Sąžinės kalinio Giedriaus Šarkano laiškas G.Nausėdai : „sudarykite galimybę garbingiems žmonėms dirbti teisėjais Lietuvoje”

493703_original-1

493703_original-1

Šią savaitę į kalėjimą dešimčiai mėnesių pasodintas Giedrius Šarkanas, kurio vienintelis „nusikaltimas” – parašė kelis straipsnius, kuriuose bjaurėjosi Lietuvos teisėsauga ir pokario partizanus vadino „banditais”.

Garsiausia Lietuvos žurnalistė, tiesiog superžvaigždė  Asta Kuznecovaitė „Lietuvos ryte” aprašė, kokius siaubingus nusikaltimus įvykė Giedrius Šarkanas : „Savo straipsniuose jis teigė, Lietuvos Respublika esą buvo „įsteigta“ begėdiško melo ir apgaulės būdu, o tai, kad sausio 13-ąją SSRS pajėgos susidorojo su televizijos bokštą gynusiais beginkliais žmonėmis, tėra mitas. „Lietuvos Respublika“ G.Šarkanas rašė kabutėse ir teigė, kad tai yra ne valstybė, o „mėšlo kupeta“.

Kaip žinia, Konstitucija bent jau formaliai garantuoja nuomonių laisvę, tačiau bėda tokia, kad Lietuvos teisėjai apskritai nėra skaitę šio dokumento.

Matyt, kad išsilavinimo stoka ir neleidžia garbingiems teisėjams atlikti svao funkcijos – vykdyti teisingumo LR teritorijoje. Nes kitaip paaiškinti tokių nuosprendžių neįmanoma.

Pripažinkime Giedrių Šarkaną sąžinės kaliniu!

Giedrė Jankūnaitė

Giedrius Šarkanas įkalintas Pravieniškėse už straipsnius savo tinklaraštyje (www.lietuviais.lt): „Sausio 13-osios mitas mirė“ ir „Lietuvos laisvės kovos – dar vieno mito pabaiga“.

Giedrius buvo nuteistas, kaip pažeidęs Baudžiamojo kodekso 170-2 straipsnį, nors nė viename jo tekste nerašoma apie šiame straipsnyje draudžiamus neigti totalitarinių režimų nusikaltimus. Akivaizdu, kad su Giedriumi susidorojo reakcinės jėgos Lietuvos teisėsaugoje, siekdamos nutraukti jo švietėjišką ir žmogaus teisių gynimo veiklą.

Giedrius yra sulaukęs daug grasinimų fiziškai susidoroti ar/ ir nužudyti už tai, kad protestavo ir viešai kritikavo Holokaustą bei kitus šiurpius nusikaltimus įvykdžiusių nusikaltėlių garbinimą, politinių disidentų kankinimus bei žudymus Lietuvos kalėjimuose ir psichiatrinėse ligoninėse, LGBT žmonių diskriminaciją, prokurorų, teisėjų ir policininkų nekompetenciją bei kitas aštrias temas, apie kurias dauguma profesionalių Lietuvos žurnalistų tiesiog bijo rašyti.

Lietuvos kalėjimuose kaliniai reguliariai patiria psichologinį, fizinį ir lytinį smurtą, yra kankinami ar/ ir žudomi su prižiūrėtojų pritarimu. Pasitaiko ir kalinių paskerdimo organams atvejų, kaip galima spręsti pagal susidorojimą su Terlanu Vaišvila.

Todėl yra didelė tikimybė, kad su Giedriumi, jau daugelį metų reguliariai gaunančiu grasinimus dėl jo žmogaus teisių gynimo veiklos, kalėjime bus susidorota. Per 7 Giedriaus persekiojimo metus teisėjai visaip tyčiojosi iš jo pažiūrų ir tikėjimo, grasinimais privertė duoti parodymus prieš save, paskyrė psichiatrinę ekspertizę, visaip žemino palauždami jo sveikatą.

Pavojus gresia ne vien Giedriaus sveikatai ir gyvybei. Jo 92 m. amžiaus mamai reikalinga visą parą trunkanti priežiūra; sūnaus netekimas ilgesniam laikui gali baigtis tragedija.

Todėl kviečiame garsiai paskelbti Giedrių Šarkaną sąžinės kaliniu, pareikalauti jį kuo greičiau išlaisvinti ir nubausti tuos, kurie su juo susidorojo.

Priedas – Lietuvos istorijos instituto ekspertizė, konstatuojanti, kad Giedriaus straipsniuose nekalbama apie tai, kas draudžiama Baudžiamajame kodekse:

Istorijos_instituto_ekspertize

Viešas laiškas

Giedrius Šarkanas

LR Prezidentui (Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui, Konstituciniam teismui)

Prašau sustabdyti politinę prostituciją Lietuvos teismuose ir sudaryti galimybę garbingiems žmonėms dirbti teisėjais Lietuvoje

VIEŠAS PRAŠYMAS
2020-02-05

Teisėjai tapo labiausiai niekinama profesine grupe Lietuvoje

Akivaizdu, kad šiuo metu daugiausiai Lietuvos žmonių šlykštisi teismais. Iš komentarų internete matosi, kad, kaip labiausiai tautos niekinama socialinė grupė, teisėjai jau gerokai aplenkė ankstesniuosius lyderius – seimūnus ir pedofilus.

Mano nuomone, pagrindinė to priežastis – svarbiausiuoju Lietuvos teismų veiklos principu tapusi politinė prostitucija.

Teisėjai duoda savo priesaikas žinodami, kad jas daug kartų sulaužys

Lietuvos teisėjo priesaika skamba taip:

Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir visada elgtis, kaip dera teisėjui. ( Tepadeda man dievas.)

