Seimo nario Kęstučio Pūko pranešimas: „Dėl Kęstučio Pūko apkaltos“

Seimo nario Kęstučio Pūko pranešimas: „Dėl Kęstučio Pūko apkaltos“

2017 m. balandžio 19 d. pranešimas žiniasklaidai       

 

 

 

Pirmojo Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos (toliau – Komisija) posėdžio, vykusio 2017-03-29 dieną, metu mano atstovai žodžiu pateikė Komisijai prašymą paaiškinti, kokias procesines teises turi apkalton traukiamas asmuo, kokia tvarka vyks Komisijos posėdžiai, taip pat kada ir kokiu būdu apkalton traukiamas asmuo gali pateikti savo paaiškinimus, argumentus ir įrodymus. Į gautą prašymą atsakyta nebuvo, procesinės ir kitos mano turimos teisės bei pareigos man, Kęstučiui Pūkui, išaiškintos nebuvo. Vietoje atsakymo į prašymą išaiškinti apkalton traukiamo asmens teises ir pareigas aš, Kęstutis Pūkas, ir mano atstovai buvome išvaryti iš  posėdžių salės. Negavęs atsakymo žodžiu, vėliau bent du kartus kreipiausi į Komisiją raštu, tačiau visus mano prašymus Komisija ignoravo.

 

Iki šiol negalėjęs dalyvauti nė viename Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos posėdyje dėl to, jog aš ir mano atstovai buvome išvaromi arba buvo rengiami slapti Komisijos posėdžiai, aš bent keturis kartus kreipiausi į Lietuvos Respublikos Seimo Etikos ir procedūrų komisiją dėl sistemingų ir nuolatinių Lietuvos Respublikos Seimo statuto 233 str. pažeidimų vykdant apkaltos procedūrą. Netikėtai 2017-04-07 dieną gavau Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos pirmininkės D. Šakalienės pranešimą, jog 2017-04-19 dieną būsiu apklaustas Komisijoje nuo 17:25 iki 18:25 val. ir galėsiu pateikti savo paaiškinimus bei argumentus.

 

Esu įsitikinęs, jog visos teisinės atsakomybės formos teisinėje valstybėje turėtų prasidėti nuo atsakomybėn traukiamo asmens informavimo apie padarytą pažeidimą. Civilinės atsakomybės atveju ši informacija įprastai pateikiama pretenzijos ar ieškinio forma; administracinės atsakomybės atveju – asmenį pasirašytinai supažindinant su ATP protokolu; baudžiamosios atsakomybės atveju – pasirašytinai pareiškiant įtarimus. Tas pats principas turi galioti ir Konstitucinės atsakomybės atveju (t. y. vykdant apkaltos procedūrą). Pažymiu, jog aš, Kęstutis Pūkas, iki šiol nesu jokia forma supažindintas su man pradėtos apkaltos faktiniais bei teisiniais pagrindais. Nežinau dėl kokio teisės pažeidimo ir kokiu faktiniu pagrindu esu kaltinamas ir nuo ko turėčiau gintis.

 

Kadangi visa viešoje erdvėje pasirodžiusi neigiama informacija apie mane, Kęstutį Pūką, buvo paskelbta nenurodant nei pirminių šios informacijos šaltinių, nei mane seksualiniu priekabiavimu kaltinančių asmenų, viešai pareiškiu, jog Lietuvos Respublikos Seimo specialiajai tyrimo Komisijai galėsiu pateikti savo paaiškinimus ir argumentus tik po to, kai būsiu aiškia forma informuotas apie pažeidimus, kurių padarymu esu įtariamas, bei būsiu informuotas apie savo padarytų pažeidimų teisinį bei faktinį pagrindą.

 

 

 

Pridedami dokumentai:

Facebook komentarai
});}(jQuery));