Seimas planuoja gyventojus uždaryti „kolektyvinės apsaugos statiniuose”, pasiūlymus teikia „opozicijos” lyderis Saulius Skvernelis

sauliuks

sauliuks

Seimas planuoja rytoj priimti įstatymą, kuris numato, kad nepaprastosios padėties atveju gyventojai, kurie „neturi priskirtų būtinų užduočių”, bus apgyvendinami „kolektyvinės apsaugos statiniuose”.

statiniai

 

Beje, Seimo teisės departamentas pateikė tokias pastabas : „Projekto 1 straipsniu pildomoje keičiamo įstatymo 2 straipsnio naujoje 1 dalyje, nustatančioje „būtinų užduočių“ sąvokos turinį, siūloma nustatyti, kad būtinos užduotys – ekstremaliajai situacijai likviduoti ir jos padariniams šalinti skubiai būtini atlikti darbai, kurių neatlikus atsiranda arba gali atsirasti žala valstybei, gyventojams, aplinkai ar turtui. Vertinant šią formuluotę, pažymėtina, kad formuluotė „žala valstybei“ visame ekstremaliųjų situacijų reglamentavimo kontekste yra per daug abstraktaus ir neapibrėžto turinio, todėl jos aiškinimas ir taikymas gali būti netinkamas. Atkreiptinas dėmesys, kad keičiamame įstatyme formuluotė „žala valstybei“ apskritai nėra vartojama, o vartojama konkretesnė savo turiniu formuluotė „žala nacionaliniam saugumui“ (kas apima valstybės valdymo, ūkio sistemos, valstybei svarbios ūkio šakos ar infrastruktūros funkcionavimo sutrikdymą)”.

Itin ironiška, kad pasiūlymus leisti kareiviams persekioti asmenis, jų neklausančius, teikia vadinamosios „opozicijos” lyderis Saulius Skvernelis.

Signataras Povilas Gylys vakar paskelbė „gavęs neoficialią informaciją, kad ateinančią savaitę S.Skvernelis kartu su grupe žalių valstiečių atsiskirs nuo dabartinės frakcijos ir kurs savąją. Su galimybe jungtis prie valdančiosios koalicijos…

Taip, dvarui policininko šiuo metu verkiant reikia. Juk grasinama oficialiai įvesti diktatorišką tvarką. O „Trys mergalės” to padaryti nepajėgios…Reikia bernelio su darbo statutinėse struktūrose patirtimi.
Pamenat ? Klonio gatvę patvarkė…”.

PASIŪLYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINĖS JĖGOS NAUDOJIMO STATUTO 13 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIVP-750

 

2021-08-09

Vilnius

 

Siūloma keisti  

Pasiūlymo turinys

 

 

Straipsnis Straipsnio dalis Punktas
13 11   Argumentai:

Lietuvos Respublikos karinės jėgos naudojimo statuto 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (toliau – Įstatymo projektas) 13 straipsnis pildomas 1dalimi įtvirtinant, kad ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai įvykio mastas sparčiai didėja ir kai, siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai, yra būtina atkurti policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgų būtiniausias veiklos sąlygas, ir šiuo tikslu pasitelkiami kariniai vienetai, teikiantys pagalbą šioms valstybės institucijoms, krašto apsaugos ministro įsakymu, gavus Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko motyvuotą rašytinį prašymą ir suderinus su Respublikos Prezidentu, kariams gali būti suteikiamos šios teisės:

1) duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;

2) persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;

3) laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;

4) tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;

5) atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;

6) sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;

7) panaudoti specialiąsias priemones.

 

Remiantis siūlomu reguliavimu, krašto apsaugos ministro įsakymu, gavus Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko motyvuotą rašytinį prašymą ir suderinus su Respublikos Prezidentu, esant tik ekstremaliai situacijai ir labai neapibrėžtoms sąlygoms, Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms galės būti suteikti analogiški įgaliojimai, kurie suteikiami ir nepaprastosios padėties metu. Iš sprendimų priėmimo pašalinamas Seimas, kurio ir yra pareiga įvesti karo ir nepaprastąją padėtį, skelbti mobilizaciją ir priimti sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas. Atsižvelgiant į tai, kad Seimas yra galutinį sprendimą dėl ginkluotųjų pajėgų panaudojimo priimanti institucija, todėl pagrįstai manytina, kad sprendimas dėl karinės jėgos naudojimo ekstremalios situacijos metu turėtų būti priimamas ne pavienių asmenų, o Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko motyvuotu rašytiniu prašymu, Vyriausybės teikimu ir Seimo nutarimu.

 

 

Pasiūlymas:

1. Pakeisti 13 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

„11. Ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai įvykio mastas sparčiai didėja ir kai, siekiant išvengti grėsmės visuomenės rimčiai, yra būtina atkurti policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos pajėgų būtiniausias veiklos sąlygas, ir šiuo tikslu pasitelkiami kariniai vienetai, teikiantys pagalbą šioms valstybės institucijoms, krašto apsaugos ministro įsakymu, gavus Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko motyvuotą rašytinį prašymą ir suderinus su Respublikos Prezidentu, Vyriausybės Ekstremalių situacijų komisijos pirmininko motyvuotu rašytiniu prašymu, Vyriausybės teikimu ir Seimo nutarimu, kariams gali būti suteikiamos šios teisės:

1) duoti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ir jų padaliniams;

2) persekioti ir sulaikyti asmenis, nevykdančius karių privalomų nurodymų arba įtariamus padarius ar darančius nusikalstamą veiką ar kitą teisės pažeidimą;

3) laikinai apriboti galimybę patekti į tam tikrą teritoriją ar patalpą, sustabdyti joje vykdomus darbus, tam tikroje teritorijoje apriboti ar uždrausti transporto priemonių eismą;

4) tikrinti asmenų, transporto priemonių, ginklų ir kitų daiktų dokumentus;

5) atlikti asmens apžiūrą ir jo turimų daiktų patikrinimą;

6) sustabdyti, tikrinti ir apžiūrėti transporto priemones, jose esančius krovinius ir daiktus, taip pat asmenis ir jų bagažą;

7) panaudoti specialiąsias priemones.“

 

Teikia

Seimo narys                                                                                                     Saulius Skvernelis

Facebook komentarai
});}(jQuery));