(Tipiškas?) Lietuvos teisėjas

6 Konstitucijos straipsnis nustato: „Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija.“

7 Konstitucijos straipsnyje įtvirtinta: „Negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai.“

110 Konstitucijos straipsnis nurodo:

„Teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją.“

Tačiau LR teismai jau keliasdešimt metų ciniškai ir piktybiškai žagina (ignoruoja) 6, 7 ir 110 Konstitucijos straipsnius ir teisia bei nuteisinėja žmones pagal akivaizdžiai antikonstitucinius įstatymus įžūliai spjaudami į jų maldavimus įgyvendinti 110 Konstitucijos straipsnį ir kreiptis į Konstitucinį teismą.

Taigi Lietuvos teismai ir teisėjai sistemingai ir piktybiškai niekina Konstituciją bei laužo savo priesaikas. Jei teisėjas nėra visiškas teisės beraštis, tai, jau iškilmingai duodamas priesaiką, žino, kad ją laužys visą savo karjerą.

Praeitais metais atsiradusi galimybė paduoti individualų konstitucinį skundą dar labiau išryškina nusikalstamą LR teismų praktiką niekinti Konstituciją. Taigi tai, kas jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus vyksta Lietuvos teismuose, yra ne teisės įgyvendinimas ar teisingumo vykdymas, o teisei priešingas tarnavimas Konstituciją niekinti įpratusiems politikams, trumpai tariant, POLITINĖ PROSTITUCIJA.

Šiuo metu garbingas žmogus negali dirbti teisėju Lietuvoje

Nors absoliuti dauguma Lietuvoje duodamų priesaikų sulaužomos per kokią savaitę, aš, kaip lietuvietis, laikau ir viešai vadinu priesaiklaužius negarbingais žmonėmis. Kadangi Lietuvoje teisėjo priesaika duodama žinant, kad ji bus pastoviai laužoma, teisėju (galbūt išskyrus Konstitucinio teismo teisėjus) kompetentingas garbingas žmogus tapti ir dirbti negali.

To pasekmės akivaizdžios. Teisėjais tapę negarbingi asmenys masiškai ima kyšius, įžūliai tyčiojasi iš Konstitucijos, teisės ir žmogaus teisių, žemina, niekina, kankina ir visaip persekioja į jų rankas patekusius beteisius žmones.

Niekas nesipiktina, kai daugiametis Teisėjų tarybos pirmininkas vedamas į teismą su antrankiais; žmonės stebisi tik dėl vieno dalyko – kodėl tik jis vienas iš savo kolegų Aukščiausiame teisme?

Kaip rašo „Laisvas laikraštis“, dabar Lietuvoje teisėjais dirba ne tik sukčiai ir įžūlūs kyšininkai, bet ir sunkūs psichiniai ligoniai. (pavyzdžiui, „Abejojama, ar psichikos liga matyt sirgusi ir nusižudžiusi teisėja O.Gasiulytė galėjo priimti teisėtus sprendimus“ – https://www.laisvaslaikrastis.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=9818:abejojama-ar-psichikos-liga-matyt-sirgusi-ir-nusizudziusi-teiseja-o-gasiulyte-galejo-priimti-teisetus-sprendimus&catid=47&Itemid=101)

Natūralu, kad žmonės šlykštisi teisėjais ir teismais. Patys žodžiai „teismas“ ir „teisėjas“ visuomenėje tapo keiksmažodžiais – simbolizuojančiais korupciją, neišprusimą, moralinį ir intelektualinį bukumą, psichopatiją bei įžūlų pasipūtimą.

Teisėjų nusikaltimų dangstymas nepadės

Akivaizdu, kad paskutinio meto netikėtų teisėjų atsistatydinimų (netgi savižudybės būdu) vajus maskuoja atleidimus dėl korupcijos, išaiškėjusios VIENO tarnybų prispausto advokato dėka.

Žmonės juk supranta, kad tokių advokatų dar yra ne vienas ir ne du, ir, jei būtų atleisti visi korumpuoti teisėjai, Lietuvos teismai liktų tušti. Teisėjų nusikaltimų dangstymas nebeapgaus teismais ir teisėjais pasišlykštėjusios tautos.

Mano nuomone, neįmanoma sutvarkyti Lietuvos teismų nesudarius galimybės juose dirbti garbingiems žmonėms, neatsisakius dabartinės akivaizdžiai nusikalstamos LR teismų ir teisėjų praktikos laužyti teisėjo priesaikas ir niekinti Lietuvos konstituciją, jos 6, 7, 110, taigi ir visus kitus straipsnius.

Kol teismai ir teisėjai niekins Konstituciją, aš jais vienareikšmiškai šlykštėsiuos, ir Lietuvos kalėjimų kaliniai mano akyse bus vienareikšmiškai žmonės, nesugebėję įduoti teisėjams pakankamai didelių kyšių. Beje, panašiai į Lietuvos teisėdergą ir jos aukas žiūri vis didesnis skaičius lietuvių

Todėl prašau sudaryti galimybes Lietuvos teismuose dirbti ir garbingiems žmonėms. Prašau imtis priemonių vienu ar kitu būdu priverčiant teismus ir teisėjus baigti užsiiminėti politine prostitucija – t.y. nustoti laužyti teisėjų priesaikas ir įgyvendinti 6, 7 ir 110 Konstitucijos straipsnius tiesiogiai teismų procesų metu įgyvendinant Konstituciją ir joje įtvirtintas žmonių teises bei laisves.

Giedrius Šarkanas

Facebook komentarai
});}(jQuery));