Septyntaškė karvutė atnešė gabalėlį dangaus

ingridos-simonytes-rinkimu-stabas-81153547

ingridos-simonytes-rinkimu-stabas-81153547

Septyntaškė karvutė atnešė gabalėlį dangaus

Baigėsi prezidento rinkimai. Daugelis jau norėtų atsipūsti. Bet kaip tik tyrėjams turėtų būti karščiausiu darbymečiu. Rei­kia aiškintis kodėl vieni laimėjo ar pralaimėjo, kokios juodos vei­kos buvo panaudotos rinkimų pergalei pasiekti, kokios rinkinių taisyklės galėtų užtikrinti kitus teisingus rinkimus. Konservato­riai ir vėl pasirodė didžiausiais Lietuvoje apgavikais. Džiaugiasi Ingridos Šimonytės darbu ir jau žada siūlyti vesti būsimą rinki­minę kovą per netrukus ateisiančius Seimo rinkimus. Pasipylė taip pat ir pašaipos ant nevykėlių valstiečių galvų, kad jie nieko nemato kas vyksta Lietuvoje ir valdžią turėtų užleisti sėkmingesniems apgavikams. Lietuva ši kartą vieningai atsilaikė tokiai apgaulei, bet ar galime tvirtinti kad per būsimus rinkimus mes visada išsirinksime sau geriausią valdžią.

 

ingridos simonytes rinkimu stabas 81153547

Rinkimuose mes vis labiau sekame Rusijos pavyzdžiu. Prail­ginome išankstinį balsavimą ir niekas nežino kokie ten pinigai sukasi. Per paskutinius rinkimus Laura Matijošaitytė paskelbė kad rinkėjui dabar nebūtina ateiti į savo rinkiminę apylinkę, kad gali balsuoti bet kurioje Lietuvos vietoje kaip ir per išankstinius rinkimus. Tai jau būtų patogu tiems kurie norėtų nuslėpti kiek rinkėjų iš tikro balsavo toje apylinkėje. Aš lig šiolei nežinau prie kokios apylinkės priskaičiuojami šie svetimi rinkėjai. Dar kvai­liau atrodo kai rinkėjui leidžiama balsuoti du kartus, atseit po išankstinio balsavimo jis gali pakeisti savo nuomonę. Atidesni tyrėjai galėtų išsiaiškinti kas stumia tokius rinkimų įstatymo pakeitimus. Už internetinį balsavimą dabar daugiausia šaukia konservatoriai.

Sekmadienio vakarą po 23.00 likus skaičiuoti 300 apylinkių balsus, rezultatai pasikeitė Šimonytės naudai net per 10%. Jeigu tai aiškintume konservatorių sukčiavimo didžiuosiuose miestuose pasekme, tai turėtume iš naujo perskaičiuoti rinkimų rezultatus. Laimei Nausėda ne Skvernelis, ir jo taip lengvai įveikti nepasi­sekė. Bet Europos parlamento rinkimų laimėtojai jau turėtų pasikeisti.

Atimu šiuos 10% iš visų balsų, ir tuomet partijų laimėti pro­centai tampa svaresni, nes reikės naujai suskaičiuoti jų dalį tarp 90%. Nauji procentai būtų:

 1. Socdemai 16.74%
 2. Valstiečiai 12.24%.

w

 1. Konservatoriai 9.56%
 2. Uspaskio darbo partija 9.50%
 3. Auštrevičiaus liberalų sąjūdis 6.89%
 4. Maldeikienės komitetas 6.78%
 5. Tomašausko koalicija 5.82%
 6. Zuoko sąjunga 5.38%
 7. Pakso komitetas 4.21%
 8. Radžvilo komitetas 3.52%.

Taigi tikėčiausiu tokių perskaičiavimų laimėtoju taptų A. Zuokas, jis galėtų įsidarbinti Briuselyje už padorią europietiškų algą. Taigi konservatorių sukčiavimas esmingai pakeitė balsa­vimo rezultatus, nors jie matyt tikėjosi ir daugiau. Jeigu Lie­tuvos VRK nemato čia nieko baisaus, tai turėtume kreiptis į Europos atstovybę Lietuvoje su prašymu peržiūrėti rinkimų į Europos parlamentą rezultatus. Teisingas rinkėjų balsų suskaičiavimas svarbus ir dėl didesnio teisingumo. Užgauna kai per visas žiniasklaidos priemones girdime tik didžiausių apgavikų balsus, jų pagyras kad susilaukė didžiausio Lietuvos žmonių pa­laikymo.

