Seimas padidino bankų pelno mokesčio tarifą


Seimas padidino bankų pelno mokesčio tarifą

Seimas pritarė Pelno mokesčio įstatymo pataisoms (projektas Nr. XIIIP-4164(2), įtvirtindamas, kad kredito įstaigų apmokestinamasis pelnas, apskaičiuotas iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus (išskyrus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų sąnaudų padidintų atskaitymų sumą, apmokestinamųjų pajamų sumažinimo dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų sumą, atskaitomą suteiktos paramos sumą ir praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių, atskaitomų iš mokestinio laikotarpio pajamų, sumą), apmokestinamas taikant 5 procentų papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio tarifą. Papildomu kredito įstaigų pelno mokesčiu nebus apmokestinama nustatyta tvarka apskaičiuoto pelno dalis, neviršijanti 2 mln. eurų. Šiuo metu bankams yra taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.

Priimtomis pataisomis taip pat nustatyta platesnė turto perkėlimo apmokestinimo tvarka, taisyklės, siekiant užtikrinti, kad įmonių pelnas būtų apmokestinamas ten, kur sukuriama vertė. Įstatyme įtvirtinta, kad turto iškėlimo, perkėlimo iš Lietuvos atveju bus sumokamas mokestis nuo Lietuvoje sukurtos turto vertės, taikant tokias pat apmokestinimo taisykles, kaip ir turto pardavimo atvejais, tai yra bus apmokestinamas iškelto, perkelto turto ekonominės vertės prieaugis.

Įstatyme reglamentuota, kas yra laikoma mokestinės tvarkos neatitikimu. Kaip projekto pristatymo Seime metu sakė finansų ministras Vilius Šapoka, „siekiama neutralizuoti skirtingų valstybių taikomų pelno apmokestinimo taisyklių skirtumų poveikį pelno mokesčio bazei, nustatomos taisyklės dvigubo pajamų neapmokestinimo atvejų eliminavimui, kai tas pats mokėjimas vienoje valstybėje atskaitomas iš pajamų, o kitoje neapmokestinamas, arba atskaitomas iš pajamų abiejose valstybėse“.

Pelno mokesčio įstatymo pataisos priimtos už balsavus 90, prieš – 15, susilaikius 21 Seimo nariui.

Facebook komentarai
});}(jQuery));