėgėlių pasibaigs, kada iš jų išmelš visus pinigus. Tada juos suvarys į purvinas stovyklas, tada pradės varyti į neturtingas Rytų Europos ir slavų valstybes, be to Ukrainai jau užsimena, kad jai irgi trūksta tokių „pabėgėlių“ iki pilnos laimės.

Su įsitikinimu galima pasakyti tiktai vieną – šitie žmonės niekada nedirbs Europos gamyklose ir fabrikuose jau vien todėl, nes jie laukiniai ir beraščiai ir dirbti neišmokinti. Jų praeitis – karas, jų ateitis- irgi karas. <…>

Atskirai reikia pasakyti apie prognozę Rytų Europai ir Balkanų šalims. Kaip nebūtų paradoksalu, bet jos labiau pasiruošusios ateinačiam „pabėgėlių“„megaiššūkiui“ , nei jų patronai Vakaruose.

Naujas Europos herojus Viktoras Orbanas pirmasis pradėjo pasipriešinimą, pirmasis prakalbo apie tai, kad Europą išdavė, kad „pabėgėlių krizės“ prasmė yra Europos suverenių valstybių sunaikinimas.

Orbanas ne vienišas. Panašias mintis ištaria čekai Milošo Zemano lūpomis, vis aštriau šia tema pasisako slovakų premjeras Robertas Fico, kažką panašaus kalba net lenkai.

Bet reikalas ne tame. Rytų Europa nepalyginamai mažiau apnuodyta liberalizmo ir tolerancijos nuodais, tai kol kas labiau sveikos visuomenės. Aš 27 metus gyvenu Slovakijoje, gerai žinau ir myliu šitą tautą, dabar slovakai tiesiog pritilo, laukia ir meldžiasi, kad šita neganda juos aplenktų, bet jei slovakus įvarys į kampą, jie pradės priešintis.

Kaip tai daro serbai, kaip pradėjo daryti vengrai ir ruošiasi čekai.

Yra pagrindas galvoti, kad graži Merkel idėja išrinkti iš milijono „pabėgėlių“ viską naudingą, o visą nenaudingą išvaryti pas neturtingus Rytų Europos kaimynus, sulauks realų ir aršų pasipriešinimą.

Šaltinis

http://www.chelemendik.sk/

(Bus tęsinys)

Vertė Algimantas Lebion

sauksmas.lt

Facebook komentarai
});}(jQuery));