Mes žvilgterėsime iš arčiau į Vilniaus miesto rinkimines apy­linkes. Aš pateiksiu tik pačias pirmąsias pasitikusias. Duoti visų apylinkių apžvalgą manęs niekas neprašė. Atsiradusios įvai­rios pirštinės gal tik apsimeta kad dirba, ir nenori su kitais dalin­tis pinigų. Pasakė kad jų komputoriai gali bet ką suskaičiuoti, bet už darbą programuotojams jie nenori skirti jokių pinigų. Nemanau kad tai būtų milžiniškos sumos. Mūsų naujieji poli­tikai, dažniausiai atėję iš turgaus ar gatvės, geriausiu atveju iš valdiškos kontoros, vis dar mokslininkus laiko kaip nieko nesuge­bančius baudžiauninkus, o gal kaip priedus prie komputorių ar nekilnojamo turto. Jie pasiruošę pinigus mokėti už bet ką, tik ne už mokslą. Atseit nesugebės pasverti kiek kainuoja mokslininkų darbas.

Vėl užkliūna 121. Dvarčionių apylinkė. Čia balsavo 61.24% rinkėjų. Šimonytė surinko 51.73% galiojančių balsų, o konserva­toriai 31.18%. Rodikliai puikūs, bet ne patys aukščiausi. Maty­sime kad kitose Vilniaus apylinkėse rezultatai dar įspūdingesni. Man užkliuvo išankstinis balsavimas. Ten dar labiau iškreiptas vaizdas. Net 1.65 karto daugiau balsavo už Šimonytę, negu per sekmadienio balsavimą. Taigi be konservatorių įsikišimo tokių dalykų nebūna. Aš tai įtarčiau kaip rinkėjų papirkinėjimą per išankstinį balsavimą.

Kita nuostabi 60. Senamiesčio apylinkė. Jos pasiekimai ne­darytų gėdos nei Lukašenkai Baltarusijoje, nei tolimesnėse Azi­jos respublikose. Tikra Kazachija. Balsavo net 90.08% rinkėjų. Šimonytė surinko 65.01% galiojančių balsų, o konservatoriai net 38.54Priešlaikiniuose gal balsavo panašiai kaip sekmadienį, tik 1.01 karto daugiau už Šimonytę. Bet aš niekaip netikiu kad Lie­tuvoje atsirastų tiek gyvų balsuotojų. Reikia galvoti kad pirko balsus tiek išankstiniame, tiek ir sekmadienio balsavime, ir pa­prašė savo klientų kad balsuotų du kartus. Kaip buvo iš tikro galėtume suprasti tik peržiūrėję balsavimo išklotines. Įdomu kad sekmadienį per minutę priimdavo po 2 ir 3 rinkėjus. Aš žinau tos apylinkės mažas patalpas netoli Seimo, ir būtų įdomu išgirsti ten balsavusių žmonių įspūdžius.

Toliau seka nuostabios Antakalnio apylinkės.

 1. Švyturio apylinkėje balsavo gal ir neypatingai daug, tik 60.59%. Šimonytė gavo 55.69% galiojusių balsų, o konservato­riai 34.52. Čia per minutę jau ateidavo net 3 rinkėjai. Bet per išankstinius už Šimonytę balsavo net 1.45 karto daugiau negu sekmadienį. Taigi ir čia be balsų pirkimo neapseita.
 2. Saulėtekio apylinkėje balsavo 73.26% rinkėjų. Šimonytė gavo 58.87% galiojusių balsų, o konservatoriai 38.95% galiojusių balsų. Čia per minutę jau priimdavo po 4 rinkėjus. Daugiausiai užkliūna kad išankstiniame balsavime už Šimonytę balsavo net 1.30 karto daugiau negu sekmadienį.
 3. Balio Sruogos apylinkėje balsavo 75.00% rinkėjų. Šimo­nytė surinko 50.75% galiojusių balsų, o konservatoriai 38.95%. Per išankstinius už Šimonytę balsavo 1.13 karto daugiau negu sekmadienį.

Apžvalgą kokia padėtis kitose Vilniaus apylinkėse nesunkiai galėtų pateikti VRK. Spaudos atstovams tai gal būtų suteikta ir nemokamai. Bet to reiktų paklausti. O balsų papirkimais ar net balsavimo rezultatų klastojimu turėtų susirūpinti prokuratūra. Kol kas tam nėra visuomenės užsakymo. Visi miega, ir laukia gal kiti už juos pasirūpins.

 1. Valiukevičius 2019.05.31.

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));