Scholastika KATAVIČIENĖ : …GELBĖK MŪSŲ SIELAS!

   

 

                                     

      Scholastika KATAVIČIENĖ 

 

       …GELBĖK MŪSŲ SIELAS!

 

Kaip į juridinį asmenį, į mane nuo 2017 metų lapkričio mėnesį pasipylė pavieniai ir kolektyviniai skundai bei prašymai iš Panevėžio miesto atskirų gyventojų bei visuomeninių organizacijų dėl vienišos 92 metų Panevėžio m. senolės M. V. Kasiulienės. Kaip rodo gauta motyvuota medžiaga tie, kurie prižiūrėjo senolę jai sunkiu gyvenimo laikmečiu, nesulaukė jokios deramos pagalbos iš miesto savivaldybės bei jai pavaldaus socialinio skyriaus. Prašoma padėti apginti senolę, prieš kurią pagal jos dabartines gyvenimo sąlygas, yra vykdomas valdžios pareigūnų psichologinis smurtas.  Kitaip tokių barbariškų veiksmų įvardinti nebūtų galima.

 Metus dirbau Kauno rajono savivaldybės socialinėje sferoje. Turėjome atskirus gyventojų kiekvienos grupės sąrašus. Garbaus amžiaus gyventojai buvo pensininkų ir ilgaamžių sąrašuose. Ypatingai buvo didelis dėmesys ir rūpestis skiriamas įvairaus amžiaus vaikams bei ilgaamžiams senoliams. Mes ne tik žinojome savo senolius pagal skaičių, bet metinių švenčių progomis pats savivaldybės meras su skyriaus darbuotojais aplankydavo senolius jų gyvenamojoje vietoje su dovanomis. 

 Buvau didžiai nustebinta, kuomet susisiekus su Panevėžio miesto meru Ryčiu Mykolu Račkausku ir paklausus jo apie šią jau Lietuvos lygmenyje pasklidusią graudžią senolės Kasiulienės  istoriją, vykstančią jo vadovaujamame mieste, kurią pakankamai detaliai rode ir televizijos laidos, jis nieko neprisiminė ir, tipo, nežinojo. Bet todėl labai palankiai atsiliepė apie Seimo narį Povilą Urbšį, pamiršęs Vietos Savivaldos Įstatymo reikalavimus savivaldybės tarnautojams. Dar įdomiau buvo susisiekus su Panevėžio savivaldybės socialinio skyriaus vedėju V. Michailovu, kuris net nežinojo, kiek mieste yra iš viso ilgaamžių gyventojų ir mano užduoti klausimai V. Michailovą akivaizdžiai išvedė iš pusiausvyros. Šie abu valstybės tarnautojai nesuprato, ko aš iš jų noriu ir kodėl trukdau jų ramybę. Jau iš viso mano aukščiau įvardinto akivaizdu, kad arba šie žmonės, jeigu juos taip galima pavadinti, aplaidžiai ir neatsakingai dirba jiems patikėtą  darbą.  Akivaizdu, kad  niekas iš jų nereiklauja jokios  atsakomybės arba Panevėžio mieste yra tiek daug reikalų su valdiškais namais, kuomet iš gyventojų be skaičiaus yra atimta tiek  butų, kad  jiems net sunku prisiminti tokius atvejus, kurie tampa tik statistika ataskaitose.  Galima daryti prielaidą, kad su teisėtvarkos konkrečių pareigūnų pagalba Panevėžio mieste vyksta organizuota nusikalstama veika grupiniu susitarimu prieš itin pažeidžiamus ir bejėgius Panevėžio gyventojus. Šiuo konkrečiu atveju motyvacija suprantama – senolės butas.  Šioje vietoje tikslui pasiekti naudojamos visos mauro įmanomos priemonės, net ir bandant padaryti senolę neveiksnia t.y. su psichine negalia. Toliau komentarai nereikalingi. Norisi tik garsiai surikti šiems barbarams į ausis: palikite pagaliau senolę ramybėje!!!

Žinoma, kad aš kreipsiuos į LR Seimo Valstybės Valdymo Ir Savivaldybių  Komiteto pirmininką P. Urbšį.  Jį jau ne pirmą kadenciją rinko Panevėžio gyventojai. Ar ne laikas jam  paprotinti ir išmokyti kaip reikia dirbti  Panevėžio miesto merui M.R. Račkauskui? Žinoma, kad šią problemą teisiškai išnagrinėti ir įvertinti privalo teisėtvarkos struktūrų pareigūnai.  Jų pareiga  ginti  žmogaus teises, interesus, vadovaudajantis ir pagrindžiant faktus, aplinkybes bei dokumentinę medžiagą tik teisiškai bei skaidriai.  Tegul žmonių skausmas niekada nebūna jiems svetimas.

O kad Lietuvos gyventojams būtų aiškumas šioje rutinoje, prie savo straipsnio pridėsiu Panevėžio miesto merui bei man pateiktą 2018m. sausio 4 d. raštą Piliečių Sąšaukos ,,UŽ DORĄ IR TAUTĄ”, kurį atsiuntė administratorius Valentinas Repšys.  Paprašysiu ,,Laisvo Laikraščio’’  Lietuvai  redakciją jį paviešinti.

 

                                                                                                                                          Scholestika Katavičienė

 

 

 

Facebook komentarai
});}(jQuery));