Seimas pritarė Respublikos Prezidento siūlymui dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkos

nausedzius

nausedzius

Seimas pritarė Respublikos Prezidento siūlymui dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos pertvarkos

Seimas pritarė Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos dekretui dėl Kelių įstatymo pataisų (projektas Nr. XIIIP-4746GR).

Seimo gegužės 28 d. priimtais pakeitimais nuspręsta valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, peržiūrą ir plėtrą vykdančią biudžetinę įstaigą Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) prie Susisiekimo ministerijos pertvarkyti į valstybės įmonę. Seimo sprendimu valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos valdybos daugumą turėjo sudaryti valstybės tarnautojai.

Respublikos Prezidento nuomone, ši nuostata neatitinka Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatyme įtvirtintos bendros visų valstybės ir savivaldybės įmonių valdybų formavimo taisyklės, pagal kurią daugumą valdybos narių turi sudaryti ne valstybės tarnautojai, o nepriklausomi skaidrios atrankos procedūros būdu atrinkti asmenys, todėl ją pasiūlyta išbraukti iš įstatymo.

Pagrindiniu šio klausimo svarstyme paskirtas Seimo Biudžeto ir finansų komitetas pasiūlė nepritarti šalies vadovo veto.

„Pagrindiniai motyvai, kaip ir svarstymo stadijoje, kad Kelių direkcija turi vykdyti Vyriausybės programą, todėl ir valdyboje atitinkamai turi atstovauti 50 proc. valstybės tarnautojŲ. Iš tikrųjų net ir turime analogijos, kaip yra EBPO reikalavimai, tai išanalizavus EBPO, dažniausiai taikoma praktika. Tai EBPO šalyse narėse yra taikoma 30 proc. nepriklausomų valdybos narių, o kiti nariai yra valstybės tarnautojai arba valstybės atstovai“, – komiteto poziciją išsakė jo pirmininkas Valius Ąžuolas.

Balsavimo metu pasiūlymui priimti visą grąžintą įstatymą be pakeitimų buvo nepritarta: 64 Seimo nariai balsavo už, 48 – prieš, 7 susilaikė (pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas priimtu be pakeitimų, jeigu už įstatymą balsavo daugiau kaip pusė visų Seimo narių).

Už pasiūlymą priimti grąžintą įstatymą su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais balsavo 107, prieš – vienas, susilaikė 13 Seimo narių (įstatymas su visomis Respublikos Prezidento teikiamomis pataisomis ir papildymais laikomas priimtu, jeigu už jį balsavo dauguma posėdyje dalyvaujančių Seimo narių).

Gegužės 28 d. Seimo priimtame įstatyme liko įtvirtinta, kad valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuos ir koordinuos valstybinės reikšmės kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, taip pat:

1) atliks valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų užsakovo funkcijas;

2) atliks valstybinės reikšmės kelių būklės ir eismo tyrimus;

3) tvarkys ir analizuos duomenis apie valstybinės reikšmės kelius;

4) Susisiekimo ministerijai teiks pasiūlymus dėl valstybinės reikšmės kelių tinklo plėtros, modernizavimo ir priežiūros užtikrinimo programų rengimo;

5) atliks planuojamų valstybinės reikšmės kelių tiesimo, statybos ir rekonstrukcijos projektų analizę;

6) atliks valstybinės reikšmės kelių projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros darbų, kurie finansuojami valstybės biudžeto lėšomis ar iš kitų finansavimo šaltinių, kokybės vertinimą, kokybės kontrolinius patikrinimus ir techninę, ekonominę ir aplinkos apsaugos stebėseną.

Facebook komentarai
});}(jQuery));